ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าพ่อเสือ

สรรพสิ่งให้กำเนิดมนุษย์ มนุษย์สร้า

ประวัติศาลเจ้าพ่อเสือ กำแพงเพชร
โดย นาย กอลิ้มอั๊ง ซึ่งครั้งหนึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องนี้
จึงไปทดสอบหาความจริง ปรากฎว่า พบของจริงเข้า เลยถูกเจ้าจับเป็นร่างทรงเสียเลย
ด้วยความดื่อไม่ทำตัวให้สอาด จึงต้องใช้ชีวิตแบบ
แมวเก้าชีวิต

Website