PM petshop

PM petshop

จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสุนัข อาหาร
และจำหน่ายลูกสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศ

ยินดีส่งทุกที่

Photos from สวน PM's post 21/04/2018

สนใจติดต่อได้ครับ

13/06/2013

ช่วงนี้มีลูกสุนัขโโกลเด้น รีทรีฟเวอร์(Golden Retriever)
สีฟางข้าว อายุ 45 วัน เพศผู้ทั้งหมด 5 ตัวครับ น่ารักมากๆ

13/06/2013

PM petshop จำหน่ายสินค้าเกี๋ยวกับสุนัข อาหารสุนัข กรงสุนัข
จำหน่ายลูกสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศ และมีพ่อพันธุ์รับผสม

Telephone