AM Assets

AM Assets

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from AM Assets, Real Estate, 33/37 Padvaree Road ThaIt Muang, .

Operating as usual

am-assets.com 15/07/2016

am-assets.com

LAND0076: ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 30 ตรว. ไร่อ้อย อ.พิชัย ที่ดินติดถนนคอนกรีต หน้ากว้าง อยู่ในแหล่งชุมชน มีไฟฟ้าพร้อมและแหล่งน้ำ เหมาะสำหรับทำการเกษตรหรือสร้างที่พักอาศัย ทำเลสวย ราคา 200,000 บาท/ไร่

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=LAND0076

am-assets.com

05/07/2016

วันนี้ทาง AM-ASSETS นำเสนอบทความ "การกู้บ้าน จำเป็นต้องทำประกัน MRTA หรือไม่"

การกู้ซื้อบ้านเป็นหนี้ก้อนใหญ่ และใช้ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี ทำให้ผู้กู้หลายๆ คนเกิดความกังวลใจว่าจะสามารถผ่อนไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ โดยเฉพาะหากครอบครัวมีเสาหลักที่หารายได้เพียงคนเดียวย่อมไม่สบายใจว่าหากตนเองเป็นอะไรไประหว่างที่บ้านยังอยู่ระหว่างการผ่อนจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวจะผ่อนบ้านต่อไปไหวไหม บ้านที่ผ่อนไปแล้วจะถูกธนาคารยึดหรือไม่ ซึ่งการทำประกัน MRTA นั้นจะสามารถลดความเสี่ยง และทำให้ผู้กู้สามารถผ่อนบ้านได้อย่างสบายใจ

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA คืออะไร

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ หรือ MRTA นั้นคือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการที่คุณอาจไม่คุ้นเคยเท่ากับ ประกันหนี้บ้าน หรือประกันบ้าน ประกันฯ ประเภทนี้มีลักษณะบางส่วนที่คล้ายคลึงกับประกันชีวิต แต่มีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากประกันชีวิต ตรงที่มีจุดมุ่งหมายในการประกันความเสี่ยงในการชำระหนี้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

ประโยชน์ของการทำประกัน MRTA

1.ประกันชำระหนี้บ้านแทนแก่ธนาคาร

จุดเด่นของประกันชนิดนี้จะอยู่ที่การให้ความคุ้มครองผู้กู้สินเชื่อบ้าน โดยประกันจะผ่อนชำระหนี้บ้านให้แทนผู้กู้ ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงเป็นการถาวรตามระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตฯ และตามทุนประกันที่ระบุเอาไว้ในประกันชีวิตฯ การทำประกันฯ เอาไว้จะเกิดประโยชน์ต่อธนาคารในฐานะเจ้าหนี้ เพราะจะเกิดความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้กู้ก็ตามธนาคารจะได้รับการชำระหนี้จากกรมธรรม์ที่ทำไว้กับบริษัทประกันชีวิต

2.บ้านที่อยู่ระหว่างผ่อนไม่ถูกยึดหรือตกเป็นภาระของครอบครัว

ฝ่ายผู้กู้เองก็จะได้รับประโยชน์จากการประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง โดยไม่ว่าผู้กู้จะเป็นอะไรไปก็จะมีกรมธรรม์โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้ชำระหนี้บ้านให้ ทำให้บ้านที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระนั้นไม่ตกไปเป็นภาระของครอบครัว และไม่โดยธนาคารยึดไปเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้สินเชื่อบ้านได้ ทำให้หลายคนที่เล็งเห็นประโยชน์นี้เลือกที่จะทำประกันชนิดนี้เอาไว้

3.ได้รับอัตราดอกเบี้ยโดยรวมที่ต่ำกว่า

ธนาคารซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการทำประกัน MRTA ของลูกหนี้ ตรงที่ลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ลง เพราะมีประกันที่พร้อมชำระหนี้แทนกรณีที่ลูกหนี้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ธนาคารจึงมักจะรวมการประกันเอาไว้ด้วยเป็นรูปแบบหนึ่งของสินเชื่อ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ากรณีที่ไม่ทำประกันชีวิต ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากธนาคารประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ที่ทำประกันเอาไว้ต่ำกว่าผู้กู้ที่ไม่ทำประกัน ซึ่งผู้กู้สามารถเลือกทำประกัน MRTA หรือไม่ก็ได้ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของตนเอง

ข้อมูลอ้างอิง: เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com

28/06/2016

อยากขายบ้าน ขายที่ดิน ให้ได้เร็วๆ!!! เชิญทางนี้ เราช่วยคุณได้...AM ASSETS...งานดี มีมาตรฐาน บริการด้วยใจ...089-215-0222
LINE ID : 0892150222

25/06/2016

วันนี้ทาง AM-ASSETS นำเสนอบทความ "รายได้น้อย-ติดแบล็กลิสต์อยากกู้ผ่าน" ทำอย่างไร โดย ธอส. เป็นผู้ให้ข้อมูล

ธอส.เดินหน้าโครงการ “ธอส. โรงเรียนการเงิน” เพิ่มโอกาสคนรายได้น้อยกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารผ่านง่ายขึ้น คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 7,000 ราย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดตัวโครงการ “ธอส. โรงเรียนการเงิน” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยจะแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ลูกค้ามีศักยภาพทางการเงินและมีเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีที่อยู่อาศัยได้ในอนาคต เนื่องจากมีเอกสารแสดงรายได้ชัดเจน แต่อาจมีรายได้สุทธิไม่เพียงพอต่อการซื้อบ้านในระดับราคาที่ต้องการ หรืออาจไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ สัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาวงเงินให้สินเชื่อของธนาคาร โดยลูกค้ากลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อเพียงพอต่อการซื้อที่อยู่อาศัย

กลุ่มที่ 2 ลูกค้าที่ไม่มีความพร้อมทางด้านเอกสารการเงินและไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ ซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ โดยเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุดบัญชีรับ – จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงการมีอยู่ของรายได้ แนะนำการจัดเก็บหลักฐานเพื่อแสดงที่มาของรายได้ อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 ลูกค้าที่เคยติดปัญหาเครดิตบูโร ปัจจุบันไม่มีภาระหนี้ แต่ไม่มีความพร้อมด้านเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นกลุ่มที่เคยประสบปัญหาการผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงินในอดีต แต่ปัจจุบันสามารถปิดบัญชียอดค้างชำระที่เคยเกิดขึ้นได้แล้วและไม่มีภาระหนี้ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีที่อยู่อาศัยได้ในอนาคตอีกครั้ง สำหรับวิธีปฏิบัติควรเปิดบัญชีเงินฝาก และต้องฝากเงินอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดตามวงเงินที่ลูกค้าจะสามารถกู้ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน และเมื่อครบกำหนดต้องมีเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า 9 เท่าของเงินงวด

กลุ่มที่ 4 นักศึกษาจบใหม่ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีที่อยู่อาศัยได้ในอนาคต หากประกอบอาชีพและมีที่มาของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเอกสารประกอบการ ยื่นสินเชื่อ อาทิ เอกสารเพื่อแสดงที่มาของรายได้ สมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงแหล่งการมีอยู่ของรายได้ เป็นต้น โดยธนาคารมีแผนจะให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงินแก่ลูกค้ากลุ่มนี้แบบเชิงรุกในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

นายฉัตรชัยกล่าวว่าลูกค้าตามโครงการดังกล่าวเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะมีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งธนาคารจะพิจารณาผ่อนปรนสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) เพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 50% ของรายได้สุทธิ วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

ข้อมูลอ้างอิง : กาญจนา พาหา บรรณาธิการ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

am-assets.com 25/06/2016

AM Assets

HOME0085: ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมห้องครัว และโรงจอดรถ เนื้อที่ 21 ตรว. อยู่ในซอยบรมอาสน์ 10 ชุมชนน่าอยู่ เงียบสงบ เหมาะสำหรับอยู่อาศัย ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ห้างโลตัส, ฟรายเดย์ ธนาคารต่างๆและโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในซอยเป็นถนนคอนกรีต การคมนาคมสะดวก พิเศษแถมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ราคาถูกเพียง 1,200,000 บาท ราคายังสามารถต่อรองได้อีก สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ AM-ASSETS Tel. 089-21502222, 055-441456

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0085

am-assets.com

am-assets.com 16/06/2016

am-assets.com

LAND0075: ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 53 ตรว. บ่อพระ ที่ดินสามารถเข้าออกได้หลายทาง เช่น หาดเสือเต้น, บ้านทุ่งเศรษฐี ที่ดินติดถนนสาธารณะ การเดินทางเข้าออกสะดวกสบาย มีไฟฟ้าเข้าถึง ที่ดินเหมาะสำหรับทำเกษตรกรรม, ฟาร์มสัตว์ และเกษตรผสมผสาน ราคาถูกเพียงไร่ละ 120,000 บาท

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=LAND0075

am-assets.com

am-assets.com 14/06/2016

am-assets.com

HOME0084: ขายบ้านเดี่ยว 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก เนื้อที่ 66 ตรว. หมู่บ้านมลชญา1 บ้านมีเนื้อที่ใช้สอยมาก สภาพดี บ้านประเภทนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การคมนาคมสะดวก เพราะอยู่ในเมือง สภาพแวดล้อมของชุมชนรอบข้างดีมาก ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ AM-ASSETS Tel. 089-21502222, 055-441456

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0084

am-assets.com

am-assets.com 13/06/2016

am-assets.com

HOME0081: บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เนื้อที่ 56 ตรว. ชุมชนบ้านเกาะ ใกล้โลตัสอุตรดิตถ์, ตลาดนัดคลองถม และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราคาถูก การเดินทางสะดวกสบาย บรรยากาศดี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ AM-ASSETS Tel. 089-21502222, 055-441456

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0081

am-assets.com

am-assets.com 11/06/2016

am-assets.com

HOME0079: ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา บรมอาสน์ เนื้อที 28 ตรว. เหมาะสำหรับประกอบธุรกิจ ทำเลดี ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ ราคาถูก สภาพดีมาก สามารถเข้าทำธุรกิจได้ทันที สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ AM-ASSETS Tel. 089-21502222, 055-441456

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0079

am-assets.com

am-assets.com 03/06/2016

am-assets.com

LAND0074: ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 8 ไร่ 67 ตรว. ทางเข้าบ้านแม่พร่อง ห่างจากถนนหลักเพียง 500 เมตร ใกล้โลตัสอุตรดิตถ์เพียง 1 กม. อยู่ในแหล่งชุมชน ไฟฟ้าเข้าถึง ที่ดินหน้ากว้าง ติดถนนลาดยาง การคมนาคมสะดวก ที่ดินเป็นโฉนด ทำเลสวย เหมาะสำหรับทำการบ้านจัดสรร, บ้านพักอาศัย, การเกษตร ขายถูกเพียง 3,500 บาท/ตรว.

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=LAND0074

am-assets.com

am-assets.com 31/05/2016

am-assets.com

HOME0080: ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 40 ตรว. ซอยบรมอาสน์ 12/1 ใกล้ TT Garden และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ การคมนาคมสะดวก ทำเลทอง บ้านหลังริมสามารถจอดรถส่วนตัวได้ 2 คัน ตัวบ้านกว้างขวาง สภาพดีมากเหมือนบ้านใหม่ จัดสรรพื้นที่ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบธุรกิจ รวมทั้งยังออกแบบมุมอยู่อาศัยได้ด้วย ขายเพียง 1.88 ล้านบาท สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ AM-ASSETS Tel. 089-21502222, 055-441456

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0080

am-assets.com

26/04/2016

วันนี้ทาง AM-ASSET เสนอบทความ แบงค์ออมสินเปิดรับลงทะเบียนขอสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐรอบสอง ใครสนใจติดต่อแบงค์ออมสินได้ครับ

แบงก์ออมสินเปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจขอสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐรอบสองตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย. คาดมีวงเงินคงเหลืออีก 3,000-5,000 ล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารได้ประกาศระงับการปล่อยสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐไปเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้เข้าขอรับพิจารณาเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ธนาคารได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้รอบแรก (ระหว่างวันที่ 23 มีนาคา-1 เมษายน 2559) ไปแล้ว จำนวน 17,243 ราย คิดเป็นวงเงิน 18,990 ล้านบาท หรือราว 55% ของผู้ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 31,352 ราย โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,252 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 6,855 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 36% ของยอดผู้ลงทะเบียน และคาดว่าเมื่อการคัดกรองเสร็จสิ้น ธนาคารจะยังคงมีวงเงินโครงการคงเหลือประมาณ 3,000 – 5,000 ล้านบาท

ดังนั้น ธนาคารจะเปิดให้ประชาชนรายย่อยได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐอีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ (22 เมษายน) – 30 เมษายน 2559 นี้เท่านั้น

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไม่ผ่านเกณฑ์การอนุมัติ ได้แก่ 1.มีบ้านหลังแรกมาก่อนแล้ว 2.บ้านพร้อมที่ดินมีราคาเกิน 1.5 ล้านบาท 3.คู่สมรสมีกรรมสิทธิ์แล้ว ทำให้อีกฝ่ายใช้สิทธิ์ไม่ได้ 4.เจ้าของบ้านมีอายุมากเกินเกณฑ์ 5.ปลูกสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านบนที่ดินของพ่อแม่หรือผู้อื่น 6.ที่อยู่อาศัยที่ลูกค้าสนใจไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ โดยธนาคารได้ทยอยแจ้งให้กลุ่มผู้ลงทะเบียนผู้สนใจทราบเบื้องต้นแล้ว

“ขอฝากถึงผู้ที่แจ้งความจำนงไว้ แล้วยื่นเอกสารไม่ครบ ให้รีบดำเนินการติดต่อและยื่นให้ครบโดยเร็ว เพราะธนาคารจะตั้งวงเงินไปเรื่อยๆ ตามหลักฐานการยื่นกู้และความพร้อมของผู้สนใจ ใครพร้อมก่อนจะได้รับการอนุมัติก่อน และจำนองก่อนจนกว่าจะครบ 20,000 ล้านบาท”นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากปิดรับแจ้งความประสงค์ในรอบที่ 2 นี้แล้วปรากฏว่าการอนุมัติสินเชื่อเกินวงเงินที่ตั้งไว้ 20,000 ล้านบาท ธนาคารจะเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเพื่อรองรับเป็นกรณีพิเศษเฉพาะลูกค้าที่เกินส่วน 20,000 ล้านบาทต่อไป

am-assets.com 08/04/2016

am-assets.com

HOME0078: ขายบ้านเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เนื้อที่ 51 ตรว. หัวหาด ใกล้โรงงานน้ำตาลเอกลักษณ์ การคมนาคมสะดวก บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน ราคาถูก

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0078

am-assets.com

am-assets.com 07/04/2016

am-assets.com

HOME0077: ขายด่วนทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 22 ตรว. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทางเข้าบ้านห้องสูง ห่างจากโลตัสอุตรดิตถ์เพียง 1 กม. ทำเลดี การคมนาคมสะดวก บรรยากาศดี สภาพดีมาก ขายเพียง 1.25 ล้านบาท

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0077

am-assets.com

am-assets.com 05/04/2016

am-assets.com

HOME0076: ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น อ.น้ำปาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จำนวน 6 ห้อง ตรงข้ามปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาน้ำปาด ทำเลดีที่สุดในอ.น้ำปาด ติดถนนทางหลวง 104ึ7 (อุตรดิตถ์-ด่านภูดู่) เหมาะสำหรับประกอบธุรกิจ ธนาคารปล่อยกู้เต็มจำนวน

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0076

am-assets.com

24/03/2016

วันนี้ทาง AM-ASSETS นำเสนอข่าวเกี่ยวกับไฟแนนซ์บ้าน เรื่องโครงการบ้านประชารัฐ จากทาง ธอส.

หลังจาก ครม. ไฟเขียวโครงการบ้านประชารัฐ ล่าสุด ธอส.แจงรายละเอียดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0% ต่อปี เปิดยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบจัดทำโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้รับมอบหมายจากภาครัฐให้สนับสนุนสินเชื่อ “โครงการบ้านประชารัฐ” วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท (จากกรอบวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมด 70,000 ล้านบาท) แบ่งเป็น สินเชื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่จะพัฒนาโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) สำหรับประชาชนทั่วไป วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อทั้งสองประเภท มีดังนี้
สินเชื่อพัฒนาโครงการ(Pre Finance) อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-2 เท่ากับ 4 % ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MLR – 1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 6.65% ต่อปี)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแยกออกเป็น

(1.) วงเงินกู้เพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคา ไม่เกิน 700,000 บาท หรือกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปีแรก ปีที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ปีที่ 4-6 อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี และปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR–0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.75% ต่อปี)

(2.) วงเงินกู้เพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคามากกว่า 700,000 บาทแต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-3 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 4–6 อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี และปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR–1% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR–0.75% ต่อปี

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ยกเว้นกรณีซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ซึ่งมูลค่ารวมของที่ดินและที่อยู่อาศัยที่จะขอกู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

“วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ซ่อมแซม/ต่อเติม และซื้อทรัพย์ NPA ซึ่ง ธอส.มีทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,300 รายการ และเพื่อให้ลูกค้าประชาชนมีโอกาสได้รับวงเงินกู้ที่สูงขึ้นเพียงพอต่อการซื้อบ้านในฝันของตนเอง ธอส.จึงผ่อนปรนสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) เพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 50% ของรายได้สุทธิต่อเดือนกรณีลูกค้ารายย่อย ส่วนกรณีลูกค้าสวัสดิการที่ทำข้อตกลงหักเงินเดือนกับธนาคารจะใช้ DSR ที่ 80% ของรายได้สุทธิ ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี ซึ่งจะทำให้วงเงินกู้ของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น และอัตราผ่อนชำระรายเดือนลดลง อาทิ กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท เริ่มต้นผ่อนชำระ 3 ปีแรกเพียง 3,000 บาท/เดือน วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท เริ่มต้นผ่อนชำระ 7,200 บาท/เดือน กรณีกู้ซ่อมแซม / ต่อเติม วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท เริ่มต้นผ่อนชำระ 2,100 บาท/เดือน” นางไลวรรณ กล่าว

ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ ครม. มีมติเห็นชอบในวันที่ 22 มีนาคม 2559 หรือภายใต้กรอบวงเงินของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

am-assets.com 23/03/2016

am-assets.com

HOME0075: ขายด่วนบ้านเดี่ยว 1 ชั้น ม่อนดินแดง ท่าเสา 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก พร้อมโรงจอดรถ พื้นที่ใช้สอยของบ้าน 108 ตรม. บนเนื้อที่ 80 ตรว. บ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ บ้านอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพียง 2.5 กม. การคมนาคมสะดวก ราคาถูก

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0075

am-assets.com

am-assets.com 23/03/2016

am-assets.com

HOME0074: บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว อ.ทองแสนขัน ตรงข้ามเทศบาลทองแสนขัน ติดถนนทางหลวงหมายเลข 1214 การคมนาคมสะดวก ใกล้ศูนย์ราชการทองแสนขัน

http://am-assets.com/detail_realty.php?product_id=HOME0074

am-assets.com

21/03/2016

วันนี้เช้าวันจันทร์ ทาง AM-ASSETS มานำเสนอบทความเกี่ยวกับเคล็ดลับการประหยัดไฟฟ้ากัน

ในฐานะที่เราทุกคนเป็นผู้ใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน ไม่เฉพาะการประหยัดจากหน่วยงานหรือองค์กร แต่ในระดับบุคคล หรือครัวเรือนแม้ว่าจะลดการใช้พลังงานได้ไม่มาก แต่เมื่อรวมกันเข้าหลายคน หลายครัวเรือนก็ให้ผลที่ยิ่งใหญ่ได้ ครั้งนี้เรามีเคล็ดวิธีลดค่าไฟที่ทำได้จริง และทำได้ทันที 5 อย่างมาแนะนำกัน

1. เปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบ
การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดอ้วน มาเป็นหลอดไฟฟ้าแบบหลอดผอม หรือเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบแทนหลอดไส้ ไม่ใช้แค่ช่วยชาติประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นนะครับ เพราะคุณยังได้ประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนด้วยครับ

2. ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน
ถ้าไม่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ก็ให้ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงนะคะ หรือถ้าหากวันไหนที่อากาศไม่ได้ร้อนมากจนทนไม่ไหว ก็เปิดแค่พัดลมก็พอครับ เพราะจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก ที่สำคัญทั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ควรเลือกซื้อเป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 กัน

3. ไม่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้
การชาร์จแบตเตอรี่มือถือไว้ทั้งคืน เป็นการดึงไฟเข้ามือถืออย่างต่อเนื่อง ทำให้กินไฟมาก และยังส่งผลให้โทรศัพท์มือถือทำงานหนักและร้อนเร็ว ดังนั้นเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกทันที เพื่อเป็นการถนอมตัวเครื่อง และช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนด้วยครับ

4. ใช้เตาไมโครเวฟในการทำอาหาร
การทำอาหารบางเมนูที่ต้องใช้เตาอบ แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้เป็นเตาไมโครเวฟแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 แทนครับ เพราะกินไฟน้อยกว่าการใช้เตาอบ และเตาไมโครเวฟเดี๋ยวนี้จะมีฟังก์ชั่นช่วยในการทำอาหารได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ อบ ย่าง หรือต้ม เรียกได้ว่าเกือบครบฟังก์ชั่นของการใช้งานทำอาหารเลย

5. ไม่เปิด ปิด ตู้เย็นบ่อยๆ
ในระหว่างวันหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรเปิด ปิดตู้เย็นบ่อยๆ กันครับ หรือไม่ควรนำของร้อนจัดๆ เข้าแช่ในตู้เย็นทันที เพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนักขึ้น และกินไฟมากขึ้นด้วยครับ หากต้องการนำอาหารที่ยังร้อนอยู่เข้าตู้เย็น ควรรอให้อาหารที่จะเก็บแช่ในตู้เย็นอุ่นลงก่อน เพื่อเป็นการถนอมมอเตอร์ภายในของตู้เย็นให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และช่วยประหยัดค่าไฟด้วยครับ

ข้อมูลอ้างอิง: 108 วิธีประหยัดพลังงาน – กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Telephone

Address

33/37 Padvaree Road ThaIt Muang
Uttaradit
53000

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30
Saturday 08:30 - 17:30