Dubai Hotel Nha Trang

Chào mừng quý khách đã đến khách sạn Dubai

Photos from Dubai Hotel Nha Trang's post 02/07/2022

✨ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 1 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝐷𝑈𝐵𝐴𝐼 𝐻𝑂𝑇𝐸𝐿 ✨
____________________________________________

𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
✨ Địa chỉ: 20 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà
✨ Hotline: 0964482101
✨ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 !
✨ 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉, 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩 𝐛𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧

Photos from Dubai Hotel Nha Trang's post 27/06/2022

✨ 𝑇𝐼𝐸̣̂𝐶 𝐵𝑈𝐹𝐹𝐸𝑇 𝐵𝑈𝑂̂̉𝐼 𝑆𝐴́𝑁𝐺 𝑂̛̉ 𝐷𝑈𝐵𝐴𝐼 ✨

- Trải nghiệm cảm giác bữa sáng nhẹ nhàng cùng với tiết trời đẹp nhất trong năm tại Tp Nha Trang là điều không thể bỏ qua khi tới với 𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋.

- BUFFET đẩy đủ dinh dưỡng thiết yếu để cung cấp năng lượng cho quý khách bắt đầu 1 ngày khám phá Tp Nha Trang.

⁉️ HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN VÀ PHÚC VỤ QUÝ KHÁCH ☺️
____________________________________________

🔥 𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 🔥
✨ Địa chỉ: 20 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà
✨ Hotline: 0964482101
✨ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 !
✨ 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉, 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩 𝐛𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧

Photos from Dubai Hotel Nha Trang's post 21/06/2022

✨ 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛, 𝑥𝑜́𝑎 𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖, 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑜̣̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ 𝑣𝑎̀ 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦. ✨
____________________________________________

🔥 𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆🔥
✨ Địa chỉ: 20 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà
✨ Hotline: 0964482101
✨ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 !
✨ 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉, 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩 𝐛𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧

Photos from Dubai Hotel Nha Trang's post 21/06/2022

⚡️𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟒𝐱𝐱.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ/𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐤𝐢̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝟑 𝐬𝐚𝐨⚡️
✅ Quảng trường 2/4 chỉ 50m.
✅ View biển Nha Trang.
✅ Trung tâm thành phố.
✅ Bãi biển Nha Trang chỉ 5 phút đi bộ.
⁉Thích hợp di chuyển đi lại trong suốt kì nghỉ của quý khách.
____________________________________________

🔥 𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 🔥
✨ Địa chỉ: 20 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà
✨ Hotline: 0964482101
✨ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 !
✨ 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉, 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩 𝐛𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 !

Want your business to be the top-listed Hotel in Nha Trang?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Address


20 Tôn Đản
Nha Trang

Other Hotels & Lodging in Nha Trang (show all)
Quỳnh Anh Homestay Quỳnh Anh Homestay
78/36 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ
Nha Trang, 650000

Quỳnh Anh Homestay- nơi dừng chân lý tưởng của khách khi đến Nha Trang. Hỗ trợ book tour Đảo uy tín.

Vpt Booking Hotel & Căn Hộ Nha Trang - Khánh Hòa Vpt Booking Hotel & Căn Hộ Nha Trang - Khánh Hòa
55 Mê Linh/Tân Lập
Nha Trang

+ Chuyên cung cấp Phòng Khách Sạn 2-5 sao . + Căn Hộ Biển Nghĩ Dưỡng -Condotel 4-5 s

NHÀ NGHĨ HOA NHÀ NGHĨ HOA
39/25 Hoàng Diệu
Nha Trang

Dịch Vụ Cho Thuê Phòng Giá Rẻ Cho Thuê Tháng Và Hằng Ngày

Yến Sào Nha Trang - Nhận sỉ lẻ Yến Sào Nha Trang - Nhận sỉ lẻ
25-26 Nguyễn Đình Chiểu
Nha Trang, 79

Điểm dừng chân của bạn

Nhà Nghỉ Trường Giang Nhà Nghỉ Trường Giang
Đại Lộ Nguyễn Tất Thành/Phước Đồng
Nha Trang

Nhà Nghỉ Minh Ngọc Nhà Nghỉ Minh Ngọc
13 Đặng Thái Thân
Nha Trang

Nhà Nghỉ Minh Ngọc

Khách sạn Thanh Ngọc Khách sạn Thanh Ngọc
21 Tuệ Tĩnh
Nha Trang, 57000

khách sạn giá bình dân, trung tâm, sát biển

Khách Sạn Blue Star Nha Trang Khách Sạn Blue Star Nha Trang
1 B/BIỆT THỰ/LỘC THỌ
Nha Trang

Khách Sạn giá rẻ, đẹp mặt biển trung tâm Nha Trang

Tài Đức Hotel Tài Đức Hotel
Nha Trang

Khách sạn Tài Đức - Nha Trang Cho thuê căn hộ - phòng nghỉ giá rẻ Dịch vụ đưa đón sân bay Phòng họp -

Fc Plus + Fc Plus +
Nha Trang

Don’t talk just do, chó ngu sủa 1 mik

Cho thuê căn hộ Nha Trang Cho thuê căn hộ Nha Trang
Số 3-5 Phạm Văn Đồng Vĩnh Phước Nha Trang Khánh Hòa
Nha Trang, 650000

Chuyên cho thuê căn hộ, khách sạn tại Nha Trang.

ppdulich.com ppdulich.com
11 Ngô Đức Kế/P. Tân Lập/Nha Trang/Khánh Hòa/
Nha Trang

   Sang trọng & đẳng cấp Thư giãn & vui vẻ Trải nghiệm & Khám phá Sang trọng & đẳng cấp Thư