ElonMotor Videos

Videos by ElonMotor. ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถจักรยานยน?

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขับได้หน้าฝน

หน้าฝนไม่ต้องกลัวขับไม่ได้นะครับ #elonmotor#yadea

Click to enable sound Next

Other ElonMotor videos

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขับได้หน้าฝน
หน้าฝนไม่ต้องกลัวขับไม่ได้นะครับ #elonmotor#yadea

Manual Kino
คู่มือการใช้ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น Kino

รัฐบาลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า เทสลารถยนต์ไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ
เทรนด์ของนวัตกรรมยานยนต์เปลี่ยนไปแล้ว ทั้งรถยนต์ และ รถจักรยายนต์ ก็หันมาทยอยใช้ไฟฟ้ากันหมด อีกทั้ง หน่วยงานรัฐบาลก็ให้การสนับสนุน นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะยั่งยืนในระยะยาว นำเสนอนวัตกรรมตัวอย่าง เทสลารถยนต์ไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ Credit: ThairathTV ชัดข่าวเที่ยง 08-09-59