Dịch vụ hải quan A-Z , Vận tải XNK tại Bắc Ninh

Dịch vụ hải quan A-Z , Vận tải XNK tại Bắc Ninh

DHS Logistics cung cấp các giải pháp Logistics toàn diện với các dịch vụ phong phú

DỊCH VỤ HẢI QUAN TRỌN GÓI CỦA DHS LOGISTICS BAO GỒM :
► Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.
► Xác định trước các loại thuế phải nộp.
► Phân loại hàng hóa và xác định trước mã HS của hàng hóa.
► Xin giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu cho các mặt hàng đặc biệt.
► Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập.
► Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập kho ngoại quan.

Telephone

Website