Test Online

Test Online

รวมข้อสอบตำรวจ ทหาร ข้าราชการ

30/09/2023

21 ม.ค.67 ใกล้แล้วซิ!! #ว้าวุ่นละทีนี้😲
เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือกันหรือยัง
อ่านไม่ทัน เรามีแนวข้อสอบช่วยท่านได้
สำหรับสอบสวนบุคคลภายนอก
เรามี พรบ.จราจร มาอัพเดท เพิ่มเติมแล้วน้าา

19/09/2023

พร้อมกันหรือยังครับ
สนใจสายไหน เตรียมตัวกันได้เลยครับ

เว็บไซต์ที่สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่ เพจกองการสอบ

06/09/2023

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
สำหรับทุกคนที่สอบผ่าน พนักงานสอบสวนรอบนี้
ส่วนใครที่พลาดไป
ไม่เป็นไรครับ รอบหน้ายังมี

วันพระไม่ได้มีหนเดียว
โอกาสก็เช่นกัน
อยู่เราจะคว้าโอกาสไหนมาครองได้

23/08/2023

สอบ ตม. รอบนี้ยากตรงไหน ใครรู้บ้าง
มันก็ยากตรงที่ มีเวลาให้เตรียมตัวน้อยมาก
แล้วเราจะเสียเวลา ไปอ่านเอง กับเนื้อหาอันมากมาย
ในเวลาแค่ไม่กี่วัน มันจะทันไหม

ไม่ต้องกังวล ปัญหานี้แก้ได้
ด้วยการฝึกทำข้อสอบ
ที่คัดมาอย่างดี
ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้สอบ

สนใจ ทักได้เลยครับ

16/08/2023

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ สำหรับน้องๆที่รอสอบกันอยู่
ตม. ไม่ได้เปิดรับสมัครทุกปีนะครับ
ใครเล็งไว้เตรียมตัวได้เลย
พลาดคราวนี้อาจต้องรออีกนาน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ในสังกัดด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันที่จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง

• มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้

• ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด

• เป็นบุคคลภายนอก กรณีเพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 cm และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 cm ส่วนเพศหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 cm

• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566)

• วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

• ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิ์ในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ ในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• ต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ

• ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ระดับชั้นยศ สิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ในสังกัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. - 12 ก.ย. 66
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.immigration.go.th/?p=32204

16/08/2023

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ในสังกัดด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันที่จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง

• มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้

• ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด

• เป็นบุคคลภายนอก กรณีเพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 cm และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 cm ส่วนเพศหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 cm

• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566)

• วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

• ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิ์ในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ ในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• ต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ

• ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ระดับชั้นยศ สิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ในสังกัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. - 12 ก.ย. 66
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.immigration.go.th/?p=32204

27/11/2022

โชคดีนะครับ
ทำข้อสอบให้เต็มที่

26/11/2022

มีเท่าไหร่ใส่ให้หมด
วันสุดท้ายแล้ว
ที่จะอ่านหนังสือ

18/11/2022

เหลืออีก 8 วัน
ก็จะสอบแล้วนะวิ

03/11/2022

ยังมีเวลาให้เตรียมตัว เริ่มอ่านหนังสือกันได้แล้วนะครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
📣 ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-24 พ.ย.65
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
📣 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.65
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

29/10/2022

พร้อมแล้ว แน่นะวิ........
ตอนนี้ วิ ก็ไม่แน่ใจ
คณิต ก็ยาก
ภาษาไทย ก็เยอะ
สังคม ก็มากมายเหลือเกิน

วิ จะอ่านวิชาไหนก่อนดี

อ่านไม่ทันก็ไม่ต้องอ่านแล้ว
ทางลัดเลยแล้วกัน
ฝึกทำข้อสอบเยอะๆ ช่วยได้
สำหรับการเตรียมตัวในเวลาอันสั้น
ไม่เชื่อ วิ ลองดู............

22/10/2022

หยุดยาวนี้...เที่ยวไหนกันดี
แต่.....ใกล้จะสอบแล้วนะ
เหลือเวลาแค่ไม่ถึงเดือนแล้ว.....
ถ้าจะยังไม่ตั้งใจ
คงจะเสียเวลาเปล่าไปอีกปี...
อย่าเอาเวลาไปแลกเวลา...
เพราะมันไม่คุ้มค่ากันเลย
ถ้าเกิดปีหน้าไม่เปิดรับสมัครล่ะ
จะต้องรอไปอีกกี่ปี....
เพราะฉะนั้น เริ่มอ่านตั้งแต่นาทีนี้
ยังทัน ยังมีเวลา ยังมีโอกาส
อย่าปล่อยเลยไปจนไม่เหลืออะไรสักอย่าง....
ด้วยความปราถนาดีจาก iTestOnline

17/10/2022

เหลืออีกกี่วัน..........เหลืออีกกี่คืน.........
ที่จะลืมตัว.....ว่า
ใกล้จะสอบแล้วนะ
น้องๆจะปล่อยโอกาสปีนี้ให้ลอยผ่านไปอีกปีไหม
ไม่มีใครตอบได้ นอกจากตัวน้องเอง
ตอนนี้ยังพอมีเวลาให้กลับตัวกลับใจ
มาตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือ
ถ้ารู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วมันเยอะไปหมด
ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน หว่านๆอ่านไปก็อาจไม่ตรงจุด
มาลองใช้ข้อสอบ ช่วยพัฒนาความรู้ในเวลาอันสั้นไหม
รับรองจะติดใจ เหมือนหลายๆคนที่ได้ลองทำแล้ว
สนใจทักมาได้เลยนะครับ

30/09/2022

เคยไหมที่ซื้อข้อสอบมาแล้ว
ได้ข้อสอบไม่ตรง
เฉลยไม่ละเอียด
สุดท้ายเลยไม่อยากจะทำ

อยากได้ข้อสอบดี
มีคุณภาพ
ทักมาได้เลยครับ

ขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ช่วยมายืนยันคุณภาพนะครับ

27/09/2022

เหลือเวลาอีกแค่ 2 เดือนก็จะถึงวันสอบแล้ว
เตรียมตัวกันพร้อมหรือยัง
ถ้ายัง น้องๆรู้ไหมว่าการเตรียมตัวสอบที่ดีที่สุด
สำหรับคนมีเวลาน้อยคือ
ฝึกทำข้อสอบมากๆ
แล้วจะไปหาข้อสอบมากๆ จากไหนมาทำล่ะ
ไม่ใช่ว่าจะทำข้อสอบอะไรก็ได้มั่วๆไป
ข้อสอบของ Itest เรามีลูกค้าใช้งานทำข้อสอบไปแล้วกว่า 6000000 ข้อ
มีใครอยากจะลองทำสัก สอง สามพันข้อไหมครับ
ทักมาได้เลย

20/09/2022

วันนี้ขอเสนอ

ความฝันอยู่ที่เดิม
เพิ่มเติมคือ
ความขี้เกียจ
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า
มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่ทำอะไรแบบเดิมๆ แล้วหวังให้ได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไป

จงเปลี่ยนตัวเอง เพื่อความฝันของตัวเอง

15/09/2022

สมัครสอบกันแล้ว.....แต่

มีความรู้พร้อมแล้วหรือยัง

ถ้ายังตอนนี้เรามีข้อสอบพร้อมแล้ว
จำนวนข้อ และวิชาตรงตามระเบียบเป๊ะๆ
สนใจทักได้เลยครับ
พร้อมก่อนมีสิทธิ มากกกกกว่า นะครับ

Photos from นายร้อย's post 11/09/2022
Photos from กองการสอบ's post 30/08/2022

มาแล้วครับ ใครเล็งจะสอบอัตราไหน เตรียมตัวกันได้เลยครับ
ส่วนใครที่จะสมัครสายอำนวยการ
มาทดสอบฝีมือกับแนวข้อสอบของเพจเราได้ครับ

ฝึกทำก่อน ได้เปรียบก่อนครับ

Photos from กองการสอบ's post 30/08/2022
29/08/2022

น้องๆคนไหนกำลังรอสอบนายสิบตำรวจอำนวยการอยู่
เตรียมตัวกันพร้อมแล้วหรือยังครับ
ถ้ายัง มาฝึกทำข้อสอบของเราได้
การฝึกทำข้อสอบเยอะๆจะช่วยได้มาก
ในการเตรียมตัว ด้วยเวลาจำกัด

12/06/2022

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ไปสอบกันมาวันนี้ทำข้อสอบกันได้บ้างไหม

Photos from กองการสอบ's post 16/03/2022

มาแล้วครับ สำหรับน้องๆที่รอประกาศรับสมัครมาแล้ว สำหรับสอบสวนบุคคลภายนอก 400 อัตรา

เตรียมตัวรอสอบกันได้เลย
สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มทางอ่านจากตรงไหน
ทักกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับแนวข้อสอบ 3000 ข้อ

ซึ่งเคยทำผลงานได้อย่างดีสำหรับการสอบรอบบุคคลภายใน
มีน้องๆสอบติดกันมากมาย

เตรียมตัวก่อนได้เปรียบ

21/02/2022

ยังมีมีกำหนดการประกาศมา
มีแค่สาขาวิชามาให้มีความหวัง

น้องๆที่กำลังเล็งที่จะสอบไว้
เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือกันได้แล้วนะครับ
เดียวปุ๊บปั๊บ ประกาศรับสมัครมา
จะเตรียมตัวไม่ทันเอานะครับ

ช่วงนี้โควิทอะไรก็ไม่ปกติ
เตรียมพร้อมเสมอดีที่สุด

21/02/2022

กำหนดการมาแล้ว เตรียมตัวกันพร้อมหรือยัง
ถ้ายังต้องฝึกทำข้อสอบให้มากๆนะครับ
เวลาเหลือน้อย วิธีที่ดีที่สุดคือ
ฝึกทำข้อสอบ

📣ประชาสัมพันธ์📣
กำหนดการสำคัญ (กระบวนการที่เหลือ) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6,599 อัตรา

29/01/2022

สำหรับน้องๆ ที่ถามกันเข้ามานะครับ

ตอนนี้

ข้อสอบนายสิบ อำนวยการ พร้อมแล้ว

รอบนี้เราแถมแนวข้อสอบวิชา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ ให้น้องๆไปฝึกทำกันด้วย


ฝึกก่อน ทำก่อน พร้อมก่อน สอบติดแน่นอน

ขึ้นอยู่กับน้องๆ แล้วจะปล่อยเวลาว่างไปเฉยๆ

หรือจะเริ่ม ทำ ทำ และ ทำ
เพื่อคว้า โอกาส แห่งความสำเร็จไว้ในมือ

ไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายาม
มีแต่เราเองที่เลือกจะไม่พยายามที่จะทำมัน

14/01/2022

โควิท มาทำให้ต้องเลื่อนการสอบอีกแล้วววววววววว
แต่สิ่งที่ดีคือ
น้องๆที่ยังเตรียมตัวไม่พร้อม จะได้มีเวลาเพิ่ม
สู้ๆนะครับ ยังมีเวลา
ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
มีแต่สิ่งที่เราเลือกจะไม่ทำเองต่างหาก

Photos from Test Online's post 20/12/2021

ข้อสอบของเราจะช่วยให้ท่านสอบติดได้อย่างไร

วันนี้เรามีตัวอย่างของลูกค้าเราที่ประสพความสำเร็จ
สอบติดอย่างที่หวังแล้ว

เรามาดูกันว่าข้อสอบของเราช่วยท่านอย่างไร
1. ให้ท่านรู้ถึงแนวข้อสอบที่จะออกจริง
2. ให้ท่านสามารถประเมินความสามารถของตัวเองได้
3. ให้ท่านฝึกบริหารเวลาในการทำข้อสอบ
4. ให้ท่านติดตามพัฒนาการของตัวเองได้ เราเก็บคะแนนไว้ให้ท่านทุกครั้งที่ทำข้อสอบ

สุดท้าย คะแนนที่ทำข้อสอบจริง กับคะแนนที่ทำแนวข้อสอบของเรา
ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าแนวข้อสอบของเรานั้นใกล้เคียง
ช่วยท่านได้จริง ขอแค่ท่านขยัน หมั่นฝึกฝน

ขอให้ทุกท่าน โชคดีในการสอบ

Photos from Test Online's post 17/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน
บุคคลภายใน ที่สอบติดทุกท่านนะครับ

จากการประกาศผลสอบที่ผ่านมามีลูกค้าของเรา
สอบติด จำนวน 106 คนมีข่าวแว่วๆว่า สำหรับบุคคลภายนอกใกล้จะรับสมัครกันแล้ว

ตอนนี้ท่านเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง
ถ้ายังเรามีแนวข้อสอบให้ท่านฝึกทำ
เตรียมตัวก่อน โอกาสสอบติดมากกว่า
ทักแชทมาได้เลยนะครับ

29/05/2021

ก.พ. เลื่อนสอบแล้วนะครับ
โควิทจัดให้อีกแล้ว
มีเวลาอ่านหนังสือกันมากขึ้นนะครับ คิดในแง่ดีเข้าไว้

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิ.ย.64 และ 4 ก.ค.64 เป็น 22 ส.ค.64 และ 19 ก.ย.64

มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มแล้ว
มีข้อสอบฝึกทำเพิ่มหรือยัง
ถ้ายัง ทักมานะครับ

03/05/2021

วีดิโอแนะนำการใช้งานเวปข้อสอบออนไลน์ของเรานะครับ

03/05/2021

สิ้นสุดการรอคอย
ไม่ต้องปวดตากันอีกต่อไป
สำหรับน้องๆ ที่ไม่ชอบอ่านผ่านหน้าจอ

ตอนนี้ข้อสอบออนไลน์ของเราทุกชุด
สามารถดาวโหลด โจทย์ ออกมาปริ้นได้แล้ว

หลังจากทำข้อสอบเสร็จ ค่อยนำคำตอบกลับไปกรอก
ใส่กระดาษคำตอบในเวป
ระบบจะทำการตรวจนับคะแนน และสามารถดูเฉลยได้ตามปกติ

ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี
สอบติดทุกคนครับ

17/04/2021

🔥ข้อสอบ อำนวยการ 3,000 ข้อ ที่พกไปทำได้ทุกที่ ทุกเวลา 🔥
#เหมาะกับคนที่ทำงาน #หรือไม่มีเวลา #แต่อยากสอบผ่าน !!
#รวมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
# ข้อสอบ 1 ชุด ประกอบไปด้วย #
1.คณิตศาสตร์ 35 ข้อ
2ภาษาไทย 25 ข้อ
3.ภาษาอังกฤษ 35 ข้อ
4.คอมพิวเตอร์ฯ 30 ข้อ
5.สังคมฯ 25 ข้อ
อย่าเพิ่งไปสอบ หากยังไม่รู้ 5 เรื่องนี้ !!
🔥iTest Online ข้อสอบตำรวจ อำนวยการ🔥
✅ 20 ชุด จัดเรียงเหมือนข้อสอบจริง ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
✅ ทำข้อสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องลงแอพ โหลดโปรแกรมให้วุ่นวาย
✅ สะดวกสบาย ทำผ่านมือถือ iPad 📲 หรือโน้ตบุ๊ค 💻
✅ ช่วยคุมเวลาทำข้อสอบได้ ⏰ จึงทำให้สอบผ่านฉลุย
✅ มีระบบตัดคะแนน 60% ทั้งสองส่วน เหมือนกับที่กองการสอบ ผู้ออกข้อสอบใช้เลย
✅ ทำเสร็จปุ๊บ รู้ผลปั๊บ ไม่ต้องมานั่งนับคะแนนเอง
✅ เผยจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง เป็นประโยชน์มาก ๆ ในการสอบ ดีงามสุด ๆ
🔥 ข้อสอบลับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน 🔥
✅ Update ล่าสุดปี 2564 !!
✅ ข้อสอบจัดเป็นชุด ๆ ละ 150 ข้อ จำนวน 20 ชุด รวม 3,000 ข้อ !!
✅ รวมจากแนวข้อสอบจริง ครอบคลุมทุกหัวข้อ ทุกวิชา ที่ออกสอบ ครบ จบ ในที่เดียว !!
🎁 ิศษ !! 🎁
✅ สมัครวันนี้ ทำข้อสอบแล้ว มีข้อสงสัย ยังไม่เคลียร์ ถามแอดมินแบบส่วนตัวได้ตลอด [ ข้อสอบข้างนอก สงสัย ก็ไม่มีใครให้ถาม ] คุ้มมากกก !!
🔥 3,000 ข้อ อยู่ในมือถือ เพียงแค่เครื่องเดียว 🔥
ทุกเรื่องที่ออกสอบ อยู่แค่ปลายนิ้ว
ข้อสอบเสมือนจริง ก่อนลงสอบจริง
ทำก่อน สอบติดก่อน
#ปล.สมัคร iTest Online อำนวยการ แล้ว ไม่พอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 3 วัน แบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มีอะไรต้องเสี่ยง !!
#ปล2 สมัครวันนี้ มีราคาพิเศษ ต่อไป จะไม่ใช่ราคานี้แน่นอน จิ้มเลย https://nine100.com/itest-64

30/03/2021

1 เม.ย.64 จะเริ่มรับสมัครแล้วนะครับ

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ

ชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

จำนวน 100 อัตรา

พร้อมจะสอบกันหรือยัง

20/03/2021

# # ข้อสอบ ตำรวจหญิง/ชาย สายสอบสวน 800 อัตรา # #
ครบทั้ง 7 วิชาที่ใช้สอบจริง อ้างอิงจากการสอบ รอบล่าสุด !!
***ตำรวจหญิง/ชาย สายสอบสวน 800 อัตรา อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยจะเปิดสอบบุคคลภายใน [คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว] จำนวน 400 อัตราก่อน และจะเปิดสอบบุคคลภายนอก [คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ] อีก 400 อัตราตามมา***
ข้อสอบ 150 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก ฝนด้วยดินสอ 2 B
ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1
1.ความสามารถทั่วไป [ คณิตศาสตร์ ] 30 ข้อ
2.ภาษาไทย 20 ข้อ
ส่วนที่ 2
3.ประมวลกฎหมายอาญา 25 ข้อ
4.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 25 ข้อ
5.กฎหมายลักษณะพยาน 25 ข้อ
6.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 + ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
7.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
เกณฑ์การผ่าน ต้องผ่าน 60% ทั้ง 2 ส่วน คือ
–ส่วนที่ 1 วิชาคณิต + ภาษาไทย ต้องได้ 30 ข้อ
–ส่วนที่ 2 วิชากฎหมาย + ภาษาอังกฤษ ต้องได้ 60 ข้อ
จะตกส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้
เตรียมตัวก่อน มีโอกาสสอบติดก่อน
ปล.สนใจข้อสอบ จิ้มเลย https://nine100.com/itest-inquiry-64

19/03/2021

ข่าวมาแล้ว พร้อมกันหรือยังครับ

16/03/2021

ที่ประชุม ก.ตร. อนุมัติแล้ว เปิดสอบ พงส. 800 อัตรา เด็กนิติศาสตร์เตรียมตัวได้เลยครับ

ถ้ายังไม่รู้จะริ่มอ่านตรงไหนดี เรามีตัวช่วยครับ
ข้อสอบออนไลน์ สายสอบสวน 3000 ข้อ พร้อม
เป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบ
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2620513

23/12/2020

.................ประกาศ.............
เนื่องจากมีการเลื่อนสอบ ตม. 96 อัตรา ทางเราจะขยายเวลาการใช้งานของลูกค้าที่ได้ซื้อข้อสอบออนไลน์ ตม. ออกไปจนถึงวันสอบจริงครับผม

02/11/2020

# # พรุ่งนี้ 10.00 น. ตม. เปิดรับสมัคร # #
หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
หญิงสูง 150 ชายสูง 160 ไม่ต้องวิ่ง ไม่ต้องว่ายน้ำ
สายตาสั้น ยาว เอียงได้ จะโสดหรือไม่โสด ก็สมัครได้น้าา
# รายละเอียด + สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร #
สรุปจากระเบียบการเกือบ 50 หน้าให้แล้ว
อ่านจบปุ๊บ สมัครได้ปั๊บ https://nine100.com/imm-step
# ข้อสอบ ตม. 1,500 ข้อ #
คลังข้อสอบที่เยอะและมากที่สุดในประเทศ
ออกมาเพื่อให้สอบติด ตม. ในปีนี้
ลดเวลาการอ่านหนังสือกองโต ๆ
เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา แต่อยากสอบติด
วันนี้ มีราคาพิเศษ จิ้มเลย https://nine100.com/itest-online-imm

30/10/2020

🔥ข้อสอบ ตม. 1,500 ข้อ ที่พกไปทำได้ทุกที่ ทุกเวลา 🔥
#เหมาะกับคนที่ทำงาน #หรือไม่มีเวลา #แต่อยากสอบผ่าน !!
#รวมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
# ข้อสอบ 1 ชุด ประกอบไปด้วย #
1.คณิตศาสตร์ 15 ข้อ
2ภาษาไทย 15 ข้อ
3.พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ 50 ข้อ
4.ระเบียบงานสารบรรณฯ 15 ข้อ
5.สังคมฯ 20 ข้อ
6.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
7.พ.ร.บ.ตำรวจฯ 10 ข้อ
8.คอมพิวเตอร์ฯ 10 ข้อ
อย่าเพิ่งไปสอบ หากยังไม่รู้ 8 เรื่องนี้ !!
🔥iTest Online ข้อสอบ ตม.🔥
✅ 10 ชุด จัดเรียงเหมือนข้อสอบจริง ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
✅ ทำข้อสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องลงแอพ โหลดโปรแกรมให้วุ่นวาย
✅ สะดวกสบาย ทำผ่านมือถือ iPad 📲 หรือโน้ตบุ๊ค 💻
✅ ช่วยคุมเวลาทำข้อสอบได้ ⏰ จึงทำให้สอบผ่านฉลุย
✅ มีระบบตัดคะแนน 60% ทั้งสองส่วน เหมือนกับที่ สตม. ผู้ออกข้อสอบใช้เลย
✅ ทำเสร็จปุ๊บ รู้ผลปั๊บ ไม่ต้องมานั่งนับคะแนนเอง
✅ เผยจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง เป็นประโยชน์มาก ๆ ในการสอบ ดีงามสุด ๆ
🔥 ข้อสอบลับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน 🔥
✅ Update ล่าสุดปี 2563 !!
✅ ข้อสอบจัดเป็นชุด ๆ ละ 150 ข้อ จำนวน 10 ชุด รวม 1,500 ข้อ !!
✅ รวมจากแนวข้อสอบจริง ครอบคลุมทุกหัวข้อ ทุกวิชา ที่ออกสอบ ครบ จบ ในที่เดียว
🎁 ิศษ !! 🎁
✅ 1.สมัครวันนี้ ฟรี !! iTest Online ข้อสอบวิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง อีก 100 ข้อ [ เป็นแนวข้อสอบ ที่รวบรวมจากผู้สอบผ่านเมื่อปีที่แล้ว ]
✅ 2.ฟรี E-Book ภาษาอังกฤษ ตม. ของศูนย์ทดสอบภาษา ม.รามคำแหง ผู้จัดสอบ !! [ หายากสุด ๆ ]
✅ 3.รวมลิ้งค์โหลดกฎหมายที่ใช้สอบ ตม. รวบรวมไว้ให้ที่เดียว จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหา [ Update กฎหมายล่าสุดปี 63 ]
✅ 4.ทำข้อสอบแล้ว มีข้อสงสัย ยังไม่เคลียร์ ถามแอดมินแบบส่วนตัวได้ตลอด [ ข้อสอบข้างนอก สงสัย ก็ไม่มีใครให้ถาม ] คุ้มมากกก !!
🔥 1,500 ข้อ อยู่ในมือถือ เพียงแค่เครื่องเดียว 🔥
ทุกเรื่องที่ออกสอบ อยู่แค่ปลายนิ้ว
ข้อสอบเสมือนจริง ก่อนลงสอบจริง
ทำก่อน สอบติดก่อน
#ปล.สมัคร ตม. iTest Online แล้ว ไม่พอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 3 วัน แบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มีอะไรต้องเสี่ยง !!
#ปล2 สมัครวันนี้ มีราคาพิเศษ ต่อไป จะไม่ใช่ราคานี้แน่นอน จิ้มเลย https://nine100.com/itest-online-im

Videos (show all)

การใช้งาน
การเข้าใช้งาน
ASEAN
ยินดีต้อนรับสู่ ITestNine100