Công ty Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hòa Bình

Công ty Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hòa Bình

Comments

33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 ️💧 :( ☂ 🌜
33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 🌜 🎄 🍃 :3
33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 3:) ☁ 🌵 3:)
33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 ☀ 💖 💜 🍁
33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 🍅 ⚡ 💙 🌸
Akari City - Dự Án Đẳng Cấp Tiêu Chuẩn Nhật
11 Tháng 9 lúc 11:52 ·
CĂN HỘ TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN TẠI KHU TÂY SÀI GÒN AKARI CITY

🌿Tên dự án: Căn hộ #AkariCity
🌿 Chủ Đầu Tư :Tập đoàn Nam Long (50%) và 2 nhà đầu tư nhật bản: Nish*tetshu Nippon RailRoad & Hankyu Realty (50%)
🌿 Đơn vị thi công : Coteccons
🌿 Vị trí: Ngã tư mặt tiền , Đại lộ võ văn kiệt và hồ ngọc lãm, phường An Lạc, Quận Bình Tân , thành phố Hồ Chí Minh .
🌿 Vị trí chiến lược : Gần bến xe, Trường học, Bệnh viện, TTTM, Rạp chiếu phim, Chợ.
+ Tới Chợ Bến Thành – Quận 1 mất 30 phút – 12km
+ Tới Cầu Nguyễn văn Cừ (di chuyển về Q3-Q5) mất 20 phút – 10km
+ Tới Chợ Lớn – Q.5 chỉ mất 15 phút – 7,5 km
+ ...
🌿 Số lượng căn hộ: 4,624 căn - Mật độ xây dựng: chỉ chiếm 33% trên tổng quy mô.
🌿 Quy mô hạ tầng : Khoảng 8.8 hecta
🌿 Số Block: 16 Block , 22 tầng
🌿 Thiết kế căn hộ Akari City: 57-121m2
🌿 Tiện ích: Hồ bơi,TTTM, hồ cảnh quan, công viên, GYM, Yoga, BBQ, Thư viện,...
🌿 Đậu xe hơi: tầng hầm (02hộ/1xe)
🌿 Đậu xe máy: tầng 2
🌿 Đế thương mại dịch vụ: 02 tầng
🌿
🌿 Diện tích căn hộ: 57m2, 68m2,75m2, 85m2, 98m2 ,121m2
🌿 Loại căn hộ : 2PN 1WC, 2PN 2WC, 3PN 2WC
🌿 View căn hộ : Sông, hồ cảnh quan,Đại lộ Võ Văn Kiệt
🌿 Pháp lý: Sổ hồng, sở hữu ổn định lâu dài, 50 năm đối với người nước ngoài
🌿 Tiến độ xây dựng: Đơn vị xây dựng đang thi công phần hạ tầng cơ bản của dự án .

🌏 Dự kiến tháng 10/2018. GĐ1 mở bán 1.862 căn ( 6 Block)
🌏 Bàn giao nhà : Quý 3/2020
🌏 Bàn giao : Hoàn thiện cơ bản, sàn gỗ, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, tủ bếp,..
🔥 Giá dự kiến trung bình khoảng #25 triệu/m2 (đã VAT)
🔥 Đặc biệt thanh toán chỉ 50% đến khi nhận nhà.

Liên hệ ngay để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp
☎️ HOTLINE Phòng kinh doanh Tập Đoàn Bất Động Sản Thế Kỷ (CENGROUP)
----------------------------------------------------------------
Mọi chi tiết liên hệ
Tel / Zalo / Viber : 0124.8384.999
Gmail : [email protected]

#AkariCity #canhobinhtan #canho #akari #batdongsanhot #batdongsan #binhtan #dautubatdongsan #muacanho

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Sale apartment.

17/10/2018

💥Giử chổ ASCENT PLAZA dự án HOT nhất Bình Thạnh
🇯🇵 Chủ đầu tư: Tiến Phát + tập đoàn nhật
🏗 Xây dựng: Hòa Bình Corporation
🗻 Đơn vị quản lý: Okamura sanyo
📌 Đia chỉ: 375 nơ trang long, phường 13, bình thạnh
✔ Quy mô: 1 block, 2 tầng hầm, 348 căn hộ. Từ 1pn - 3pn.
🎢 Tiện ích: hồ bơi nước ấm tràn, 3 tầng trung tâm thương mại, vườn thiền, gym, spa, nước uống được tại vòi...
💰Giá chỉ: 37tr/m2
☎️ LH: 0907 41 0909 ( zalo, viber, call)

28/09/2018

GIỚI THIỆU DỰ ÁN ASCENT PLAZA
⛳️ Địa chỉ: 375 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
⛳️ Quy mô: 1 block 24 tầng, 348 căn hộ, có diện tích từ 61m2 – 166m2
⛳️ Tiện ích: hồ bơi nước ấm, nhà hàng, café, nước sạch có thể uống ngay tại vòi, 3 tầng TTTM, sảnh đón 5 sao, nhà trẻ, phòng sự kiện, các khu vườn trên không, phòng đọc sách, GYM, SPA, café, BBQ tầng thượng, …
⛳️ Chủ đầu tư: công ty CP đầu tư địa ốc Tiến Phát và đối tác Nhật Bản
⛳️Tổng thầu xây dựng: tập đoàn xây dựng Hoà Bình (HBC)
⛳️Bàn giao hoàn thiện cơ bản.
⛳️Giá dự kiến: từ 37 triệu/m2
⛳️Dự kiến mở bán: tháng 12/2018

kinhdoanh.vnexpress.net 02/01/2018

Phong cách Nhật ở dự án khu Nam Sài Gòn - VnExpress Kinh Doanh

The Ascent Lakeside lại lên sóng !!!
Căn hộ tiêu chuẩn Nhật cho người Việt.

https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/bat-dong-san/phong-cach-nhat-o-du-an-khu-nam-sai-gon-3692784.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31

kinhdoanh.vnexpress.net Ascent Lakeside có hồ bơi nước ấm tràn bờ trên cao, khu vực thiền, yoga, trà đạo cho cư dân tĩnh tâm, vườn phong cách Nhật thiết kế như resort...

cafeland.vn 29/12/2017

Khu Nam Sài Gòn được đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu vực - CafeLand.Vn

Dự án Ascent Lakeside được thiết kế chuẩn phong cách Nhật Bản. Điểm nổi bật hiếm có của dự án là được bao bọc chính giữa bởi 02 hồ nước tự nhiên sông Thầy Tiêu và hồ Tân Mỹ rộng đến 3,6 ha. Phía trước mặt dự án là công viên đa chức năng Hương Tràm rộng 20ha. Vì vậy sống tại đây cư dân được hòa mình cùng thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát – điều mà hiếm dự án nào có được.
https://cafeland.vn/tin-tuc/khu-nam-sai-gon-duoc-day-manh-phat-trien-ha-tang-khu-vuc-70827.html

cafeland.vn Những năm qua, hạ tầng đô thị TP.HCM đã có nhiều thay đổi và bứt phá ngoạn mục, trong đó khu vực phía nam thành phố luôn là tâm điểm trong việc phát triển hạ tầng và thu hút vốn đầu tư.

12/12/2017

Tiếp nối thành công của chuỗi căn hộ The Ascent là dự án Ascent Lakeside ngay mặt tiền Nguyễn Văn Linh Q.7
- Dự án đẹp nhất nhì quận 7. Chỉ có 217 căn (144 căn hộ, 69 offictel và 8 căn penthouse)
- Mặt tiền đường Nguyễn văn linh.
- Hồ bơi tràn sân thượng
- Sơn theo tiêu chuẩn Nhật 10 năm không phai
- Khu ngồi thiền trên sân thượng theo tiêu chuẩn Nhật
....... Hệ thống lọc nước tiêu chuẩn Nhật có thể uống trực tiếp.
Vườn treo Sky Garden trên tầng 19-20
Nhận đặt chổ căn hộ Acsent lakaside 50tr/ căn.
Số lượng có hạn, liên hệ ngay: 0907410909

13/11/2017

Khu căn hộ Ascent Lakeside 25 triệu USD sắp ra mắt. Dự án được đầu tư bởi liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát, công ty con của Hòa Bình Corporation và đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Sanyo Homes. Hai bên góp vốn 50-50 để cùng phát triển dự án này.

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Ascent Lakeside diện tích khuôn viên rộng 4.063,15 m2, quy mô xây dựng 1 block cao 22 tầng, cung cấp cấp ra thị trường 108 căn hộ và 72 căn hộ office-tel với đa dạng diện tích phù hợp nhu cầu ở và cho thuê.

Ascent Lakeside có đầy đủ các tiện ích như siêu thị, công viên cây xanh, hồ sinh thái, hầm đậu xe rộng rãi, gym, spa, nhà trẻ, khu nhà hàng cafe,... Chỉ cách khu tài chính - thương mại Phú Mỹ Hưng chừng 1,5 km với đầy đủ mọi tiện ích từ trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trung tâm triển lãm, trung tâm hội nghị,...

Chủ đầu tư công bố, Ascent Lakeside sẽ được quản lý theo tiêu chuẩn của Nhật Bản như những dự án của Sanyo Homes.

reic.vn 29/09/2017

Cánh chim Hòa Bình - thương hiệu xây dựng hàng đầu Việt Nam vừa tròn 30 tuổi. So với tuổi ... - Bất động sản

Ở độ tuổi 30 - cái tuổi trưởng thành và sung mãn nhất, Hòa Bình bứt phá và giành được những thành tựu đầy tự hào. Chúc mừng HoaBinh Construction Group và những cổ đông sở hữu cổ phiếu HBC
https://www.reic.vn/bat-dong-san/10067/canh-chim-hoa-binh-thuong-hieu-xay-dung-hang-dau-viet-nam-vua-tron-30-tuoi-so-voi-tuoi.html

reic.vn Cánh chim Hòa Bình - thương hiệu xây dựng hàng đầu Việt Nam vừa tròn 30 tuổi. So với tuổi đời của một con người thì Hòa Bình giờ là ...

27/07/2017

CƠ HỘI SỞ HỮU 9 CĂN HỘ SOHO PREMIER GIÁ 2,6 TỶ CUỐI CÙNG SẮP GIAO NHÀ, TT 30% NHẬN NHÀ, TẶNG 190TR/CĂN + CK 2%
CĂN 2 PHÒNG NGỦ XUẤT NỘI BỘ GIÁ TỐT

📣📣 Chương trình bán hàng siêu khủng tháng 09/2017 dành cho quý khách hàng khi đặt cọc mua căn hộ.
📣📣 Tặng gói hoàn thiện bếp bao gồm ( tủ bếp trên, tủ bếp dưới, chậu rửa, vòi rửa ).
📣📣 Tặng gói hoàn thiện nội thất trị giá 190 triệu/căn ( quý khách hàng không nhận nội thất được trừ trực tiếp vào giá bán ).
📣📣 Chiết khấu thêm 2% khi quý khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh.
📣📣 Soho Premier với lối thiết kế " căn hộ trong căn hộ “ diện tích 94m² thiết kế 2 căn hộ riêng biệt.
📣📣 Căn 2PN, 2WC, phòng khách, bếp, bàn ăn, giặt phơi, Lô Gia thông thoáng.
📣📣 Căn hộ mini gồm 1WC, bếp, phòng khách, phòng ngủ, Lô Gia thông thoáng, dễ dàng đầu tư cho thuê hoặc phù hợp với gia đình nhiều thế hệ sinh sống chung.
- Từ vị trí dự án dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm Thành Phố chỉ mất 5 – 7 phút đi xe.
🎁 Tiện ích nội khu: Phòng tập gym, spa, siêu thị mini, café, nhà trẻ, công viên cây xanh nội khu, bảo vệ 24/24… được quản lý tốt và chuyên nghiệp.
🎁 Tiện ích ngoại khu: Hệ thống các trường mầm non tới Đại học hiện hữu, KDL Bình Qưới, KDL Tân Cảng, KDL Văn Thánh, bệnh viện, siêu thị CoopMart, nhà hàng, TTTM, ngân hàng, café sân vườn….tất cả đều trong tầm đi bộ.
🎁 Nội thất căn hộ: 100% căn hộ đều có Lô Gia thông thoáng, tầm nhìn đẹp, thiết bị vệ sinh cao cấp, kính cường lực, thang máy hiện đại, an ninh 24/24….
🎁 Pháp lý rõ ràng, sổ hồng sở hữu vĩnh viễn.
🎁 Qúy khách hàng quan tâm xin vui lòng liên hệ PKD chủ đầu tư để được tư vấn nhiệt tình, chọn căn đẹp và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi nhất 0907 41 0909.

26/06/2017

Công ty chúng tôi cân thanh lý 7 căn hộ Era Town Quận 7 nhà mới vào ở ngay. Vị trí Block A.2 view sông, thoáng mát. Chiết khấu thêm 2% cho khách hàng mua nhanh trong tháng 6.
*** Liên hệ xem nhà thực tế: 0907410909 Huy
1. Căn 11.04B. DT: 90.34m2: 1 tỷ 676 (2PN + 2WC).
2. Căn 11.13B. DT: 90.34m2: 1 tỷ 692 (2PN + 2WC).
3. Căn 11.02C. DT: 97.46m2: 1 tỷ 859 (3PN + 2WC).
4. Căn 12.04B. DT: 90.34m2: 1 tỷ 681 (2PN + 2WC). Đã bán.
5. Căn 12.05B. DT: 90.34m2: 1 tỷ 703 (2PN + 2WC).
6. Căn 12.12B. DT: 90.34m2: 1 tỷ 720 (2PN + 2WC).
7. Căn 15.05B. DT: 90.34m2: 1 tỷ 707 (2PN + 2WC).
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT + PBT. Chưa CK 2%.
- Ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay 70% giá trị căn hộ.
- Tiện ích nội khu: siêu thị Auchan, chợ, gym, hồ bơi, công viên, shop, nhà thuốc, quán ăn,...
- Trục đường Nguyễn Lương Bằng nối dài đã đi vào hoạt động, thuận tiện cho việc di chuyển đến Phú Mỹ Hưng cũng như các quận nội thành trong Thành Phố.
*** Liên hệ xem nhà thực tế: 0907410909

14/06/2017

HBH-S xin gửi thiệp mời chương trình sale tour cho khách lên tham quan thực tế căn hộ Riva Park.
- Thời gian: Chủ nhật 18/ 6/ 2017.
Xin quý khách hàng liên hệ PKD: 0907 41 0909 để được tư vấn tham dự sale tour của dự án.

06/06/2017

Cập nhật dự án Riva Park đang được Hòa Bình xây dựng.
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Quận 4.
Hòa Bình House đang bán dự án này, Tháng 7 giao nhà, bàn giao full nội thất cao cấp. LH PKD: 0907 41 0909 để lên xem dự án.
Chúc A/E Hòa Bình một ngày làm việc hăng say.
#RivaPark #canhoquan4

cafef.vn 30/05/2017

Hòa Bình (HBC) trúng thầu 8 dự án mới, trị giá hơn 1.300 tỷ đồng

Hòa Bình (HBC) trúng thầu 8 dự án mới, trị giá hơn 1.300 tỷ đồng
Theo thông tin từ CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã: HBC), doanh nghiệp này vừa tiếp tục trúng thầu nhiều dự án mới với giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.

Cụ thể, cuối tuần qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O vừa tổ chức khởi công dự án Sonasea Condotel & Villas tại Phú Quốc với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, trong đó Hòa Bình được giao trước làm tổng thầu kết cấu và hoàn thiện khối Condotel của dự án với giá trị hợp đồng là 337 tỷ đồng. Quy mô khối Condotel gồm 1 tầng hầm, 9 tầng cao với 497 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2018.

Dự án thứ 2 là Gói thầu Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị - giai đoạn 2 thuộc dự án Mở rộng Nhà ga quốc tế T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, giao cho liên danh Hòa Bình cùng các đơn vị khác. Giá trị hợp đồng khoảng 475 tỷ đồng. Đây là hợp đồng được chủ đầu tin tưởng giao tiếp cho Hòa Bình và liên danh sau khi hoàn thành gói thầu Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị - giai đoạn 1.

Ngoài ra, Hòa Bình còn trúng 6 gói thầu mới khác, gồm: phần thân kết cấu dự án Viva Riverside; phần ngầm dự án Lanscater Lincoln Trung Thủy, phần kết cấu và hoàn thiện dự án Vinschool (thuộc Vinhome Ba Son); phần móng và tầng hầm 3 khối nhà cao tầng của dự án Nhà ở cao tầng, dịch vụ thương mại, nhà trẻ và nhà ở thấp tầng của Tập đoàn Sunshine; hoàn thiện 6 block phần hầm dự án Vinhome Ba Son,… Tổng giá trị của các hợp đồng này khoảng 493 tỷ đồng.

http://cafef.vn/hoa-binh-hbc-trung-thau-8-du-an-moi-tri-gia-hon-1300-ty-dong-20170529221808671.chn

cafef.vn Trong đó, công ty này đã được giao trước tổng thầu kết cấu và hoàn thiện khối Condotel của dự án với giá trị hợp đồng là 337 tỷ đồng.

kinhdoanh.vnexpress.net 22/05/2017

Căn hộ cao cấp Grand Riverside phong cách châu Âu tại quận 4 - VnExpress Kinh Doanh

ƯU ĐÃI LỚN KHI MUA CĂN HỘ GRAND RIVERSIDE
Dự án Grand Riverside được đảm bảo chất lượng xây dựng bởi tổng thầu thi công Hòa Bình. Khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ khi chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán 30% tổng giá trị cho đến lúc nhận bàn giao căn hộ vào quý IV/2017. Ngoài ra, người mua nhà còn nhận gói hoàn thiện bếp cao cấp cùng cam kết hợp đồng cho thuê từ chủ đầu tư với giá trị lên đến 150 triệu đồng. LH hotline: 0907 41 0909
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/bat-dong-san/can-ho-cao-cap-grand-riverside-phong-cach-chau-au-tai-quan-4-3587012.html

kinhdoanh.vnexpress.net Nằm trên Bến Vân Đồn, dự án có kiến trúc cổ điển mang phong cách châu Âu, không gian sống hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên.

18/05/2017

Cập nhật dự án Grand Riverside.
Bến Vân Đồn - Phong cách Châu Âu.
Dự án đã lên tầng 16. Chúc a/e làm việc vui vẽ.
#Grandriverside #canhoquan4

13/04/2017

Mới đây, tại lễ công bố Top 10 công ty Uy tín 2017 ngành Xây dựng - Bất động sản, Hòa Bình đã vinh dự được vinh danh Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín 2017.

Danh sách Top 10 công ty uy tín 2017 ngành Xây dựng - Bất động sản do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện. Đây là kết quả nghiên cứu độc lập, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên các tiêu chí năng lực tài chính và uy tín truyền thông.

#HoabinhConstruction #Nhathauuytin #xaydunghoabinh #tienphat

bizlive.vn 10/04/2017

Hòa Bình Corp: Cổ tức 2016 đến 45%, kế hoạch lợi nhuận sau thuế 757 tỷ đồng

Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2016, Hòa Bình sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 45%, tăng ba lần so với mức 15% theo kế hoạch trước đó. Trong đó, 10% sẽ chi trả bằng tiền mặt và 35% chi trả thông qua phát hành cổ phiếu.

http://bizlive.vn/doanh-nghiep/hoa-binh-corp-co-tuc-2016-den-45-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-757-ty-dong-2625125.html

bizlive.vn Hội đồng quản trị của Hòa Bình Corp dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2016 với 10% bằng tiền và 35% bằng cổ phiếu. Một nội dung quan trọng khác trong kỳ họp năm nay là trình xin ý kiến đại hội đổi tên công ty, và nới room ngoại.

10/03/2017

Công ty Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hòa Bình

Nhà Hòa Bình đầu tư vào dự án Green Park. Thanh toán với 0% lãi suất trong 5 năm.

http://soho-premiers.com/nha-hoa-binh-dau-tu-vao-du-an-green-park/

24/02/2017

Sáng ngày 24/2/2017 Công ty TNHH Kajima Việt Nam và Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã chính thức tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược về lĩnh vực thi công xây dựng.

Đứng trước những cơ hội lớn của thị trường Việt Nam, Kajima và Hòa Bình nhận thấy đây là thời điểm chín muồi cho sự hợp tác chính thức giữa hai bên nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho các dự án trọng điểm của các khách hàng. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Hòa Bình chia sẻ: "Cách đây gần 20 năm, Hòa Bình lần đầu tiên có vinh dự được hợp tác cùng Kajima khi tham gia thi công dự án Mê Linh Point Tower, một trong những Cao ốc Văn phòng đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh trong vai trò thầu phụ. Với sự hợp tác đầy thiện chí, sự chuyên nghiệp mang đẳng cấp của Kajima,một nhà thầu hàng đầu thế giới, Hòa Bình đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu. Đồng thời, với tinh thần nỗ lực cải tiến không ngừng và sự chuyên nghiệp của đội ngũ CB-CNV Hòa Bình đã được Kajima đánh giá rất cao. Sự khởi đầu tốt đẹp đó đã trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ hợp tác khắng khít giữa Hòa Bình và Kajima ở các dự án có các hạng mục yêu cầu trình độ kỹ thuật thi công cao, điển hình như dự án Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào năm 2006; Dự án Nhà máy Lixil tại Khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai vào năm 2012".

Bằng việc ký kết hợp tác này, Kajima và Hòa Bình sẽ bổ sung cho nhau giữa lực lượng thi công hùng mạnh của Hòa Bình cùng với trình độ quản lý, kỹ thuật, công nghệ hàng đầu thế giới của Kajima. Sự hợp tác này sẽ tạo nên những công trình xây dựng hoàn hảo, góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị Việt Nam. Việc ký kết hợp tác chiến lược này còn đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ của hai Công ty; đồng thời, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

cafeland.vn 23/02/2017

Hòa Bình trúng thầu dự án sân golf và biệt thự hơn 2.000 tỷ - CafeLand.Vn

Hòa Bình vừa tiếp tục trúng thầu D&B dự án Đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc và Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm – Đầm Vạc (Times Garden Vĩnh Yên) tại tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án này do Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư và có tổng giá trị hợp đồng 2.066 tỷ đồng.

https://cafeland.vn/tin-tuc/hoa-binh-trung-thau-du-an-san-golf-va-biet-thu-hon-2000-ty-64947.html

cafeland.vn CafeLand - Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình vừa trúng tổng thầu dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc và khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm – Đầm Vạc (Times Garden Vĩnh Yên) tại tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án này do Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư. Tổng giá trị hợp đồng l...

21/02/2017

Hoà Bình House | Khang Điền hợp tác Hòa Bình Corp xây dựng dự án 1.000 tỷ đồng tại Quận 9

Sáng 21/2/2017, Hòa Bình và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã tổ chức lễ ký kết hợp tác xây dựng dự án Chung cư cao cấp Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM.

http://soho-premiers.com/khang-dien-hop-tac-hoa-binh-corp-xay-dung-du-an-1-000-ty-dong-tai-quan-9/

soho-premiers.com Sáng nay (21/2) Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đã ký kết hợp tác với Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) tại khách sạn Sheraton Saigon.

soho-premiers.com 21/02/2017

Hoà Bình House | Nhà Hòa Bình đầu tư vào dự án Green Park

Nhà Hòa Bình đầu tư vào dự án Green Park. Thanh toán với 0% lãi suất trong 5 năm.

http://soho-premiers.com/nha-hoa-binh-dau-tu-vao-du-an-green-park/

soho-premiers.com Tổng công ty Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình áp dụng kỹ thuật tiên tiến như tường cách âm, chống ồn theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Daewoo Hàn Quốc.

cafef.vn 10/02/2017

Chủ tịch HĐQT Hòa Bình: "Khi đã qua thời bùng nổ mà mới tính chuyện đi nước ngoài thì đã muộn rồi"

"Nếu cứ làm mãi các công trình bình thường, quen làm thì Hòa Bình không lớn lên một tầm cao mới được. Phải ráng sức làm những công trình thật khó, kỹ thuật thật cao thì sau này mới có cái thứ 2, thứ 3 như vậy. Chỉ thị trường toàn cầu mới đảm bảo cho Hòa Bình tăng trưởng ổn định lâu dài".

http://cafef.vn/chu-tich-hdqt-hoa-binh-hbc-khi-dia-oc-da-qua-thoi-bung-no-moi-tinh-chuyen-di-nuoc-ngoai-thi-da-muon-roi-20170209172259765.chn

cafef.vn Khi Công ty xây dựng và địa ốc Hòa Bình vẫn trong tình trạng làm không hết việc, tăng trưởng rất tốt, ông Lê Viết Hải đã tính chuyện ra nước ngoài. CEO này chia sẻ: “Chỉ thị trường toàn cầu mới đảm bảo cho Hòa Bình tăng trưởng ổn định lâu dài”.

07/02/2017

Chúc mừng năm mới 2017. Chúc cho toàn thể anh em công ty Hòa Bình và các công ty con một năm phát tài, phát lộc.

13/01/2017

MEGABUILD COCOBAY DEC2016 11012017

Bằng bàn tay kiến tạo, bằng trái tim nóng bầu nhiệt huyết, bằng khối óc sáng tạo,... Chỉ trong hơn 2 tháng qua, tập thể anh chị em Hòa Bình đã và đang dựng xây nên hình hài của siêu dự án Cocobay tại Đà Nẵng. Đây là dự án Hòa Bình đảm nhiệm vai trò tổng thầu D&B.

https://vimeo.com/198962337

This is "MEGABUILD COCOBAY DEC2016 11012017" by TajMediaVietnam on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Telephone

Address


186 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Tp. HCM
Ho Chi Minh City
0007
Other Property management in Ho Chi Minh City (show all)
Bất động sản Úc Bất động sản Úc
26-28 Hàm Nghi, Q1
Ho Chi Minh City, 084

Bất Động Sản Úc: - Cơ hội đầu tư Hợp Pháp 100% - Sỡ Hữu Vĩnh Viễn - Không cần Visa - Quy trình tối ưu Việt Nam - Úc

AiReal Estate in Vietnam AiReal Estate in Vietnam
Số 2 Tôn đức Thắng Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 318984

Bạn sẽ được tư vấn - giới thiệu tân tâm khi liên hệ với chúng tôi,chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc và quan tâm khi bạn đang có nhu cầu mua BĐS nhưng chưa nắm rõ thông tin và luật sở

PremierRealty.vn PremierRealty.vn
Vinhomes Central Park, 0305 Park 6B, 208 Nguyen Huu Canh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên gia bất động sản tại Tp.HCM

Vifreight Trading and Service Jsc Vifreight Trading and Service Jsc
57 Le Thi Hong Gam St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1
Ho Chi Minh City, 70000

Being the worldwide reliable service provider in freight forwarding for all kinds of cargo in Vietnam and the world. Website: www.vifreight.com.vn

Công ty TNHH SX TMDV DT PT TẦM NHÌN ĐẤT VIỆT Công ty TNHH SX TMDV DT PT TẦM NHÌN ĐẤT VIỆT
220/8 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN, P.9, Q.3
Ho Chi Minh City, +84 985632421

Công ty muốn huy động vốn đầu tư với phương châm kết nối phồn thịnh

Saigon South Housing Saigon South Housing
New Saigon Apartments, Nguyen Huu Tho St., Phuoc Kien Ward, Nha Be District
Ho Chi Minh City

Apartments and houses at the south of Saigon (Nha Be and District 7) for rent and for sale.

HOANG LONG LAND HOANG LONG LAND
431 Bạch Đằng, F2, Bình Thạnh, Tp. HCM
Ho Chi Minh City

- Mua, Bán, Ký Gửi, Cho thuê CĂN HỘ, CHUNG CƯ, NHÀ PHỐ - Cung Cấp Thông Tin Quý Giá Về CĂN HỘ, CHUNG CƯ, NHÀ PHỐ - Hỗ Trợ Vay Vốn Ngân Hàng Với Lãi Suất Tốt Nhất Thị Trường.

Cozzi Rooms & Apartments Cozzi Rooms & Apartments
Nguyễn Trãi
Ho Chi Minh City

Bất Động Sản Phú Mỹ Hưng Bất Động Sản Phú Mỹ Hưng
Ho Chi Minh City

Chuyên cho thuê-mua bán bất động sản trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Bất Động Sản Du Lịch Nghỉ Dưỡng Bất Động Sản Du Lịch Nghỉ Dưỡng
Số 2, Đường 53, Khu Dân Cư Văn Minh, Phường An Phú Quận 2
Ho Chi Minh City, 10000

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng - xu hướng mới cho các nhà đầu tư thông minh

Phần mềm quản lý khách sạn Phần mềm quản lý khách sạn
8 Nguyen Thien Thuat, P24, Binh Thạnh
Ho Chi Minh City, 84

Software for Hotels - Resorts - Restaurants- Hospitals and IT Solution - [email protected] -0904546218

Mua bán nhà bên Mỹ - Tư vấn định cư Mua bán nhà bên Mỹ - Tư vấn định cư
Tầng 18 (18.09) Tòa Nhà OT2 - Sài Gòn Royal, 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP HCM.
Ho Chi Minh City, 700000

Đầu tư định cư, lấy thẻ Xanh Mỹ - Canada - Châu Âu & Mua Nhà Bên Mỹ