Bánh chưng Hương Liên - cơ sở 2, Thái Nguyên Video May 19, 2021, 2:03am

Videos by Bánh chưng Hương Liên - cơ sở 2 in Thái Nguyên. Bánh chưng Hương Liên là một trong những thương hiệu lâu đời nhất tại Làng nghề bánh chưng Bờ Đậu - Thái Nguyên.

Other Bánh chưng Hương Liên - cơ sở 2 videos

BC