Betimes Solutions

Betimes Solutions

Comments

Modern Insurance in 2022 📢✨

เรียนรู้ 4 เทรนด์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจประกันภัย เตรียมรับมือนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ และการเข้าถึงลูกค้าในงานสัมมนาออนไลน์โดย Microsoft ร่วมกับ AppMan และ Betimes Solutions

- เสวนา 4 เทรนด์ใหญ่สำหรับธุรกิจประกันภัย
- เตรียมรับมือนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแบบ Quick-win
- การเข้าถึงลูกค้าด้วย Customer Data Platform ในโลกยุคไร้ Cookies
- เก็บข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Ransomware ด้วย Modern Core Insurance Platform ของ Microsoft

--------------------

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:00 - 17:30 น.

ลงทะเบียน:
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/302504/157-GQE-382

--------------------

Learn It All 🚀

Microsoft Cloud for Financial Services:
www.microsoft.com/en-us/industry/financial-services/microsoft-cloud-for-financial-services

Digital Transformation in the Insurance Industry:
www.microsoft.com/en-us/industry/financial-services/insurance

Azure for insurance:
https://azure.microsoft.com/en-us/industries/insurance

--------------------

ไม่พลาด Update จาก Microsoft Learn

😸 เข้าร่วมกลุ่ม Spark Tech Community
😸 ติดตามพวกเราบน Twitter twitter.com/SparkTechTH
☁️ เข้าร่วมกลุ่ม Azure Community Thailand

#MSCloud #Azure
#Microsoft #SparkTechTH #MSFTStudentAmbassadors

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร โดยเริ่มก่อตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และมีพนักงานประจำมากกว่า 70 คนที่ประจำในสำนักงานและประจำที่หน่วยงานของลูกค้า

Operating as usual

11/01/2022

รางวัลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564

เป็นครั้งที่ 2 แล้วสำหรับรางวัลนี้ และพวกเรายังจะสนับสนุนและพัฒนางานด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป

รางวัลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564

เป็นครั้งที่ 2 แล้วสำหรับรางวัลนี้ และพวกเรายังจะสนับสนุนและพัฒนางานด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป

07/01/2022

บริษัท Betimes Solutions รับสมัครพนักงาน ด่วน!

ตำแหน่ง “Project Coordinator”

คุณสมบัติ
๐ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
๐ สามารถใช้โปแกรม Microsoft Office
๐ มีความสามารถในการประสานงาน การสื่อสาร และการจับใจความสำคัญในการประชุม
๐ มีความรู้เกี่ยวกับการรับ-ส่ง e-Mail และการนัดหมายการประชุม
๐ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

สวัสดิการ
๐ ชาและกาแฟ ฟรี
๐ อาหารเย็น
๐ สมทบค่าที่จอดรถ 50%
๐ Board Game & PlayStation
๐ ประกันอุบัติเหตุ
๐ ค่ารักษาพยาบาล
๐ การขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ส่งข้อมูลแนะนำตัวและ Resume มาที่ [email protected] โทรศัพท์ 02-741-4952-4

บริษัท Betimes Solutions รับสมัครพนักงาน ด่วน!

ตำแหน่ง “Project Coordinator”

คุณสมบัติ
๐ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
๐ สามารถใช้โปแกรม Microsoft Office
๐ มีความสามารถในการประสานงาน การสื่อสาร และการจับใจความสำคัญในการประชุม
๐ มีความรู้เกี่ยวกับการรับ-ส่ง e-Mail และการนัดหมายการประชุม
๐ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

สวัสดิการ
๐ ชาและกาแฟ ฟรี
๐ อาหารเย็น
๐ สมทบค่าที่จอดรถ 50%
๐ Board Game & PlayStation
๐ ประกันอุบัติเหตุ
๐ ค่ารักษาพยาบาล
๐ การขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ส่งข้อมูลแนะนำตัวและ Resume มาที่ [email protected] โทรศัพท์ 02-741-4952-4

Betimes Solutions updated their address. 05/01/2022

Betimes Solutions updated their address.

Betimes Solutions updated their address.

31/12/2021

ปี 2565 เราจะชนะความยากลำบากและมีความสุขไปด้วยกัน

ปี 2565 เราจะชนะความยากลำบากและมีความสุขไปด้วยกัน

Photos from Betimes Solutions's post 17/12/2021

พี่ๆทีม urban farming ได้เข้ามาเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำและเทคนิคต่างๆในการทำเกษตรอินทรีย์บนดาดฟ้าของเรา และการนำเอาเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อธาตุอาหารให้ดิน เป็นการลดต้นทุน ช่วยเรื่องสิ่งแวดแล้ว และการนำเอาขยะเศษอาหารในบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์

และยังแนะนำเรื่องระบบ IoT เพื่อมาทำเป็นต้นแบบ ให้กับคนเมืองที่มีพื้นที่เล็กๆ แล้วอยากปลูกผักกินเอง แต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล หรือ ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายๆวัน ☺️

รอติดตามพวกเราน๊าา
#UrbanFarming
#เกษตรอินทรีย์คนเมือง
#IoTSmartFarm

16/12/2021

𝐁𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ต้องการรับสมัครพนักงาน ด่วน!

+ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫
๐ มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือระบบ
- Framework เช่น Wordpress
- การเขียนโปรแกรมหรือระบบ HTTP (Basic)
- พื้นฐาน Cloud Service
- ภาษาโปรแกรม Javascript, PHP, MySQL
๐ มีความสามารถในการดูแลรับผิดชอบทัง Back-End / Front-End
๐ สามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบ รวมถึงพัฒนาได้ตามที่วางแผน
๐ มีทักษะสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีม

+ 𝐔𝐗-𝐔𝐈 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫
๐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบ UX/UI
๐ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๐ มีความรู้ ความเข้าใจ Graphic และ Media แต่ละประเภท
๐ ทำงานภายใต้แรงกดดัน แผนงาน และสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี

+ 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐭
๐ มีความรู้และทักษะการเขียนเอกสารสำหรับนักพัฒนาระบบ รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ UML, BPM Diagram
๐ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel
๐ มีความรู้ความสามารถในด้าน Database และสามารถทำ Database Management ได้ ด้วยโปรแกรม MS SQL Server, Oracle, DB2 เป็นต้น
๐ สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle และเขียน SQL Command
๐ มีความรู้และทักษะในการนำเสนองาน ในรูปแบบ Document และ Presentation
๐ มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำงานเป็นทีมได้

+ 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫
๐ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
๐ มีความสามารถในการประสานงาน การสื่อสาร และการจับใจความสำคัญในการประชุม
๐ รับ-ส่งอีเมล และนัดหมายการประชุมทั้งภายในและภายนอก
๐ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

==============

𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐬 𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 !
๐ Free Coffee & Snacks
๐ Free Dinner
๐ 50% Car Park Fee Reimbursement
๐ Access to Online Courses for Up-Skills, Re-skills!
๐ Board Game & Play Stations
๐ Weekly Sport Day
๐ Close to BTS Bangchak
๐ Medical & Accident Benefit

==============

𝐁𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬

สามารถแนะนำตัว และส่งข้อมูล CV มาที่ Inbox เพจ Betims Solutions หรือโทรพูดคุยกับ HR ได้ที่ 092-0963656 (คุณบอส)

𝐁𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ต้องการรับสมัครพนักงาน ด่วน!

+ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫
๐ มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือระบบ
- Framework เช่น Wordpress
- การเขียนโปรแกรมหรือระบบ HTTP (Basic)
- พื้นฐาน Cloud Service
- ภาษาโปรแกรม Javascript, PHP, MySQL
๐ มีความสามารถในการดูแลรับผิดชอบทัง Back-End / Front-End
๐ สามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบ รวมถึงพัฒนาได้ตามที่วางแผน
๐ มีทักษะสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีม

+ 𝐔𝐗-𝐔𝐈 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫
๐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบ UX/UI
๐ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๐ มีความรู้ ความเข้าใจ Graphic และ Media แต่ละประเภท
๐ ทำงานภายใต้แรงกดดัน แผนงาน และสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี

+ 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐭
๐ มีความรู้และทักษะการเขียนเอกสารสำหรับนักพัฒนาระบบ รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ UML, BPM Diagram
๐ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel
๐ มีความรู้ความสามารถในด้าน Database และสามารถทำ Database Management ได้ ด้วยโปรแกรม MS SQL Server, Oracle, DB2 เป็นต้น
๐ สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle และเขียน SQL Command
๐ มีความรู้และทักษะในการนำเสนองาน ในรูปแบบ Document และ Presentation
๐ มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำงานเป็นทีมได้

+ 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫
๐ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
๐ มีความสามารถในการประสานงาน การสื่อสาร และการจับใจความสำคัญในการประชุม
๐ รับ-ส่งอีเมล และนัดหมายการประชุมทั้งภายในและภายนอก
๐ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

==============

𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐬 𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 !
๐ Free Coffee & Snacks
๐ Free Dinner
๐ 50% Car Park Fee Reimbursement
๐ Access to Online Courses for Up-Skills, Re-skills!
๐ Board Game & Play Stations
๐ Weekly Sport Day
๐ Close to BTS Bangchak
๐ Medical & Accident Benefit

==============

𝐁𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬

สามารถแนะนำตัว และส่งข้อมูล CV มาที่ Inbox เพจ Betims Solutions หรือโทรพูดคุยกับ HR ได้ที่ 092-0963656 (คุณบอส)

Photos from Betimes Solutions's post 07/12/2021

ฟาร์มผัก-สมุนไพร ที่พัทยากำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือลงปลูกให้เต็มพื้นที่แล้ว เหลือลงระบบ Smart farm รอติดตามนะคะ ☺️

05/12/2021

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีทามส์ โซลูชันส์ จำกัด

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีทามส์ โซลูชันส์ จำกัด

สถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (DIGI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ 04/12/2021

สถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (DIGI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3/64 รองนายกรัฐมนตรี ดอน ปรมัตถ์วินัย อนุมัติการเปิด “สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล” ซึ่งสอดคล้องกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้ต่อยอดนวัตกรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ

ภารกิจของสถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (Data Innovation & Governance Institute: DIGI)

- Data Governance: สนับสนุน/ ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาล (Data Governance)
- Data Skill: พัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Up-Skill & Re-Skill) ของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่การจ้างงาน
- Data Community: สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล (Data Community) ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
- Data Innovation: ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Sources:
https://www.dga.or.th/our-services/our-services-digi/
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/69629/

สถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (DIGI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ การพัฒนาการดำเนินงานของภาครัฐในยุคดิจิทัลข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหม...

[Guest Post] กลยุทธ์ในการจัดการ Big Data ด้วย Pattern Intelligence Analytics (IBM i2) 23/11/2021

[Guest Post] กลยุทธ์ในการจัดการ Big Data ด้วย Pattern Intelligence Analytics (IBM i2)

Betimes Solutions ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
"Next Generation Pattern Intelligence with Big Data & i2 EIA"
ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผ่าน Zoom

สำหรับท่านที่สนใจเข้าฟัง สามารถลงทะเบียนได้ฟรี
https://www.techtalkthai.com/webinar-next-generation-pattern-intelligence-with-big-data-and-i2-eia/

[Guest Post] กลยุทธ์ในการจัดการ Big Data ด้วย Pattern Intelligence Analytics (IBM i2) ในโลกปัจจุบันการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล มีกฎหมายและมาตรฐานเกิดขึ้นเพื่อรองรับ โดยเป็นเรื่อ.....

ETDA ปรับโฉม เปิดก้าวใหม่ ปี 65 มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 18/11/2021

ETDA ปรับโฉม เปิดก้าวใหม่ ปี 65 มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปี 2565 ที่จะถึงนี้ ETDA ได้ทำการปรับกลยุทธ์เพื่อผลักดันการยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่าน 4 งานด้วยกัน คือ

1. กำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital Service)
2. สร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมฯ ด้วยการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล Digital ID
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรม ผ่านสนามทดสอบ ETDA Sandbox ที่ปรับบทบาทสู่การเป็น Co-sandbox (Innovation ผ่าน ETDA Sandbox)
4. ขยายความร่วมมือสร้างโอกาสเพื่อร่วมแก้ Pain Point ของสังคม ก้าวสู่โลกดิจิทัลที่ทุกคนมั่นใจ (Smart Partner)

ETDA ปรับโฉม เปิดก้าวใหม่ ปี 65 มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ.....

Photos from ETDA Thailand's post 11/11/2021

โครงการด้าน Internet for Better Life หรือ IFBL ของ ETDA มีเป้าหมายในการสร้าง “พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ” ด้วยการเข้าไปส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม Digital Citizen ที่เติบโตมาในยุคดิจิทัล รู้จักเทคโนโลยีรวดเร็วตั้งแต่เด็ก

จากรายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 โดย ETDA พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง 25 นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงปี 1 ชั่วโมง 3 นาที และกลุ่ม Gen Z หรือผู้อายุน้อยกว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันมากถึง 12 ชั่วโมง 8 นาที

ดังนั้น ETDA จึงได้จัดทำหลักสูตรที่จะมาแก้ Pain Point เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่ม Gen Z และสร้าง Digital Citizen อย่างมีคุณภาพ โดยกลุ่มเยาวชนจะได้เรียนรู้ หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาจาก DQ Institute และถูกปรับให้สอดคล้องกับคนไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน คือ

1. อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity)
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use)
3. ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)
4. ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)
5. ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

Source:
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/From-Online-to-Reality.aspx

Photos from Betimes Solutions's post 10/11/2021

เตรียมแปลงปลูก พืชผัก สมุนไพร สำรับผู้พิการ โดยนำระบบ IoTมาช่วยเรื่องการจัดการฟาร์ม และมีคุณวิฑูรย์ ปัญญากุล จากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ มาช่วยออกแบบ และเป็นที่ปรึกษา และคาดว่าเดือน ธันวาคมนี้จะพร้อมสำหรับลงปลูกเพื่อเก็บผลผลิต crop แรก

มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ✌️😁

26/09/2021

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการวิจัยและพัฒนาการประกอบการเกษตรอินทรีย์บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มมูลค่าเศษอาหาร

เวลา 15.00-17.00 น. วันอังคาร 28 กันยายน 2564 ทางซูม

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/YBipMXsADXettHYX6

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการวิจัยและพัฒนาการประกอบการเกษตรอินทรีย์บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มมูลค่าเศษอาหาร

เวลา 15.00-17.00 น. วันอังคาร 28 กันยายน 2564 ทางซูม

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/YBipMXsADXettHYX6

Photos from Betimes Solutions's post 02/08/2021

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ส่งมอบข้าวกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

Photos from Betimes Solutions's post 21/07/2021

WFH Internship ตัวอยู่บ้านก็ฝึกงานที่บีทามส์ได้ 📢📢
บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (19/07/64) ผ่านช่องทาง VDO Conference

ฝึกงานกันแบบ New Normal
ฝึกงานที่บ้าน
มีทีมพี่เลี้ยงมืออาชีพดูแลตลอดการฝึกงาน

#BetimesSolutions

Photos from Betimes Solutions's post 20/04/2021

พื้นที่จำกัด การปลูกผักก็ไม่ใช่ปัญหา 🍃😉

ปลูกผักกินเองห่างไกล covid

#BetimesSolutions

Betimes Solutions updated their address. 02/02/2021

Betimes Solutions updated their address.

Betimes Solutions updated their address.

28/12/2020

IBM i2 Solutions by Betimes

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และพันธมิตร ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนา "Pattern Intelligence Big Data i2" เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และขอขอบคุณวิทยากร และทีมงานทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้
ด้วยเนื้อหา และ Solution ที่เรานำเสนอ หวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานของท่าน และสามารถนำไปเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หากทุกท่านมีความสนใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่ บริษัทบีทามส์ โซลูชั่น หรือ ช่องทาง Inbox ได้เลยค่ะ
#IBMi2 #IBMi2Solution #รู้ทันภัยไซเบอร์ #ibmi2thailand #betimessolution

17/12/2020

IBM i2 Solutions by Betimes

ถ่ายทอดสดงานสัมมนา Pattern Intelligence Big Data I2

Pattern Intelligence Big Data i2

14/12/2020

IBM i2 Solutions by Betimes

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัดได้ร่วมมือกับบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตร

จัดสัมมนา “Pattern Intelligence Big Data i2”
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2020 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

เพื่อให้องค์กรของท่านได้เรียนรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบัน

หากสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อมองหาผลิตภัณฑ์/โซลูชั่นสำหรับองค์กรของท่าน และได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
สามารถสอบถามได้ผ่านช่องทาง Inbox และยังสามารถติดตามการ
ถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นี้ค่ะ

#IBMi2 #IBMi2Solution #รู้ทันภัยไซเบอร์

09/12/2020

เทศกาลปีใหม่ บีทามส์เริ่มแล้วน๊าา🎉🎁🎊🧸

14/10/2020

กระซายดำ กับใบชะพลู สวนผักเล็กๆด้านหลังของบีทามส์ บริษัท IT ก็ปลูกผักเป็นนะ 😁

#ประโยชน์ของกระชายดำ : จากงานวิจัยพบว่าสมุนไพรกระชายดำ มีสรรพคุณมากมาย ช่วยป้องกันและรักษาโรคต่างๆได้เกือบ 100 ชนิด เช่น ช่วยกระตุ้นและบำรุงระบบประสาท ช่วยให้นอนหลับ ช่วยบำรุงหัวใจ ขยายหลอดเหลือหัวใจ ช่วยรักษาโรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน อื่นๆอีกมากมาย...

#ประโยชน์ของใบชะพลู : ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยรักษา โรคเบาหวาน บำรุงกระดูกและฟัน ช่วยในการขับถ่าย ช่วยบำรุงวายตาเพราะมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมาก และยังสมารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายอีกด้วย

ที่มา : medthai

#BetimesSolution #สวนผักหลังบ้าน #ปลูกผักที่Office

09/10/2020

ผู้บริหาร พูดคุยกับนักศึกษาฝึกงาน... ร่วมกัน share และ รับคำแนะนำ ที่น้องนำไปปรับใช้ในการทำงาน ได้😊

“ฝึกให้เขารู้จักการทำงานจริง ฝึกคิด รู้จักบริหารจัดการ รู้จักตอบแทนสังคม และต้องรู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่...” Betimes😊

#BetimesSolution #Trainee

03/10/2020

Relax time ...🎉🍱😁

#BetimesSolutions

26/09/2020

เรายินดีเป็นพี่เลี้ยง ด้าน digital ให้กับวิสาหกิจชุมชน...

การทำธุรกิจ มีหลายเรื่องที่เราต้อง ทะลุ ทะลวง ทะยาน ไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ ... ยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องคิดถึงสังคม เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยแล้ว ข้อจำกัดที่เราต้องก้าวข้ามยิ่งมีมากขึ้น...

แต่สิ่งหนึ่งที่จะพาพวกเรา ทะลุ และทะยานไปให้ถึงเป้าหมายแล้วนั้น คือ เครือข่าย...

Be social enterprise ยินดีต้อนรับวิสาหกิจชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย และพร้อมจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงผลักทาง digital ให้พวกเรา ทะยานไปพร้อมกัน...😊

#SocialEnterprise #วิสาหกิจเพื่อสังคม

09/09/2020

📍ยังเปิดรับสมัครอยู่น๊า...มีประสบการณ์แล้ว หรือเพิ่งจบใหม่ เราก็ยินดีต้อนรับจ้าาา😀

#Betimes #รับสมัครงาน #Programmer #SA #Datascientist #BI

27/08/2020

กินข้าวเย็นกันค่ะ 😁🍱

#Betimes #Canteen #KlamarketShop

20/08/2020

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่งจ้าาาา... มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Betimes Solutions ของเรานะคะ

รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้
1.Business Analyst (BA)
2.Business Intelligence (BI)
3.Data Scientist
4.System Analyst (SA)
5.Digital Marketing
6.Programmer
7.Web Developer
8.Microservice Programmer
9.Mobile Appication
10.Secretary
11.Project Coordinator
12.Tester
13.Admin

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Tel. 08-1937-0659 หรือ 08-4151-5699 หรือส่ง Resume เข้ามาที่ [email protected]

20/08/2020

Meeting ตอนเช้า กับกลิ่นกาแฟหอมฟุ้ง @ห้อง Canteen 😁☕️

#BetimesSolutions #Canteen #Coffeetime

19/08/2020

เช้าๆ แวะ canteen ก่อนนะคะ 😁☕️🍱

#Betimes #Canteen #klamarketshop

13/08/2020

Betimes Canteen พื้นที่พูดคุย พื้นที่สร้าง idea ☕️& Klamarket Shop พื้นที่ของสินค้าชุมชน สินค้าผู้พิการ พี่พร้อมจะก้าวเข้าสู่การ platform shoping online 🛒

#บริษัทitกับสินค้าชุมชนที่พร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
#Klamarket

Products

Business Intelligence(BI),Knowledge Management (KM),Business Process Management

Website

Address


Betimes Solutions Co., Ltd. 84/4 Soi Sukhumvit 62 Sukhumvit Rd. Bangjak Pra-kanong
Bangkok
10260

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30