Century21 Property Aims Co., Ltd.

Century21 Property Aims Co., Ltd.

Nearby businesses

BCI Central Thailand
BCI Central Thailand
161/1 SG Tower Building, 5th Floor, Room No. 502-503, Soi Mahadlek Luang 3, Rajdamri Road, Lumpini Sub-Ddstrict, Pathumwan District,
RegeneLife
RegeneLife
183 อาคาร รีเจ้นท์ เฮ้าส์ (อาคาร 2) ชั้น 5 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
Chatuchak2shop Ent
Chatuchak2shop Ent
231/9, อาคาบางกอกเคเบิล 2, ถนนราชดำริ
รับทำวีซ่า Knight Visa Help Point วีซ่าคุณ
รับทำวีซ่า Knight Visa Help Point วีซ่าคุณ
ห้อง8E ชั้น8 อาคารปิยะเพลสหลังสวน
Grant Thornton Thailand
Grant Thornton Thailand
11th Floor, Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road,
Sangfor Thailand
Sangfor Thailand
518/5 Maneeya Center Building, 6th Floor, Ploenchit Road
Hotel Indigo Bangkok Wireless Road
Hotel Indigo Bangkok Wireless Road
​​81 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok
Asia Wealth Securities Co.,Ltd.
Asia Wealth Securities Co.,Ltd.
540 Mercury Tower, 5th floor room 501, 14th floor.
Reeracoen Recruitment
Reeracoen Recruitment
Unit 801, 8th Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
The Mercury Ville at Chidlom
The Mercury Ville at Chidlom
540 Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
GLINT เช่าชุดราตรี เช่าชุดแม่เจ
GLINT เช่าชุดราตรี เช่าชุดแม่เจ
Mercury Ville (4th floor)
Team Excellence Consulting
Team Excellence Consulting
540 Mercury Tower 9th floor Unit 902, Ploenchit Rd.,Lumpini, Phatumwan
epoc (Thailand)
epoc (Thailand)
Freedom House 47/1 Soi Sukumvit 49/1, Klongton Nua ,Wattana, , Bangkok 10110
QRM Consulting Co., Ltd.
QRM Consulting Co., Ltd.
518/5 Maneeya Center Building, 10th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Krungsri Asset Management
Krungsri Asset Management
Ploenchit

Comments

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งสมาชิกมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการในทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อให้โอกาสครูจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาแถลงผลการดำเนินงานประจำปี และสอบถามข้อสงสัยในการดำเนินงานต่างๆ โดยเริ่มแรกใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุม ภายหลังจึงจัดประชุมขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา งานวันครูจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นวันหยุดของครูและนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คำขวัญวันครู 2565 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ไว้ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร
"วันเด็กแห่งชาติ" ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ซึ่งคำขวัญวันเด็กปี 2565 คือ รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร
วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีตรงกับ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในสมัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้น ไม่สามารถคุ้มครองสัตว์ป่าได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังไม่มีการคุ้มครองสัตว์ป่าอื่น ๆ รัฐบาลในสมัยที่มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร
วันที่ 25 ธันวาคม ตรงกับวันคริสต์มาสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์ อีกทั้งเป็นวันหยุดประจำปีที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญมาก Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า “Christes Maesse” แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า สีของวันคริสต์มาสนั้นมี 3 สีด้วยกัน คือ เขียว, แดง, และทอง ด้วยความเชื่อว่า สีเขียวหมายถึงชีวิต แดงคือโลหิต และทองคือชีวิตอันเป็นนิรันดร์

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร
ภาพบรรยากาศคาราวาน Food Truck เข้าให้บริการจำหน่ายอาหารในอาคารชุดของเรา ลูกบ้านได้รับความสะดวกสบาย และลดความเสี่ยงในการเดินทางออกไปจับจ่ายอาหาร ในช่วง Covid-19
คาร์ละแวน #foodtruck #COVID19
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website: www.century21propertyaims.com/
Facebook: Century21 Property Aims Co., Ltd.
Line Official Account: @c21propertyaims
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย โดย คุณสาวิตรี กรรโพติ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดประชุมดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก หรือว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค
#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร
ต้องเงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้.......
.
.
.
Cr. Trebs
https://bit.ly/3EpajF5
📣ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด
และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
.
.
.
Cr. Department of Consular Affairs

https://bit.ly/30U8OBa
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 7/2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย โดย คุณสาวิตรี กรรโพติ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดประชุมดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก หรือว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค
#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

Century21 Property Aims provides a full-services property management for various properties including Condominium, Estate, Commercial, Office Building, etc

Operating as usual

16/01/2022

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งสมาชิกมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการในทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อให้โอกาสครูจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาแถลงผลการดำเนินงานประจำปี และสอบถามข้อสงสัยในการดำเนินงานต่างๆ โดยเริ่มแรกใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุม ภายหลังจึงจัดประชุมขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา งานวันครูจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นวันหยุดของครูและนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คำขวัญวันครู 2565 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ไว้ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งสมาชิกมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการในทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อให้โอกาสครูจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาแถลงผลการดำเนินงานประจำปี และสอบถามข้อสงสัยในการดำเนินงานต่างๆ โดยเริ่มแรกใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุม ภายหลังจึงจัดประชุมขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา งานวันครูจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นวันหยุดของครูและนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คำขวัญวันครู 2565 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ไว้ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 08/01/2022

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post

08/01/2022

"วันเด็กแห่งชาติ" ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ซึ่งคำขวัญวันเด็กปี 2565 คือ รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

"วันเด็กแห่งชาติ" ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ซึ่งคำขวัญวันเด็กปี 2565 คือ รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

31/12/2021
25/12/2021

วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีตรงกับ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในสมัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้น ไม่สามารถคุ้มครองสัตว์ป่าได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังไม่มีการคุ้มครองสัตว์ป่าอื่น ๆ รัฐบาลในสมัยที่มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีตรงกับ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในสมัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้น ไม่สามารถคุ้มครองสัตว์ป่าได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังไม่มีการคุ้มครองสัตว์ป่าอื่น ๆ รัฐบาลในสมัยที่มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

25/12/2021

วันที่ 25 ธันวาคม ตรงกับวันคริสต์มาสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์ อีกทั้งเป็นวันหยุดประจำปีที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญมาก Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า “Christes Maesse” แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า สีของวันคริสต์มาสนั้นมี 3 สีด้วยกัน คือ เขียว, แดง, และทอง ด้วยความเชื่อว่า สีเขียวหมายถึงชีวิต แดงคือโลหิต และทองคือชีวิตอันเป็นนิรันดร์

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 25 ธันวาคม ตรงกับวันคริสต์มาสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์ อีกทั้งเป็นวันหยุดประจำปีที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญมาก Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า “Christes Maesse” แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า สีของวันคริสต์มาสนั้นมี 3 สีด้วยกัน คือ เขียว, แดง, และทอง ด้วยความเชื่อว่า สีเขียวหมายถึงชีวิต แดงคือโลหิต และทองคือชีวิตอันเป็นนิรันดร์

#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

Photos from Century21 Property Aims Co., Ltd.'s post 24/12/2021

ภาพบรรยากาศคาราวาน Food Truck เข้าให้บริการจำหน่ายอาหารในอาคารชุดของเรา ลูกบ้านได้รับความสะดวกสบาย และลดความเสี่ยงในการเดินทางออกไปจับจ่ายอาหาร ในช่วง Covid-19
คาร์ละแวน #foodtruck #COVID19
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website: www.century21propertyaims.com/
Facebook: Century21 Property Aims Co., Ltd.
Line Official Account: @c21propertyaims
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

24/12/2021

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย โดย คุณสาวิตรี กรรโพติ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดประชุมดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก หรือว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค
#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้ 24/12/2021

เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้

ต้องเงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้.......
.
.
.
Cr. Trebs
https://bit.ly/3EpajF5

เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้ เป็นคำถามยอดฮิตติดอันดับกันเลยทีเดียวกับคำถามที่ว่า “เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้” หรือคำถามที่ว...

22/12/2021
Photos from Century21 Property Aims Co., Ltd.'s post 22/12/2021

📣ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด
และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
.
.
.
Cr. Department of Consular Affairs

https://bit.ly/30U8OBa

17/12/2021

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 7/2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย โดย คุณสาวิตรี กรรโพติ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดประชุมดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก หรือว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค
#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 7/2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย โดย คุณสาวิตรี กรรโพติ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดประชุมดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก หรือว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค
#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

Photos from Century21 Property Aims Co., Ltd.'s post 15/12/2021

บรรยากาศการ Morning Brief ของแต่ละทีม ท่านประธานปลื้มค่ะ 👍#MorningBrief
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

Photos from CondoNewb's post 15/12/2021

ครัวเปิด หรือจะครัวปิดดีน้าาา 🧐
.
.
.
Cr. Condonewb

10/12/2021

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย
#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย
#Thailand #THAILAND #Century21PropertyAims #บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
.
.
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ติดตามทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่
Website : http://www.century21propertyaims.com/
.
.
.
#TeamCENTURY21 It' s not just a property management. It' s CENTURY21 #ProfessionalPropertyManagementService #CENTURY21PROPERTYAIMS #buildingmanagement #propertymanagement #facilitymanagement #juristicperson #condominium #บริหารคอนโด #บริหารหมู่บ้านจัดสรร #บริหารนิติบุคคล #บริหารอาคารชุด #บริหารตึกสูง #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด #บริหารจัดการออฟฟิศ #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารจัดการที่จอดรถ #บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร

07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

Century21 Property Aims Co., Ltd.

เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ เป็นส่วนหนึ่งในเครือธุรกิจครบวงจรของเซ็นจูรี่ 21 ประเทศไทย โดยเป็นผู้ให้บริการงานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สิน งานจัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการ งานจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด งานจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร งานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัย รวมถึงงานบริหารการเช่า

ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ปัจจุบันรับผิดชอบบริหารพื้นที่มากกว่า 2,500,000 ตารางเมตร และห้องชุดพักอาศัยมากกว่า 40,000 ห้องชุด โดยเป้าหมายในการให้บริการที่มีประสิทธิผลคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน การบริหารจัดการระบบประกอบอาคาร การจัดการความปลอดภัย ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การอบรมพัฒนาทีมให้บริการ และการวางแผนมาตรการลดการใช้พลังงาน

บริการของ เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ ครอบคลุมการให้บริการงานบริหารจัดการทรัพย์สินที่หลากหลายทั้ง อาคารชุดพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า และอาคารที่จอดรถ

Videos (show all)

การถ่ายภาพร่วมกันของแขกรับเชิญ ในงาน The Future of Property Management 2nd
เป็นอย่างไรกันบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมา#เหนื่อยกันมั้ยคะทุกคน#ทั้งประชุมใหญ่#ประชุมกรรมการ#ดูงาน#จดทะเบียนที่กรมที่ดิน#รับมอบ...
Weekend ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้ท่านเจ้าของร่วมได้รับรองงบดุล ซึ่งผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยทีมงานมื...
ช่วงการมอบของที่ระลึก และการถ่ายภาพร่วมกับผู้ร่วมงานการเสวนา The Future of Property Management
งานเสวนา The Future of Property Management

Telephone

Address


Century21 Property Aims Co., Ltd 161/1 SG Tower, 7 Fl., Unit 701, Rajdamri Rd, Lumpini, Pathumwan
Bangkok
10330

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30
Saturday 08:30 - 12:00