หัวเทอะรีสอร์ท

หัวเทอะรีสอร์ท

บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง
ห้องแอร์ ห้อ

การเดินทางมา..
รถประจำทาง จากสายใต้ใหม่-บขส.สิชล
เครื่องบิน สนามบินสุราษฎร์,สนามบินนครศรีธรรมราช
รถส่วนตัว - จากสุราษฎร์ธานี ตามทางหลวงหมายเลข 401 ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง, รถตู้, รถยนต์ ถึงบ้านตลาดเสาร์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนตลาดเสาร์ - ชายทะเล ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงสี่แยกทุ่งใส แล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 5 กิโลเมตร - จากนครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 น

Website