SookTa

SookTa

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from SookTa, Brand, .

08/10/2023

#พระอัษฎามหาเจดีย์ หรือ #พระปรางค์๘องค์ ตั้งเรียงกันอยู่หน้า #วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( #วัดพระแก้ว) แต่เดิมไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการและเรียกกันทั่วไปว่า “พระปรางค์ ๘ องค์” ต่อมาเมื่อคราวฉลองกรุงฯ ๒๐๐ ปี คณะกรรมการอำนวยการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีมติให้เรียกชื่อรวมเป็นทางการตามชื่อที่ปรากฏในการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ว่า “พระอัษฎามหาเจดีย์” ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ และปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ (แต่มีบางแห่งกล่าวว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓) สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา ซึ่งปรางค์แต่ละองค์มีความหมายและมีสีที่แตกต่างกัน คือ
๑. พระสัมมาสัมพุทธเจดีย์ (สีขาว) หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
๒. พระสัทธรรมปริยัติวรามหาเจดีย์ (สีขาบ) หมายถึง พระธรรม
๓. พระอริยสงฆ์สาวกมหาเจดีย์ (สีชมพู) หมายถึง พระภิกษุสงฆ์
๔. พระอริยสาวกภิกษุณีสังฆมหาเจดีย์ (สีเขียว) หมายถึง พระภิกษุณี
๕. พระปัจเจกโพธิสัมพุทธมหาเจดีย์ (สีม่วง) หมายถึง พระปัจเจกพุทธเจ้า
๖. พระบรมจักรวรรดิราชามหาเจดีย์ (สีฟ้า) หมายถึง พระมหาจักรพรรดิ
๗. พระโพธิสัตว์กฤษฎามหาเจดีย์ (สีแดง) หมายถึง พระโพธิสัตว์
๘. พระศรีอริยเมตยมหาเจดีย์ (สีเหลือง) หมายถึง พระศรีอริยเมตไตรย
“Phra Asada Maha Chedi", which is lined up in front of the Temple of the Emerald Buddha (Wat Phra Kaew), originally had no official name and was commonly called “Phra Prang Pad Ong” (eight pagodas). Later, when the Rattanakosin 200th Anniversary Celebration arrived, the Temple of the Emerald Buddha, Restoration Steering Committee resolved to call it the official name according to the name that appeared in the restoration during the reign of King Rama III is called "Phra Asada Maha Chedi" which is assumed to have been built during the reign of King Rama I and there was a major restoration during the reign of King Rama III. It was built as an offering to Buddha. Each pagoda has a meaning and has a different color.
(1.) "Phra Sammasambuddha Chedi" (White) means the present Buddha. (Thai: พระสัมมาสัมพุทธเจดีย์)
(2.) "Phra Sattham Pariyativara Maha Chedi" (Dark Blue) means the Dhamma. (Thai: พระสัทธรรมปริยัติวรามหาเจดีย์)
(3.) "Phra Ariya Sangha Disciple Maha Chedi" (Pink) means a monk. (Thai: พระอริยสงฆ์สาวกมหาเจดีย์)
(4.) "Phra Ariya Disciple Bhikkhuni Sangha Maha Chedi" (Green) means a Buddhist nun. (Thai: พระอริยสาวกภิกษุณีสังฆมหาเจดีย์)
(5.) "Phra Pacceka Bodhisambuddha Maha Chedi" (Purple) means a type of Buddha who attained enlightenment but did not spread Buddhism. (Thai: พระปัจเจกโพธิสัมพุทธมหาเจดีย์)
(6.) "Phra Borom Chakkraphat Racha Maha Chedi" (Blue) means Great Emperor. (Thai: พระบรมจักรวรรดิราชามหาเจดีย์)
(7.) "Bodhisattva Kritsada Maha Chedi" (Red) means Bodhisattva. (Thai: พระโพธิสัตว์กฤษฎามหาเจดีย์)
(8.) "Phra Sri Ariya Mettaya Maha Chedi" (Yellow) means Metteyya. (Thai: พระศรีอริยเมตยมหาเจดีย์)
💥Credit: นานาจิตตัง
ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมจาก https://siamrath.co.th/n/77823
http://www.thapra.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=18
+++++++++++++++++++++++++++++++
#ชุดไทย #พระบรมมหาราชวัง #ราชวัง #วัง #พระอัษฎามหาเจดีย์ #พระปรางค์8องค์ #วัดพระศรีรัตนศาสดาราม #วัดพระแก้ว

Photos from บ้านและสวน Baanlaesuan.com's post 07/10/2023

😊

Photos from Thai Culture & Thai Travel's post 06/10/2023
02/10/2023

ปฏิทินปีลูกผัก 3 ฤดู

❤️❤️สิ้นสุดการรอคอยกับ #ปฏิทินปลูกและดูแลพืชผักสามฤดู ที่ระลึกในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 ‘พื้นที่อาหารของเมือง’ พร้อมให้ทุกท่านดาวน์โหลดแล้ว❕❕
จากงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2566 สวนผักคนเมือง และภาคีเครือข่าย ได้นำเสนอประสบการณ์จากงานสร้างพื้นที่การผลิต เชื่อมโยงอาหารให้กับเมืองยาวนานนับสิบปี ร่วมกับชุมชนเมืองหลากหลายรูปแบบ จนเกิดรูปธรรม และ องค์ความรู้ที่น่าสนใจ ที่มีหลากหลายโซนนำเสนอตั้งแต่การผลิต การเชื่อมโยง-กระจายอาหาร และการบริโภค ที่ทุกท่านสามารถร่วมสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนด้วยกัน
.
ตั้งแต่การผลิตอาหารด้วยตนเองของคนเมือง ที่แสดงรูปธรรมอย่างชัดเจนว่าเมืองผลิตอาหารได้ และมีศักยภาพที่จะผลิตอาหารได้อย่างแน่นอน โดยจะต้องศึกษาความรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมในพื้นที่เมืองอย่างเข้าใจ ตั้งแต่วางแผนการใช้ที่ดิน เตรียมปัจจัยการผลิต ปลูก ดูแลรักษา และคอยเป็นพี่เลี้ยงเคียงข้างการลองผิดลองถูกของผู้ผลิตมือใหม่ทุกคน จนได้เวลาเก็บเกี่ยวความภาคภูมิใจไปเป็นมื้ออร่อยมีคุณค่า ทั้งครอบครัว ทั้งชุมชน ทั้งเมือง

ชุมชนเมืองมีพื้นที่ว่างที่มีศักยภาพในการผลิตจำกัด การจะปลูกพืชผักได้ ต้องมีแสงแดดเพียงพอ มีน้ำ และพื้นที่สำหรับทำแปลงปลูกหรือตั้งกระถาง เบื้องต้นการประสานงานกับรัฐเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งยังว่างเปล่า แม้กระทั่งขอความอนุเคราะห์ใช้ประโยชน์ที่ว่างของเอกชน เพื่อผลิตอาหารเป็นแนวทางหนึ่งที่เมืองจะผลิตอาหารเองได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น

นอกจากจะเพิ่มโอกาสที่คนเมืองจะได้บริโภคอาหารสดใหม่ ลดภาระการขนส่งแล้ว ยังจะเกิดผลกระทบเชิงบวกตามมาอีกหลายด้าน เช่น เกิดภูมิทัศน์กินได้ ลดพื้นที่รกร้างที่เสี่ยงเกิดอาชญากรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ลดมลพิษฝุ่นควัน และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ จากการที่เมืองหันมาผลิตอาหารเอง เป็นต้น เหล่านี้อาจสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้พื้นที่ ในเมืองเพื่อทำการผลิตเพิ่มขึ้น
💚💚“การที่ชุมชนจะสามารถผลิตอาหารให้คนในชุมชน การที่เมืองจะสามารถผลิตอาหารเพื่อคนเมืองให้ได้ แม้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็มีความหมาย และ มีนัยสำคัญ”💚💚
❤️❤️แต่การทำงานของสวนผักคนเมืองไม่ได้ขีดเส้นเอาไว้ที่การผลิตเองเท่านั้น แต่เราสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายผู้ผลิตโดยตรง สร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจรายได้ให้ชุมชนผู้ผลิต เพิ่มศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ สร้างตลาดที่เป็นธรรม เพื่อเป็นจิ๊กซอต่อเติมภาพของระบบอาหารที่มั่นคงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
❤️❤️
🥬🌶🍆ปฏิทินปลูกผักและดูแลพืชผักสามฤดู จะพาทุกท่านเริ่มต้นการเป็นผู้ผลิตอาหาร ด้วยการเรียนรู้และลงมือสร้างพื้นที่อาหารของตนเอง

🎯 ดาวน์โหลดฟรีได้เลย https://drive.google.com/file/d/10qSNzQ6KrB3Hes14fasPcKQEqHEvO3GD/view?usp=sharing

#เทศกาลสวนผักคนเมืองครั้งที่8 #เทศกาลสวนผักคนเมือง #สวนผักคนเมือง #พื้นที่อาหารของเมือง

25/09/2023

หมายเรียก-หมายจับ-หมายค้น ใครมีอำนาจออกหมายได้บ้าง เพราะเหตุใดต้องออกหมายและต้องปฏิบัติอย่างไร ไปติดตามกันได้เลยครับ

24/09/2023

🍁 #ญี่ปุ่นใกล้ฤดูใบไม้ร่วง ได้เวลาเก็บลูกโอ๊กกันอีกแล้ว คนญี่ปุ่นที่ชอบลูกโอ๊กมาก มาแชร์ลูกโอ๊กสายพันธุ์ต่างๆ ที่เค้าได้รวบรวมมาได้ในช่วงฤดูกาลที่แล้ว มี 22 สายพันธุ์พื้นฐาน + 4 สายพันธุ์ย่อย ฯลฯ 🌰🍂

😉 ใครเรียนภาษาญี่ปุ่นมาลองอ่าน คะตะคะนะ กันเลยจ้า

#เที่ยวญี่ปุ่น #ฤดูใบไม้ร่วงญี่ปุ่น #กิจกรรมในญี่ปุ่น

Photos from CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.'s post 24/09/2023

รั้วชาวล้านนา

22/09/2023

📗 ชื่อ ; ศรีเทพ เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มน้ำป่าสัก
✍️ ผู้จัดทำ ; กรมศิลปากร
🙏 ขอบพระคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาออนไลน์ครับ
👆 เข้าถึงใน ; https://drive.google.com/file/d/15D0C_ej1XiIDuU8ql6__Y9Wch99dWvkL/view?usp=drivesdk

17/09/2023

กัมมี่...เยลลี่

สูตรลับตำรับภูมิภูเบศร | “กัมมี่..เยลลี่” เสริมภูมิคุ้มกัน 🍭🍬

🔻ส่วนผสม
เจลาตินผง 30 กรัม
น้ำเย็น 30 มล.
น้ำสมุนไพร 60 มล. (สามารเลือกใช้น้ำสมุนไพรที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันได้ตามชอบ เช่น มะขามป้อม ขมิ้นชัน ขิง กระชาย เป็นต้น )
น้ำตาลทราย 60 กรัม
น้ำมะนาว 20 มล.
น้ำผึ้ง 10 มล.

🔻วิธีทำ
1. นำเจลาตินผงแช่ในน้ำเย็น ทิ้งไว้ 5-10 นาที เพื่อให้พองตัวเต็มที่
2. ละลายน้ำตาลในน้ำสมุนไพร (ใช้ได้ทั้งแบบดั้นสด และแบบต้ม) ตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
4. ละลายน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวเตรียมไว้
6. ใส่เจลาตินที่พองแล้วลงในน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ คนให้เจลาตินละลาย เติมน้ำผึ้งมะนาวลงไป คนให้เข้ากัน เทใส่พิมพ์
7. นำไปแช่เย็น 1 ชั่วโมงเพื่อให้แข็งตัวจึงนำมารับประทาน

⭐️เคล็ด(ไม่)ลับ การคลุกเยลลี่ที่แข็งตัวแล้วด้วยแป้งมันหรือแป้งเท้ายายม่อมคั่วไฟอ่อน ๆ จนแป้งสุกจะช่วยให้เยลลี่ไม่เหนียวติดกัน

#สูตรลับตำรับภูมิภูเบศร #อภัยภูเบศรแจกสูตร #กัมมี่เยลลี่เสริมภูมิคุ้มกัน #เสริมภูมิคุ้มกัน #สมุนไพรอภัยภูเบศร #อภัยภูเบศร

Photos from การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan's post 15/09/2023

🍂🍁🌾☘️🍃

10/09/2023

Sook 😁

10 ข้อบ่งชี้ มีแล้วสุขอย่างยั่งยืน

หากคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวแล้ว ก็ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งใดให้เกินความจำเป็น
1. มีบ้าน
2. มีอาหารกิน
3. มีจิตใจที่ดี
4. มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
5. มีน้ำสะอาดให้ดื่มกิน
6. มีคนที่รักและห่วงใย
7. มีความเมตตาและให้อภัยผู้อื่น
8. มีเสื้อผ้าที่สะอาดให้สวมใส่
9. มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ
10. ยังมีลมหายใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก Action for Happiness

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra_
Threads: threads.net/
YouTube: https://youtube.com/
Line: https://bit.ly/3sumjTn
Tiktok: https://bit.ly/3ZkPmXv

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post 08/09/2023

วัาวุ่น

03/09/2023

🤤

#ลาบงัวตั๋วลายรอไปก่อน
จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกเมนู “ต๋ำจิ๊นแห้ง” ร่วมโครงการ “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) "รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste"

โดย “ต๋ำจิ๊นแห้ง” เป็นตำรับอาหารที่มีวิธีการปรุงที่เรียกว่า “ตำ” คือการนำเอาส่วนผสมคือ “จิ๊นแห้ง” มาโขลกรวมกับเครื่องปรุง แล้วนำมาผัดกับน้ำมัน กระเทียมเจียว โรยด้วยผักชีต้นหอม

ขอขอบคุณข้อมูล:
อาหารพื้นบ้านล้านนา ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.---

Photos from กรมทรัพย์สินทางปัญญา's post 01/09/2023

ปังชา

01/09/2023

น้ำชุบ

หลายคนคงงง ว่าเมนู "น้ำชุบ 9 อย่าง เมืองหลาง" (หลาง คือชื่อสั้นๆของ ถลาง) ที่อยู่ใน "1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ประจำจังหวัดภูเก็ต ที่กระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งเผยแพร่ ที่จริงคืออาหารอะไร ?

สื่อบางสำนักเขียนเป็น "น้ำซุป" ทำเอาเข้าใจผิดกันไปใหญ่ คนภูเก็ตเองก็พลอยงงไปด้วย

ที่จริงคำว่า "น้ำชุบ" ของคนใต้โดยเฉพาะของคนฝั่งอันดามัน ก็คือ "น้ำพริก" นั้นเอง

น้ำชุบ 9 อย่าง คืออะไรบ้าง ?

1) #น้ำชุบเยาะ (เยาะ = ตำ) ผสมเครื่องปรุงน้ำพริก เช่น หอม เคย (ชื่อเรียก"กะปิ"ของคนใต้) กุ้ง (สดหรือแห้ง) หรือปลาฉิ้งฉ้าง ให้เข้ากันและโขลกให้ละเอียด บีบมะนาว หรือระกำใส่ ปรุงน้ำปลา น้ำตาลนิดๆ
2) #น้ำชุบเคย มีเคยเป็นหลัก ไม่ใส่กุ้ง หรือปลาฉิ้งฉ้าง แต่เพิ่มมะเขือพวง บางทีก็ใส่กระเทียมด้วย โขลกให้เข้ากัน คล้ายน้ำพริกภาคกลาง
3) #น้ำชุบคั่ว เคย ผสมกับพริก กุ้งแห้ง ปลาฉิ้งฉ้าง หอมแดง มะนาว แล้วผัดให้แห้ง
4) #น้ำชุบเสียก ใส่กุ้งลวก ปลา น้ำมะนาว น้ำปลา หอมแดง แต่ไม่ใส่เคย
5) #น้ำชุบเมือง เพิ่มเนื้อมะพร้าวขูด ถ้าจะให้หอมต้องใส่น้ำพริกในกะลามะพร้าวที่ขูดแล้วอังไฟให้หอมด้วย
6) #น้ำชุบหวาน เพิ่มน้ำตาลปีบ ลดเผ็ดลง น้ำพริกนี้เหมาะที่จะให้เด็กที่เริ่มกินเผ็ดเรียนรู้
7) #น้ำชุบไคร (ตะไคร้) เพิ่มตะไคร้ซอยในน้ำชุบและตำให้ละเอียด
8. #น้ำชุบหมก ใส่หน่อข่าอ่อน แห้ง และส่วนประกอบอื่นๆ จากนั้นห่อด้วยใบตองเอาไปหมกในเตาถ่าน นิยมกินกับข้าวต้ม
9) #น้ำชุบหยำ วัตถุดิบเหมือนน้ำพริกหลัก แต่ใช้วิธีซอยเครื่องปรุง บีบมะนาว หรือ ระกำ แล้วใช้มือขยำให้เข้ากัน

#น้ำชุบ #น้ำพริก #หนึ่งจังหวัด #หนึ่งเมนู #เชิดชูอาหารถิ่น #กระทรวงวัฒนธรรม #ความหลากหลายทางชีวภาพ #ความหลากหลายทางวัฒนธรรม #ภูเก็ต #ถลาง

Photos from ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น's post 29/08/2023

รสชาดอาหาร กับร่างกายของเรา

27/08/2023

หนังสือโภชนศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย
ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้นะคะ
https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/download/10267-dl0150.html

26/08/2023

ชาเสียงใส

สูตรลับตำรับภูมิภูเบศร | "ชาเสียงใส" บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ

สรรพคุณ : ช่วยบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ ต้านหวัด ต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ชุ่มคอ

🔻ส่วนประกอบ
1. กระเจี๊ยบแดง 2 ส่วน
2. มะขามป้อม 1 ส่วน
3. เกสรบัวหลวง 1 ส่วน
4. ขิง 1/2 ส่วน
5. ชะเอมเทศ 1/2 ส่วน
6. มะนาวตามชอบ
7. น้ำผึ้งตามชอบ

🔻วิธีทำ
1. นำสมุนไพรมาบดหยาบให้เป็นชิ้นเล็กๆ ตามอัตราส่วนในสูตร แล้วผสมให้เข้ากัน
2. ตักสมุนไพร 1 ช้อนชา ห่อด้วยผ้าขาวบาง แล้วแช่ลงในน้ำร้อนจัด 2-3 นาที
3. เติมน้ำผึ้ง และน้ำมะนาว ตามชอบ

🧡วิธีใช้
จิบบ่อยๆ ตามความต้องการ หรือเมื่อมีอาการไอ เจ็บคอ

#อภัยภูเบศรสาร #ชาเสียงใส #ต้านหวัด #แก้เจ็บคอ #แก้ไอ #ขับเสมหะ #สมุนไพรอภัยภูเบศร #อภัยภูเบศร

19/08/2023

อภัยภูเบศรแจกสูตร | “เต้าฮวยอัญชัน-ดาวเรือง”บำรุงสายตา 👁️

ช่วยบำรุงสายตา บำรุงเส้นผม ช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อม ปกป้องตาจากแสงยูวี แสงสีฟ้า

🔻ส่วนประกอบ
น้ำดอกอัญชันเข้มข้น 1 ถ้วย
นมสด 1 ถ้วย
นมข้นจืด 1 ถ้วย
นมข้นหวาน 2 ช้อนโต๊ะ
ผงวุ้น 1 ช้อนชา
เจลาติน 1 แผ่น

🔻วิธีทำ
1. แช่เจลาตินในน้ำเย็น จนเจลาตินอิ่มตัว
2. ผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน เปิดเตาไฟอุ่นจนร้อน เทลงพิมพ์ที่ต้องการ

📌 ติดตามอภัยภูเบศรได้ที่
FB : https://www.facebook.com/abhaiherb
IG : https://www.instagram.com/abhaiherb.official/
เว็บหลัก : http://www.abhaiherb.com
Line shop : https://lin.ee/53n7oUF
Line คลินิก : https://lin.ee/HGT0wkz
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtYAMPNpxrb62S3h3agetOQ
TikTok : https://www.tiktok.com/

Cr. ภาพ istockphoto

#อภัยภูเบศรแจกสูตร #เต้าฮวย #เต้าฮวยอัญชันดาวเรือง #เต้าฮวยบำรุงสายตา #อัญชัน #ดาวเรือง #สมุนไพรอภัยภูเบศร #อภัยภูเบศร

16/08/2023

น้ำปลา

🐟น้ำปลาไทย เครื่องปรุงอันโอชะจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ💦

น้ำปลาไทย หนึ่งในเครื่องปรุงสำคัญที่ขาดไม่ได้ในครัว หรือแม้แต่บนโต๊ะอาหาร ที่ต้องการรสเค็มหอมกลมกล่อม ผลิตโดยกรรมวิธีการหมักปลากับเกลือ นิยมใช้ปลาทะเล เช่น ปลากะตัก หรือ ปลาไส้ตัน และปลาน้ำจืด เช่น ปลาสร้อย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/wBjpM4F

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #น้ำปลาไทย

15/08/2023

อภัยภูเบศรแจกสูตร | 🦟🚫 “สเปรย์ไล่ยุง”

ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาดหนัก แอดมินเลยเอาสูตรทำสเปรย์ไล่ยุง จากฟ้าทะลายโจรมาฝากกันอีกรอบ

สูตรนี้เป็นสูตรออกฤทธิ์นาน พร้อมสรรพคุณช่วยลดอาการคัน ลดอักเสบ แต่หากท่านไหนไม่สะดวกทำใช้เอง สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายยุงแบบสำเร็จได้นะคะ

▪️ส่วนประกอบ
1. ฟ้าทะลายโจรแห้งบดหยาบ 100 กรัม
2. ตะไคร้หอม 15 กรัม
3. ผิวมะกรูด 15 กรัม
4. เปลือกส้ม 10 กรัม
5. เปลือกส้มโอ 10 กรัม
6. การบูร 30 กรัม
7. กลีเซอรีน 10 กรัม
8. แอลกอฮอล์ 95% 1,000 มิลลิลิตร

🔻วิธีทำ
1. นำสมุนไพรทั้งหมดใส่ในโหลแก้ว
2. เทแอลกอฮอล์ 95% ลงในโหลแก้วให้ท่วมยา ทิ้งไว้ 7 วัน
3. กรองเอากากออก เติมการบูร คนให้เข้ากัน จนการบูรละลาย จากนั้นเติมกลีเซอรีนลงไป
4. ปรับปริมาตรด้วยแอลกอฮอล์ ให้เป็น 1,000 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน
5. แบ่งบรรจุใส่ขวด เพื่อทากันยุงหรือฉีดใส่ผิวเสื้อผ้าตามตัว เพื่อกันยุงกัด

📌 ติดตามอภัยภูเบศรได้ที่
FB : https://www.facebook.com/abhaiherb
IG : https://www.instagram.com/abhaiherb.official/
เว็บหลัก : http://www.abhaiherb.com
Line shop : https://lin.ee/53n7oUF
Line คลินิก : https://lin.ee/HGT0wkz
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtYAMPNpxrb62S3h3agetOQ
TikTok : https://www.tiktok.com/

Cr. ภาพ istockphoto

#อภัยภูเบศรแจกสูตร #สเปรย์ไล่ยุง #ยุง #ไข้เลือดออก #ฟ้าทะลายโจร #ฟ้าทะลายยุง #สมุนไพรอภัยภูเบศร #อภัยภูเบศร

Photos from Thai Culture & Thai Travel's post 13/08/2023

เทศกาลโล้ชิงช้า ชาวอาข่า

Photos from Queen Sirikit Museum of Textiles's post 11/08/2023

❤️

08/08/2023

สมุนไพร DIY l สเปรย์ขิง บรรเทาปวด

ส่วนประกอบสเปรย์ : สารสกัดขิง 5 ส่วน กลีเซอรีน 1 ส่วน และ ขวดสเปรย์

วิธีการทำ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมสารสกัดขิง
ใช้ขิงแก่ 1 กิโลกรัม ล้างทำความสะอาด ปอกเปลือก แห้งดีแล้วนำมาหั่นเป็นแว่นๆ ใส่ในโหลแก้ว เติมแอลกอฮอล์ (70%) ให้ท่วม ปิดฝาหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 2 วัน

ขั้นตอนที่ 2 ผสมสเปรย์ขิง
นำส่วนสารสกัดขิงที่หมักเรียบร้อยแล้ว ผสมกับกลีเซอรีน โดยอัตราส่วน สารสกัดขิง 5 ส่วน กลีเซอรีน 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน จากนั้น บรรจุใส่ขวดสเปรย์

วิธีใช้ : พ่นบริเวณที่ปวดได้วันละ 2-3 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ นวดเบาๆให้ตัวยาซึม หรืออาจใช้พ่นเพื่อดับกลิ่น

ข้อควรระวัง อย่าให้เข้าตา หรือโดนบริเวณเยื่อบุผิวอ่อน
** สูตรนี้ไม่มีจำหน่าย เป็นการเผยแพร่เพื่อให้ทำใช้ในครัวเรือนนะคะ

#สมุนไพรDIY
#สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

07/08/2023

น้ำตาลในผลไม้ไทย

น้ำตาลในผลไม้ไทย ชนิดไหนมีมาก? ชนิดไหนมีน้อย?
ในปัจจุบันนี้ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ และหลอดเลือด กลายเป็นโรคที่มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง เช่น การได้น้ำตาลจากอาหารมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นจากขนม นมรสหวาน น้ำอัดลม ฯลฯ
อย่างไรก็ดี หนึ่งในอาหารที่ผู้คนกินกันเป็นประจำ แต่อาจไม่ได้ใส่ใจกับปริมาณน้ำตาลที่มีเท่าไหร่นัก ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ และหลอดเลือด ด้วยก็คือ ผลไม้ นั่นเอง
ทั้งนี้ รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย โดยโครงการรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน มีการเปิดเผยว่า จากผลไม้ที่นำมาศึกษาทั้งหมด 82 ตัวอย่าง ซึ่งมีหลากหลายชนิด บางชนิดมีหลายพันธุ์ พบว่า
ผลไม้ที่ทำการศึกษาครั้งนี้มี 2 ชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลสูงมาก คือ อินทผาลัม กับพุทราจีนแห้ง โดยในน้ำหนัก 100 กรัม มีน้ำตาลอยู่ถึง 55.30 กรัม และ 51.35 กรัมตามลำดับ ซึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ผลไม้ทั้ง 2 ชนิด มีองค์ประกอบของน้ำน้อย อย่างไรก็ตาม ผลไม้ที่น้ำตาลสูงกว่าผลไม้ 2 ชนิดดังกล่าวก็คือ มะขามหวาน เนื่องจากมีน้ำตาลมากถึง 58.28 กรัมเลยทีเดียว
สำหรับผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยนั้น จากการศึกษาวิจัยพบว่า เนื้อมะพร้าวอ่อน แตงไทย และเมล็ดบัวสด มีน้ำตาลอยู่น้อยมาก เพียง 2.8, 2.5 และ 1.7 กรัมตามลำดับเท่านั้น ขณะที่กระจับ และแปะก๊วย เป็นผลไม้ที่ไม่พบปริมาณน้ำตาลเลย
ทั้งนี้ ใครที่ต้องการรู้ว่า ผลไม้ไทยที่เรากินกันอยู่หลายๆ ชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล้วย มะม่วง ลิ้นจี่ ทุเรียน ฯลฯ มีปริมาณน้ำตาลอยู่เท่าไหร่ สามารถเข้าไปค้นหารายละเอียดกันได้จากลิงค์http://www.sweetenough.in.th/.../23.../sugar-thaifruit.pdf นี้
อย่างไรก็ดี แม้ความหวานของผลไม้จะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน เพราะผู้ป่วยเบาหวานมีความผิดปกติเกี่ยวกับการผลิตอินสุลินของตับอ่อน ทำให้อินสุลินไม่เพียงพอที่จะนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน ระดับกลูโคสในเลือกจึงสูงขึ้น แต่น้ำตาลในผลไม้ก็มีหลายชนิด ได้แก่ ฟรุ๊กโตส กลูโคส และซูโครส โดยเฉพาะฟรุ๊กโตสในผลไม้สามารถเข้าสู่เซลล์ได้โดยไม่ต้องพึ่งอินสุลิน
ดังนั้น ผลไม้ใดที่มีฟรุ๊กโตสมากก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานต้องพิจารณาเลือกกินผลไม้ที่มีฟรุ๊กโตสมากกว่ากลูโคส เช่น สาลี่่น้ำผึ้ง สาลี่หิมะ แอปเปิล เป็นต้น
ส่วนมะม่วงที่มีปริมาณฟรุ๊กโตสมากกว่ากลูโคสเช่นเดียวกันนั้น แต่เราก็ไม่ขอแนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานกิน เนื่องจากมีน้ำตาลซูโครสสูง จีงไม่เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มนี้นั่นเอง
#แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ #สสส

01/08/2023

เนื่องด้วยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา _วันอาสาฬหบูชา" ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีนี้ตรงกับวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม ทาง CHALOOD NIMSAMER COLLECTION AND ARCHIVE ถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่าน ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาป ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็นกันนะคะ และมีข้อคิดเกี่ยวกับธรรมะที่อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ เขียนไว้ในสมุดบันทึก มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้อ่านกันนะคะ

"ให้ทานเพื่อ ขจัดความยึดมั่นถือมั่น
รักษาศีล เพื่อบรรเทาความยึดมั่นถือมั่น
ทำสมาธิ เพื่อทำจิตสงบ เพ่งหาให้พบปัญญา ให้เห็นแจ้งชัดว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น เพราะเป็นอนัตตาหรือสุญญตา

การดับไม่เหลือเชื้อคือไม่ให้มีความรู้สึกนึกคิด ยึดถือว่าตัวตนเหลืออยู่เลย

แม้จิตที่บริสุทธิ์ถึงที่สุดก็ไม่ใช่ตัวตน กลับกลายเป็นความว่าง

ร่างกายและจิตใจของคนเป็นการปรุงแต่งขึ้นด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ด้วยความไม่รู้ คนก็เข้าไปยึดเชื่อมั่นว่าเป็นของตน การยึดมั่นในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามปกติของธรรมชาติ ว่าเป็นของตน จึงเกิดความทุกข์ เพราะชีวิตนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ มันเปลี่ยนแปลง เสื่อม และแตกสลายไปตามธรรมชาติของมัน ทำให้เกิดทุกข์

ทุกข์เพราะความอยากถือตัณหา ความอยากคือความไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา

ทำไมจึงมีตัวเราขึ้นมา อยากนั่นอยากนี่ แล้วเป็นทุกข์ เราจะดับทุกข์ได้อย่างไร

ดับกิเลสตัณหา ดับอวิชชาเสีย ความเป็นคนเป็นตนก็หมดไป"
Untitled, 2498 ขนาดภาพ 60 x 73 ซม.
เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้
ข้อความจากสมุดบันทึกของอาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ "ธรรมะของคนอายุ 60 พ.ศ. 2532"

31/07/2023

สวย ๆ

✴️ อภัยภูเบศรแจกสูตร | ผงขัดหน้าขมิ้นชัน

🔻ส่วนประกอบ
ผงขมิ้นชัน 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำมะขามเปียก 2 ถ้วย
เกลือป่น 1 ถ้วย
น้ำผึ้ง 1 ถ้วย

🔻วิธีการทำ
1. นำเกลือ สะตุ ในกระทะ เพื่อลบเหลื่ยมเกลือ ทำความอาด ทำให้เกลือบริสุทธิ์
2. เทน้ำมะขามเปียก น้ำผึ้ง ผงขมิ้นชัน แล้วผสมเข้าด้วยกันจนเดือด
3. เมื่อเนื้อสครับเข้ากันดีแล้ว ยกลงทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้น บรรจุใส่ภาชนะ เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

#อภัยภูเบศรแจกสูตร #ผงขัดหน้าบมิ้นชัน #ขมิ้นชัน #สมุนไพรอภัยภูเบศร #อภัยภูเบศร

Photos from Thai Culture & Thai Travel's post 30/07/2023

สไบ 🥰

29/07/2023

☺️

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖
“นานาสาระภาษาและวัฒนธรรมไทย”

คลิกที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1pLv1plIYFlBhFtLGFwuEzYriG0JHCWJL/view?usp=drive_link
หรือสแกนคิวอาร์โคดเพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ

27/07/2023

😁

คนคิดปฏิบัติธรรม
มักคุยกันว่า
ปฏิบัติแบบไหนถูก
ปฏิบัติแบบไหนผิด
แต่ไม่ค่อยเน้นคิดสำรวจว่า
ปฏิบัติตัวแบบไหนผิด
ปฏิบัติตัวแบบไหนถูก

ถ้ายังปฏิบัติตัวผิด
ไม่มีทางปฏิบัติธรรมถูก
เพราะที่แท้ยังปฏิบัติ ‘อธรรม’ อยู่ต่างหาก

ถ้ายังจงใจให้ร้าย ทำลายใคร
หรือให้ทุกข์แก่ท่าน
นึกว่าทุกข์นั้นไม่มีวันถึงตัว
นั่นแหละ! เครื่องชี้ว่ายังปฏิบัติตัวผิด
โอกาสปฏิบัติธรรมถูกจึงเป็นศูนย์

จงใจสร้างความทุกข์ให้คนอื่น
ไม่มีทางหยุดวงจรทุกข์ให้ตนเอง
ถ้าคิดจะเจริญสติจริง
จึงต้องถือศีลให้ได้สติ
เพื่อรู้ความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อน

ศีลที่แท้
คือจิตที่ผ่องแผ้ว ไม่เอาทุกข์หยาบๆ
คือจิตที่ไม่อยากหาเรื่องร้อนๆใส่ตัว
คือจิตที่ไม่อยากโยนเรื่องร้อนๆใส่ใคร
เมื่อรักษาศีลได้ ย่อมอยู่เย็น
มีสติรู้ว่า ไม่ให้โทษแก่เขา
เราเองก็ไม่ต้องรับโทษไปด้วย
ไม่ต้องพลุ่งพล่านอลหม่าน
ไม่มีเมฆหมอกบดบังทัศนวิสัยทางจิต
คิดอะไรได้ตรง เห็นอะไรได้ตรง
รู้เข้ามาในกายใจได้กระจ่างไม่ติดขัด

ศีลที่แท้
เป็นฐานให้ใจเย็น
เมื่อดูลมหายใจ ก็เห็นได้นานพอ
จนรู้ชัดว่าลมหายใจไม่เที่ยง
มีเข้ามีออก มียาวมีสั้น
เมื่อดูสุขดูทุกข์ ก็เห็นได้ชัดเจน
ทุกข์อยู่กี่ลมหายใจก็รู้
ไม่ใช่ทุกข์แล้วมัวแต่อยากแก้แค้น
สุขอยู่กี่ลมหายใจก็รู้
ไม่ใช่สุขแล้วมัวแต่หวงแหนไว้

ศีลที่แท้
ชวนเราสำรวจใจเรื่อยๆว่า
ยังให้ทุกข์กับใครอยู่หรือเปล่า?
พัวพันกับภัยเวรอยู่หรือเปล่า?
กำลังปฏิบัติตัวถูกอยู่หรือเปล่า?
จนยิ่งวันยิ่งทราบชัดแก่ใจว่า
เมื่อปฏิบัติตัวถูกอยู่
ธรรมก็ปรากฏชัด
ให้ปฏิบัติต่อตรงนั้นแล้ว!

09/07/2023

เว็บไซต์สำหรับประชาชน
เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และสปา

คลิก https://hss.moph.go.th/spa-service

ตรวจสอบอะไรได้บ้าง
- สถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต
- ผู้ดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาต
- ผู้ให้บริการที่ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน
- สถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตร

02/07/2023

ในที่สุด! ก็เพิ่งให้รู้หลังจากกินสารก่อมะเร็งกันไปกว่า 30 ปี..
องค์การอนามัยโลก (WHO) เตรียมประกาศให้ #แอสปาร์แตม (สารให้ความหวานแทนน้ำตาล) เป็นหนึ่งในสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
>>>ข่าววันที่ 29 มิ.ย.2566 ที่มาสำนักข่าว Reuters

29/06/2023

😚😚😚

Photos from The Little Prince's post 25/06/2023

Lovely The Little Wall Paper.

Photos from Thailand LOVER's post 23/06/2023

😃

Photos from Thai Culture & Thai Travel's post 20/06/2023

ลายผ้าไทย

Photos from เที่ยวยังสระแก้ว's post 18/06/2023

😁

Photos from The Little Prince's post 16/06/2023

วอลเปเปอร์ เจ้าชายน้อย 🤩

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post 13/06/2023

😅

Website