Damd Studio

Damd Studio

กิจกรรมหลวมๆ สบายๆ ไม่เป็นทางการ

Photos from Damd Studio's post 29/06/2023

ลูกเก่า

Photos from Damd Studio's post 29/06/2023

ภาพใคร มาเก็บเอาไปครับ

เก็บตกจากกล้องมือถือวันปัจฉิมนิเทศ (23 มี.ค.66) 23/03/2023

เก็บตกจากกล้องมือถือ งานปัจฉิมนิเทศ 2565

เก็บตกจากกล้องมือถือวันปัจฉิมนิเทศ (23 มี.ค.66) 742 new items added to shared album

นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา (23 มี.ค.66) 23/03/2023

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รับวุฒิบัตรบสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา (23 มี.ค.66) 484 new items added to shared album

การอบรมทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสู่ความสำเร็จ ม.3 และ 6 (23 มี.ค.66) 23/03/2023

การอบรมทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสู่ความสำเร็จ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

การอบรมทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสู่ความสำเร็จ ม.3 และ 6 (23 มี.ค.66) 378 new items added to shared album

ซ้อมรับวุฒิบัตร-ลาหลวงพ่อเพ็ง (21 มี.ค.66) 22/03/2023

การซ้อมพิธีรับวุฒิบัตรเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 และการกราบลาหลวงพ่อเพ็ง วัดอ้อมน้อย (21 มี.ค.66)

ซ้อมรับวุฒิบัตร-ลาหลวงพ่อเพ็ง (21 มี.ค.66) 162 new items added to shared album

ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(ระดับที่ 1) (8 มี.ค.66) 08/03/2023

การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (ระดับที่ 1) (8 มี.ค.66)

ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(ระดับที่ 1) (8 มี.ค.66) 859 new items added to shared album

กิจกรรมส่งพี่อำลาน้อง 2565 กล้องมือถือ 17/02/2023

กิจกรรมส่งพี่ อำลาน้อง กล้องมือถือ

กิจกรรมส่งพี่อำลาน้อง 2565 กล้องมือถือ 118 new items added to shared album

กิจกรรมส่งพี่อำลาน้อง 2565 17/02/2023

กิจกรรมส่งพี่ อำลาน้อง ชุดที่ 1 ส่งรูปจากกล้องใหญ่ของครูนรินทร์ ที่นี่ครับ

กิจกรรมส่งพี่อำลาน้อง 2565 320 new items added to shared album

Open House (3 ก.พ.66) กล้องครูสิรินทรา 03/02/2023

กิจกรรม Open House 2565 กล้องครูสิรินทรา

Open House (3 ก.พ.66) กล้องครูสิรินทรา 349 new items added to shared album

กิจกรรม Open House 2565 (3 ก.พ.66) กล้องครูนรินทร์ 03/02/2023

กิจกรรม Open House 2565 กล้องครูนรินทร์

กิจกรรม Open House 2565 (3 ก.พ.66) กล้องครูนรินทร์ 763 new items added to shared album

ครูปิยลาภอำลา อ.ส.ช. 15/12/2022

คลิบเล็กๆ จากครูโจลี่ ก่อนอำลา อ.ส.ช.

ครูปิยลาภอำลา อ.ส.ช.

Photos from Damd Studio's post 15/12/2022
Sport Days 2022 (9 ธ.ค.65) ชุดที่2 13/12/2022

สำหรับทุกคนที่รอคอยภาพการแข่งขันกีฬาสี OSC Sport Day 2022 จากกล้องครูนรินทร์ เชิญเข้ามาเลือกดูชมได้เลยครับ

Sport Days 2022 (9 ธ.ค.65) ชุดที่2

Sport Days 2022 (9 ธ.ค.65) ชุดที่2 1465 new items added to shared album

Sport Days 2022 (9 ธ.ค.65) ชุดที่1 13/12/2022

สำหรับทุกคนที่รอคอยภาพการแข่งขันกีฬาสี OSC Sport Day 2022 จากกล้องครูนรินทร์ เชิญเข้ามาเลือกดูชมได้เลยครับ

Sport Days 2022 (9 ธ.ค.65) ชุดที่1

Sport Days 2022 (9 ธ.ค.65) ชุดที่1 993 new items added to shared album

Sport Days 2022 (8 ธ.ค.65) ชุดที่2 13/12/2022

สำหรับทุกคนที่รอคอยภาพการแข่งขันกีฬาสี OSC Sport Day 2022 จากกล้องครูนรินทร์ เชิญเข้ามาเลือกดูชมได้เลยครับ

Sport Days 2022 (8 ธ.ค.65) ชุดที่2

Sport Days 2022 (8 ธ.ค.65) ชุดที่2 189 new items added to shared album

Sport Days 2022 (9 ธ.ค.65) ชุดที่2 13/12/2022

สำหรับทุกคนที่รอคอยภาพการแข่งขันกีฬาสี OSC Sport Day 2022 จากกล้องครูนรินทร์ เชิญเข้ามาเลือกดูชมได้เลยครับ

Sport Days 2022 (8 ธ.ค.65) ชุดที่1
https://photos.app.goo.gl/Y5X4jFqLfFcuRuUN8

Sport Days 2022 (9 ธ.ค.65) ชุดที่2 1465 new items added to shared album

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี อ.ส.ช. เกมส์ 2565 08/12/2022

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี OSC Games 2022 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 (7-8 ธ.ค.65)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี อ.ส.ช. เกมส์ 2565

ซ้อมพิธีเปิดกีฬาสี อ ส ฃ เกมส์ 2565 07/12/2022

การซ้อมพิธีเปิดกีฬาสี อ.ส.ช.เกมส์ 2565

ซ้อมพิธีเปิดกีฬาสี อ ส ฃ เกมส์ 2565

Videos (show all)

Website