TAFF Theranda animation film festival

TAFF Theranda animation film festival

Comments

Gjithmonë like për Mikun tim Ref ki Gollopeni dhe Therandën

Festivali i parë ndërkombëtar i film it të animuar në Suharekë
1st International Animati on Film For the first time, Suhare ka Municipality will organize Animation Film Festiv al which will be held from 5-9 th of August in Suhareka.

The idea to organize such a importa nt event as TAFF Theranda Animation Fi lm Festival arose from art workshops he ld and lead from our good frien ds such as Cindy Maguire, Assistant Profess or of Art History and Art teach er at Adelphi University New York a nd Professor Rob McCallum, Art teacher at Allen-Stevens on school New York in good cooperati on with our Art Teacher Refki Gallope ni. The three Teache

TAFF Theranda animation film festival updat ed their website address. 29/03/2020

TAFF Theranda animation film festival updat ed their website address.

TAFF Theranda animation film festival updat ed their website address.

ANIMATION THE STAR OF HOPE 27/03/2020

ANIMATION THE STAR OF HOPE

NË KUJTIM TË VIKTIMAVE TË LUFT ËS DHE FALEMNDERIM NATOS PËR NDIHMËN D HE LIRINË E KOSOVËS

ANIMATION THE STAR OF HOPE

Gezuar Festat 22/12/2017

Gezuar Festat

Gezuar Festat

Photos from TAFF Theranda animation fi lm festival's post 13/11/2017

Photos from TAFF Theranda animation fi lm festival's post

Photos from TAFF Theranda animation fi lm festival's post 13/11/2017

In coming days Theranda Animation Fi lm Festival
Workshop and awards

Timeline Photos 30/12/2013

Ju shprehim urimet më të mi ra për Vitin e Ri 2014.
Happy N ew Year 2014.

Mbremja permbyllese 11/08/2013

Shpërndarja e çmimeve

Opening ceremony/Hapja solemne 06/08/2013

Opening ceremony/Hapja solemne

Animation Workshop/Punëtoria e animacionit 05/08/2013

First day/Dita e parë

steinhardt.nyu.edu 04/08/2013

In My Own Words: Art Educati on Student Dana Helwick on Teaching in Koso vo | At a Glance

http://steinhardt.nyu.edu/site/ataglance/2012/05/helwick-teaching-art-in-kosovo.html

steinhardt.nyu.edu In March, Ana Fernandez, Emma Exl ey, and I travelled to Suhareka, a sma ll town in Kosovo, to participate in an arts-bas ed community development project.

30/07/2013

Films will be shown in t he amphitheatre of Fellbach Haus
Filmat shfaqen ne amfiteatr in e Shtepise se Fellbahut

taffest.com 30/07/2013

ANIMATION FEST TAFF

http://www.taffest.com/en/

taffest.com The international festival of animated fi lm TAFF is the annual event whe re the talents from Kosovo and i ts outside can participate in the competiti on for the festival's top prize. Th is festival is organized by a gro up of local and international artists

Art Workshop 2011 30/07/2013

Rob and Cundys McCallum Art Worksh op in Fellbach Haus

taffest.com 30/07/2013

ANIMATION FEST TAFF

http://www.taffest.com/al/

taffest.com Festivali ndërkombëtar i filmit të animu ar është aktivitet i përvitshëm ku talent et nga Kosova dhe jasht saj mu nd të marrin pjesë në garë p ër çmimin kryesor të festivalit. Ky festiv al organizohet nga një grup i kombinu ar artistësh vendor dhe ndërkombëtar.

30/07/2013

TAFF Theranda animation film festival's cov er photo

Telephone