อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park

เป็นเพจทางการของอุทยานแห่งชาติตาดหมอก

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 16/02/2024

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เข้าดำเนินการดับไฟป่าในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ หลังได้รับการรายงานว่าพบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP(ระบบ VIIRS) รอบเวลา 01.49 จำนวน 1 จุด พิกัดที่ 47Q 0745985 E 1821551 N ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ บริเวณบ้านป่าสัก ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอก 1 กิโลเมตร โดยมี นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เป็นผู้บัญชาการในการควบคุมดับไฟป่า
- เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตม.1 (โนนมะเกลือ) และเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ปฏิบัติงานดับและควบคุมไฟป่า รวม 12 นาย
- เริ่มดำเนินการดับไฟป่า เวลา 9.00 น. สามารถควบคุมไฟป่าได้ทั้งหมด เวลา 15.00 น.
- เข้าดำเนินการด้วยวิธีจัดทำแนวกันไฟ
- สาเหตุการเกิดไฟป่า การเก็บหาของป่า

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 15/02/2024

ขอขอบพระคุณ โครงการทำดีถวายในหลวง ร.9 ตลอดไป โดยคุณภาณุพล ธนะจินดานนท์ และการประสานงานของคุณหฤทัย เหมะธุลิน มอบเครื่องเป่าลม จำนวน 55 เครื่อง รวม 217,250 บาท ให้กับอุทยานแห่งชาติ จำนวน 19 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 8 แห่ง สนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ รับมอบ

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติตาดหมอกเป็นตัวแทนหน่วยงานภาคสนามรับมอบและส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้เรียบร้อยแล้ว

จังหวัดเพชรบูรณ์
1. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จำนวน 4 เครื่อง
2. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จำนวน 4 เครื่อง
3. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจำนวน 2 เครื่อง
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงจำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดพิษณุโลก
6. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จำนวน 2 เครื่อง
7. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จำนวน 2 เครื่อง
8. อุทยานแห่งชาติแควน้อย จำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดอุตรดิตถ์
9. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดนครสวรรค์
10. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดกำแพงเพชร
11. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จำนวน 2 เครื่อง
12. อุทยานแห่งชาติคลองลาน จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดเชียงใหม่
13. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จำนวน 2 เครื่อง
14. อุทยานแห่งชาติผาแดง จำนวน 4 เครื่อง
15. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จำนวน 2 เครื่อง
16. อุทยานแห่งชาติออบขาน จำนวน 2 เครื่อง
17. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18. อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จำนวน 2 เครื่อง
19. อุทยานแห่งชาติสาละวิน จำนวน 2 เครื่อง
20. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดตาก
21. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จำนวน 2 เครื่อง
22. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดปราจีนบุรี
23. อุทยานแห่งชาติปางสีดา จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดฉะเชิงเทรา
24. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดสุรินทร์
25. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จำนวน 2 เครื่อง

จังหวัดลำปาง
26.อุทยานแห่งชาติดอยจง จำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดเพชรบุรี
27.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 1 เครื่อง

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 14/02/2024

รวมพลังร่วมมือการป้องกันไฟป่า 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ร่วมทำกิจกรรมใน โครงการอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
โดยมีกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ และมีผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านห้วยใหญ่จัดทำแนวกันไฟ

#การรณรงค์ป้องกันไฟป่าในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือค่ายในชุมชน

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 13/02/2024

📣📣อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันไฟป่า การจัดทำแนวกันไฟ และสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริง
และเป็นวิทยากร ในโครงการวิชาครูป่าไม้ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยให้ความรู้เรื่องไฟป่า และสาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่ แนวทางการป้องกันการเกิด
#🔥🔥การออกประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นการขยายเครือข่ายในชุมชนและการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนในการรณรงค์การป้องกันการเกิดไฟป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอก🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 12/02/2024

นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่1 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติตาดหมอก หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยอีมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยใหญ่
ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

#เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชุมชนในพื้นที่

08/02/2024

ตาดหมอก มาราธอน 2024 "อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดี"

แล้วพบกันวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567

ณ เขตบริการห้วยบง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์

สวัสดีชาวสิ้นเดือน ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ กันไปเล้ยยย!!
โค้งสุดท้ายจริงๆละน้าาาาาา 🥰

📌สมัครได้ที่ : https://www.runlah.com/events/ttm2024
📍 เจอกันที่ : อุทยานแห่งชาติตาดหมอก (ด่านห้วยบง) จ.เพชรบูรณ์
………………………………….
VIP Set-2,000 บาท มาแล้วจ้าาาาาาา!! อิ่มบุญไปพร้อมๆกับของที่ระลึกสุดพิเศษ ทั้งยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าด้วยน้าาาา
………………………………….
สมัครยกทีมสุดคุ้ม
▶️ ฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร (สมัคร 5 ฟรี 1)
โปรโมชั่น สมัคร 6 คน ในราคา 5 คน (ผู้สมัครทุกคนลงแข่งขันได้เฉพาะระยะ 42 กิโลเมตรเท่านั้น) - ราคาโปรโมชั่น 7,000 บาท
▶️ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร (สมัคร 5 ฟรี 1)
โปรโมชั่น สมัคร 6 คน ในราคา 5 คน (ผู้สมัครทุกคนลงแข่งขันได้เฉพาะระยะ 21 กิโลเมตรเท่านั้น) - ราคาโปรโมชั่น 5,750 บาท
▶️ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (สมัคร 5 ฟรี 1)
โปรโมชั่น สมัคร 6 คน ในราคา 5 คน (ผู้สมัครทุกคนลงแข่งขันได้เฉพาะระยะ 10 กิโลเมตรเท่านั้น) - ราคาโปรโมชั่น 4,250 บาท
▶️ ฟันรัน 5 กิโลเมตร (สมัคร 5 ฟรี 1)
โปรโมชั่น สมัคร 6 คน ในราคา 5 คน (ผู้สมัครทุกคนลงแข่งขันได้เฉพาะระยะ 5 กิโลเมตรเท่านั้น) - ราคาโปรโมชั่น 3,250 บาท
Google Map : https://goo.gl/maps/tSRMNsrQJxs9iBng9
📅 : 25 กุมภาพันธ์ 2567
⭐ ตาดหมอก มาราธอน 2024
#วิ่งตาดหมอก2024


#งานวิ่งเพชรบูรณ์
#วิ่งเพชรบูรณ์

#เพชรบูรณ์

#ศรีเทพ

06/02/2024

📣ข่าวดี สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าร่วม "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุยานแห่งชาติ ประจำปี 2567"

🔴อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เปิดรับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 20 คน มีคุณสมบัติดังนี้

*นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15 – 21 ปี โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) หรือที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

💥ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2567 (จำนวน 30 วัน/คน)

📍สามารถติดตามวันรับสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ FB :อุทยานแห่งชาติตาดหมอก- Tat mok National Park
หรือโทร 088-278-7108

♦️มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะ🌱🌿🍀🍃

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 04/02/2024

นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เปิดโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ

👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามองดาว เท้ามองดิน ครั้งที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์
👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👨‍👦‍👦👩‍👦‍👦

กิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากมายเช่นการ สร้างฝาย ทำโป่งเทียม
กิจกรรมฐานเรียนรู้
🍀ฐานดำรงชีพในป่า
🔥ฐานไฟป่า
😍ฐานสายใสสัมพันธ์
🥰ฐานสิ่งแวดล้อม
เดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกตาดหมอก-สองนาง เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนที่เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่อุทยาน

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 31/01/2024

นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตำบลห้วยใหญ่ บ้านน้ำเดื่อ หมู่ที่ 5 และ บ้านซำบอน หมู่ที่ 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
🔥🔥จัดทำแนวกันไฟ 🔥🔥บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านซำบอน ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินของราษฎรตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และจัดทำเสวียนสำหรับชิงเก็บเชื้อเพลิงร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน💨💨💨

30/01/2024

📣📣ประกาศอุทยานแห่งชาติตาดหมอก
❌เรื่อง ห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก❌

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 26/01/2024

☃️☃️บรรยากาศลงตัวสัมผัสบรรยากาศเย็นสบาย ☃️☃️☃️
🌋ลานกางเต็นท์เขตบริการห้วยบง
🏕ลานกางเต็นท์ลานชมดาว
⏰เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด 06.00-20.00 น
☎️088-2787108
🌳ป่าใหญ่ใกล้เมือง อุทยานแห่งชาติตาดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์🎄🌲🌳🌴☘️🍀🌱🪴🍀☘️🍃🪴

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post 16/01/2024

ภารกิจซึ่งหน้า ระหว่างการลาดตระเวนเชิงคุณภาพระดับกลุ่มป่า จนท.อช.ตาดหมอก อช.น้ำหนาว ขสป.ภูเขียว กับการตัดสินใจระหว่างชีวิตเจ้าลูกช้างกับความปลอดภัยของตนเอง

#ขอบคุณแม่ช้างที่ใจดีกับพี่ๆจนท.
#เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
#อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 13/01/2024

🎉🎉อุทยานแห่งชาติตาดหมอกร่วมกิจกรรมส่งความสุขในวันเด็กโรงเรียนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เริ่มจากโรงเรียนตาดหมอกวิทยา ต นาป่า อ เมือง จ เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านน้ำเลา ต บ้านโคก อ เมือง จ เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ ต นาป่า อ เมือง จ เพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ต น้ำร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมือง
จ เพชรบูรณ์
🎁กิจกรรมแจกขนม
🎁เล่นเกมส์ตอบคำถามด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
🎁กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านปัญหาไฟป่าและสิ่งแวดล้อม
🎁กิจกรรมส่องนกและเทคนิคการส่องนกและการใช้กล้อง
🎁ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในอุทยาน

👍อุทยานแห่งชาติตาดหมอกร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ในแต่ละพื้นสร้างความสุขและสนุกสนานให้กับเด็กๆชุมชนผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมและสอดแทรกความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่สืบต่อไป🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

🎊🎊🎊🎊🎊😋🎁🎉🎊😋😋

13/01/2024
12/01/2024

🔥🔥สปอตพิษภัยไฟป่า

◾️ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย
◾️คร่าชีวิตสัตว์ป่าน้อยใหญ่
◾️ก่อให้เกิดหมอกควัน
◾️มลพิษPM 2.5
◾️ผลกระทบสุขภาพ
◾️สภาพอากาศแปรปรวน
◾️สภาวะโลกเดือด
◾️วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม
🚫เลิกจุด
🚫เลิกเผา
🌿เพื่อปกป้อง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ยั่งยืน
☎️พบเห็นไฟป่า โปรดแจ้ง สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

29/12/2023

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศเข้าฟรีอุทยานแห่งชาติ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 320 แห่ง ทั่วประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) มอบของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ประชาชนชาวไทย ด้วยการประกาศยกเว้นค่าเข้าบริการอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน พร้อมทั้งค่ายานพาหนะ สำหรับบุคคลชาวไทย ที่ไปท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567

นอกจากนี้ ทส. โดยอส. ยังได้เตรียมจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวก ให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการจัดให้มีจุดบริการที่พักระหว่างเดินทางและแหล่งท่องเที่ยว 320 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ บริเวณริมถนนสายหลัก,สายรอง บริเวณใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติ และจุดบริการประชาชน 70 แห่ง สามารถใช้เป็นจุดพักรถ จุดบริการเครื่องดื่ม จุดแนะนำข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีจุดถ่ายภาพกระเช้าต้นไม้หรือดอกไม้ 70 แห่ง ที่เป็นจุดพักผ่อนและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย

อนึ่ง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดทำรูปภาพสติกเกอร์สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นภาพวิวที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ช่องทางเพจ facebook ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตามลิ้งค์นี้
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766274465544390&id=100064855293851&mibextid=Nif5oz

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 28/12/2023

🏕⛺️วันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มองหาที่พักกางเต็นท์บรรยากาศดีๆ มาพักกับคนรู้ใจกับเพื่อนสนิท ญาติพี่น้องต้องมาป่าใหญ่ใกล้เมือง พักหนึ่งคืนสดชื่นไปหนึ่งปี
🏜🏕🗻🌋🗻🏔🛖⛰⛺️🌋🏜🏕

‼️ขยายเวลาลงจาก ลานชมดาว อช.ตาดหมอก

จาก 2 ทุ่ม เป็น 4 ทุ่ม สำหรับ นทท.ที่ต้องการชมวิวเมืองเพชรบูรณ์ ที่มาปิคนิค ชมวิว
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️☘️🍃🌱
🏕ลานชมดาว
🏜เขตบริการห้วยบง
🏠อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
🏜🏕⛺️🏜🏕⛺️🏕🏠🛖⛺️🏜
☎️ มีสัญญาณโทรศัพท์(ลานชมดาว) เขตบริการห้วยบง (ไม่มีคลื่นโทรศัพท์)
👱‍♂️🧔‍♀️ห้องน้ำแยกชาย/หญิง)
🏚มีร้านค้าสวัสดิการ ขายน้ำ มาม่า ขนม (ลานชมดาว)
🥣สามารถประกอบอาหารได้
⛺️มีเต็นท์ให้เช่า ราคา 225/หลัง
👨‍👩‍👦‍👦ค่าเข้าอช. 20/คน : ค่ากางเต็นท์ 30/คน/คืน
🚗 รถยนต์ 30/คัน 🚴‍♂️จักรยานยนต์ 20/คัน

☎️ : 088-2787108

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 26/12/2023

💪อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยอีมาย จัดกีฬาประเพณีสัมพันธ์ หน่วยงานป่าไม้ ท้องถิ่น ท้องที่ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานรอบพื้นที่อนุรักษ์เข้าร่วมเเข่งขัน เช่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ฝ่ายปกครองท้องถิ่นท้องที่ตำบลห้วยใหญ่นำโดย ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความสามัคคีของหน่วยงานและผู้นำท้องที่ราษฎรรอบพื้นที่อนุรักษ์🕺🏃‍♂️🏃‍♀️⚽️🥎🏑⛹️🤾

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 21/12/2023

🎯องศาพอได้ บรรยากาศลงตัวพักกางเต็นท์ชมบรรยากาศสวยงาม
🏕ลานชมดาว
🏜เขตบริการห้วยบง
🏠อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
🏜🏕⛺️🏜🏕⛺️🏕🏠🛖⛺️🏜
☎️ มีสัญญาณโทรศัพท์(ลานชมดาว) เขตบริการห้วยบง (ไม่มีคลื่นโทรศัพท์)
👱‍♂️🧔‍♀️ห้องน้ำแยกชาย/หญิง)
🏚มีร้านค้าสวัสดิการ ขายน้ำ มาม่า ขนม (ลานชมดาว)
🥣สามารถประกอบอาหารได้
⛺️มีเต็นท์ให้เช่า ราคา 225/หลัง
👨‍👩‍👦‍👦ค่าเข้าอช. 20/คน : ค่ากางเต็นท์ 30/คน/คืน
🚗 รถยนต์ 30/คัน 🚴‍♂️จักรยานยนต์ 20/คัน

☎️ : 088-2787108

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 20/12/2023

📢📢📢อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ครั้งที่ 1/2567 โดยบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการบริหารจัดการอนุรักษ์แบบบูรณาการ รวมถึงการจัดตั้ง War Room และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อสร้างความเข้าใจ และประสานการทำงานด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

Prorected Area Committee
#คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาดหมอก
#การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 19/12/2023

🚗อุทยานแห่งชาติตาดหมอก พัฒนาเส้นทางสัญจรขึ้นลานชมดาว🚗🚙🚙🚗🛵🏍
💁เนื่องจากเดิมเป็นเส้นทางดินและเกิดความชำรุดเสียหายจากน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูฝน และได้รับการสนับสนุนความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และเครื่องจักร จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ในการเทถนนคอนกรีตบริเวณเส้นทางขึ้นลานกางเต็นท์ลานชมดาว

🚶‍♀️🏃‍♀️เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 16/12/2023

ค่ายท้าลมหนาวชมดาวกับ ARU มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14-16 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมากมายเดินศึกษาธรรมชาติ ดูดาวบนดินและดูดาวบนฟ้า สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม🥰🥰🥰

16/12/2023

🌲🌿🌲สวัสดีปีใหม่ 2567 นี้ พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ร่วมกับ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยอีมาย

🎁🎁🎁 มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 🎁🎁🎁

🪴🪴🪴กล้าไม้ สวยๆ แข็งแรง รับได้ที่บริเวณด่านบริการที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดหมอก

บ้านเฉลียงลับ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 10/12/2023

👫วันหยุดยาวนอนคิดนั่งคิดจะไปพักกางเต็นท์แหล่งธรรมชาติที่ไหนดี ต้องมา บรรยากาศธรรมชาติสดใสป่าใหญ่ใกล้เมือง
🛵🏍👫🏠⛺️🏕🌳☘️🍃💧

‼️ขยายเวลาลงจาก ลานชมดาว อช.ตาดหมอก

จาก 2 ทุ่ม เป็น 4 ทุ่ม สำหรับ นทท.ที่ต้องการชมวิวเมืองเพชรบูรณ์ ที่มาปิคนิค ชมวิว สูดอากาศสะอาด แต่ไม่อยากนอนค้าง

สัมผัสความเย็นวันหยุดยาวมองหาที่พักกางเต็นท์ต้องมา
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️☘️🍃🌱
🏕ลานชมดาว
🏜เขตบริการห้วยบง
🏠อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
🏜🏕⛺️🏜🏕⛺️🏕🏠🛖⛺️🏜
☎️ มีสัญญาณโทรศัพท์(ลานชมดาว) เขตบริการห้วยบง (ไม่มีคลื่นโทรศัพท์)
👱‍♂️🧔‍♀️ห้องน้ำแยกชาย/หญิง)
🏚มีร้านค้าสวัสดิการ ขายน้ำ มาม่า ขนม (ลานชมดาว)
🥣สามารถประกอบอาหารได้
⛺️มีเต็นท์ให้เช่า ราคา 225/หลัง
👨‍👩‍👦‍👦ค่าเข้าอช. 20/คน : ค่ากางเต็นท์ 30/คน/คืน
🚗 รถยนต์ 30/คัน 🚴‍♂️จักรยานยนต์ 20/คัน

☎️ : 088-2787108

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 04/12/2023

‼️ขยายเวลาลงจาก ลานชมดาว อช.ตาดหมอก

จาก 2 ทุ่ม เป็น 4 ทุ่ม สำหรับ นทท.ที่ต้องการชมวิวเมืองเพชรบูรณ์ ที่มาปิคนิค ชมวิว สูดอากาศสะอาด แต่ไม่อยากนอนค้าง

สัมผัสความเย็นวันหยุดยาวมองหาที่พักกางเต็นท์ต้องมา
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️☘️🍃🌱
🏕ลานชมดาว
🏜เขตบริการห้วยบง
🏠อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
🏜🏕⛺️🏜🏕⛺️🏕🏠🛖⛺️🏜
☎️ มีสัญญาณโทรศัพท์(ลานชมดาว) เขตบริการห้วยบง (ไม่มีคลื่นโทรศัพท์)
👱‍♂️🧔‍♀️ห้องน้ำแยกชาย/หญิง)
🏚มีร้านค้าสวัสดิการ ขายน้ำ มาม่า ขนม (ลานชมดาว)
🥣สามารถประกอบอาหารได้
⛺️มีเต็นท์ให้เช่า ราคา 225/หลัง
👨‍👩‍👦‍👦ค่าเข้าอช. 20/คน : ค่ากางเต็นท์ 30/คน/คืน
🚗 รถยนต์ 30/คัน 🚴‍♂️จักรยานยนต์ 20/คัน

☎️ : 088-2787108

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 02/12/2023

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2567 พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และรับฟังความคิดเห็นภาพประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นำชุมชน ร่วมออกความคิดเห็นและบูรณาการในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าที่จะเกิดขึ้น โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 23/11/2023

🏕ค้นหาความเงียบสงบไร้คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ พักกางเต็นท์เขตบริการห้วยบง กางเต็นท์ริมลำธารน้ำใสไหลเย็น ธรรมชาติสดใส 💧💧💧สำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ต้องมา
💦อุทยานแห่งชาติตาดหมอก💦
⛳️ข้อมูลการพักกางเต็นท์เขตบริการห้วยบง
👫มีห้องน้ำแยกชาย-หญิง
🥣สามารถประกอบอาหารได้
⛺️มีเต็นท์ให้เช่า ราคา 225/หลัง
👨‍👩‍👦‍👦ค่าเข้าอช. 20/คน : ค่ากางเต็นท์ 30/คน/คืน
🚗 รถยนต์ 30/คัน 🚴‍♂️จักรยานยนต์ 20/คัน

☎️ : 088-2787108
🎯🎯ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 17/11/2023

💪💪ภารกิจผู้พิทักษ์ป่า
จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ภารกิจต้องมาก่อน ✌️✌️ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART PATROL ✌️✌️
#อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
🎯สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 17/11/2023

เหงาๆอยากเที่ยวป่านอนพักกางเต็นท์กลิ่นไอธรรมชาติ สัมผัสอากาศเย็นสบาย
⭐️ลานชมดาว
🌳ป่าใหญ่ใกล้เมือง
🎯อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
🍃🌱☘️🌳🌳🌳🍃☘️🏕🛵🏍🛖

Photos from อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - Tat Mok National Park's post 10/11/2023

☄️☀️⚡️แสงตะวันจะลับขอบฟ้า ยังรอคอยนักเดินทางมาสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ 🌳🌳ป่าใหญ่ใกล้เมือง☘️🌱🍃
# ลานชมดาวอุทยานแห่งชาติตาดหมอกจังหวัดเพชรบุรณ์
☎️088-2787108
🎯เวลา 06.00-20.00 น.

Videos (show all)

📣ข่าวดี สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าร่วม "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุยานแห่งชาติ ประจำปี 2567"🔴อุทยานแห่งชาติตาด...
🔥🔥สปอตพิษภัยไฟป่า◾️ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย◾️คร่าชีวิตสัตว์ป่าน้อยใหญ่◾️ก่อให้เกิดหมอกควัน◾️มลพิษPM 2.5◾️ผลกระทบสุขภาพ◾️สภ...
นายทศพร ปภากุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบท...
31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ร่วมสดุดีเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงผู้เสียสละชีวิตเพื่อหน้าที่ปกป้องพ...
มาครับช่วยกันปลูกป่า
🌧🌧ท่ามกลาง สายฝน🌦🌦โปรยปราย กลิ่นไอธรรมชาติ กับสายหมอกมาพร้อมกับลมฝน  เกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้  มาสัมผัสธรรมชาติเย็นสบายได้ท...
ลานชมดาวอุทยานแห่งชาติตาดหมอก
ลูกเก้งมาแวะเที่ยวลานชมดาว
ความสบายใจในการหากินของหมูป่า🐗 ฝูงนี้ประมาณ 20 ตัว#ทีมลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30
Saturday 08:30 - 16:30
Sunday 08:30 - 16:30