Fezokuhle Primary School

Grade R - Grade 7

26/05/2024

ISAZISO

Sicela ukudlulisa ukuthi abantwana nibagcine emakhaya bangezi eskoleni kusukela KUSASA (27 May) Kuya ku LWESIHLANU (31 May) ngoba isikole sizobe sivaliwe kuleli viki.

Isizathu salokhu ukuba isikole sethu siyisikhungo sokuvotela (Voting / Election Station) ngakho ke sizobe sisetshenziswa u IEC ukuhlelela ukuvota.

ABANTWANA BAZOZE BABUYE ESKOLEN NGOMHLAKA 03 JUNE 2024

Syabonga

05/03/2024

ISIMEMO SOMHLANGANO WABAZALI

Usuku : 10 March (NgeSonto)
Isikhathi : 09h00
Indawo : Fezokuhle (School Hall)

AGENDA :- SGB Elections (Parent Component)

07/12/2023

School Banking Details

Bank : Absa

Account No : 01131530125

Ref : igama lomfundi ne Grade (e.g ThembaZwaneGr3)

Amount : R430

NB: PLEASE USE ATM FOR DEPOSITS

26/10/2023

Sanibona bazali.

KUSASA (27 October 2023) abantwana abezi ESKOLENI sicela nibagcine emakhaya
Isizathu salokhu ukuthi othisha babizwe inyunyana u SADTU.

Thank you

12/10/2023

Sanibona Bazali.

Sicela ukuba ABANTWANA niphinde nibagcine emakhaya KUSASA (Friday 13 October 2023) njengoba othisha beya emhlanganweni we Nyunyana U-SADTU.

Sidlulisa ukuxolisa ngokuphazamiseka kokufunda kulelisonto.

11/10/2023

Siyanibingelela bazali

Njengoba kuphazamisekile ukufunda kwabantwana namuhla ngenxa yezimo zokungabibikho kwamanzi kanye nogesi endaweni, siyacela ukuba KUSASA (12 October 2023) nibagcine emakhaya bangezi eskoleni.

Siyabonga.

14/08/2023

Ukubhaliswa kuka Grade R : 2024

USUKU : 18 August 2023 (Friday)

Izidingo / Requirements :-

1) Age / Iminyaka: Abantwana abazalwa ksukela ku July 2018 kuya ku June 2019
2) Iripoti lase pre school
3) I copy ye Birth Certificate yomntwana
4) I copy ye khadi lomgomo lomtwana
5) Izithombe ezimbili zomtwana (ID size photo's x2)
6) I copy ye ID yomzali
7) Proof of residence

For more info, please contact 0333211345.

12/09/2022

ISAZISO
RE:- GRADE-R 2023 ADMISSIONS

Sithanda ukumema bonke abazali abafisa abantwana babo bafunde u GRADE-R e Fezokuhle ngonyaka ozayo ka 2023.

Ngezansi imininingwane nezidingo zokubhilisa (Requirements) :-

1) USUKU lokhubhalisa - 16 September 2022 (Friday)

2) Iminyaka yokuzalwa yomntwana - From July 2017 Kuya ku June 2018

3) Isitifiketi sokuzalwa somntwana (Copy of birth certificate)

4) Ikhadi lomgomo lomntwana (Copy of immunization card)

5) Izithombe ezimbili ezincane (ID size photos x2)

6) Umazisi/IPasi lomzali (ID copy)

7) Incwadi yekhansela (Proof of residence)

N. B:- UMA ZINGAPHELELE LEZI ZIDINGO ANGEKE UKWAZI UKUBHALISA

Sicela abantwana nibashiye ningezi nabo ukuzobhalisa

Siyabonga

(Further information on 033 321 1345 during office hours)

29/08/2022

ISAZISO

KUSASA (30 AUGUST 2022) sicela abantwana bagqoke imvunulo / izingubo zeSintu ukweseka ukubekwa kwe Silo u Bayede, iNkosi u MisuZulu ka Zwelithini.

Njengokuyalelwa uMnyango wezeMfundo sicela abantwana abangeke bavunule bangaswenki kepha bafake i full school uniform.

Syabonga

01/07/2022

Update : Scouts Winter Camp/Trip

VENUE : Amatata Cultural Village (INANDA)
USUKU LOKUHAMBA : Sunday 03 July 2022
USUKU LOKUBUYA : Friday 08 July 2022

NB:- Abantwana bazosuka eskoleni ngo 14H30 ntambama babuyele eskolen ngo 11H00 ekuseni. Sizocela abazali bahlele I-transport yokubalanda ukuze baphephe.

For more information please contact Sir Ndlovu H. on 0637709512

06/04/2022

UPDATE!

Amanzi asebuyile eskoleni ngakho-ke kusasa (07 April 2022) kuyafundwa (normal School day).

Apologies for any inconveniences.

Thank you.

06/04/2022

Good evening parents.

As we are all aware of the water outage in our area (Unit 18)... IF there is NO water tomorrow the learners must stay at home.

Thank you. ❤️

05/04/2022

ISAZISO

Ngenxa yesimo sokungabibikho kwamanzi endaweni, abantwana bazophuma ngo 11H00 namuhla (05 April 22)

Sicela abazali bafonele oMalume noma balande abantwana.

Thank you

24/03/2022

ISAZISO...

Njengoba kuvalwa izikole kusasa (25 March 2022) abantwana bazophuma ngo 11H00.

NB:- Please organise Transport.

Izikole zivulwa mhla-ka 05 April 2022.

Thank you ❤️

04/03/2022

ISAZISO

Ngenxa yesimo sokungabibikho KWAMANZI endaweni abantwana bazophuma ngo 11h00 namuhla (04 March 2022).

Sicela nifonele oMalume

Thanks

05/08/2021

ISAZISO
Njengoba kusasa (06 August) kubhaliswa abantwana abazofunda u Grade R ngonyaka ka 2022
Sicela abantwana abafunda u grade R, Grade 1 no Grade 2 nibagcine emakhaya bangezi esikoleni.
Isizathu ukuthi othisha babo (Grd R,1&2) bazobe belekelela abazali abazobhalisa.

02/08/2021

ISAZISO:-
Njengoba kade sinazisile bazali ukuthi abantwana abasezufunda ngama Gruop sebezofunda bonke, sicela UMUXOLISA ukuthi ngenxa yesamba (number) sabantwana abafunda esikoleni uMnyango wezempilo (Health) ubonile ukuthi isikole sethu sikhulu futhi abantwana baningi, ngakho - ke sizobuyela ekufundeni ngamaqembu (Groups) ukuze siqikelele ukuphepha kwabantwana kanye nothisha kulolubhubhane lwe Covid-19.
Kuleliviki (02/08/2021 - 06/08/2021) kuzoqhubeka kufunde u GROUP-A. Ngeviki elizayo (10/08/2021-13/08/2021) kuzofunda u Group B luqhubeke njalo uhlelo lwamaqembu kuze kuvalwe.
*For more info please call the office on 0333211345*

02/08/2021

UKUBHALISWA KUKA GRADE R (2022)
USUKU : 06 August 2021 (Friday)
Izidingo zokubhalisa :-
1. Birth Certificate yomntwana (Certified copy)
2. ID copy yomzali (certified)
2. Ikhadi lomgomo lomntwana (copy)
3. Proof of residence yomzali (Incwadi yekhansela)
4. Izithombe zomntwana ezimbili (ID Size)

NB:- UMA LEZI ZIDINGO ZINGAPHELELE NGEKE USIZAKALE UKUBHALISA

NO MASK NO ENTRY!!!

11/02/2021

Sicela ukudlulisa lolushintsho olulandelayo.

Ngenxa yokubuka ubuningi besamba sabantwana kanye nokuqikelela imigomo yokuphepha kwi Covid-19, abantwana bakwa Grade R abasezuvula ngoLwesithathu (Mhla-ka 17 February 2021) kodwa sebezovula ngo Lwesihlanu (Mhla-ka 19 February 2021).

Alukho ushontsho kwamanye ama Grade, u Grade R kuphela osuzovula ngoLwesihlanu.
Abazali bazobhalelwa izincwadi ezichaza izinsuku (dates/weeks) ababtwana abazoza ngazo esikoleni.

Apologies for any inconveniences caused.

09/02/2021

ISAZISO
Abantwana akade bebhalelwe izincwadi ukuthi bazovula ngo Mhla-ka 27 January 2021 bayacelwa ukuthi baze ngomhlaka 15 February 2021 (Group 1). Abantwana akade bezovula ngomhlaka 28 January bayacelwa ukuba bavule ngomhla-ka 16 February 2021 (Group 2).

UGrade R wonke ucelwa ukuba ufike ngomhla-ka 17 February 2021(NgoLwesithathu).

Siyabonga

(ungashayela e ofisi ku 0333211345 uma udinga eminye imininingwane)

Want your school to be the top-listed School/college in Pietermaritsburg?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Category

Telephone

Website

Address


Unit 18, Imbali
Pietermaritsburg
3219
Other Education in Pietermaritsburg (show all)
Free TEFL Course Free TEFL Course
Pietermaritsburg, 3201

TEFL course is free globally and there are so many scammers out there but with out step by step guidance, we'll walk you through to your success

Teacher wothando Teacher wothando
Dubazane
Pietermaritsburg

Tearcher ���kinin Manjee����

DUT Midlands Green Campus Initiative DUT Midlands Green Campus Initiative
FJ STHOLE
Pietermaritsburg

The DUT community that cares and love the environment motivated by the vision and mission of conserv

BabyGym with Lyn Wade, Pietermaritzburg BabyGym with Lyn Wade, Pietermaritzburg
Monzali Drive
Pietermaritsburg, 3201

Early Brain Development Program

Siphakeme Siphakeme
Metro Methodist Church, 164 Peter Kerchhoff Street
Pietermaritsburg, 3201

Siphakeme offers training, empowerment and skills development to pre-school teachers from lower socio-economic communities in Pietermaritzburg area.

Science Spaza Science Spaza
Pietermaritsburg

Science Spaza is an exciting, fun and interactive science learning experience bringing curriculum-linked science resources to schools around SA.

Georgetown high school in edendale Georgetown high school in edendale
Pietermaritsburg

a good school in edendale a high producer of quality learners

Tablemountain Driving Academy Tablemountain Driving Academy
513 Church Street Pietermaritzburg KwaZulu Natal
Pietermaritsburg, 3201

The best driving school ever. Please take note we are a driving school and don't sell driving licenses.

New Korland Academy New Korland Academy
Pietermaritzburg
Pietermaritsburg

We are a kindergarten that draws from the qualities of 3 countries and their educational philosophie