แผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ไออาร์พีซี

แผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ไออาร์พีซี

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

27/07/2022

ความต่างระหว่าง Transportation และ Logistics Management

ระบบขนส่ง(Transportation) คือ การเคลื่อนที่ของคน, สัตว์ และสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยรูปแบบการเดินทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ, รถไฟ, ถนน, น้ำ, สายเคเบิล, ท่อ และอวกาศ และแบ่งออกไปได้ตามโครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ และระบบการจัดการ ระบบการขนส่งนั้นมีความสำคัญตั้งแต่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสินค้าของมนุษย์ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งอารยธรรมต่างๆของมนุษย์ด้วย และด้วยความล้ำหน้าของอารยธรรมต่างๆ ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดการด้านการขนส่งและการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นด้วย

โลจิสติกส์(Logistics) ในบริบททางอุตสาหกรรม คือ การผลิตและจำหน่ายวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ในสถานที่และปริมาณที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการวางแผน และควบคุมขั้นตอนในการจัดขนส่งและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับข้อมูลจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายทางที่ส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุด โลจิสติกส์นี้เองจะรวมถึงการใช้งานยานพาหนะขาเข้า-ออก องค์กร ครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย

เทียบให้เข้าใจง่ายขึ้น
จากความหมายของระบบขนส่งและการจัดการด้านโลจิสติกส์ตามหัวข้อด้านบน จะเห็นข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจน ระบบขนส่งจะเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์ แต่ระบบโลจิสติกส์นั้นเปรียบเสมือนคนขับรถแข่งที่มีทักษะในการควบคุมและใช้ประสิทธิภาพรถได้อย่างเต็มที่ โดยที่รถแข่งนั้นคือระบบขนส่งนั่นเอง การเปรียบเทียบนี้จะชี้ให้เห็นว่า ระบบโลจิสติกส์จะต้องการการวางแผนเพื่อไปรีดประสิทธิภาพให้กับการขนส่งอีกที แต่ระบบขนส่งนั้นเป็นแค่ตัวส่งสินค้าหรือบริการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีระบบวางแผนที่ซับซ้อน

จะเห็นได้ชัดว่าระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ระบบขนส่งเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกส์เท่านั้น ระบบโลจิสติกส์สามารถเพิ่มประสิธิภาพในการบริหารใ จัดส่งสินค้าได้มากกว่าที่ระบบขนส่งก็ทำได้ ซึ่งการจัดการของระบบโลจิสติกส์รวมไปถึง

บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุ
เอกสารสั่งซื้อต่างๆ
การประกันคุณภาพ
การเก็บรักษา
ระเบียบการนำเข้าและการส่งออก
การเรียกร้องค่าชดเขย ถ้าหากเกิดปัญหาในการขนส่ง
การทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในการขนส่ง
การจัดการของผู้ขายและคู่ค้า
การเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการลดค่าใช้จ่าย
ข้อมูล: http://cerasis.com/
https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/74743

ติดต่องานหรือจองขนส่งทางรถไฟ
https://lin.ee/xCowBkw
Line official https://lin.ee/xCowBkw
0634467735 คุณ บรีซ

30/05/2022

อันดามันคลื่นจัด ซัดเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ร่วงทะเล 18 ตู้ เหนือเกาะตะรุเตา สตูล โปรดระมัดระวังการเดินเรือ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 น. หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ (นรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะ) ได้รับแจ้งจากสมาคมประมงจังหวัดสตูลว่า เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันเดียวกัน เกิดเหตุเรือลากจูงชื่อ ฟอร์จูน 2 (Fortune II) ได้ทำการลากจูงเรือลำเลียงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชื่อ นำทอง 27 ( Namthong 27) เป็นของบริษัท YKP OCEAN LINE ออกเดินทางจาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่หมายปลายทางเมืองท่าปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้ประสบเหตุคลื่นลมแรง ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่บนเรือนำทอง 27 ( Namthong 27) ตกทะเล จำนวน 18 ตู้ ที่บริเวณ Lat. 6 45.432 N Long 99 40.413 ตอนเหนือของเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล โดยภายในตู้บรรทุกไม้ยางพาราแปรรูป

⚓️ โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ (นรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะ) ได้จัดกำลังพลพร้อมเรือยางเข้าทำการสำรวจบริเวณดังกล่าว ไม่พบผู้ประสบภัยในทะเลแต่อย่างใด และได้รับการแจ้งจากบริษัทเจ้าของเรือว่า ในเวลา 23.00 น. ของวันเดียวกัน ได้ส่งเรือลากจูงชื่อ เรือวายเคพี คาริชม่า เข้าติดตามและผูกรวมตู้คอนเทนเนอร์ให้เกาะกลุ่มรวมกันและอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย โดยมีการเตรียมผูกทุ่นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ ป้องกันไม่ให้เรือที่สัญจรไปมาได้รับโดยจะทำการเก็บกู้โดยการใช้เรือเครนยกตู้ขึ้นจากน้ำทะเลต่อไป

📌 ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้รับรายงานว่าชาวบ้านพบตู้คอนเทนเนอร์เกยหาดที่บริเวณเกาะสาหร่าย อ.เมือง จว.สตูล แล้วจำนวน 1 ตู้ และมีบางส่วนถูกคลื่นซัดไปบริเวณหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมือง จว.สตูล

⚓️ ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 จะติดตามสถานการณ์ และประสานงานกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) บริษัทเจ้าของเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป และขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวเรือโปรดระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายที่เรืออาจจะชนเข้ากับตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังคงลอยน้ำอยู่บริเวณดังกล่าว

https://www.facebook.com/547171885642031/posts/1676316972727511/

Website