کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh

کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh, Sports, .

Photos from ‎کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh‎'s post 15/02/2019

تمرینات تیم هندبال بانوان مبارز افغان

Photos from ‎کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh‎'s post 14/05/2018

سومین دور مسابقات هندبال بانوان ولایت بلخ با حضور داشت ریس المپیک بلخ استاد روکی سرخوش سویتا افغان مسوول کمیته بانوان المپیک بلخ و بینظیر مرتضوی مسوول کمیته فوتبال بلخ میان ۴ تیم برتر بانوان هندبال تیم بهار،تیم معین،تیم صحت عامه ،تیم افشار برگزار گردید.
که در نتیجه تیم بانوان بهار قهرمان و تیم صحت عامه نائب قهرمان این دور مسابقات گردید‌.
تشکر از حمایت های همیشه گی المپیک ولایت بلخ

Photos from ‎کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh‎'s post 07/03/2018

دیدار بانو سویتا مسئول کمیته بانوان المپیک بلخ همچنان بازیکنان تیم پسران هندبال ملی افغانستان و مهمانان از بانوان هندبال ولایت بلخ.

Photos from ‎کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh‎'s post 07/03/2018

جریان تمرینات تیم هندبال ولایت بلخ
مکان مکتب خصوصی خانه نور
مسوول الهه بیگزاد

Photos from ‎کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh‎'s post 07/03/2018

تمرینات تیم هندبال ولایت بلخ
مکان مکتب خصوصی خانه نور
مربی شهزاد نظری

Photos from ‎کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh‎'s post 07/03/2018

تمرینات تیم هندبال ولایت بلخ
مکان مکتب خصوصی خانه نور

Photos from ‎کمیته هندبال بانوان بلخ Ladies Handball Committee of Balkh‎'s post 07/03/2018

جریان تمرینات تیم هندبال ولایت بلخ
میدان مکتب خصوصی خانه نور
مسوول کمیته بانو الهه بیگزاد.

Website