Xì gà tươi

Xì gà tươi

Xì gà tươi - Cigar Tươi Cuba ring to dài hút ngon nhất hàng chính hãng xách tay do ng?

22/02/2024

𝐂𝐨𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐖𝐢𝐝𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝟔 hộp 6 điếu
Tiểu siglo mới nên trải nghiệm.
Ring 32 phiên bản ngon, to dài hơn Cohiba short 10 các bác nhé

Photos from Xì gà tươi's post 28/12/2023

𝐑𝐎𝐂𝐊𝐘 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋 𝐑𝐢𝐧𝐠 𝟓𝟒𝐱𝟓
𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐇𝐍 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚́𝐜!

𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́: 𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚
𝐐𝐮𝐲 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣̂𝐩: 𝟐𝟎 đ𝐢𝐞̂́𝐮
𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐚̀𝐢: 𝟏𝟑𝐜𝐦
𝐕𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐨:𝟓𝟒
𝐌𝐮̀𝐢 𝐕𝐢̣: 𝐯𝐢̣ 𝐠𝐨̂̃ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐮̀𝐧𝐠, 𝐯𝐢̣ đ𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐚𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐞̣
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐮́𝐭: 𝟓𝟎-𝟔𝟎𝐩

28/12/2023

𝑪𝒂𝒗𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓 𝑮𝒆𝒏𝒆̀𝒗𝒆 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆𝒅 𝑬𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 2022

𝑪𝒂𝒗𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓 𝑮𝒆𝒏𝒆̀𝒗𝒆 đ𝒂̃ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒓𝒂 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 5 𝒄𝒖̉𝒂 𝒍𝒐𝒂̣𝒕 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎: 𝑪𝒂𝒗𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓 𝑮𝒆𝒏𝒆̀𝒗𝒆 𝑳𝑬 2022

𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 1948 𝒉𝒐̣̂𝒑 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒐̂́ 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚. 𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 10 đ𝒊𝒆̂́𝒖 𝒙𝒊̀ 𝒈𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒌𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 6 𝒙 54 𝑻𝒐𝒓𝒐 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒌𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 4 3/4 𝒙 58 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝑳𝑬 2018 𝒗𝒂̀ 𝑳𝑬 2019 .
𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 1948 𝒉𝒐̣̂𝒑 đ𝒂𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒎𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒊.

Photos from Xì gà tươi's post 28/12/2023

⚡️𝐗𝐢̀ 𝐆𝐚̀ 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨 𝟏𝟗𝟑𝟓 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲 𝐍𝐨.𝟐-churchill-𝐇𝐨̣̂𝐩 𝟏𝟎 Đ𝐢𝐞̂́𝐮⚡️
𝐓𝐨𝐩 𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝟗𝟓 đ𝐢𝐞̂̉𝐦

✅𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́: 𝐍𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚
✅𝐐𝐮𝐲 𝐜𝐚́𝐜𝐡: 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐆𝐨̂̃ 𝟏𝟎 Đ𝐢𝐞̂́𝐮
✅𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐚̀𝐢: 𝟏𝟓,𝟔𝐜𝐦
✅𝐑𝐢𝐧𝐠: 𝟓𝟐
✅𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣: 𝐆𝐨̂̃, 𝐂𝐚𝐟𝐟𝐞, 𝐐𝐮𝐞̂́, Đ𝐚̂́𝐭, 𝐆𝐢𝐚 𝐕𝐢̣
✅Đ𝐨̣̂ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡: 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 – 𝐅𝐮𝐥𝐥
✅𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐮́𝐭: 𝟕𝟓 – 𝟗𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭

Photos from Xì gà tươi's post 28/12/2023

Dáp vàng lá 24k
✅Hộp gỗ: 10 điếu
✅Định dạng: Salomones
✅Kích thước: 7 x 50 x 58

✅Điểm nhấn đặc biệt của điếu là miếng dát vàng hình kim cương trên thân điếu
đem lại sự sang trọng.
✅Cavalier Geneve 10 Salomones có hương vị cực kì phong phú như kem, cafe, gỗ, chút vị ngọt trái cây , hạt tiêu đen nhẹ, hạt tiêu nướng, bạc hà...
✅Vòng Ring khủng 58 được thuôn đều mỗi đầu cùng chiều dài 178mm, Cavalier Geneve 10 Salomones cho tạo hình mạnh mẽ, bắt mắt, chắc chắn là một điếu hấp dẫn đáng để thưởng thức. Lớp lá wrapper mịn, điếu được ép tốt, các đường nối chặt chẽ và chắc chắn.

Photos from Xì gà tươi's post 28/12/2023

🆘𝐇. 𝐔𝐩𝐦𝐚𝐧𝐧 𝐀𝐧𝐞𝐣𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟓 𝐀𝐧𝐨𝐬 🆘
𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐧 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢́𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐑𝐞̉
--------------------------------------
✅𝐐𝐮𝐲 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐨̣̂𝐩: 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐆𝐨̂̃ 𝟏𝟎 Đ𝐢𝐞̂́𝐮
✅𝐕𝐨̀𝐧𝐠 𝐑𝐢𝐧𝐠: 𝟓𝟐
✅ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐚̀𝐢: 𝟔 𝐈𝐧𝐡
✅ 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐢̣: 𝐡𝐚̣𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮,𝐠𝐨̂̃, 𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐢̣,𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐚𝐲
✅ Đ𝐨̣̂ 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠: 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡
✅𝐒𝐚̉𝐧 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭: 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
✅𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 :𝟓𝟎-𝟔𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭
✅ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭: 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠
✅𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́:𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚

06/12/2023

✅𝐋𝐞𝐚𝐟 𝐌𝐚𝐝𝐮𝐫𝐨 𝟔𝟎
📌 Ring: 60
📌 Chiều dài: 152
📌 Quy cách: 20 điếu/gói
📌 Màu lá gói: Maduro
📌 Vị: Gỗ, cay của đất
📌 Cách cuốn: Thủ công
📌 Thời gian hút: 50-70 phút
📌 Xuất xứ: Honduras, Mỹ

06/12/2023

𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐨𝐟𝐟 𝐖𝐢𝐧𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐮𝐫𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬𝐨

• Quy cách : 5 pack - tổng 20 điếu
• Vòng Ring : 46
• Chiều dài : 12 cm
• Vỏ thiếc cứng cáp,kín kẽ ,nắp gập tinh tế, ae thể bỏ vào túi quần thoải mái.
• Hương vị : sự kết hợp vị giữạ kem ngọt , hạnh nhân , gỗ và caramen

06/12/2023

Xì Gà Davidoff Winston Churchill Belicoso hộp 4 Điếu :
* Tên xì gà: Winston Churchill Belicoso
* Hãng sản xuất: Davidoff of Geneva
* Xuất xứ: Dominica
* Chiều dài: 4.5 Inch (115mm)
* Vòng ring: 46 (18.3mm)
* Hình dáng điếu (Vitola): Belicoso
* Hương vị: Hương vị xì gà phong phú với vị thơm gỗ tuyết tùng, vị cay tiêu chủ đạo hòa cùng vị đắng cacao và chút thơm hoa khô.
* Độ nặng: Trung bình 3.5/5
* Lá Ngoài (Wrapper): Ecuador
* Lá Binder: Peru
* Lá ruột (Filler): Nicaragua và Dominica
* Màu sắc: Nâu
* Đóng gói: Hộp thiếc 4 Điếu - Có Bán lẻ cho anh em trải nghiệm.
* Thời gian hút: 35 - 45 Phút.

06/12/2023

🌷🌷COHIBA SHORT 10🌷🌷

📌HÀNG CÓ SẴN📌
💰Giá bán nguyên cây 10 gói không bán lẻ.
🇩🇪Cohiba Short hàng nội địa Đức, được phân phối bởi 5 Avenue (nhà phân phối chính thức của Habanos tại thị trường Đức, Áo).
🛑 Để có được hương vị của Cohiba mà không phải bỏ ra nhiều tiền.Ai cũng biết đến siglo 6 nhưng để thưởng thức nó thì hơi chát, vậy Cohiba Short luôn là sự lựa chọn hàng đầu bởi vì quấn điếu siglo 6 có những mảnh lá nhỏ và vụn họ đã lấy nó để làm ra điếu short 10 mn hãy thử và cảm nhận nó.
🔥Chiều dài: 83mm
🔥Vòng ring: 26mm
🔥Hương vị: Mộc
🔥Độ mạnh thuốc: Trung bình
🔥Thời gian hút: khoảng 20-30 phút/điếu
🔥Đóng gói:10 điếu/1hộp, 1 cây có 10 hộp

💥Trong 1 hộp 10 điếu, mỗi điếu đều được bọc túi bóng và gắn nhãn mác thương hiệu Cohiba riêng, đảm bảo được độ kín, tiếp nhận ít nhất sự tương tác từ môi trường và sự lưu giữ hương vị xì gà tốt nhất có thể.

💥Xì gà Cohiba Short mang hương vị của Cohiba cổ điển và vẻ đẹp sang trọng, tinh tế, tôn lên đẳng cấp của chủ nhân. Là giải pháp hoàn hảo dành cho những người eo hẹp thời gian nhưng vẫn muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị của 1 điếu xì gà Cohiba chuẩn mực (do thời gian hút ngắn 30 phút)

💥Ở 1/3 điếu đầu tiên: Có thể cảm nhận được chút hương cacao, cafe thơm, vị hơi nhạt. Chất khói đẹp, đượm và đậm.
💥 Phần thân điếu (1/3 điếu tiếp theo): Nổi lên vị cay và cả hương hạt tiêu, vị da và vị đất đặc trưng của xì gà Cohiba
💥 Ở 1/3 điếu cuối cùng: Độ mạnh của thuốc tăng dần, sức thuốc trở nên khá nặng và đượm vị, độ mạnh duy trì ổn định ở mức trung bình.

😘Cohiba short rất phù hợp cho những ai quen hút xì gà Cohiba muốn có 1 điếu thuốc nhanh bên ly cafe, hay đầu buổi sáng, giữa giờ nghỉ trưa, khoảng chiều dạo mát....

06/12/2023

Davidoff Year of the Dragon Limited Edition - Xì gà Davidoff limited năm rồng 2024 chính thức trên tay sẵn sàng phục vụ ae

06/12/2023

𝐎𝐋𝐈𝐕𝐀 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐕 𝟏𝟑𝟓𝐭𝐡 𝐀𝐍𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐀𝐑𝐘 𝐄𝐃𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓𝐎

📍Xuất xứ: Nicaragua
📍Ring: 54
📍Dài: 14cm
📍Hộp 12 điếu
✅Độ mạnh: Trung bình - Mạnh
✅Định dạng: Perfecto
✅Thời gian hút: 70 phút
✅Phiên bản kỉ niệm 135 năm thành lập hãng oliva - hộp gỗ sơn mài gồm 12 điếu cigar với thiết kế hình dáng đặc biệt và số lượng chỉ sản xuất và phát hành 15000 box trên toàn thế giới.
✅ Những điếu cigar siêu cao cấp hảo hạng này có đầy đủ hương vị, và chứa đầy hương vị hảo hạng của ớt đỏ, ca cao, hạnh nhân nướng, quế và gia vị ngọt. 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐕 𝟏𝟑𝟓𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲 sẽ chinh phục cả những vị khách khó tính nhất.

06/12/2023

MONTE 1935 ANNIVERSARY NICARAGUA NO.2 - 10s
Top 2 2021
🛸 Xuất xứ: Nicaragua
🛸 Ring: 54
🛸 Dài: 15,2 cm
🛸 Hương vị: Gỗ, Caffe, Quế, Đất, Gia vị
Giá tốt rẻ phục vụ ae hút và biếu tặng

18/08/2023

Leaf 60 maduro giá rẻ, điếu lẻ xì gà bọc lá ngon, to, dài

18/08/2023

Sẵn ít Romeo Titan tubos điếu lẻ ủ sẵn phục vụ ae chỉ về chén luôn, giá rẻ

18/08/2023

Davidoff belicoso tins sắt 4 điếu ngon giá rẻ phục vụ ae toàn quốc

18/08/2023

Romeo Toro điếu lẻ phục vụ ae giá rẻ, size 56x6

18/08/2023

Bộ phụ kiện cigar giá rẻ gồm dao cắt bà bật lửa

18/08/2023

Hoyo petit robusto hộp 25 điếu xì gà Cuba hảo hạng 👍

14/08/2023

Toscanello Rosso Đức nội địa vị cà phê
Thiên ngậy vị cafe👉👉👉
1 cây 10 bao. Mỗi bao có 5 điếu
- Chiều dài: 8 cm
- Đường kính: 1,4 cm
- Hương vị: Cafe
- Thời gian hút: 20-30 phút
- Sức mạnh: Trung bình
- Thương hiệu: Toscano
Xì gà Toscanello thuộc dạng xì gà mini đến từ nước Ý, mang 1 kiểu dáng như một spaghetti cigar của xứ sở thành cổ. Rosso Caffe có mùi chủ đạo là cafe thêm một chút mùi hạt cháy, mùi gỗ. Đặc trưng hương vị của lá thuốc được lên men rất kĩ, thơm mùi hạnh nhân và mùi lá thuốc lên men.

10/05/2023

Ngựa dát vàng Cavalier hộp 10 điếu size to dài đây các bác

12/04/2023

Sẵn Romeo Titan tubos hộp 21 điếu đẳng cấp ae ib

12/04/2023

La Flor de cano elegidos hộp 10 điếu xì gà Cuba 🇨🇺 giá rẻ

12/04/2023

Xì gà Cuba Romeo mille fleurs hộp 25 điếu giá tốt nhất 👌

12/04/2023

Sẵn Romeo toro 27 điếu giá tốt nhất cho ae hút

20/03/2023

Xì gà Toscanello Ý vị cà phê rẻ nhất ☕☕☕☕ ae ib mình nhé

20/03/2023

Oliva Serie V melanio Figurado hộp 10 rẻ thế còn chòe gì 😢

01/03/2023

E. Về được ít hộp meine 60er sumatra giá rẻ hộp 50 điếu cho ae đây, hàng Đức 🇩🇪 ae ib n. hé

27/02/2023

Cohiba Short 88 Year Of The Rabbit 2023

-Hương vị : Mang đậm hương vị Cuba với mùi cà phê, vị cay tiêu, vị đắng của đất và hương thơm của hoa.

*Cohiba Short 88 Year Of The Rabbit là phiên bản đặc biệt của Cohiba ra mắt nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 với dòng xì gà Cohiba Short được đựng trong hộp gỗ sơn mài cao cấp kiêm luôn hộp bảo quản xì gà Humidor có lớp sơn mài đen bóng cao cấp. Hộp được sản xuất số lượng giới hạn chỉ 15.888 hộp trên toàn thế giới. Số 8 tượng trưng cho sự may mắn trong văn hóa Châu Á.

24/02/2023

🍀 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐚 𝟏𝟑𝟓 𝐀𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐕 𝐄𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥

☘️ Bản Kỷ Niệm 135 Năm
☘️ Quy cách hộp: Hộp 12 điếu
☘️ Độ dài: 5,5 inch
☘️ Ring: 54
☘️ Hình dạng: Perfecto
☘️ Độ mạnh: Trung bình -Mạnh
☘️ Thời gian thưởng thức : 60-70 phút
☘️ Xuất xứ: Nicaragua
Oliva Serie V 135th

Videos (show all)

Meine 60er hộp 50 điếu ae inbox 💬💬 nhé
💥 🇩🇪Xì Gà Dominico Chuchill🇩🇪  ☀️Hàng Nội Địa Đức  ☀️Hương Vị :  Các nốt hương gỗ, đất, thơm và da thuộc. Đặc biệt ở 1/3...
Lô cigar tươi trực tiếp đang cuốn tại Cuba chuẩn bị về Việt Nam đây các bác nhé #xigatuoi #cigartuoi

Website