GJSLG

GJSLG

ทำให้ชีวิตดีขึ้นตราบใดที่คุณทำงาน?

20/12/2021
20/12/2021

ขออนุญาตแอดมินประชาสัมพันธ์นะคะ

รัu 0nline Marketing

ทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ไหนก็ได้
ลักษณะงาน คอนเฟิร์มออเดอร์
มีที่ปรึกษาสอนงานให้
Part Time- Full Time
นักเรียน นักศึกษา คนว่างงาน
บุคคลทั่วไป พนักงานประจำ
เพศชาย - หญิง - เพศทางเลือก
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
เรียนรู้งานที่ไหนก็ได้ผ่านระบบ zoom
มีระบบการสอนงานออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่าย

️ สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติม
ทักมาคะ !

Website