To Know About Water

To Know About Water

เที่ยวสนุก กินอร่อย สบายใจทั้งทริป ?

30/08/2023
Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ's post 30/08/2023
Photos from กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ's post 30/08/2023
29/08/2023

ความเคลื่อนไหว สทนช.

28/08/2023

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชนกนันท์ ชั้น 2 โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำภายใต้มาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/66 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/67 อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เอลนีโญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการประชุมสัมมนาฯ ได้ทาง Facebook Live: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
https://www.facebook.com/onwrnews/

25/08/2023
24/08/2023
23/08/2023

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4

23/08/2023

ขอเชิญติดตามรับชมเวทีเสวนา หัวข้อ "El Nino,จากโลกร้อน สู่โลกแล้ง" ภายใต้โครงการ “Dialogue Forum” จัดโดย มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย (Konrad Adenauer Foundation (KAS), Thailand Office) และความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร, สำนักข่าว Bangkok Tribune ร่วมกับ Decode.plus, Thai PBS, ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, และ SEA-Junction
ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00-12.30 น.
ณ SAE-Junction ชั้น 4 หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

บรรยายภาพรวม หัวข้อ "ปรากฏการณ์ El Nino และการคาดการณ์ในอนาคต" โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา MQDC และผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
- คุณฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
- ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center) พรรคก้าวไกล
- คุณทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง
- คุณประฏิพัทร์ กล่ำเพ็ง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จ.ชัยนาท
ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ Decode.plus และผู้ประกาศข่าว Thai PBS

สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานเสวนา ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง page: Decode.plus, Bangkok Tribune News, ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และ SEA-Junction

23/08/2023

สทนช. ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อนำเสนอผลสรุปผลการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 และ “ร่างผังน้ำที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1” ตลอดจน “ร่างข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดิน” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงร่างผังน้ำและผลการศึกษาต่างๆ อีกครั้ง

โดยสามารถดาวน์โหลดผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ รวมทั้งไฟล์ขอบเขตขององค์ประกอบของผังน้ำและเอกสารประกอบการประชุม ผ่านทาง QR Code ในรูปภาพด้านล่าง เพื่อเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 1 โรงแรม หาดใหญ่ พาราไดส์ & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ภายหลังจากวันประชุมดังกล่าว สทนช. ขอเชิญชวนให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 8 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 และภายหลังปิดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมที่กล่าวมาข้างต้น สทนช. จะรวบรวมข้อมูล ข้อสอบถาม และข้อคิดเห็น เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานสรุปและเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ตามแนบท้ายนี้ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2566

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2566 ผ่านการสแกน QR Code ในรูปภาพด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑทมาศ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2554 1847 ต่อ 1190 โทรสาร 0 2521 9142 E-mail : [email protected]
หรือ บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด โทรศัพท์ : 0 2612 3080-3 โทรสาร : 0 2216 6287 E-mail : [email protected] ID Line Id : 0834499628

Photos from ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก สทนช.4's post 17/08/2023
17/08/2023

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 1