วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เม

วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เม

Comments

จิตใจที่ดีงามย่อมนำแสงสว่าง มาสู่ชีวิต สาธุจ้าว

วัดพระธาตุดอยอูปแก้วจามเทวี

24/03/2022
23/03/2022
23/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

20/03/2022
20/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

19/03/2022
19/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

18/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

17/03/2022
17/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

16/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

15/03/2022
15/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

14/03/2022
14/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

13/03/2022
13/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

12/03/2022
12/03/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

Photos from วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร's post 12/03/2022

🙏🏻🙏🏻🙏🏻พิธีการ”ปลุกเสกสีผึ้ง “
พิธีการปลุกเสก ตรงกับวันพระใหญ่
“วันมาฆบูชา” 🌕 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เมืองเหนือ

🌕คืนเดือนเพ็ญ จันทร์ซ้อนจันทร์

🕉พร้อมด้วยมวลสารผงว่าน 108 ว่านดอกทองด้านเมตตามหานิยม ว่านสาวหลง ว่านเคลือเขาหลง

📌จัดสร้างโดย ตุ๊ลุงสวัสดิ์ ฐิตปัญโญ พร้อมด้วยคณะ ศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยหญิงสาวที่มีพรมจรรณ เข้าทำพิธีทำสีผึ้ง

📌พุทธคุณ เสริมด้าน เมตตา มหานิยม ค้าขาย เจรจา ติดต่อ ธุรกิจ ให้เมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู
🕉เมตตาคุณณังอรหันต์เมตตา🕉

พร้อมเปิดบูชาแล้วในราคา 149 บาท
สนใจติดต่อบูชาได้ที่
📌วัดดอนจั๋น(กุฏิ) ตุ๊ลุงสวัสดิ์
📌วัดดอยอูปแก้ว จามเทวี
(วิ)☎️091-853-1843
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
(เมย์)☎️0956960880
ต่างจังหวัด+ ค่าส่ง 30 บาท

🇨🇷รายได้ทั้งหมดจะนำไปบูรณะวัดวาอารามต่อไป🇨🇷

🙏🏻🙏🏻🙏🏻กราบอนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่ร่วมบูชาสีผึ้งในครั้งนี้ด้วยนะค่ะ

Photos from วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร's post 12/03/2022

🙏🏻🙏🏻🙏🏻พิธีการ”ปลุกเสกสีผึ้ง “
พิธีการปลุกเสก ตรงกับวันพระใหญ่
“วันมาฆบูชา” 🌕 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เมืองเหนือ

🌕คืนเดือนเพ็ญ จันทร์ซ้อนจันทร์

🕉พร้อมด้วยมวลสารผงว่าน 108 ว่านดอกทองด้านเมตตามหานิยม ว่านสาวหลง ว่านเคลือเขาหลง

📌จัดสร้างโดย ตุ๊ลุงสวัสดิ์ ฐิตปัญโญ พร้อมด้วยคณะ ศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยหญิงสาวที่มีพรมจรรณ เข้าทำพิธีทำสีผึ้ง

📌พุทธคุณ เสริมด้าน เมตตา มหานิยม ค้าขาย เจรจา ติดต่อ ธุรกิจ ให้เมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู
🕉เมตตาคุณณังอรหันต์เมตตา🕉

พร้อมเปิดบูชาแล้วในราคา 149 บาท
สนใจติดต่อบูชาได้ที่
📌วัดดอนจั๋น(กุฏิ) ตุ๊ลุงสวัสดิ์
📌วัดดอยอูปแก้ว จามเทวี
(วิ)☎️091-853-1843
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
(เมย์)☎️0956960880
ต่างจังหวัด+ ค่าส่ง 30 บาท

🇨🇷รายได้ทั้งหมดจะนำไปบูรณะวัดวาอารามต่อไป🇨🇷

🙏🏻🙏🏻🙏🏻กราบอนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่ร่วมบูชาสีผึ้งในครั้งนี้ด้วยนะค่ะ

11/03/2022
08/03/2022
07/03/2022
06/03/2022
05/03/2022
01/03/2022
01/03/2022
28/02/2022

🙏ขออนุญาติเปิดบูชา วัตถุมงคล

🌿องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
มีให้เลือกบูชาด้วยกันสองเนื้อดังนี้

🌿เนื้อรมทอง
🌿เนื้อรมดำ

🙏เปิดบูชาในราคา 199 ฿
🌿ช่องทางในการติดต่อบูชา👇🏻👇🏻

📌วัดดอนจั่น (กุฎิ) พระอาจารย์ สวัสดิ์ ฐิตปัญโญ
📌สำหรับท่านที่อยู่พื้นที่เดียวกัน (อำเภอฮอด)สามารถบูชาได้ที่
📌วัดพระธาตุอูปแก้วจามเทวี เมืองพิศดารนคร ☎️091-853-1843(วรวรรณ บัวราช
📌ร้านกาแฟสด ริมทาง
หรือสั่งจองทาง facebook จุฑามาศ เมย์
☎️0956960880

28/02/2022
27/02/2022
27/02/2022

Videos (show all)

Website