PwC Vietnam

PwC Vietnam

Comments

PwC's Marketplace has officially launched!

As we continuously innovate our service offerings, we are now going digital via our e-commerce platform.

Visit the Marketplace now to explore the latest digital solutions for your business' digital transformation journey: https://pwc.to/3qc2wWV

Join our Team as Senior Associate in Financial Audit 👨‍💼

A career within External services, will provide you with the opportunity to provide a range of Assurance services and business advice to a variety of clients from small, fast growing clients to large entities. 🌟

➡️ Check out the detailed job description and submit your application here: https://rb.gy/koccyg

👉 Contact us
Mailbox: [email protected]
FB: https://www.facebook.com/pwcvietnam
Career site: www.pwc.com/vn/careers
Instagram: https://www.instagram.com/pwc_vietnam_careers/

Join the CIO Roundtable discussion organised by Google Cloud và Cloud Ace to hear experts sharing about cloud security, as well as solutions and best practices for financial services. Our PwC’s expert, Mr. Pho Duc Giang, Director of PwC Vietnam Cybersecurity Limited will be one of the panelists.

The event is by invitation only. If you’re interested, please email us via: [email protected].

Cloud Ace Vietnam
Future success depends on growth – and 65% of respondents in our NextGen Survey say it’s a top priority.

But how do they achieve it in light of today’s challenges of climate change, pandemic disruption and technological advances?

Insights here: https://pwc.to/3uBtIj4

—--------------------

Sự thành công của doanh nghiệp gia đình phụ thuộc vào tăng trưởng - và đây là ưu tiên hàng đầu của 65% thành viên Thế hệ Kế nghiệp tham gia khảo sát mới nhất của chúng tôi.

Nhưng làm thế nào để đạt được tăng trưởng trước những thách thức ngày nay về biến đổi khí hậu, dịch bệnh và công nghệ?

Tìm hiểu thêm trong Khảo sát Thế hệ Kế nghiệp 2022 của PwC tại: https://pwc.to/3uBtIj4

We are one step closer to launching PwC's Marketplace. Stay tuned for more updates.
Subscribe to know more about our launch: https://bit.ly/3tbPuKZ

[Happening Soon] Eurocham Webinar in this Wednesday, 30 March!

EuroCham’s webinar “Vietnam Fintech: Shaping The Future - Potentials, Challenges And Beyond” will be held at 3.45pm this Wednesday, 30 March. Our General Director of PwC Consulting Vietnam, Vo Tan Long will be one of the guest speakers.

Registration and event details here: https://eurochamvn.org/node/19013
EuroCham Vietnam
Keen to join a dynamic Marketing and Communications team at PwC Vietnam to become one of our brand guardians? Apply now so that we can work together and make a difference.

💡 Check out the detailed job description and details for application here: https://rebrand.ly/0baa64

Following multiple waves of the pandemic, leaders across the country are struggling to re-engage and reconnect with their workforces. So, how can leaders retain their people?

Discover key principles you can adopt to make sure that employee engagement in diversity and inclusion is a success: https://pwc.to/3w9vNoU---------------

Do ảnh hưởng của đại dịch diễn ra trong nhiều đợt, các công ty trên toàn cầu đều gặp khó khăn trong việc gắn kết với nhân viên. Vậy làm thế nào để các chủ doanh nghiệp giữ được nhân lực của mình?

Đọc thêm về một số nguyên tắc công ty nên áp dụng để đảm bảo sự hài lòng cho nhân viên trong một môi trường đa dạng và hòa nhập: https://pwc.to/3w9vNoU
Tại hội thảo "Đón đầu cơ hội M&A tại Việt Nam" do Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT (FPT School of Business & Technology) tổ chức ngày 19/3 vừa qua, bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam cùng 2 chuyên gia: ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc & bà Angela Yang, Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, PwC Việt Nam cùng chia sẻ về nhiều lĩnh vực liên quan tới thị trường và xu hướng M&A.

Đọc thêm chi tiết: https://rebrand.ly/2b9e3c

Join our Team at PwC Vietnam! 🖥

As an Associate, you'll work as part of a team of problem solvers, helping to solve complex business issues from strategy to ex*****on 😎 Fresh-graduates are welcomed to apply for this position! 🎓

👉 Submit your application for Tax Associate (HAN)
Corporate Tax: https://rb.gy/qr41ff
Transfer Pricing: https://rb.gy/3n0rwr

Start your career with a diverse community of solvers trusted by clients the world over! 💫

Over the past few years, taxonomies for sustainable finance have been introduced across the world, while new taxonomies are being developed by various regulators and entities. What does this mean for financial services firms in Southeast Asia as they tackle adoption and implementation challenges? Find out in our latest report: https://pwc.to/3t7WbxD—----------------------

Trong vài năm qua, các cơ chế phân loại cho tài chính bền vững đã được giới thiệu trên khắp thế giới, trong khi nhiều phương thức mới hiện đang được phát triển bởi các cơ quan quản lý và tổ chức. Điều này có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp dịch vụ tài chính ở Đông Nam Á khi đối mặt với những thách thức trong việc áp dụng và triển khai? Tìm hiểu trong báo cáo mới nhất của chúng tôi: https://pwc.to/3t7WbxD
Ngày 9/3 vừa qua, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Công ty Tư vấn PwC Việt Nam đã có buổi họp trực tuyến khởi động dự án “Tư vấn xây dựng Khung Quản trị Dữ liệu toàn hàng tại HDBank”. Dự án nhằm đánh giá toàn diện năng lực quản trị dữ liệu hiện tại của ngân hàng, từ đó Xây dựng Khung Quản trị Dữ liệu toàn hàng bao gồm: cơ cấu tổ chức quản trị dữ liệu toàn hàng, chính sách và quy trình quản trị dữ liệu, chính sách và quy trình quản lý chất lượng dữ liệu.

Dự án cũng bao gồm việc triển khai thí điểm Khung Quản trị Dữ liệu mục tiêu trên một số yếu tố dữ liệu quan trọng của Ngân hàng, tạo tiền đề cho HDBank có thể triển khai nhân rộng, áp dụng khung quản trị dữ liệu vào thực tế hoạt động kinh doanh và vận hành hàng ngày. Đặc biệt, Dự án còn đưa vào thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý siêu dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu, nhằm tối ưu hóa lợi ích mang lại từ hoạt động quản trị dữ liệu.

Trong buổi họp, bà Đinh Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Công ty tư vấn PwC Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm triển khai tư vấn quản trị dữ liệu toàn cầu của PwC và năng lực đội ngũ tham gia dự án bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế, đồng thời cam kết dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý dữ liệu hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu tại HDBank.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Tư vấn hoạt động Ngân hàng của PwC Việt Nam: https://rebrand.ly/34ca68

At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems.

We’re a member of the PwC network of firms in 156 countries with over 295,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory, tax and legal. PwC is one of the world's largest providers of audit & assurance, advisory, tax and legal services.

Photos from PwC Vietnam's post 01/04/2022

PwC's Marketplace has officially launched!

As we continuously innovate our service offerings, we are now going digital via our e-commerce platform.

Visit the Marketplace now to explore the latest digital solutions for your business' digital transformation journey: https://pwc.to/3qc2wWV

31/03/2022

Join our Team as Senior Associate in Financial Audit 👨‍💼

A career within External services, will provide you with the opportunity to provide a range of Assurance services and business advice to a variety of clients from small, fast growing clients to large entities. 🌟

➡️ Check out the detailed job description and submit your application here: https://rb.gy/koccyg

👉 Contact us
Mailbox: [email protected]
FB: https://www.facebook.com/pwcvietnam
Career site: www.pwc.com/vn/careers
Instagram: https://www.instagram.com/pwc_vietnam_careers/

Timeline photos 30/03/2022

Join the CIO Roundtable discussion organised by Google Cloud và Cloud Ace to hear experts sharing about cloud security, as well as solutions and best practices for financial services. Our PwC’s expert, Mr. Pho Duc Giang, Director of PwC Vietnam Cybersecurity Limited will be one of the panelists.

The event is by invitation only. If you’re interested, please email us via: [email protected].

Cloud Ace Vietnam

Timeline photos 29/03/2022

Future success depends on growth – and 65% of respondents in our NextGen Survey say it’s a top priority.

But how do they achieve it in light of today’s challenges of climate change, pandemic disruption and technological advances?

Insights here: https://pwc.to/3uBtIj4

—--------------------

Sự thành công của doanh nghiệp gia đình phụ thuộc vào tăng trưởng - và đây là ưu tiên hàng đầu của 65% thành viên Thế hệ Kế nghiệp tham gia khảo sát mới nhất của chúng tôi.

Nhưng làm thế nào để đạt được tăng trưởng trước những thách thức ngày nay về biến đổi khí hậu, dịch bệnh và công nghệ?

Tìm hiểu thêm trong Khảo sát Thế hệ Kế nghiệp 2022 của PwC tại: https://pwc.to/3uBtIj4

28/03/2022

We are one step closer to launching PwC's Marketplace. Stay tuned for more updates.
Subscribe to know more about our launch: https://bit.ly/3tbPuKZ

28/03/2022

[Happening Soon] Eurocham Webinar in this Wednesday, 30 March!

EuroCham’s webinar “Vietnam Fintech: Shaping The Future - Potentials, Challenges And Beyond” will be held at 3.45pm this Wednesday, 30 March. Our General Director of PwC Consulting Vietnam, Vo Tan Long will be one of the guest speakers.

Registration and event details here: https://eurochamvn.org/node/19013
EuroCham Vietnam

Timeline photos 24/03/2022

Keen to join a dynamic Marketing and Communications team at PwC Vietnam to become one of our brand guardians? Apply now so that we can work together and make a difference.

💡 Check out the detailed job description and details for application here: https://rebrand.ly/0baa64

How to make workplaces so inclusive people won’t want to leave 23/03/2022

How to make workplaces so inclusive people won’t want to leave

Following multiple waves of the pandemic, leaders across the country are struggling to re-engage and reconnect with their workforces. So, how can leaders retain their people?

Discover key principles you can adopt to make sure that employee engagement in diversity and inclusion is a success: https://pwc.to/3w9vNoU---------------

Do ảnh hưởng của đại dịch diễn ra trong nhiều đợt, các công ty trên toàn cầu đều gặp khó khăn trong việc gắn kết với nhân viên. Vậy làm thế nào để các chủ doanh nghiệp giữ được nhân lực của mình?

Đọc thêm về một số nguyên tắc công ty nên áp dụng để đảm bảo sự hài lòng cho nhân viên trong một môi trường đa dạng và hòa nhập: https://pwc.to/3w9vNoU

How to make workplaces so inclusive people won’t want to leave Bringing employees into diversity and inclusion activities is a meaningful way to connect over shared values, foster collaboration and work towards a higher purpose.

Photos from Viện Quản trị & Công nghệ FSB, ĐH FPT's post 22/03/2022

Tại hội thảo "Đón đầu cơ hội M&A tại Việt Nam" do Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT (FPT School of Business & Technology) tổ chức ngày 19/3 vừa qua, bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam cùng 2 chuyên gia: ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc & bà Angela Yang, Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, PwC Việt Nam cùng chia sẻ về nhiều lĩnh vực liên quan tới thị trường và xu hướng M&A.

Đọc thêm chi tiết: https://rebrand.ly/2b9e3c

22/03/2022

Join our Team at PwC Vietnam! 🖥

As an Associate, you'll work as part of a team of problem solvers, helping to solve complex business issues from strategy to execution 😎 Fresh-graduates are welcomed to apply for this position! 🎓

👉 Submit your application for Tax Associate (HAN)
Corporate Tax: https://rb.gy/qr41ff
Transfer Pricing: https://rb.gy/3n0rwr

Start your career with a diverse community of solvers trusted by clients the world over! 💫

Timeline photos 21/03/2022

Over the past few years, taxonomies for sustainable finance have been introduced across the world, while new taxonomies are being developed by various regulators and entities. What does this mean for financial services firms in Southeast Asia as they tackle adoption and implementation challenges? Find out in our latest report: https://pwc.to/3t7WbxD—----------------------

Trong vài năm qua, các cơ chế phân loại cho tài chính bền vững đã được giới thiệu trên khắp thế giới, trong khi nhiều phương thức mới hiện đang được phát triển bởi các cơ quan quản lý và tổ chức. Điều này có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp dịch vụ tài chính ở Đông Nam Á khi đối mặt với những thách thức trong việc áp dụng và triển khai? Tìm hiểu trong báo cáo mới nhất của chúng tôi: https://pwc.to/3t7WbxD

Photos from PwC Vietnam's post 18/03/2022

Ngày 9/3 vừa qua, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Công ty Tư vấn PwC Việt Nam đã có buổi họp trực tuyến khởi động dự án “Tư vấn xây dựng Khung Quản trị Dữ liệu toàn hàng tại HDBank”. Dự án nhằm đánh giá toàn diện năng lực quản trị dữ liệu hiện tại của ngân hàng, từ đó Xây dựng Khung Quản trị Dữ liệu toàn hàng bao gồm: cơ cấu tổ chức quản trị dữ liệu toàn hàng, chính sách và quy trình quản trị dữ liệu, chính sách và quy trình quản lý chất lượng dữ liệu.

Dự án cũng bao gồm việc triển khai thí điểm Khung Quản trị Dữ liệu mục tiêu trên một số yếu tố dữ liệu quan trọng của Ngân hàng, tạo tiền đề cho HDBank có thể triển khai nhân rộng, áp dụng khung quản trị dữ liệu vào thực tế hoạt động kinh doanh và vận hành hàng ngày. Đặc biệt, Dự án còn đưa vào thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý siêu dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu, nhằm tối ưu hóa lợi ích mang lại từ hoạt động quản trị dữ liệu.

Trong buổi họp, bà Đinh Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Công ty tư vấn PwC Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm triển khai tư vấn quản trị dữ liệu toàn cầu của PwC và năng lực đội ngũ tham gia dự án bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế, đồng thời cam kết dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý dữ liệu hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu tại HDBank.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Tư vấn hoạt động Ngân hàng của PwC Việt Nam: https://rebrand.ly/34ca68

17/03/2022

Quan hệ Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ - - Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, PwC Vietnam

Trong chuyên mục "Điểm báo Quốc tế" được phát sóng trên VTV4 ngày 13/3/2022, bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng giám đốc PwC Việt Nam, đã chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, và đưa ra những khuyến nghị nhằm đẩy mạnh việc thu hút doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam trong tương lai.

Xem lại bản tin tại: https://rebrand.ly/88mfvnn

Photos from PwC Vietnam's post 16/03/2022

Congratulations to our PwC Vietnam's staff who joined and won the photo contest to mark International Women’s Day 2022 with the theme . We hope that together we can forge gender equality and build a world where difference is valued and celebrated.

---
Xin chúc mừng những thành viên của PwC Việt Nam đã tham gia và chiến thắng trong cuộc thi chụp ảnh và hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 2022 với chủ đề . Hi vọng với sức mạnh của cả cộng đồng, chúng ta sẽ cùng tạo dựng nên một thế giới bình đẳng và công nhận sự khác biệt của mỗi con người.

Timeline photos 15/03/2022

PwC Việt Nam trân trọng giới thiệu chương trình hội thảo trực tuyến về hai chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong thời gian qua: ‘Chuẩn bị tờ khai quyết toán’ và ‘Cập nhật tình hình thanh tra, kiểm tra’. Trong chương trình, các chuyên gia của PwC Việt Nam sẽ điểm qua những quy định hiện hành cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thuế, giá giao dịch liên kết và hải quan.

Thông tin về chuỗi sự kiện:

Thanh tra hải quan và kiểm tra sau thông quan khác nhau như thế nào? (1 buổi)
- Thời gian: 14h00 – 15h30, Thứ Sáu, Ngày 25/03/2022

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giá giao dịch liên kết (2 buổi)
- Buổi 1: Thời gian: 9h30 - 11h00, Thứ Tư, Ngày 20/4/2022
- Buổi 2: Thời gian: Tháng 11/2022

Thanh kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp và giá giao dịch liên kết: Doanh nghiệp cần làm gì để chuẩn bị tốt nhất? (2 buổi)
- Buổi 1: Thời gian: Tháng 4/2022
- Buổi 2: Thời gian: Tháng 11/2022

💡 Đăng ký tham dự sự kiện tại: https://rebrand.ly/vtc3sfs

*Lưu ý: Đây là chuỗi chương trình hội thảo trực tuyến bằng tiếng Việt không tính phí.

14/03/2022

[English below]

🌟 Ngày 10/3 vừa qua, buổi Workshop “Nàng Kế - Chàng Kiểm: Làm sao để trở thành dân Kế - Kiểm chính hiệu” đã diễn ra rất thành công tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM, với sự tham gia chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng cấp cao Nhân sự tại PwC Việt Nam. Buổi workshop đã cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau cho các bạn sinh viên về khối ngành Kế - Kiểm, truyền cảm hứng để các bạn tự tin trở thành những “Nàng Kế - Chàng Kiểm” thành công trong tương lai.

👨🏻‍🎓 Tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên và Tân Cử nhân tại PwC Việt Nam:
https://www.pwc.com/vn/vn/careers/campus-careers.html

👉 Liên hệ với chúng tôi:
Mailbox: [email protected]
Career site: www.pwc.com/vn/careers
Instagram: https://www.instagram.com/pwc_vietnam_careers/

—------------------------
🌟 On 10th March 2022, the workshop “How to become a professional Auditor” has successfully held at University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), with Mr. Nguyen Ngoc Anh - Senior Manager, Human Capital of PwC Vietnam’s sharing. The workshop provided many different perspectives for students about the Accounting - Auditing major, inspiring them to become successful with great confidence in the future.

👨🏻‍🎓 Find out about career opportunities for students and fresh graduates at PwC Vietnam:
https://www.pwc.com/vn/vn/careers/campus-careers.html

👉 Contact us:
Mailbox: [email protected]
Career site: www.pwc.com/vn/careers
Instagram: https://www.instagram.com/pwc_vietnam_careers/

Want your business to be the top-listed Business in Ho Chi Minh City?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Quan hệ Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ - - Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, PwC Vietnam
PwC Vietnam_ XTech 2021
PwC Vietnam_ Workday Skills Cloud
Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 2021!
PwC & Meey Land project signing
Video for Townhall 2021 Sep_post video
Are you ready for the upcoming Personal Data Protection Decree (PDPD)?

Products

Our services:
• Assurance services
• Consulting services
• Deals services
• Legal services
• Tax services

Telephone

Website

Address


Saigon Tower, 29 Le Duan, Dist.1, HCMC
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30

Other Consulting Agencies in Ho Chi Minh City (show all)
Digital Marketing Online VN Digital Marketing Online VN
70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp các dịch vụ Marketing Online, Chi phi thấp hiệu quả cao

TOM Store TOM Store
96 Hồ Bá Kiện , P.15 , Q.10
Ho Chi Minh City, 80000

WELL COME TO TOM APPLE STORE - 96 Hồ Bá Kiện , P.15 , Q.10 Là nơi đáng tin cậy từ khách hàng về tất cả những sản phẩm của Apple HOLINE PHẢN ÁNH : 08.555.888.06 - 086.97.997.97

My_TOPVN_Group My_TOPVN_Group
5 Nguyen Gia Thieu
Ho Chi Minh City, +84

Uy tín - Tận tâm - Chuyên nghiệp

Nạp Game Mobiles Chuyên Nghiệp  Uy Tín - Legit Top-up Mobile Game Nạp Game Mobiles Chuyên Nghiệp Uy Tín - Legit Top-up Mobile Game
Ho Chi Minh City, +84

Mimi Gameshop 0906 626 338 - 0989323609

Công Ty TNHH DV & Đào Tạo Thành Công Công Ty TNHH DV & Đào Tạo Thành Công
6D Quán Tre, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12
Ho Chi Minh City, 70000

Thành lập doanh nghiệp Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ tài chính Tuyển dụng và đào tạo kế toán doanh nghiệp Nhận đào tạo nhân viên kế toán chuyên nghiệp

TOUCH studio TOUCH studio
23, 12 Str. , 26 Ward, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City, 70000

Touch Studio Design Company chuyên tư vấn thiết kế & thi công kiến trúc nội thất

Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn và bán bảo hiểm du lịch quốc tế. Công ty Bảo Hiểm Hùng Vương. Hotline: 0944 527 627 / 0989 102 462 Email: BanBaoHiem[email protected]

Hỗ trợ mua nhà ở xã hội EhomeS Nam Long Hỗ trợ mua nhà ở xã hội EhomeS Nam Long
326 Võ Văn Kiệt,P.Cô Giang, Q.1
Ho Chi Minh City

Mua căn hộ cao cấp chỉ với khoản tiền tiết kiệm từ 500-600 triệu, phần còn lại thanh toán vào lúc nhận nhà, căn hộ thanh toán tốt nhất Sài Gòn

Violet HOUSE Violet HOUSE
283 Điện Biên Phủ, P15, Binh Thanh
Ho Chi Minh City, 70000

Your first step-up to success

Es Consulting Vietnam Co., Ltd. Es Consulting Vietnam Co., Ltd.
12th Fl., CJ Building, 2Bis-4-6 Le Thanh Ton, Dist1
Ho Chi Minh City, 700000

■会計税務に関するご相談 ■人事・労務に関するご相談 ■会社設立・駐在員事務所設立に関するご相談 ■M&A、合弁契約等に関するご相談 ■通訳/翻訳(日・英・越)

SHOP HOA Rosarina SHOP HOA Rosarina
Ho Chi Minh City, 70000

chuyên các loại hoa tặng : sinh nhật, tặn hoa,hoa chúc mừng, hoa hội nghị,hoa cưới, trang trí xe hơi, cổng hoa, tổ chức sự kiện

Dự Án Khu Nam Dự Án Khu Nam
Số 14 đường Số 1 Khu Dân Cư City Phường Tân Phú Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Dự án khu nam cung cấp thông tin tin cậy và chính xác cho nhà đầu tư.