Xe Khách Sơn La Hà Nội

Xe Khách Sơn La Hà Nội

Comments

Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội (MỸ ĐÌNH)
● Sơn La - Mỹ Đình
-Tổng đài hỗ trợ đặt vé :0971525889

- 06h15 xe 0152
- 08h45 xe 0315
- 10h00 xe 9369
- 13h00 xe 0712
- 17h00 xe 0433
- 20h45 xe 9568
- 21h00 xe 0587
- 21h15 xe 0360
- 22h00 xe 0397
- 22h30 xe 9798
- 23h00-xe 0559
● Mỹ Đình - Sơn La
- 07h45 xe 0152
- 09h00 xe 0587
- 10h00 xe 0491
- 10h45 xe 0635
- 11h30 xe 0005
- 13h00 xe 0279
- 15h30 xe 8788
- 19h00 xe 0777
- 21h00 xe 0465
- 22h00 xe 0315
- 22h30 xe 9369
● Sơn La - Yên Nghĩa và ngược lại
* Xe Limousine (9 chỗ cao cấp).
- Giờ xuất bến Sơn La: 6h00 - 7h45 - 9h45 -12h15 -15h00.
- Giờ xuất bến Yên Nghĩa : 7h00 - 9h00 - 11h00 - 13h45 - 16h00.
- SĐT nhận đặt vé: 0968.579.589.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội).
* Xe 20 buồng nằm cao cấp.
- Giờ xuất bến tại Sơn La : 12h30 - 23h00.
- Giờ xuất bến tại Yên Nghĩa : 13h - 22h30.
- Sđt nhận đặt vé : 0981.551.559.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội)
* Xe giường nằm 40 giường.
- Sơn La đi:
+ 07h00 sđt 0982.918.537
+ 09h30 sđt 0962.700.559
+ 21h00 sđt 0346.000.559
+ 21h15 sđt 0971.852.399
- Yên Nghĩa về:
+ 10h00 sđt 0345.000.559
+ 21h00 sđt 0962.700.559
+ 22h00 sđt 0982.918537
+ 22h30 sđt 0971.852.699
Trân trọng thông báo./.
Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội (MỸ ĐÌNH)
● Sơn La - Mỹ Đình
-Tổng đài hỗ trợ đặt vé :0971525889

- 06h15 xe 0152
- 08h45 xe 0315
- 10h00 xe 9369
- 13h00 xe 0712
- 17h00 xe 0433
- 20h45 xe 9568
- 21h00 xe 0587
- 21h15 xe 0360
- 22h00 xe 0397
- 22h30 xe 9798
- 23h00-xe 0559
● Mỹ Đình - Sơn La
- 07h45 xe 0152
- 09h00 xe 0587
- 10h00 xe 0491
- 10h45 xe 0635
- 11h30 xe 0005
- 13h00 xe 0279
- 15h30 xe 8788
- 19h00 xe 0777
- 21h00 xe 0465
- 22h00 xe 0315
- 22h30 xe 9369
● Sơn La - Yên Nghĩa và ngược lại
* Xe Limousine (9 chỗ cao cấp).
- Giờ xuất bến Sơn La: 6h00 - 7h45 - 9h45 -12h15 -15h00.
- Giờ xuất bến Yên Nghĩa : 7h00 - 9h00 - 11h00 - 13h45 - 16h00.
- SĐT nhận đặt vé: 0968.579.589.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội).
* Xe 20 buồng nằm cao cấp.
- Giờ xuất bến tại Sơn La : 12h30 - 23h00.
- Giờ xuất bến tại Yên Nghĩa : 13h - 22h30.
- Sđt nhận đặt vé : 0981.551.559.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội)
* Xe giường nằm 40 giường.
- Sơn La đi:
+ 07h00 sđt 0982.918.537
+ 09h30 sđt 0962.700.559
+ 21h00 sđt 0346.000.559
+ 21h15 sđt 0971.852.399
- Yên Nghĩa về:
+ 10h00 sđt 0345.000.559
+ 21h00 sđt 0962.700.559
+ 22h00 sđt 0982.918537
+ 22h30 sđt 0971.852.699
Trân trọng thông báo./.
Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội 26 /2/ 2020
● Sơn La - Mỹ Đình
📲 Tổng Đài Hỗ Trợ Tư Vấn Đặt Vé 24/24
📲: 0975759568-0971525889

- 06h15 xe 0291
- 08h45 xe 0315
- 10h00 xe 9568
- 13h00 xe 0488
- 17h00 xe 0397
- 20h45 xe 0000
- 21h00 xe 0587
- 21h15 xe 0511
- 22h00 xe 0705
- 22h30 xe 0279
- 23h00-xe 0559 sđt 0975759568.
● Mỹ Đình - Sơn La
- 07h45 xe 0152
- 09h00 xe 0587
- 10h00 xe 0712
- 10h45 xe 0491
- 11h30 xe 0433
- 13h00 xe 8788
- 15h30 xe 0465
- 19h00 xe 0777 sđt 0987899369
- 21h00 xe 0360
- 22h00 xe 0315
- 22h30 xe 9568
Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội 24 /2/ 2020
● Sơn La - Mỹ Đình
📲 Tổng Đài Hỗ Trợ Đặt Vé:0975759568-0971525889

- 06h15 xe 0291
- 08h45 xe 0315
- 10h00 xe 0397
- 13h00 xe 0511
- 17h00 xe 0000
- 20h45 xe 0705
- 21h00 xe 0587
- 21h15 xe 0635
- 22h00 xe 0279
- 22h30 xe 0005
- 23h00-xe 0559 sđt 0975759568.
● Mỹ Đình - Sơn La
- 07h45 xe 0152
- 09h00 xe 0587
- 10h00 xe 0360
- 10h45 xe 0465
- 11h30 xe 9568
- 13h00 xe 0433
- 15h30 xe 0712
- 19h00 xe 0777
- 21h00 xe 0488
- 22h00 xe 0315
- 22h30 xe 0397
Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội 23/ 2/2020
● SƠN LA-MỘC CHÂU-MỸ ĐÌNH
📲 TỔNG ĐÀI-HỖTRỢ -TƯ VẤN
📲ĐẶT VÉ: 0975759568-0971525889

- 06h15 xe 0152
- 08h45 xe 0484
- 10h00 xe 0491
- 13h00 xe 0433
- 17h00 xe 0465
- 20h45 xe 0712
- 21h00 xe 0587
- 21h15 xe 9568
- 22h00 xe 0360
- 22h30 xe 0488
- 23h00-xe 0777
● Mỹ Đình - Mộc Châu-Sơn La
- 07h45 xe 0291
- 09h00 xe 0587
- 10h00 xe 0005
- 10h45 xe 0705
- 11h30 xe 9369
- 13h00 xe 0635
- 15h30 xe 0279
- 19h00 xe 0559
- 21h00 xe 8788
- 22h00 xe 0484
- 22h30 xe 0491
Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội 22 /2/ 2020
● Sơn La - Mỹ Đình
•Tổng Đài Đặt Vé :0785581989-0975759568
- 06h15 xe 0291
- 08h45 xe 0315
- 10h00 xe 0279
- 13h00 xe 0635
- 17h00 xe 0705
- 20h45 xe 0000
- 21h00 xe 0587
- 21h15 xe 9369
- 22h00 xe 0005
- 22h30 xe 8788
- 23h00-xe 0559 sđt 0975759568.
● Mỹ Đình - Sơn La
- 07h45 xe 0152
- 09h00 xe 0587
- 10h00 xe 0511
- 10h45 xe 0000
- 11h30 xe 0397
- 13h00 xe 9568
- 15h30 xe 0360
- 19h00 xe 0777 sđt 0987899369
- 21h00 xe 0511
- 22h00 xe 0315
- 22h30 xe 0712
● Sơn La - Yên Nghĩa và ngược lại
* Xe Limousine (9 chỗ cao cấp).
- Giờ xuất bến Sơn La: 6h00 - 7h45 - 9h45 -12h15 -15h00.
- Giờ xuất bến Yên Nghĩa : 7h00 - 9h00 - 11h00 - 13h45 - 16h00.
- SĐT nhận đặt vé: 0968.579.589.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội).
* Xe 20 buồng nằm cao cấp.
- Giờ xuất bến tại Sơn La : 12h30 - 23h00.
- Giờ xuất bến tại Yên Nghĩa : 13h - 22h30.
- Sđt nhận đặt vé : 0981.551.559.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội)
* Xe giường nằm 40 giường.
- Sơn La đi:
+ 07h00 sđt 0982.918.537
+ 09h30 sđt 0962.700.559
+ 21h00 sđt 0346.000.559
+ 21h15 sđt 0971.852.399
- Yên Nghĩa về:
+ 10h00 sđt 0345.000.559
+ 21h00 sđt 0962.700.559
+ 22h00 sđt 0982.918537
+ 22h30 sđt 0971.852.699
Trân trọng thông báo./.

CẬP NHẬT THÔNG TIN ,XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM CAO CẤP ,CHUYÊN TUYẾN TP:SƠN LA -ĐI - HÀ NỘI (MỸ ĐÌNH ) VÀ NGƯỢC LẠI -TỔNG ĐÀI-HỖ TRỢ-TƯ VẤN-ĐẶT VÉ:Call : 0971.525.889 -THUẬN TIỆN -UY TÍN

Operating as usual

Photos from Xe Khách Sơn La Hà Nội's post 03/02/2020

Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội 4 /2/ 2020
● Sơn La - Mỹ Đình
-Tổng Đài Hỗ Trợ Tư Vấn Đặt Vé
:- 0971525889-0975759568

- 06h15 xe 0152
- 08h45 xe 0315
- 10h00 xe 0705
- 13h00 xe 9568
- 17h00 xe 0279
- 20h45 xe 0005
- 21h00 xe 0587
- 21h15 xe 0491
- 22h00 xe 8788
- 22h30 xe 0433
- 23h00-xe 0559 sđt 0975759568.
● Mỹ Đình - Sơn La
- 07h45 xe 0291
- 09h00 xe 0587
- 10h00 xe 0511
- 10h45 xe 0360
- 11h30 xe 9798
- 13h00 xe 0397
- 15h30 xe 0488
- 19h00 xe 0777 sđt 0987899369
- 21h00 xe 0635
- 22h00 xe 0315
- 22h30 xe 0705
● Sơn La - Yên Nghĩa và ngược lại
* Xe Limousine (9 chỗ cao cấp).
- Giờ xuất bến Sơn La: 6h00 - 7h45 - 9h45 -12h15 -15h00.
- Giờ xuất bến Yên Nghĩa : 7h00 - 9h00 - 11h00 - 13h45 - 16h00.
- SĐT nhận đặt vé: 0968.579.589.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội).
* Xe 20 buồng nằm cao cấp.
- Giờ xuất bến tại Sơn La : 12h30 - 23h00.
- Giờ xuất bến tại Yên Nghĩa : 13h - 22h30.
- Sđt nhận đặt vé : 0981.551.559.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội)
* Xe giường nằm 40 giường.
- Sơn La đi:
+ 07h00 sđt 0982.918.537
+ 09h30 sđt 0962.700.559
+ 21h00 sđt 0346.000.559
+ 21h15 sđt 0971.852.399
- Yên Nghĩa về:
+ 10h00 sđt 0345.000.559
+ 21h00 sđt 0962.700.559
+ 22h00 sđt 0982.918537
+ 22h30 sđt 0971.852.699
Trân trọng thông báo./.

Photos from Xe Khách Sơn La Hà Nội's post 28/01/2020

Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội / 29 / 1 / (5 tết)
● Sơn La - Mỹ Đình
-Tổng đài hỗ trợ đặt vé :0971525889

- 06h15 xe 0152
- 08h45 xe 0315
- 10h00 xe 9369
- 13h00 xe 0712
- 17h00 xe 0433
- 20h45 xe 9568
- 21h00 xe 0587
- 21h15 xe 0360
- 22h00 xe 0397
- 22h30 xe 9798
- 23h00-xe 0559 sđt 0975759568.
● Mỹ Đình - Sơn La
- 07h45 xe 0152
- 09h00 xe 0587
- 10h00 xe 0491
- 10h45 xe 0635
- 11h30 xe 0005
- 13h00 xe 0279
- 15h30 xe 8788
- 19h00 xe 0777 sđt 0987899369
- 21h00 xe 0465
- 22h00 xe 0315
- 22h30 xe 9369
● Sơn La - Yên Nghĩa và ngược lại
* Xe Limousine (9 chỗ cao cấp).
- Giờ xuất bến Sơn La: 6h00 - 7h45 - 9h45 -12h15 -15h00.
- Giờ xuất bến Yên Nghĩa : 7h00 - 9h00 - 11h00 - 13h45 - 16h00.
- SĐT nhận đặt vé: 0968.579.589.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội).
* Xe 20 buồng nằm cao cấp.
- Giờ xuất bến tại Sơn La : 12h30 - 23h00.
- Giờ xuất bến tại Yên Nghĩa : 13h - 22h30.
- Sđt nhận đặt vé : 0981.551.559.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội)
* Xe giường nằm 40 giường.
- Sơn La đi:
+ 07h00 sđt 0982.918.537
+ 09h30 sđt 0962.700.559
+ 21h00 sđt 0346.000.559
+ 21h15 sđt 0971.852.399
- Yên Nghĩa về:
+ 10h00 sđt 0345.000.559
+ 21h00 sđt 0962.700.559
+ 22h00 sđt 0982.918537
+ 22h30 sđt 0971.852.699
Trân trọng thông báo./.

Photos from Xe Khách Sơn La Hà Nội's post 25/01/2020

Kính gửi: Toàn thể Quý Khách Hàng
Trong không khí vui tươi, rộn rang của Xuân CANH TÝ :2020:Nhà xe Mạnh Cường .26b 00559 Trân trọng gửi tới toàn thể Quý Khách Hàng và Gia Đình lời Chúc Mừng Năm Mới. AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – MAY MẮN – THÀNH CÔNG - HẠNH PHÚC. Nhà Xe chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của toàn thể Quý Khách Hàng trong suốt những năm vừa qua.
Sự hài lòng của quý khách . Đó vừa là niềm tự hào vừa là động lực giúp Nhà Xe tiếp tục nâng cao chất lượng và hoàn thiện hơn nữa

12/12/2019

Lịch Chạy xe Sơn La - Hà Nội / 12 / 12 / 2019.
● Sơn La - Mỹ Đình
📲📲 Tổng Đài 0785581989-0971525889

- 06h15 xe
- 08h45 xe
- 10h00 xe
- 13h00 xe
- 17h00 xe
- 20h30 xe
- 20h45 xe
- 21h15 xe
- 22h00 xe
- 22h30 xe
- 23h00-xe
● Mỹ Đình - Sơn La
- 07h45 xe
- 09h00 x
- 10h00 xe
- 10h45 xe
- 11h30 xe
- 13h00 xe
- 15h30 xe
- 19h00 xe
- 21h00 xe
- 22h00 xe
- 22h30 xe
● Sơn La - Yên Nghĩa và ngược lại
* Xe Limousine (9 chỗ cao cấp).
- Giờ xuất bến Sơn La: 6h00 - 7h45 - 9h45 -12h15 -15h00.
- Giờ xuất bến Yên Nghĩa : 7h00 - 9h00 - 11h00 - 13h45 - 16h00.
- SĐT nhận đặt vé: 0968.579.589.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội).
* Xe 20 buồng nằm cao cấp.
- Giờ xuất bến tại Sơn La : 12h30 - 23h00.
- Giờ xuất bến tại Yên Nghĩa : 13h - 22h30.
- Sđt nhận đặt vé : 0981.551.559.
(Có xe đưa đón khách đi, về nhà khách Thanh Xuân Hà Nội)
* Xe giường nằm 40 giường.
- Sơn La đi:
+ 07h00 sđt 0982.918.537
+ 09h30 sđt 0962.700.559
+ 20h45 sđt 0346.000.559
+ 21h15 sđt 0971.852.399
- Yên Nghĩa về:
+ 10h00 sđt 0345.000.559
+ 21h00 sđt 0962.700.559
+ 22h00 sđt 0982.918537
+ 22h30 sđt 0971.852.699
Trân trọng thông báo./.

Photos from Xe Khách Sơn La Hà Nội's post 23/11/2019

Photos from Xe Khách Sơn La Hà Nội's post

Telephone

Address


Lê Duẩn Quyết Tâm
Son La
36000

Other Automotives in Son La (show all)
Tập đoàn vận tải Minh Mai Tập đoàn vận tải Minh Mai
Son La

Cho thuê xe tải.....!

Hyundai Sơn La - Lường Long - 0888899819 Hyundai Sơn La - Lường Long - 0888899819
Km 10, Tổ 5, Phường Chiềng Sinh
Son La

Nhà xe Đức Quyến Nhà xe Đức Quyến
Số Nhà 210b, đường Trần Đăng Ninh, Thành Phố Sơn La , Tỉnh Sơn La
Son La

Đây là page nhà Xe khách cao cấp Đức Quyến - Nhằm mục đích quảng bá các dòng xe giường nằm cao cấp mà công ty đang khai thác và giúp cho khách hàng đi lại

Ô tô sơn la Ô tô sơn la
Tổ 5 Chiềng Sinh
Son La, 360000

Chuyên bán các loại ô tô đã qua sử dụng trên địa bàn thành phố sơn la: uy tín đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Vận Tải Tây Bắc Vận Tải Tây Bắc
Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La
Son La, 26

Giúp anh chị em trao đổi thông tin hàng hóa, phương tiện, thông tin liên quan đến vận tải hàng hóa khu vực tây bắc.

Xe du lịch sơn la Xe du lịch sơn la
Tổ 6 Chiền Sinh Tp Sơn La
Son La

Xe khách cao cấp Bắc Sơn Xe khách cao cấp Bắc Sơn
TP Sơn La, Tỉnh Sơn La
Son La, 0917148989

Xe khách cao cấp Bắc Sơn Chuyên tuyến Sơn La-Mộc Châu-Mỹ Đình Hotline 0917148989 - 0973777598