Thực Phẩm Đông Lạnh Như Ý _ Lào Cai

Thực Phẩm Đông Lạnh Như Ý _ Lào Cai

Bên mình chuyên cung cấp các loại thực phẩm đông lạnh, bò ,gà,cá tôm ... đồ ăn vặt , ba chỉ bò mỹ, bắp bò....

Operating as usual

Photos from Thực Phẩm Đông Lạnh Như Ý _ Lào Cai's post 27/05/2022

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

27/05/2022

Xúc xích 3 khoẻ ( CT )

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

27/05/2022

Nem viên phomai (500g)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

27/05/2022

Đậu hũ cá phomai hình bông hoa 🌺 (380g)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

27/05/2022

Đậu hũ cá cuộn (300g)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

27/05/2022

Sandwich cá (500g)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

27/05/2022

Tôm hùm viên (500g)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

27/05/2022

Đậu hũ phomai (500g)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

27/05/2022

Phomai que (14c)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

26/05/2022

Xúc xích 🌪 lốc xoáy 😃😃

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

26/05/2022

Hồ lô TPX (500g)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

26/05/2022

Lạp xưởng Hảo Hạng (500g)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

26/05/2022

Đùi KFC (10c) 🥳🥳

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

25/05/2022

☘Khoai tây cọng bỉ (1kg) ☘️
Sẵn sll

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

24/05/2022

Wasabi (mù tạt) 🔥🔥🔥

19/05/2022

Tương ớt 🌶 🌶🌶 hàn

Photos from Thực Phẩm Đông Lạnh Như Ý _ Lào Cai's post 19/05/2022

Sốt ướp BULGOGI 🐷🐄

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

15/05/2022

Nem Lụi Thịt Heo Đặc Biệt CP (15c)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
NHU Y FOOD

ĂN LÀ MÊ - CHÊ KHÔNG TÍNH TIỀN

👉Đồ Ăn Vặt 👉 Bò , Lợn , Gà
👉Gia Vị Nhà Bếp 👉 Tôm , Cá , Mực
👉Cửa Hàng Tiện Lợi 👉Thực Phẩm Đông Lạnh

❤️❤️❤️
Free Ship / hoá đơn CK từ 500k (bán kính 5km)


❇️ PHONG PHÚ - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG ❇️

ĐẶT HÀNG NGAY ☎ Hotline : 0964.666.393

🏡Địa chỉ : 013 - Đường Kim Hà - Chợ Kim Tân
TP: Lào Cai

Category

Products

Xúc xích , chả mực , nem chua rán, phomai que….tôm, cá biển…bò lợn gà….

Payment Options

Cash

Telephone

Address


Lào Cai

Other Food Stands in Lào Cai (show all)
Thịt lợn rừng Lào Cai Thịt lợn rừng Lào Cai
090 Nguyễn Huệ, Phố Mới
Lào Cai, 330000

Chuyên bán buôn, bán lẻ thịt lợn rừng, lợn mán tại Lào Cai Liên hệ: 0975556986 - 0833 388 963

Đồ ăn nội địa Trung Quốc - Sỉ lẻ Đồ ăn nội địa Trung Quốc - Sỉ lẻ
109 Hoàng Văn Thụ, Cốc Lếu, Lào Cai
Lào Cai

Miến cay Trùng Khánh sỉ lẻ giá tốt

Đăng Khoa restaurant Sa Pa Đăng Khoa restaurant Sa Pa
42 Thạch Sơn - Sa Pa
Lào Cai, 31000.

Nướng -Lẩu- Thắng cố-Cơm bình dân chọn món-Cơm đặt. Các loại đặc sản Sa Pa

Htx Quang Vinh LC Htx Quang Vinh LC
Lào Cai
Lào Cai, 02143

Chuyên đặc sản Văn Bàn - Lào Cai

Đặc Sản Tây Bắc chuyên Rượu Gạo Séng Cù Chè búp Tân Cương T Đặc Sản Tây Bắc chuyên Rượu Gạo Séng Cù Chè búp Tân Cương T
111 Thanh Niên, P.Cốc Lếu. Tp Lào Cai
Lào Cai, 31000

Đặc sản Tây Bắc - Rượu San Lùng - Sim San - Gạo Séng Cù - Chè Búp Tân Cương Thái Nguyên Cung cấp những đặc sản chất lượng vùng miền Tây Bắc tới quý khách hàng

Lào Cai Đặc Sản Tây Bắc-Bản Địa Thương Hiệu Số1. Lào Cai Đặc Sản Tây Bắc-Bản Địa Thương Hiệu Số1.
Lào Cai
Lào Cai

Cửa hàng chuyên cung cấp thịt lợn đen chuẩn bản sịn sò tại Lào Cai.Nhận gửi hàng đi các Tỉnh. https://www.facebook.com/khang020(Ních Chính).

Cá Hồi Lào Cai - Huệ Nguyễn Cá Hồi Lào Cai - Huệ Nguyễn
Số Nhà 232, đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai
Lào Cai, 33000

Chuyên Sỉ Lẻ Cá Hồi - Cá Tầm - Chả Cá Cả Nước

Đạc sản Trâu gắc bếp hmong sapa Đạc sản Trâu gắc bếp hmong sapa
Thị Xã Sapa
Lào Cai, 31000

trâu gác bếp hmong sapa trâu gác bếp đặc sản

Giò Chả Tiến Phượng Giò Chả Tiến Phượng
009B Trần Quốc Toản, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai
Lào Cai, 330000

Chuyên sản xuất cung cấp thức ăn chín

Thực phẩm sạch An Tâm Thực phẩm sạch An Tâm
Số 016 A - đường Ngô Quyền - Phường Kim Tân - Thành Phố Lào Cai
Lào Cai

THỰC PHẨM SẠCH AN TÂM - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng và an toàn cho sức khỏe gia đình bạn.

Giò Chả Phúc Minh Giò Chả Phúc Minh
022 Lê Lai, Phường Kim Tân
Lào Cai

Vua Biển Lào Cai - Thực phẩm sạch Vua Biển Lào Cai - Thực phẩm sạch
004 Soi Tiền Cốc Lếu
Lào Cai, 19000

Đại lý số 1 Vua Biển tại Lào Cai