ที่พักในอำเภอเรณูนคร พจน์ลอดจ์รีสอร์ท

ที่พักในอำเภอเรณูนคร พจน์ลอดจ์รีสอร์ท

สะอาด ปลอดภัย ราคาพอเพียง

ราคาที่พัก เริ่มต้นที่พัดลม 250/คืน - แอร์ 350 - 900 /คืน กำหนดให้พักได้ห้องละ 2 คน ถ้าเกินจำนวนกำหนด เพิ่มอีกคนละ 100 บาท ถ้า hi- season
ปรับเพิ่มลดตามความเหมาะสม ถ้ามาเป็นคณะ จำนวนมาก คิดเป็นรายหัวละ 180 บาท

12/07/2023

Website