Aquilon.Trade

Aquilon.Trade

Comments

??? Đã chờ
Tôi đã sử dụng trãi nghiệm sản phẩm rất uy tín.
je suis un grand fans du fc bale de puis 1962
'الحب كلو ليك ياجميل
Cập nhập list SIM mới về ngày 05-1
LIÊN HỆ: 0979.388.666 ( Zalo, FB )
0945.002202==600___0948.891.918==500 0942.011.021==500___094.1234.262==600 09.4644.3968==400___0949.76.1978==700 0914.31.1996==1tr6___0948.15.1997==1tr6 0945.19.2011==700___0946.23.1980==800 0945.20.1978==700___091.434.1996==1tr6 0948.90.1978==700___0914.38.1978==700 0947.96.1975==700___0941.039.093==500 0944.028.082==500___0943.189.819==500 0941.280.208==500___0948.569.695==500 0947.589.859==500___0945.392.329==500 0886,35.35,98==400___0.88666.1359==700
0941.261.271==600
0942.585.199==400
0948.021.886==400
0947.414.388==400
0946.74.9968==350
0941.362.562==300
0941.777.993==800
0947.000.515==500
0943.666.525==700
0943.999.474==600
0942.579.488==400
0944.985.895==500
0946.691.619==500
0943.185.158==500
0943.295.259==500
0941.719.791==500
0942.618.681==500
0942.895.985==500
0942.579.288==400
0944 579 088==400
0942 54 7988==300
0947 944 188==400
0944.68.2699==500
0942.443.588==400
0948 569 288==400
0944 389 588==500
0944 51 3988==350
094 808 5699==400
0944.379.188==400
094 62 17988==350
094 99 17988==500
0944.596.399==400
0947 42 8988==400
0947.1579.88==400
0942.086.588==400
0944 89 5799==500
0942 04 7988==400
094 2469 188==400
0948.24.9886==400
0948 968 599==400
0946 924 886==400
0947 21 5699==400
0943 589 488==400
09.4464.7988==400
094 383 1899==400
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
____________---
0961.988.959==800
0965.151.828==700
0979.633.990==800
0966626670==600
0962,80,70,60==1tr
0965.585.229==700
0972.505.595==1tr3
0961.223.990==500
0985.111.070==800
097.1111513==1tr
0971.664644==1tr2
0961.001.225==600
098.9229.511==500
09.6336.0616==500
096.6969.775==600
0969966770==700
0972.858.229==700
0965.36.1980==1tr8
0962.399.665==500
0971.886.285==500
096.83.95955==600
0981.959.008==600
0972.833.225==500
0977.181.066==400
0965.89.1193==500
0968.258.196==500
0962.982.196==500
098888.56.04==1tr
098888.4924==800
098888.4250==800
0988887.160==900
098888.4017==800
0961.979.232==600
0975.997.558==500
0,972,973,970==600
0971.008.556 ----- 400
09.6543.3589 ----- 900
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
____________---
0962.707.393==600
0962.838.545==500
0965.272.336==600
0966.220.955==400
0966,36,05,36==500
09668.7.3338==700
097.144.1415==500
097.292.6162==600
097.44567.33==700
0975.879.698==600
0977.238.298==800
0973.156781==650
0977,30,38,30==700
097.9993.404==400
0981.595.795==600
0982,90,30,90==800
0983.414.993==550
098,53,999,53==1000
0985.345.166==800
0985.456.922==600
0985.779.303==550
0961,80,50,80==700
0975.277.338==600
0971,18,35,18==450
0971.161.883==600
0986.939.733==450
0963.69.1359==500
0976.139.919==600
0978.289.786==600
0989.939.775==600
0967.606.292==600
0968.777.404==800
0972,04,33,04==700
0963.277.992==600
0971.789.232==500
0975.3579.33==500
0963.97.8885==500
0961.322.022==800
0979.03.3536==600
0979.833.900==500
0966,58,16,58==500
0965.39.9697==550
0989.37.0717==500
0984,83,62,83==500
096.119.5552==500
0962.151.353==650
0961,35,36,35==1300
0965.668.959==1200
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
097.115.8998==2tr2
088.6789.992==3tr5
094.898.8386==3tr
0886.223.668==3tr
0989.135.357==3tr
0971.664.000==1tr3
0988884.187==900
0961.299.226==600
0963.299.662==600
096.330.8887==600
0961.99.8983==900
0969.166.909==600
097.1199.636==800
0971.711.099==800
0971.707.858==600
0961.266.990==700
097.123.8983==600
0968.011.880==500
0973.111.454==500
0971.776.119==500
097.68.13799==900
09797.33.006==500
0987.188.959==800
0964.525.139==500
0961.558.622==500
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
0977.45.0990==700
0976.39.6556==1100
0976.41.6996==1100
098.331.5995==1200
0977.92.6556==1100
0977.21.5995==1100
0972.15.7997==1100
0988.38.4884==900
0974.72.3883==900
0976.34.6226==900
0974.51.3883==900
0974.533.883==900
0976.14.3883==900
0976.71.0990==900
0985.17.6556==900
0984.79.1881==700
0978.73.1881==700
0985.62.7887==700
0989.01.7887==700
0979.06.7887==700
098.268.4884==700
097.334.1881==700
0974.93.2882==700
0979.65.7887==700
0986.31.7887==700
0977.48.3993==700
09797.55005==600
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
____________---
0968.323.558==500
0977.185855==600
0975.476.674==700
0966.947.497==500
0971.088.969==700
0975.140.401==500
0983.560.605==600
0963.428.824==700
0978.045.540==700
0981.461.614==500
0989.02.02.25==700
0969.599.004==400
097.339.8895==400
0968679.262==700
0.969699.353==600
0969.399.107==350
098.26.56780==600
0988.6979.26==500
09.6161.0389==600
0965.303.266==500
096.994.4343==800
0971.365.183==500
0965.012992==700
0987.066.181==500
097.9933.181==600
0989.599.335==700
0976.093.930==600
096688.1252==500
0976.412.214==700
0986.679.633==700
0981.933.282==500
096.1199.622==500
0961.055.119==500
0989.979.529==500
0962.436.643==500
0977.998.121==400
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
____________---
0949,02,02,32==600
0941,03,03,63==600
0941,03,03,73==700
0941.888.575==800
0942,05,05,65==600
0947,64,64,94==600
0941,34,34,64==600
0941,90,90,70==600
0941,05,05,15==1tr
0941,04,04,34==500
0941,04,04,24==500
0949,64,64,04==400
0949,74,74,54==400
0944,35,35,15==400
0945,61,61,21==400
0946,82,82,02==400
0947,41,41,71==400
0947,51,51,41==400
0948,72,72,42==400
0947,56,56,46==400
0943.841.851==600
0941.905.915==600
0942.133.143==600
0943.701.711==600
0947.843.853==600
0943.577.587==500
0942.074.084==600
09479 565 99==400
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
____________---
09.7117.3959==500
0961.655.636==600
0961.656.229==600
0961.655.969==600
0972.005.229==600
097.113.3959==700
096.8855.797==500
0961.022.990==500
0977.613.163==600
0981.776.239==600
0981.959.335==500
0981.211.227==500
0981.855.262==500
0971.298.369==600
096.717.2229==600
09.678.13337==600
0981.933.282==500
0967.59.4078==900
01632288992==500
016.8338.3669==500
01686198968==500
0166366.7968==500
0169.45678.73==500
01688186879==600
01685886368==600
01665658338==500
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
____________---
O888882870 ==== 1tr5
O888882871 ==== 1tr5
O888882872 ==== 1tr5
O888882875 ==== 1tr5
O888882876 ==== 2tr
O888889607 ==== 1tr5
O888669993 ==== 3tr8
O888882845 ==== 1tr5
O888882846 ==== 1tr5
O888882850 ==== 1tr5
O888882851 ==== 1tr5
O888882857 ==== 1tr5
O888882861 ==== 2tr
O888882864 ==== 2tr
O888882865 ==== 2tr5
O888882831 ==== 2tr
O888882844 ==== 2tr
O888882867 ==== 2tr
O888883544 ==== 2tr
O888883550 ==== 2tr
O888883551 ==== 2tr
O888883552 ==== 2tr
O888886957 ==== 1tr5
O888889617 ==== 1tr5
O888889621 ==== 1tr5
O888889637 ==== 1tr5
O888889664 ==== 2tr
O888882842 ==== 2tr
O888889601 ==== 1tr5
O888889602 ==== 1tr5
O888889604 ==== 1tr5
O888889605 ==== 1tr5
O888889576 ==== 1tr5
O888866796 ==== 1tr5
0888899.175 ==== 700
0888899.165 ==== 800
0888899.182 ==== 1tr2
0888899.174 ==== 600
0888899.170 ==== 700
0888899.184 ==== 800
0888899.187 ==== 800
____________----
xin vui lòng liên hệ trực tiếp ( mình không online thườg xuyên)
HOTLINE 0979 388 666 ( Zalo)
Khi mua sim bạn được quyền: Lắp sim vào máy và kiểm tra chính chủ trước khi thanh toán
Nhận Sim & thanh toán trực tiếp tại nhà
--Mỗi ngày mình bán 20-30 sim nên hay gặp tình trạng nhiều người hỏi 1 số Nên ai mua trước mình để người đó nhé
-Mình chỉ bán các sim của nhà có sẵn trong tay sim của nhà ít nhưng đảm bảo số nào giá cũng tốt Không cò lái sim cho ai nên giá rất hợp lý
Chúc các bạn chọn được số ưng ý với giá hợp lí
____________---
Mua sim gọi trực tiếp 📞 0979 388 666 ( Fb zalo )
CÁCH THỨC GIAO DỊCH TOÀN QUỐC
DC: Cửa hàng ở 69A -HOÀNG VĂN THÁI -THANH XUÂN - HÀ NỘI
📞Call trực tiếp hay ✉ 📞SMS đến 0979 388 666
Hoặc kết bạn Zalo-Facebook qua 0979 388 666
1- Nếu quý khách ở Hà Nội bên chúng tôi sẽ ship đến tận địa chỉ của quý khách (phí ship 30k) hoặc quý khách có thể qua cửa hàng lấy sim trực tiếp Cửa hàng ở DC: Cửa hàng ở 69B -HOÀNG VĂN THÁI -THANH XUÂN - HÀ NỘI
2- Quý khách ở xa có hai cách để nhận sim
2a- Nếu quý khách hàng muốn nhận ngay trong ngày thì chúng tôi sẽ nhờ người đến nơi gặp trực tiếp và giao dịch với quý khách (phí giao dịch trực tiếp là 100k)
2b- Đối với khách hàng không vội thì chúng tôi sẽ gửi sim về qua chuyển phát nhanh thời gian khoảng 1-3 ngày quý khách sẽ nhận được sim (phí 30k)
3- Tất cả những đơn hàng chúng tôi cam kết giao đến sớm và nhanh nhất có thể đến quý khách Dù mua bằng hình thức nào quý khách đều có quyền bóc sim lắp vào máy kiểm tra đúng số sim đúng chính chủ thì quý khách mới phải thanh toánHàng vừa cập bến. Nhanh tay chọn số ưng Ý.

Tư vấn thiết kế, thi công nhà cửa, nội ngoại thất, khách sạn, resort, trường học bệnh viện Team chuyên viên tài chính

Operating as usual

Aquilon.Trade updated their website address. 17/12/2021

Aquilon.Trade updated their website address.

Aquilon.Trade updated their website address.

Aquilon.Trade updated their phone number. 16/12/2021

Aquilon.Trade updated their phone number.

Aquilon.Trade updated their phone number.

Highlights Liverpool 4 0 Arsenal Mane ,Jota , Salah , Minamino scored to help Liverpool big win 20/11/2021

Highlights Liverpool 4 0 Arsenal Mane ,Jota , Salah , Minamino scored to help Liverpool big win

https://www.youtube.com/watch?v=_6NTrZPZe14

Highlights Liverpool 4 0 Arsenal Mane ,Jota , Salah , Minamino scored to help Liverpool big win

15/08/2021

TẢI APP KIẾM TIỀN 500k-1000k/NGÀY, DỄ DÀNG CHỈ MẤT CÓ 5 PHÚT VỚI FBS TRÊN ĐIỆN THOẠI.
-Lợi nhuận đảm bảo 100%,tham gia toàn cầu, nạp càng nhiều , lợi nhuận càng tăng.
-Rút gốc và lãi bất cứ khi nào bạn muốn, tiền về sau 5 phút.không chiếm dụng hoặc giữ tiền của nhà đầu tư.
-Là đôi tác uy tín, lâu năm với Vietcombank,Sacombank,Vietinbank,thẻ visa,bitcoin,PM....
Làm theo các bước :
1 .Đăng ký link bên dưới, vào mục mở tài khoản, điền thông tin đầy đủ
https://vnfbs.com/?ppu=10222313&lang=vi
2.Sau khi có tài khoản,Vào App Store hoặc CHplay tải FBS và làm theo hướng dẫn đơn giản theo video :
https://youtu.be/l5esJN4rC0E
3.Mọi thắc mắc liên hệ :
https://www.facebook.com/Aquilongrouptrader
Zalo /tell : 0986.351286

Aquilon.Trade updated their address. 01/08/2021

Aquilon.Trade updated their address.

Aquilon.Trade updated their address.

Aquilon.Trade updated their info in the about section. 01/08/2021

Aquilon.Trade updated their info in the about section.

Aquilon.Trade updated their info in the about section.

17/07/2021

Lướt 100 triệu/ ngày hoặc có thể hơn -(5000usd )-
Làm việc kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc ở đâu, nước nào, chỉ cần cosmartphone
Đã có chuyên gia Tài chính với hơn kinh nghiệm 10 năm lo thay bạn
Có hợp đồng đảm bảo vốn, không lo mất .
Liên hệ công ty đầu tư và tư vấn KPG
0986.351.286 (tell vs zalo )
16 lý thương kiệt đà nẵng
343 phạm ngũ lão q1, TpHồ Chí Minh.

10/07/2021

........... có hợp đồng đảm bảo, vốn min 500 usd ngày kiếm 3 _4% ,
liên hệ công ty tư vấn kpg 0986351286

09/07/2021

Hôm nay lãi 162$ Một tuần hơn 1000$. Ai muốn đầu tư xin Lh công ty Tu vấn KPG 0986.351.286

Hôm nay lãi 162$
Một tuần hơn 1000$.
Ngày 2-4% vốn siêu đều. Min 500$ ib vào việc luôn.
Tháng 40-50% vốn
Ai quan tâm, inbox công ty tư vấn tài chính KPG
Mã sô thuế 0401965090
LH 0986.351.286
343 phạm ngũ lão quận 1 Sài Gòn
16 Lý Thương Kiệt,Đà Nẵng

24/11/2020

Bài 12 Mô Hình Vai Đầu Vai Nâng Cao

https://www.youtube.com/watch?v=xc_O7htkOek

youtube.com 24/11/2020

Mô hình Tam giác | Chứng khoán Căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=YAL1ItBUkRc&t=35s

youtube.com Mô hình Tam giác | Chứng khoán Căn bản Chào mừng đến với Kênh Chứng khoán căn bản. Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Mô hình Tam giác. Mô hình Tam...

16/11/2020

Vùng kháng cự và hỗ trợ

16/11/2020

Bài học cực kỳ quan trọng, muốn kiếm 1000 đô/tháng, không thể bỏ qua
Liên hệ 0986.351.286

15/11/2020

Để Đăng lý lợp học hoặc thực chiến kiếm 1000 usd/tháng Liên hệ 0986.351.286

Phân tích kỹ thuật là gì- Biểu đồ nến Nhật là gì Cách đọc biểu đồ nến

15/11/2020

Bài 2: Những mẫu nến Nhật đảo chiều cơ bản phải biết - Nến Nhật căn bản

Liên Hê 0986.351.286

13/05/2020

Nhà Đất Đà Nẵng

Dự án View sông Cận biển , Đã Có Sổ Đỏ 100% , Ck ngay 5%

CHÍNH SÁCH HẤP DẪN:
- Gía chỉ có 1ty8
- Ngân hàng cho vay đến 60 %
- Chiết Khấu 5%
- 100% đã có sổ đỏ
Hotine: 0784.899.414
VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA
- Nằm trên view Sông hùng vĩ , Kề Biển , Sát Khu du lịch nổi tiếng

QUY HOẠCH DỰ ÁN:
- Quy mô dự án 19ha
- An ninh 24/7
- Hạ tầng đã hoàn thiện trên 100% đã có sổ đỏ trao tay

KHU VỰC CÓ GÌ:
- Bãi tắm biển đi chưa tới 5 phút
- Nhiều khu du lịch đi chưa tới 5 phút
…….vv……….

SẢN PHẨM TẠI DỰ ÁN:
- 400 Đất nền phân lô ( diện tích từ 80m2 – 200m2)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:
- Thanh toán trong 15 ngày

LIÊN HỆ:
Zalo: 0965 570 884
Hotline1: 0784.899.414

11/05/2020

Nhà Đất Đà Nẵng

DỰ ÁN MỚI VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ – CHIẾT KHẤU TỚI 12%, TẶNG 2 – 5 CHỈ VÀNG, GIÁ CHỈ CÓ 1TỶ4.
CHÍNH SÁCH HẤP DẪN:
- Cho trả góp đến 18 tháng
- Ngân hàng cho vay đến 70%
- Chiết Khấu 12%
- Giá chỉ có 1tỷ 4
Hotine: 0784.899.414
VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA
- Nằm trên cửa ngõ khu lịch nổi tiếng và mặt tiền quốc lộ
- Cách bãi biển chưa đến 1km .

QUY HOẠCH DỰ ÁN:
- Trồng cây xanh & trục đường chiếm 50%/46ha
- Dự án Đầu tiên tại Duyên Hải Nam Trung Bộ sở hữu nhiều hệ thống tiện nhất có Trường học cấp 1 - 2 và khu mua sắm , Công viên kỳ quan, Hồ bơi 4 mùa, Trung tâm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp và Có Sân GOFL 36 lỗ…vv ( và nhiều khu tiện ích khác nữa )
- An ninh 24/7
- Hạ tầng đã hoàn thiện trên 90%
+ Cây xanh, đường xá , điện âm đã hoàn thiện.

KHU VỰC CÓ GÌ:
- Bãi tắm biển đi chưa tới 2 phút
- Nhiều khu du lịch đi chưa tới 5 phút
- Nhiều khu resort , khách sạn đi chỉ có 3 phút
…….vv……….

SẢN PHẨM TẠI DỰ ÁN:
- Shophouse xây sẵn ( diện tích 120m2)
- Đất nền phân lô ( diện tích từ 80m2, 90m2, 110m2)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:
- Thanh toán trong 18 tháng.
- Nhận sổ khi hoàn thành thanh toán.

LIÊN HỆ:
Hotline1: 0784.899.414

media.zalo.me 31/03/2020

Kênh Đầu Tư Nào Mang lại An Toàn và Sinh Lời sau dịch COVID 19....??? Có nên Mua hay Không? WHY ..WHY ..?

media.zalo.me Mua ở giá thấp và chờ đợi. Mua đất gần một thành phố đang phát triển! Mua bất động sản khi người khác muốn bán. Giữ những gì bạn mua.

25/10/2019

Kính chào quý nhà đầu tư chúc quý nhà đầu tư có một tuần giao dịch nhiều lợi nhuận .
:boom: Chúc mừng các nhà đầu tư đã sở hữu và chuẩn bị nắm giữ cổ phiếu Apple.
:iphone: APPLE đã tăng trưởng 25 giá từ khi ra mắt từ khi ra mắt Iphone 11.
:shamrock: Ngày 30/10 Iphone sẽ báo cáo doanh thu dự kiến doanh thu quý III sẽ là 62.9 tỷ đô, tăng 9.09 tỷ đô so với quý II.
:iphone: Dự kiến giá cổ phiếu APPLE sẽ tăng lên tới 260$ / cp.
:anchor: Đây là thời điểm vàng để quý nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phiếu Apple nhận tăng trưởng giá + nhận cổ tức vào tháng 11.
:iphone: Liên hệ nhân viên GKFXPRIME để được hỗ trợ mua cổ phiếu với giá tốt nhất + chương trình bonus lên đến 100% cho lần kích hoạt vốn đầu tiên.

25/10/2019

Ngân hàng Morgan Stanley đang tăng trưởng ổn định qua từng phiên giao dịch.
:star: Gía cổ phiếu hiện tại:45,38USD/cổ phiếu.
:star: Dùng đòn bẩy 1;50 : 0,9USD/cổ phiếu.
:star: Ngày 30/10 chia cổ tức : 0,35 USD/ cổ phiếu.
:star: Mức sinh lời : 43,54%.
BÀI TOÁN ĐẦU TƯ :
:point_right: Sở hữu 1000cp nhận được 350$ cổ tức.
:point_right: Sở hữu 2000cp nhận được 700$ cổ tức.
:point_right: Sở hữu 5000cp nhận được 1750$ cổ tức.
:point_right: Sở hữu 10.000$cp nhận được 3500$ cổ tức.
Đầu tư nhận BONUS:
:point_right: Đầu tư 1000$ bonus 50% cộng trực tiếp vào tài khoản.
:point_right: Đầu tư 2000$ bonus 100% cộng trực tiếp vào tài khoản.
:point_right: Đầu tư 5000$ bonus 100% cộng trực tiếp vào tài khoản.
:calling: :calling: Liên hệ ngay chuyên viên tư vấn hộ trợ để được mở tài khoản miễn phí và BONUS 100% cộng trực tiếp vào tài khoản

25/09/2019

Trong 1 tuần apple tăng 18 giá, ngày 3/09: 205$ đến ngày 11/09: 223$, nếu nắm 1000cp thì nhận thêm về 18000$ trong 7 ngày, với giá hiện tại 4.2$ (chưa đến 100k vnd/cp ). Tập đoàn Apple mới tung ra thị trường sản phẩm mới, ngày 11-13/09 sẽ nhận đơn đặt hàng, ngày 20/09 trả đơn đặt hàng, theo phân tích thị trường thì doanh thu tăng thì giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh. liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí
084.631.8696

25/09/2019

Ngày 5/10 Công ty nước giải khát hàng đầu thế giới COCA COLA (KO) chi trả cổ tức:
Giá 1 cổ phiếu: 1.06$
Tỷ suất sinh lợi: 37.7%
Cổ tức nhận được: 0.4$
Sở hữu 1.000 cp lợi nhuận 400$
Sở hữu 10.000 cp lợi nhuận 4.000$
!!Lưu ý : Cổ tức là phần chắc chắn nhận được khi sở hữu cổ phiếu của COCA COLA
** Khuyến Nghị : Thời điểm tốt nhất để nắm giữ cổ phiếu là trước khi chia cổ tức 7-10 ngày, và lúc giá xuống thấp.!!
lh: 084.631.8696

06/09/2019

💥DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ỦY THÁC CHỨNG KHOÁNG ,CỔ PHIẾU ,VỚI LÃI SUẤT 20%/NĂM
💥CÓ HỢP ĐỒNG BẢO VỆ-ĐẢM BẢO KHÔNG MẤT VỐN
💥ĐẦU TƯ TOÀN QUỐC-CHUYỂN VỀ TÀI KHOẢN
===============
🎗 Hãy sống và đầu tư như 80% người Mỹ, chọn một công ty tư vấn đầu tư uy tín để có được thu nhập thu động mơ ước trong lúc bạn đang ngủ
🎗 Bạn đang gửi tiền ngân hàng với lãi suất 8 %/năm ? Đồng thời ngân hàng đã có luật phá sản, và bạn được bồi thường 70 triệu/ cho mỗi khoảng tiền tiết kiệm 2-3 tỷ. Như vậy lãi suất cực thấp và rủi ro mất tiền vẫn cao
🎗 Đến với dịch vụ ủy thác đầu tư, bạn luôn có hợp đồng ràng buộc , pháp lý rõ ràng, bảo vệ số tiền gốc và lãi, không lo bị mất với thu nhập cam kêt lên tới 20%
🎗 Thưởng cho người giới thiệu 2%-5 %
Liên hệ
🎪CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KIM PHÚ GIA
🏅Mã số thuế: 0401965090
🏅Số ĐT 084.631.8696
🏵Đà Nẵng
-Địa chỉ: 16 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
🏵Tp Hồ Chí Minh
-Tầng 5, Tòa nhà 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM
🏵Hà Nội
-Sannam Building: Tầng 6, 7, 8, tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

06/09/2019

Phương pháp giao dịch iqoption tỷ lệ thắng 90% an toàn nhất cho trader việt

DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ỦY THÁC CHỨNG KHOÁNG,CỔ PHIẾU, VỚI LÃI SUẤT 20%/NĂM
===============
🎗 Hãy sống và đầu tư như 80% người Mỹ, chọn một công ty tư vấn đầu tư uy tín để có được thu nhập thu động mơ ước trong lúc bạn đang ngủ
🎗 Bạn đang gửi tiền ngân hàng với lãi suất 8 %/năm ? Đồng thời ngân hàng đã có luật phá sản, và bạn được bồi thường 70 triệu/ cho mỗi khoảng tiền tiết kiệm 2-3 tỷ. Như vậy lãi suất cực thấp và rủi ro mất tiền vẫn cao
🎗 Đến với dịch vụ ủy thác đầu tư, bạn luôn có hợp đồng ràng buộc , pháp lý rõ ràng, bảo vệ số tiền gốc và lãi, không lo bị mất với thu nhập cam kêt lên tới 20%
https://www.youtube.com/watch?v=D3o-_juOWQc&t=247s
Liên hệ
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KIM PHÚ GIA
Mã số thuế: 0401965090
Số ĐT 084.631.8696

Link mở TK : http://bit.ly/link_mo_tk_bo_cong_nguyen link fb: https://www.facebook.com/profile.php?... giao dich trên sàn tài chính rất khắc nghiệt, vì thế h...

06/09/2019

Untitled Album

06/09/2019

Aquilon.Trade's cover photo

06/09/2019

Aquilon.Trade

06/09/2019

Aquilon.Trade

26/08/2019

Profile Pictures

26/08/2019

Aquilon.Trade

17/05/2019

Aquilon.Trade

Videos (show all)

Hôm nay lãi 162$  Một tuần hơn 1000$. Ai muốn đầu tư xin Lh  công ty Tu vấn KPG 0986.351.286
Để Đăng lý lợp học hoặc thực chiến  kiếm 1000 usd/tháng Liên hệ 0986.351.286
Bài 2: Những mẫu nến Nhật đảo chiều cơ bản phải biết - Nến Nhật căn bản

Telephone

Website

kimphugiagroup.com

Address


Ho Chi Minh City
70000

Other Ho Chi Minh City realtors & realty services (show all)
VinaHost VinaHost
351/11 Đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ Máy Chủ Riêng - Chỗ Đặt Máy Chủ - Hosting - VPS - Cloud Server - Domain - SSL - Email Hosting - Email Marketing - CDN - Software - Thiết Kế Website. Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7 Nhanh Chóng - Chuyên Nghiệp - Hiệu Quả.

AnTay HQ AnTay HQ
Block 18a, Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien Ward, Nha Be District
Ho Chi Minh City

Dự Án AnTay HQ: từ ý tưởng đến hoàn thành

Kênh bất động sản Novaland Kênh bất động sản Novaland
2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên bán các sản phẩm đến từ Tập Đoàn Novaland. Thông tin mới nhất gọi 0938321119 - PKD Novaland

DiaOcOnline DiaOcOnline
Lầu 1, Phòng 102, Tòa Nhà Office Spot, Số 79C Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Cổng Thông tin & Giao dịch Bất động sản hàng đầu Cung cấp dịch vụ Quảng cảo - Truyền thông & Tiếp thị Bất động sản dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

Vnrental.com Vnrental.com
328 Võ Văn Kiệt, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

You can find all your housing requirement by http://www.vnrental.com

Hoàng Trang Land Hoàng Trang Land
Khu Căn Hộ Hoàng Anh Thanh BÌnh, Đường D4, KDC HIm Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City

Chuyên trang thông tin Mua Bán - Cho Thuê - Nhận Kí Gửi Căn Hộ

Savills Vietnam Savills Vietnam
Ruby Tower, 81-85 Ham Nghi St., District 1
Ho Chi Minh City, 700000

Savills Vietnam is the largest and most experienced real estate practice with offices in Hanoi, Danang and Ho Chi Minh City.

Vươn ra Đảo Ngọc Vươn ra Đảo Ngọc
96 Nguyễn Du
Ho Chi Minh City, +848

Vươn ra Đảo Ngọc

APHG Property Marketing APHG Property Marketing
76A Lê Lai
Ho Chi Minh City, 8

KEEP BELIEVE

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE
19A Cong Hoa St, Ward 13, Tan Binh Dist
Ho Chi Minh City, 848 62983939

HTReal Real Estate & Service

Hạt Giống Sen Cảnh Mini Hạt Giống Sen Cảnh Mini
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên Cung Cấp Phân Phối Hạt Giống Sen Nhật

THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN
215A1 Nguyễn Văn Hưởng
Ho Chi Minh City, VIETNAM

Luxury Furniture Store & Interior Design office based in Saigon and Hamburg