ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มข.

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มข.

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสต

29/09/2023

📢📢 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 4 ตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/wo02z

รับสมัครวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มข.

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา https://tmc.or.th/tcgme

*** เอกสารที่ต้องส่งมายังสถาบัน มข. คือ
1.ใบสมัคร
2.เอกสารพร้อมหลักฐานการรับสมัคร
3.ผลสอบภาษาอังกฤษ
4.หนังสือรับรองการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (โดยแบบสอบถามจะขึ้นมาก่อนที่จะกรอกใบสมัคร)

และส่งมาที่
คุณอรสา กอมาตร (084-683-7897)
คุณทิพวัลย์ ไกรษรศรี (082-229-9252)
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

15/08/2023

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนัดหมายท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043-366123-4

28/06/2023

📣📣 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
🚩เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Transdisciplinary approach for dysphagia management) 📣📣
📌 วันที่ 5-6 กันยายน 2566
📌 ณ ห้องประชุมไฮบริด 1-2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📌 วิทยากร
อ.พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์
อ.พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล
อ.ทพญ.ดร.สวิตา คิ้มสุขศรี
อ.ทพญ.ดร.สิริมา กุลวานิช
คุณภัทรียา เกรียติมาลีสถิตย์ (เภสัชกร)
ผศ.ณิชานันทน์ ปัญญาเอก (กายภาพบำบัด)
ผศ.นันทยา อุดมพาณิชย์ (กิจกรรมบำบัด)
คุณโฉมพิไล นันทรักษา (พยาบาล)
คุณสุจิตรา แสนทวีสุข
(กิจกรรมบำบัด)
คุณสุปรียา ราชสีห์ (กายภาพบำบัด)
คุณอัญชลี โอฬารเสถียร (กายภาพบำบัด)
คุณวีระเดช ไชยหาญ
(กิจกรรมบำบัด)
คุณฌัลลิกา ทิพย์ฝั้น
(กิจกรรมบำบัด)
คุณภวินท์ภัทร กันยวม (กิจกรรมบำบัด)
คุณศศุภางค์ มุสิกบุญเลิศ (โภชนาการ)
📌 ผู้รับผิดชอบโครงการ: สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
✅ ค่าลงทะเบียน:
Onsite 2,000 บาท
Online 1,000 บาท
✅ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/view/swallowingrehab
**เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปมาที่**
-Email: [email protected]
✅ สอบถามเพิ่มเติม คุณสุจิตรา โทรศัพท์ 062 897 1935

Photos from ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มข.'s post 04/10/2022

📌📌📌 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และสอบในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 📌📌📌

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา ดังนี้คือ https://tmc.or.th/tcgme

และยื่นใบสมัคร+หลักฐาน ส่งมาที่
คุณอรสา กอมาตร (084-683-7897)
คุณทิพวัลย์ ไกรษรศรี (082-229-9252)
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

*** เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องส่งให้กับทางภาควิชาฯ คือ ผลสอบภาษาอังกฤษ ***
โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการสอบดังนี้

- TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ
- TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือ
- TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
- TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ
- IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
- TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
- CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English LanguageTest (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ได้ผลการสอบดังนี้
ทักษะการอ่าน ระดับ 3 ขึ้นไป
ทักษะการเขียน ระดับ 3 ขึ้นไป

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043-366123-4

15/08/2022

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งจะมีการสอบผ่านระบบ zoom online ในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 ในเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในส่วนของรายละเอียดการสอบนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางอีเมล ภายในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ค่ะ

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043-366123-4

Photos from ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มข.'s post 23/06/2022

📢📢 ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น.

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043-366123-4

22/06/2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง "Geriatric Rehabilitation to Smart and Healthy Aging" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมออนไลน์ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย

Photos from ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มข.'s post 30/04/2020

รายชื่อผู้ขอรับค่าลงทะเบียนคืน โครงการอบรมการบูรณาการการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม :
Workshops for Integrated Geriatric Rehabilitation Program
Link หลักฐาานการโอนเงิน bit.ly/3dmA9ME

Photos from ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มข.'s post 08/04/2020

Rehab KKU ร่วมต้านโควิด

08/04/2020

เรียน ผู้สมัครทุกท่าน
เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ส่วนราชการต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ในการนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงขอยกเลิกการจัดการอบรมการบูรณาการการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม :
Workshops for Integrated Geriatric Rehabilitation Program จากเดิมที่ได้ขอเลื่อนการประชุมการวิชาการเป็นวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม
ทางทีมภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากทุกท่านในการอบรมครั้งต่อไป
สำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนมาแล้ว ทางผู้จัดจะดำเนินการโอนเงินคืน โดยสามารถแจ้งข้อมูล ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ เลขบัญชี/ชื่อธนาคาร (กรณีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้สมัครกรุณาแนบสำหรับบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน)
กรอกข้อมูลผ่าน Link : https://bit.ly/2wrGhDM
หรือส่งข้อมูลมาที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID :
Link หนังสือยกเลิกการจัดอบรม https://bit.ly/2JOlMEd
หมายเหตุ; เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน
1.เอกสารแจ้งความประสงค์รับเงินคืน
2.สำเนาบัตร
3.สำเนาบัญชีธนาคาร
ขอแสดงความนับถือ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

03/03/2020

ดาวน์โหลดเอกสารเลื่อนการประชุม https://bit.ly/32US9tT
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095-4644246 คุณจิณณพัต
Line official
สำหรับกำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Photos from ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มข.'s post 02/03/2020
06/02/2020
Photos from PTKKUSeminar's post 04/02/2020
20/11/2019

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2563
เรื่อง การบูรณาการการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม : Workshops for Integrated Geriatric Rehabilitation program.
วันที่ 11-13 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น .
สนใจสมัครได้ที่ https://sites.google.com/site/ptsrinakarind/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-363656-7

Website