Phúc Ruồi TV

Phúc Ruồi TV

Đam mê game Võ Lâm Truyền Kỳ 1

22/12/2023

E Ruồi Live Dạo | Ngày Mai 23.12 lúc 20h00 Open
Trang chủ : https://vlthienlong.com/

19/12/2023

Live dạo ....

18/12/2023

Có server chơi Tết rồi AE ơi :P | Test 18 - 22/12 | Open 23 - 12
------------------------
Trang chủ: https://vlthienlong.com
Fanpage : https://www.facebook.com/vlthienlong
Group: https://www.facebook.com/groups/vlthienlong

07/12/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Hoạt động cùng AE IS | Thử vài con LBB mới xem có gì Hot hem

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

05/12/2023

Lâu quá không gặp | Làm trận Tống Kim AE ơi ...

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Cầy cuốc Mobile : https://zalo.me/g/tjaeja559

04/12/2023

Server VL1 Mobi Cầy cuốc chuẩn bị ra mắt vào Tháng 12 này
Chỉ 5p AE có thể lên ngay 2x tại Võ Lâm 1 Mobile Võ Lâm Trung Nguyên
Nhiệm vụ tân thủ thôn và nhiều nv khác để ae trải nghiệm quay về Quá Khứ :P
Tham gia ngay nhóm Zalo để biết thêm thông tin về sv nhé :D
https://zalo.me/g/tjaeja559

29/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Lên sét đồ mới đu top Tống Kim xem có ổn áp hem

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

29/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Giải trí trưa cùng Phúc Ruồi TV

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

28/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Săn boss Đại | Tống Kim | Làm nhẹ 1 ít LBB cùng E Ruồi TV

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

28/11/2023

Có AE nào hứng thú vs con Võ Lâm 1 Mobile - Phiên Bản Cầy Cuốc - Đồ Xanh - AB - NT - ĐQ - HC hok nhể 😛
Dự kiến Tháng 12 này nha 😃
=>Link nhóm Zalo vào hóng nè : https://zalo.me/g/tjaeja559

27/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Bem Tống Kim | Lụm 38 LBB tìm Siêu Phẩm cùng E Ruồi

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

27/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Boss Tiểu | Bú max Event cùng e Ruồi TV

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

26/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Đu Top TK lum thưởng cùng e Ruồi nè

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

26/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Săn Boss Tiểu | Làm nhẹ 1 ít LBB tìm Siêu Phẩm trưa cùng E Ruồi

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

25/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Lâu quá ko gặp | Ko bjk có gì HOT hem

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

20/11/2023

Mở gói Tân Thủ tìm Đao cho Côn Lôn | Vượt Ải | Tống Kim cùng E Ruồi

Trang chủ : http://volamtn.mobi/
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

15/11/2023

Open chính thức rồi nha ae ơi | Võ Lâm 1 Mobile sv Pk 150

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

14/11/2023

Hẹn AE 1 ngày không xa :v
Khởi công con PK 150 - Xanh - HKMP :P

12/11/2023

Võ lâm 1 Mobile | E RUồi làm acc Nga Mi Kiếm bem Tống Kim | 19h00 15.11 Open

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

09/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Server PK cấp 150 | 19h00 15.11 Open | Cầm Võ Đang Quyền bem TK xem thế nào

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

08/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Server PK cấp 150 | 19h00 15.11 Open | E Ruồi chơi thử ĐM Boom xem thế nào

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

07/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Server PK cấp 150 đang test | 19h00 Ngày 15.11 Open

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

06/11/2023

Hoạt động cùng ae | Côn Lôn Sét bem Tống Kim

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

06/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile - Free | Server PK cấp 150 | Đang Test | 15.11 Open

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

05/11/2023

Chủ nhật Đua Ngựa | Săn Boss | Tống Kim rồi Đại Hội cùng Phúc Ruồi TV

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

05/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Server PK đang test cấp 150

19h00 15/11 Open
Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

04/11/2023

Ăn event | Hoạt Động Bang | Bem TK Côn Lôn Đao xem thế nào

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

04/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Server đang test PK 150 | Tối nay 21h00 Tống Kim có thưởng Top

19h00 15/11 Open
Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

03/11/2023

Nhặt quả Huy Hoàng | Bem Tống Kim ĐM Boom Độc kết hợp Bạo Vũ Lê Hoa

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

02/11/2023

Test thử bảy Độc + Bảo Vũ bem Tống Kim xem thế nào

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

02/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Server PK 150 | Test s2 Hoa Sơn | 19h00 15/11 Open

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

01/11/2023

Tẩy lại qua Bảo Vũ săn boss Đại và bem Tống Kim 21h

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

01/11/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Server PK đồng cấp 150 | Đang Test
19h00 15/11 Open

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

30/10/2023

Làm trận Tống Kim Đường Môn Boom nhể

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

30/10/2023

Võ Lâm 1 Mobile | Trải nghiệm Server PK đang Test | 19h00 15.11 Open

Trang chủ : http://volamtn.mobi
Fanpage : https://www.facebook.com/vltnmobile
Tải Game : http://www.volamtn.mobi/tin-tuc/huong-dan-tai-game.3.aspx
Zalo Group : https://zalo.me/g/bxtnkh722

29/10/2023

Cuối tuần đua ngựa | Tống Kim ĐM Nỏ ...

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

28/10/2023

Thứ 7 máu chảy về đây | Làm đồ cho Côn Lôn Sét bem Tống Kim | Bộ 3 song sát VĐ CL TN

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

27/10/2023

Ăn Event | Bảy ĐM đã bị fix huhu

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

26/10/2023

Hết Kim Phong ở Chuồng hết rồi AE ơi :P

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

25/10/2023

Hoạt động | Tống Kim 21h00 cùng e Ruồi

Trang chủ: https://volam29.com
Group: https://www.facebook.com/groups/volam29
Fanpage : https://www.facebook.com/volam29
=> Inbox Cài Game : m.me/121720004249692

Videos (show all)

Võ Lâm 1 Mobile | Tham gia săn boss cùng Phúc Ruồi TV
Cầm Thiên Nhẫn tối nay quãy Tống Kim cùng Phúc Ruồi TV

Telephone

Website