กระท่อม อินเตอร์

กระท่อม อินเตอร์

รีวิว 108

02/07/2023

ถึงอากาศจะร้อน แต่ก็ไม่ถอย 🤣

02/07/2023

จุดหมายที่ โลตัสแม่สาย 😄

02/07/2023

วันอาทิตย์ จราจร ติดขัด 🤣🤣🤣

13/01/2023

ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ใกล้จะเปิดแล้ว...

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มีรายงานว่า ทางการเมียนมา ได้มีหนังสือด่วนที่สุดจากรัฐบาลกลางประเทศเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์รัฐกาลของประเทศ ส่งถึงหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ติดกับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ให้รายงานความพร้อมของกำลังพลเจ้าหน้า ตม. ความพร้อมของสถานที่รวมไปถึงเอกสารการอนุญาตให้เข้าออกแดนโดยเฉพาะบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอเดอร์พาสที่ใช้สำหรับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชั่วคราว

โดยคำสั่งให้รายงานความพร้อมมุ่งไปที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 ซึ่งเป็นด่านพรแดนสำหรับอนุญาตให้คนเข้าออก ส่วนสะพานแห่งที่ 2 ใช้สำหรับขนส่งสินค้าซึ่งมีการเปิดระหว่างไทย-เมียนมา มานานแล้ว

16/05/2022

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือพม่า ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกันมานาน ปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนักลงทุนจากฝั่งไทยเข้าไปขยายฐานการผลิตมากขึ้น โดยเมียนมามีเมืองท่าและเมืองสำคัญที่มีบทบาททางเศรษฐกิจกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีลักษณะเด่นและบทบาทแตกต่างกันไป ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำธุรกิจในตลาดเมียนมาควรรู้จักก่อนตัดสินใจไปลงทุนในเมียนมา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/10-important-economic-cities-in-myanmar.html

04/03/2022

ยามเย็น อัสดง 😇

Website