Căn hộ giá tốt Sài Gòn

Căn hộ giá tốt Sài Gòn

Vì một mái ấm của gia đình Việt Tâm đi đôi với tầm

Operating as usual

09/12/2021

🧡𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐠𝐚𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞 𝟐
________________________
𝙳ự á𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ự á𝚗 đượ𝚌 𝚌á𝚌 𝚗𝚑à đầ𝚞 𝚝ư 𝚋ấ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚜ả𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝ạ𝚒 𝚚𝚞ậ𝚗 𝟾 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟷 𝚗ă𝚖 𝚐ầ𝚗 đâ𝚢. 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 𝙸𝙸 𝚜ở 𝚑ữ𝚞 𝚌á𝚌 ư𝚞 đ𝚒ể𝚖 𝚟ề 𝚌ả 𝚟ị 𝚝𝚛í đị𝚊 𝚕ý, 𝚗𝚑à đầ𝚞 𝚝ư, 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝ế 𝚌𝚑𝚘 đế𝚗 𝚝𝚒ệ𝚗 í𝚌𝚑 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟à 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚜á𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘á𝚗 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘ạ𝚝. 𝚃ạ𝚒 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚟à 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒 𝚜ứ𝚌 𝚑ú𝚝 𝚟à 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 𝙸𝙸 𝚑ứ𝚊 𝚑ẹ𝚗 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ừ𝚗𝚐 𝚝ă𝚗𝚐. 𝙱à𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚗𝚑à 𝟸𝟶𝟸𝟸!
💥 52m-1PN1WC giá 1.895 tỷ, đã VAT;
💥 62m-2PN1WC 2.32 tỷ, đã VAT;
💥Duplex-2PN2WC 84m giá 3.05 tỷ, đã VAT, view quận 1
💥Duplex-3PN2WC96m giá 3.7 tỷ, đã VAT, view quận 1
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐋𝐢𝐧, 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ấ𝐭 Độ𝐧𝐠 𝐒ả𝐧 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

🧡𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐠𝐚𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞 𝟐
________________________
𝙳ự á𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ự á𝚗 đượ𝚌 𝚌á𝚌 𝚗𝚑à đầ𝚞 𝚝ư 𝚋ấ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚜ả𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝ạ𝚒 𝚚𝚞ậ𝚗 𝟾 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟷 𝚗ă𝚖 𝚐ầ𝚗 đâ𝚢. 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 𝙸𝙸 𝚜ở 𝚑ữ𝚞 𝚌á𝚌 ư𝚞 đ𝚒ể𝚖 𝚟ề 𝚌ả 𝚟ị 𝚝𝚛í đị𝚊 𝚕ý, 𝚗𝚑à đầ𝚞 𝚝ư, 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝ế 𝚌𝚑𝚘 đế𝚗 𝚝𝚒ệ𝚗 í𝚌𝚑 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟à 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚜á𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘á𝚗 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘ạ𝚝. 𝚃ạ𝚒 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚟à 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒 𝚜ứ𝚌 𝚑ú𝚝 𝚟à 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 𝙸𝙸 𝚑ứ𝚊 𝚑ẹ𝚗 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ừ𝚗𝚐 𝚝ă𝚗𝚐. 𝙱à𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚗𝚑à 𝟸𝟶𝟸𝟸!
💥 52m-1PN1WC giá 1.895 tỷ, đã VAT;
💥 62m-2PN1WC 2.32 tỷ, đã VAT;
💥Duplex-2PN2WC 84m giá 3.05 tỷ, đã VAT, view quận 1
💥Duplex-3PN2WC96m giá 3.7 tỷ, đã VAT, view quận 1
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐋𝐢𝐧, 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ấ𝐭 Độ𝐧𝐠 𝐒ả𝐧 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 23/11/2021

💎 💎💎𝐂Ă𝐍 𝐇Ộ 𝐂𝐀𝐎 𝐂Ấ𝐏 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟖 💎💎💎
______________________
𝐂𝐀𝐌 𝐊Ế𝐓 "𝐋Ờ𝐈" 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐇À ĐẦ𝐔 𝐓Ư 𝐂Ă𝐍 𝐇Ộ 𝐂𝐀𝐎 𝐂Ấ𝐏 𝐆𝐈Á 𝐂𝐇Ỉ 𝟐𝟓𝐓𝐑/𝐌𝟐 Ở 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟖
💢 Diện tích: 𝟓𝟔𝐦𝟐 giá 𝟏.𝟒𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
-> Thanh toán trước: 500.000.000 đ
💢 Diện tích: 𝟔𝟐𝐦𝟐 giá 𝟏.𝟓𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
-> Thanh toán trước 600.000.000đ
Cam kết cả khu vực TP Hồ Chí Minh không có dự án nào rẻ hơn.
LÝ DO NÊN CHỌN 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄:
✔️ Giá quá tốt so với cả khu vực Tp HCM, rẻ hơn những căn hộ đang mở bán tại Bình Dương và Biên Hoà.
✔️ 𝐆𝐢ấ𝐲 𝐩𝐡é𝐩 𝐥à 𝐕𝐮𝐚: 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐝ự á𝐧 đã 𝐜ó 𝐆𝐏𝐗𝐃, 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐤𝐡𝐮 đấ𝐭 𝐭ư đầ𝐲 đủ 𝐠𝐢ấ𝐲 𝐩𝐡é𝐩, đơ𝐧 𝐯ị 𝐱â𝐲 𝐝ự𝐧𝐠 𝐮𝐲 𝐭í𝐧.
✔️ Ngân hàng TPbank hỗ trợ vay 50% không cần chứng minh thu nhập
✔️ Ân hạn gốc tới 1 năm, rất lời cho nhà đầu tư khi sử dụng BANK làm đòn bẩy tài chính, giúp nhà đầu tư bỏ ra số vốn rất nhỏ, coi như khoản lợi nhuận đầu tiên.
✔️ Chủ Đầu Tư bán giá 35tr/m2 ở giai đoạn 3. (Quý 2/2021)
✔️ Vị trí: 2 mặt tiền đường lớn Phạm Thế Hiển và Đại Lộ Phạm Văn Linh.
✔️ Nằm trong khu Làng Đại Học mới của khu Tây Sài Gòn.
....
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 PKD, 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ấ𝐭 Độ𝐧𝐠 𝐒ả𝐧 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖
➖ ➖ DREAM HOME RIVERSIDE - NƠI CÂN BẰNG CUỘC ➖➖
✔️ CĐT : LÝ KHƯƠNG (22 năm hình thành)
✔️ Quy mô: 24.149 m2 rộng nhất khu vực
✔️ Vị trí: Mặt tiền Đại Lộ Nguyễn Văn Linh & Phạm Thế Hiển.
✔️ Nhà thầu: 𝐂𝐎𝐓𝐄𝐂𝐂𝐎𝐍𝐒 số 1 Việt Nam.
✔️ Dự kiến bàn giao: Quý 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐
✔️ Không gian sống văn minh: Phòng gym, phòng họp, phòng game, phòng yoga, hồ bơi,... đều miễn phí.
✔️ Diện tích đa dạng 55 - 56 - 59 - 62 - 64 - 75m2 (2 phòng ngủ & 3 phòng ngủ)
➡️ Mọi thắc mắc, tư vấn,... vui lòng #message, #comment hoặc liên hệ theo thông tin:
♥️ Dream Home Riverside Quận 8 ♥️
--------------------------------------
🏡 CN1 : 1002 Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - Tp HCM
🏡 CN2 : Đại Lộ Nguyễn Văn Linh - Phường 7 - Quận

23/11/2021

💎 💎💎𝐂Ă𝐍 𝐇Ộ 𝐂𝐀𝐎 𝐂Ấ𝐏 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟖 💎💎💎
______________________
𝐂𝐀𝐌 𝐊Ế𝐓 "𝐋Ờ𝐈" 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐇À ĐẦ𝐔 𝐓Ư 𝐂Ă𝐍 𝐇Ộ 𝐂𝐀𝐎 𝐂Ấ𝐏 𝐆𝐈Á 𝐂𝐇Ỉ 𝟐𝟓𝐓𝐑/𝐌𝟐 Ở 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟖
💢 Diện tích: 𝟓𝟔𝐦𝟐 giá 𝟏.𝟒𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
-> Thanh toán trước: 500.000.000 đ
💢 Diện tích: 𝟔𝟐𝐦𝟐 giá 𝟏.𝟓𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
-> Thanh toán trước 600.000.000đ
Cam kết cả khu vực TP Hồ Chí Minh không có dự án nào rẻ hơn.
LÝ DO NÊN CHỌN 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄:
✔️ Giá quá tốt so với cả khu vực Tp HCM, rẻ hơn những căn hộ đang mở bán tại Bình Dương và Biên Hoà.
✔️ 𝐆𝐢ấ𝐲 𝐩𝐡é𝐩 𝐥à 𝐕𝐮𝐚: 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐝ự á𝐧 đã 𝐜ó 𝐆𝐏𝐗𝐃, 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐤𝐡𝐮 đấ𝐭 𝐭ư đầ𝐲 đủ 𝐠𝐢ấ𝐲 𝐩𝐡é𝐩, đơ𝐧 𝐯ị 𝐱â𝐲 𝐝ự𝐧𝐠 𝐮𝐲 𝐭í𝐧.
✔️ Ngân hàng TPbank hỗ trợ vay 50% không cần chứng minh thu nhập
✔️ Ân hạn gốc tới 1 năm, rất lời cho nhà đầu tư khi sử dụng BANK làm đòn bẩy tài chính, giúp nhà đầu tư bỏ ra số vốn rất nhỏ, coi như khoản lợi nhuận đầu tiên.
✔️ Chủ Đầu Tư bán giá 35tr/m2 ở giai đoạn 3. (Quý 2/2021)
✔️ Vị trí: 2 mặt tiền đường lớn Phạm Thế Hiển và Đại Lộ Phạm Văn Linh.
✔️ Nằm trong khu Làng Đại Học mới của khu Tây Sài Gòn.
....
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 PKD, 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ấ𝐭 Độ𝐧𝐠 𝐒ả𝐧 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖
➖ ➖ DREAM HOME RIVERSIDE - NƠI CÂN BẰNG CUỘC ➖➖
✔️ CĐT : LÝ KHƯƠNG (22 năm hình thành)
✔️ Quy mô: 24.149 m2 rộng nhất khu vực
✔️ Vị trí: Mặt tiền Đại Lộ Nguyễn Văn Linh & Phạm Thế Hiển.
✔️ Nhà thầu: 𝐂𝐎𝐓𝐄𝐂𝐂𝐎𝐍𝐒 số 1 Việt Nam.
✔️ Dự kiến bàn giao: Quý 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐
✔️ Không gian sống văn minh: Phòng gym, phòng họp, phòng game, phòng yoga, hồ bơi,... đều miễn phí.
✔️ Diện tích đa dạng 55 - 56 - 59 - 62 - 64 - 75m2 (2 phòng ngủ & 3 phòng ngủ)
➡️ Mọi thắc mắc, tư vấn,... vui lòng #message, #comment hoặc liên hệ theo thông tin:
♥️ Dream Home Riverside Quận 8 ♥️
--------------------------------------
🏡 CN1 : 1002 Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - Tp HCM
🏡 CN2 : Đại Lộ Nguyễn Văn Linh - Phường 7 - Quận

💎 💎💎𝐂Ă𝐍 𝐇Ộ 𝐂𝐀𝐎 𝐂Ấ𝐏 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟖 💎💎💎
______________________
𝐂𝐀𝐌 𝐊Ế𝐓 "𝐋Ờ𝐈" 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐇À ĐẦ𝐔 𝐓Ư 𝐂Ă𝐍 𝐇Ộ 𝐂𝐀𝐎 𝐂Ấ𝐏 𝐆𝐈Á 𝐂𝐇Ỉ 𝟐𝟓𝐓𝐑/𝐌𝟐 Ở 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟖
💢 Diện tích: 𝟓𝟔𝐦𝟐 giá 𝟏.𝟒𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
-> Thanh toán trước: 500.000.000 đ
💢 Diện tích: 𝟔𝟐𝐦𝟐 giá 𝟏.𝟓𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
-> Thanh toán trước 600.000.000đ
Cam kết cả khu vực TP Hồ Chí Minh không có dự án nào rẻ hơn.
LÝ DO NÊN CHỌN 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄:
✔️ Giá quá tốt so với cả khu vực Tp HCM, rẻ hơn những căn hộ đang mở bán tại Bình Dương và Biên Hoà.
✔️ 𝐆𝐢ấ𝐲 𝐩𝐡é𝐩 𝐥à 𝐕𝐮𝐚: 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐝ự á𝐧 đã 𝐜ó 𝐆𝐏𝐗𝐃, 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐤𝐡𝐮 đấ𝐭 𝐭ư đầ𝐲 đủ 𝐠𝐢ấ𝐲 𝐩𝐡é𝐩, đơ𝐧 𝐯ị 𝐱â𝐲 𝐝ự𝐧𝐠 𝐮𝐲 𝐭í𝐧.
✔️ Ngân hàng TPbank hỗ trợ vay 50% không cần chứng minh thu nhập
✔️ Ân hạn gốc tới 1 năm, rất lời cho nhà đầu tư khi sử dụng BANK làm đòn bẩy tài chính, giúp nhà đầu tư bỏ ra số vốn rất nhỏ, coi như khoản lợi nhuận đầu tiên.
✔️ Chủ Đầu Tư bán giá 35tr/m2 ở giai đoạn 3. (Quý 2/2021)
✔️ Vị trí: 2 mặt tiền đường lớn Phạm Thế Hiển và Đại Lộ Phạm Văn Linh.
✔️ Nằm trong khu Làng Đại Học mới của khu Tây Sài Gòn.
....
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 PKD, 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ấ𝐭 Độ𝐧𝐠 𝐒ả𝐧 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖
➖ ➖ DREAM HOME RIVERSIDE - NƠI CÂN BẰNG CUỘC ➖➖
✔️ CĐT : LÝ KHƯƠNG (22 năm hình thành)
✔️ Quy mô: 24.149 m2 rộng nhất khu vực
✔️ Vị trí: Mặt tiền Đại Lộ Nguyễn Văn Linh & Phạm Thế Hiển.
✔️ Nhà thầu: 𝐂𝐎𝐓𝐄𝐂𝐂𝐎𝐍𝐒 số 1 Việt Nam.
✔️ Dự kiến bàn giao: Quý 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐
✔️ Không gian sống văn minh: Phòng gym, phòng họp, phòng game, phòng yoga, hồ bơi,... đều miễn phí.
✔️ Diện tích đa dạng 55 - 56 - 59 - 62 - 64 - 75m2 (2 phòng ngủ & 3 phòng ngủ)
➡️ Mọi thắc mắc, tư vấn,... vui lòng #message, #comment hoặc liên hệ theo thông tin:
♥️ Dream Home Riverside Quận 8 ♥️
--------------------------------------
🏡 CN1 : 1002 Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - Tp HCM
🏡 CN2 : Đại Lộ Nguyễn Văn Linh - Phường 7 - Quận

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 12/11/2021

💌💌💌𝐒Ổ 𝐇Ồ𝐍𝐆 𝐂Ầ𝐌 𝐓𝐀𝐘 - 𝐌𝐔𝐀 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐆𝐀𝐒𝐔𝐈𝐓𝐄 💌💌💌
♥Địa chỉ: 1002 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
♥Tình trạng pháp lý: ĐÃ CÓ SỔ HỒNG
♥Diện tích 68m
♥Hỗ trợ vay Bank 70%
♥Giá bán : 2.97 tỷ giá bao thuế phí sang tên!
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ấ𝐭 Độ𝐧𝐠 𝐒ả𝐧 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 18/10/2021

✡️✡️✡️ Chung cư quận 8 mới bàn giao
Dreamhome Palace p7, Quận 8

- Căn 51,16m2 giá 1,590 tỷ

- Căn 61,75m2 giá 1,740 tỷ

- Căn 66,45m2 giá 1,850 tỷ

- Căn 75,70m2 giá 1,970 tỷ

- Căn 78,91m2 giá 2,130 tỷ

- Căn 80,43m2 giá 2,090 tỷ

- shophouse 1 trệt 1 lầu : 62m2 2.850 tỷ

Ngân hàng cho vay 70% . 240 tháng
lãi suất tốt 7,5%/năm

Bàn giao nhà hoàn thiện. Nội thất cơ bản

Liên hệ xem nhà thực tế : 0908.30.4747

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 05/10/2021

Căn hộ quận 8 . Nhận nhà ở liền
Shophouse : 61m 1 trệt 1 lầu sở hữu lâu dài
62m2 : 1.8 tỷ 2PN 2WC
75m2 : 2.200 3PN 2WC
Inbox : 0908.30.4747 xem nhà thực tế

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 01/08/2021

𝐓𝐢ế𝐧 độ 𝐝ự á𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐠𝐚𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞 𝟐 𝐓𝐡á𝐧𝐠 𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏
__________
🌵 52m-1PN1WC giá 1.865 tỷ, đã VAT;
🌵 62m-2PN1WCgiá 2.275 tỷ, đã VAT;
🌵Duplex-2PN2WC 84m giá 3.08 tỷ, đã VAT, view quận 1
🌵Duplex-3PN2WC96m giá 3.6 tỷ, đã VAT, view quận 1
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ấ𝐭 Độ𝐧𝐠 𝐒ả𝐧 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 30/06/2021

🧡🧡𝐂Ầ𝐍 𝐁Á𝐍 𝐂Ă𝐍 𝐇Ộ 𝐗𝐈 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓🧡🧡
🔸 Giá bán: 4.6 tỷ bao sổ và thuế phí sang tên
🔸 Địa chỉ: 256, 258 Lý Thường Kiệt, Quận 10
🔸 Diện tích : 70m2 (2PN ,2WC )TẦNG CAO
🔸 Căn 2PN căn góc, nhà mới như ảnh
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 30/06/2021

🍁🍁 𝐇𝐈𝐌 𝐋𝐀𝐌 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟕- 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐂Ứ𝐔 𝐂Ă𝐍 𝐇Ộ 𝐆𝐈Á 𝐍𝐆Ộ𝐏 🍁🍁
𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐞𝐦 𝐤𝐞̣𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐠𝐨̛̉𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐠𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 78m2, 𝟐𝐏𝐍,𝟐𝐖𝐂, 𝐆𝐈𝐀́ 3.3 𝐭𝐲̉!
🪴Giá trên bao phí thuế sang tên...GIÁ CÒN THƯƠNG LƯỢNG CHÍNH CHỦ
🪴 Tầng thấp, view hồ bơi mát mẻ
🪴 Nhà mới như ảnh, tặng full nội thất
🪴Xem nhà 24/7
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐋𝐢𝐧, 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 30/06/2021

♥️♥️♥️𝐒Ổ 𝐇Ồ𝐍𝐆 𝐏𝐄𝐆𝐀𝐒𝐔𝐈𝐓𝐄 𝐍𝐇À 𝐄𝐌 𝐂Â𝐍 𝐊Ý 𝐍𝐇𝐀 𝐐𝐔Í 𝐙Ị♥️♥️♥️
🔔𝙲ậ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚌á𝚌 𝙳𝚎𝚊𝚕 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 đã 𝚌ầ𝚖 𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚊𝚢 30/6🔔
💌68m-2PN2WC giá 2.75 tỷ nhà trống, tầng trung, balcon Tây Bắc;
💌68m-2PN2WC giá 2.95 tỷ, tặng Full nội thất sang xịn mịn, tầng trung, balcon Đông Nam;
💌75m-2PN2WC giá 3.25 tỷ, Full NT, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng cao
💌90m-3PN2WC giá 3.5 tỷ, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
❗️𝐆𝐈Á 𝐂Ò𝐍 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐋ƯỢ𝐍𝐆 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝐂𝐇Ủ❗️
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 30/06/2021

🌻🌻🌻𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀-𝐁𝐈Ế𝐍 𝐓𝐇Á𝐂𝐇 𝐓𝐇Ứ𝐂 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐓𝐇Ờ𝐈 𝐂Ơ🌻🌻🌻
𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐞𝐦 𝐤𝐞̣𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐠𝐨̛̉𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐠𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 68m2, 𝟐𝐏𝐍,𝟐𝐖𝐂, 𝐆𝐈𝐀́ 𝟐.6 𝐭𝐲̉!
🌻View Đông Nam, hướng mát mẻ
🌻Giá trên bao phí thuế sang tên, bao 5%sổ hồng
🌻 Căn 2PN đẹp nhất dự án
🌻Xem nhà 24/7
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 16/06/2021

🔥🔥🔥𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐀 𝐁Á𝐍- 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐇𝐔Ê 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐄𝐆𝐀𝐒𝐔𝐈𝐓𝐄 𝐇Ó𝐓 𝐍𝐇Ấ𝐓 𝐇Ô𝐌 𝐍𝐀𝐘🔥🔥🔥
____________________

☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖🌻

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 15/06/2021

💧💧💧𝐆𝐢ả𝐢 𝐩𝐡á𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐪𝐮í 𝐳ị đ𝐚𝐧𝐠 𝐜ầ𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝟏𝟒 𝐭ỷ 𝐦à 𝐜𝐡ư𝐚 𝐛𝐢ế𝐭 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥à𝐦 𝐠ì💧💧💧
_____________________
💦𝐌𝐮𝐚 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝗰𝗮̆𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗘𝗚𝗔𝗦𝗨𝗜𝗧𝗘 𝗴𝗶́𝗮 𝟏𝟐.33 𝐭ỷ, GIÁ BAO SỔ, BAO PHÍ THUẾ SANG TÊN 𝐑Ẻ 𝐇Ơ𝐍 𝐓𝐇Ị 𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝟑-𝟓 𝐭ỷ
💦Nhà Full Nội thất cao cấp( để lại toàn bộ)
💦 Đ/c: 1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, HCM
💦 𝑩𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 69 𝒄𝒂̆𝒏 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒍𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒌𝒆̂̀, 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒖𝒐̂𝒏 𝒃𝒂́𝒏.
💦 Nhà gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, 4 phòng ngủ
💦 𝙏𝙝𝙞̣ 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗵𝘂𝗲̂ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝟯𝟬-𝟰𝟬𝘁𝗿/𝗰𝗮̆𝗻
“𝐂Ơ 𝐇Ộ𝐈 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐆Õ 𝐂Ử𝐀 𝐇𝐀𝐈 𝐋Ầ𝐍“
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐋𝐢𝐧, 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ấ𝐭 Độ𝐧𝐠 𝐒ả𝐧 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 15/06/2021

🟣𝚃𝙰𝚁𝙰 𝚁𝙴𝚂𝙸𝙳𝙴𝙽𝙲𝙴-𝙽𝙾̛𝙸 Đ𝙴̂̉ 𝙾̛̉,𝙲𝙷𝙾̂́𝙽 Đ𝙴̂̉ 𝚅𝙴̂̀🟣
𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐞𝐦 𝐤𝐞̣𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐠𝐨̛̉𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐠𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 78𝐦𝟐, 𝟐𝐏𝐍,𝟐𝐖𝐂, 𝐆𝐈𝐀́ 𝟐.7 𝐭𝐲̉!
☂️Full như ảnh
☂️Giá trên bao gồm 2%Phí bảo trì,Bao phí thuế sang tên...Bao từ A đến Z
☂️View nội khu
☂️Nhà mới như ảnh, full nội thất xịn xò cao cấp
☂️Xem nhà 24/7
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

15/06/2021

💪🏽💪🏽💪🏽 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐆𝐀𝐒𝐔𝐈𝐓𝐄: 𝐒Ổ 𝐇Ồ𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐓𝐀𝐘 – 𝐍𝐈Ề𝐌 𝐓𝐈𝐍 𝐕Ữ𝐍𝐆 𝐂𝐇Ắ𝐂 💪🏽💪🏽💪🏽
____________________
👉 𝙽ă𝚖 𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝚃𝙿𝙷𝙲𝙼 𝚌ó 𝚐ầ𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷𝟶 𝚍ự á𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚑ơ𝚗 𝟼.𝟻𝟶𝟶 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 𝚕ý & 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐ư𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 đó, 𝚌ó 𝚌ả 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ự á𝚗 𝚑ạ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐, 𝚗ằ𝚖 𝚝ạ𝚒 𝚌á𝚌 𝚟ị 𝚝𝚛í đắ𝚌 đị𝚊 𝚟𝚎𝚗 𝚜ô𝚗𝚐 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖 (𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚂𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚜). 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐, 𝚋ướ𝚌 𝚚𝚞𝚊 𝟸𝟶𝟸𝟷 𝚜ẽ 𝚌à𝚗𝚐 𝚕à 𝚍ị𝚙 “𝙻ử𝚊 𝚝𝚑ử 𝚟à𝚗𝚐” để 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 & 𝚝𝚒ề𝚖 𝚕ự𝚌 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚍ự á𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑.
🎁🎁🎁 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝙲𝙿Đ𝚃 𝙿𝚑ươ𝚗𝚐 𝚅𝚒ệ𝚝 (𝙿𝚅𝙸𝚗𝚟𝚎𝚜𝚝) 𝚡𝚒𝚗 𝚑â𝚗 𝚑𝚘𝚊𝚗 𝚌𝚑ú𝚌 𝚖ừ𝚗𝚐 𝚀𝚞ý 𝚌ư 𝚍â𝚗 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚜ẽ 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 đó𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝙶𝚒ấ𝚢 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 đấ𝚝, 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚜ở 𝚑ữ𝚞 𝚗𝚑à ở 𝚟à 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗 𝚐ắ𝚗 𝚕𝚒ề𝚗 𝚟ớ𝚒 đấ𝚝 (𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐) 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚍ự á𝚗 𝚃𝚑𝚎 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚐𝚒𝚊 𝚝ă𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị, 𝚝𝚑ể 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐.
____________________
🔔𝙲ậ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚌á𝚌 𝙳𝚎𝚊𝚕 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 đã 𝚌ầ𝚖 𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚊𝚢 15/6🔔
💌68m-2PN2WC giá 2.8 tỷ nhà trống, tầng trung, balcon Tây Nam;
💌68m-2PN2WC giá 2.89 tỷ, tặng Full nội thất sang xịn mịn, tầng trung, balcon Đông Nam;
💌75m-2PN2WC giá 3.1 tỷ, Full NT, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
💌90m-3PN2WC giá 3.6 tỷ, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
❗️𝐆𝐈Á 𝐂Ò𝐍 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐋ƯỢ𝐍𝐆 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝐂𝐇Ủ❗️
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

💪🏽💪🏽💪🏽 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐆𝐀𝐒𝐔𝐈𝐓𝐄: 𝐒Ổ 𝐇Ồ𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐓𝐀𝐘 – 𝐍𝐈Ề𝐌 𝐓𝐈𝐍 𝐕Ữ𝐍𝐆 𝐂𝐇Ắ𝐂 💪🏽💪🏽💪🏽
____________________
👉 𝙽ă𝚖 𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝚃𝙿𝙷𝙲𝙼 𝚌ó 𝚐ầ𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷𝟶 𝚍ự á𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚑ơ𝚗 𝟼.𝟻𝟶𝟶 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 𝚕ý & 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐ư𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 đó, 𝚌ó 𝚌ả 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ự á𝚗 𝚑ạ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐, 𝚗ằ𝚖 𝚝ạ𝚒 𝚌á𝚌 𝚟ị 𝚝𝚛í đắ𝚌 đị𝚊 𝚟𝚎𝚗 𝚜ô𝚗𝚐 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖 (𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚂𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚜). 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐, 𝚋ướ𝚌 𝚚𝚞𝚊 𝟸𝟶𝟸𝟷 𝚜ẽ 𝚌à𝚗𝚐 𝚕à 𝚍ị𝚙 “𝙻ử𝚊 𝚝𝚑ử 𝚟à𝚗𝚐” để 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 & 𝚝𝚒ề𝚖 𝚕ự𝚌 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚍ự á𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑.
🎁🎁🎁 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝙲𝙿Đ𝚃 𝙿𝚑ươ𝚗𝚐 𝚅𝚒ệ𝚝 (𝙿𝚅𝙸𝚗𝚟𝚎𝚜𝚝) 𝚡𝚒𝚗 𝚑â𝚗 𝚑𝚘𝚊𝚗 𝚌𝚑ú𝚌 𝚖ừ𝚗𝚐 𝚀𝚞ý 𝚌ư 𝚍â𝚗 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚜ẽ 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 đó𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝙶𝚒ấ𝚢 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 đấ𝚝, 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚜ở 𝚑ữ𝚞 𝚗𝚑à ở 𝚟à 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗 𝚐ắ𝚗 𝚕𝚒ề𝚗 𝚟ớ𝚒 đấ𝚝 (𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐) 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚍ự á𝚗 𝚃𝚑𝚎 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚐𝚒𝚊 𝚝ă𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị, 𝚝𝚑ể 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐.
____________________
🔔𝙲ậ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚌á𝚌 𝙳𝚎𝚊𝚕 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 đã 𝚌ầ𝚖 𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚊𝚢 15/6🔔
💌68m-2PN2WC giá 2.8 tỷ nhà trống, tầng trung, balcon Tây Nam;
💌68m-2PN2WC giá 2.89 tỷ, tặng Full nội thất sang xịn mịn, tầng trung, balcon Đông Nam;
💌75m-2PN2WC giá 3.1 tỷ, Full NT, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
💌90m-3PN2WC giá 3.6 tỷ, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
❗️𝐆𝐈Á 𝐂Ò𝐍 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐋ƯỢ𝐍𝐆 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝐂𝐇Ủ❗️
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 15/06/2021

🎁🎁🎁 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐡𝐮ê 𝐂ă𝐧 𝐇ộ 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐂ư 𝐕𝐢𝐕𝐚 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟔🎁🎁🎁
❗️ Diện tích: 100m2
❗️Nội thất hoàn thiện như ảnh dưới
❗️Thời hạn hđ thuê:1 năm, cọc 2 tháng, thanh toán tiền nhà đầu tháng.
❗️ Kết cấu: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Thích hợp thuê để ở lâu dài
❗️ Căn hộ còn sở hữu những tiện ích nội khu có diện tích cụ thể như: dành riêng cho nhà trẻ với diện tích khá lớn 548m, diện tích phòng sinh hoạt cộng đồng lên tới 487m2.
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

07/06/2021

💪🏽💪🏽💪🏽 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐆𝐀𝐒𝐔𝐈𝐓𝐄: 𝐒Ổ 𝐇Ồ𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐓𝐀𝐘 – 𝐍𝐈Ề𝐌 𝐓𝐈𝐍 𝐕Ữ𝐍𝐆 𝐂𝐇Ắ𝐂 💪🏽💪🏽💪🏽
____________________
👉 𝙽ă𝚖 𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝚃𝙿𝙷𝙲𝙼 𝚌ó 𝚐ầ𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷𝟶 𝚍ự á𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚑ơ𝚗 𝟼.𝟻𝟶𝟶 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 𝚕ý & 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐ư𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 đó, 𝚌ó 𝚌ả 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ự á𝚗 𝚑ạ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐, 𝚗ằ𝚖 𝚝ạ𝚒 𝚌á𝚌 𝚟ị 𝚝𝚛í đắ𝚌 đị𝚊 𝚟𝚎𝚗 𝚜ô𝚗𝚐 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖 (𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚂𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚜). 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐, 𝚋ướ𝚌 𝚚𝚞𝚊 𝟸𝟶𝟸𝟷 𝚜ẽ 𝚌à𝚗𝚐 𝚕à 𝚍ị𝚙 “𝙻ử𝚊 𝚝𝚑ử 𝚟à𝚗𝚐” để 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 & 𝚝𝚒ề𝚖 𝚕ự𝚌 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚍ự á𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑.
🎁🎁🎁 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝙲𝙿Đ𝚃 𝙿𝚑ươ𝚗𝚐 𝚅𝚒ệ𝚝 (𝙿𝚅𝙸𝚗𝚟𝚎𝚜𝚝) 𝚡𝚒𝚗 𝚑â𝚗 𝚑𝚘𝚊𝚗 𝚌𝚑ú𝚌 𝚖ừ𝚗𝚐 𝚀𝚞ý 𝚌ư 𝚍â𝚗 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚜ẽ 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 đó𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝙶𝚒ấ𝚢 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 đấ𝚝, 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚜ở 𝚑ữ𝚞 𝚗𝚑à ở 𝚟à 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗 𝚐ắ𝚗 𝚕𝚒ề𝚗 𝚟ớ𝚒 đấ𝚝 (𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐) 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚍ự á𝚗 𝚃𝚑𝚎 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚐𝚒𝚊 𝚝ă𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị, 𝚝𝚑ể 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐.
____________________
🔔𝙲ậ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚌á𝚌 𝙳𝚎𝚊𝚕 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 đã 𝚌ầ𝚖 𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚊𝚢 07/6🔔
💌68m-2PN2WC giá 2.8 tỷ nhà trống, tầng trung, balcon Tây Nam;
💌68m-2PN2WC giá 2.89 tỷ, tặng Full nội thất sang xịn mịn, tầng trung, balcon Đông Nam;
💌75m-2PN2WC giá 3.1 tỷ, Full NT, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
💌90m-3PN2WC giá 3.6 tỷ, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
❗️𝐆𝐈Á 𝐂Ò𝐍 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐋ƯỢ𝐍𝐆 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝐂𝐇Ủ❗️
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

💪🏽💪🏽💪🏽 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐆𝐀𝐒𝐔𝐈𝐓𝐄: 𝐒Ổ 𝐇Ồ𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐓𝐀𝐘 – 𝐍𝐈Ề𝐌 𝐓𝐈𝐍 𝐕Ữ𝐍𝐆 𝐂𝐇Ắ𝐂 💪🏽💪🏽💪🏽
____________________
👉 𝙽ă𝚖 𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝚃𝙿𝙷𝙲𝙼 𝚌ó 𝚐ầ𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷𝟶 𝚍ự á𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚑ơ𝚗 𝟼.𝟻𝟶𝟶 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 𝚕ý & 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐ư𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 đó, 𝚌ó 𝚌ả 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ự á𝚗 𝚑ạ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐, 𝚗ằ𝚖 𝚝ạ𝚒 𝚌á𝚌 𝚟ị 𝚝𝚛í đắ𝚌 đị𝚊 𝚟𝚎𝚗 𝚜ô𝚗𝚐 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖 (𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚂𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚜). 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐, 𝚋ướ𝚌 𝚚𝚞𝚊 𝟸𝟶𝟸𝟷 𝚜ẽ 𝚌à𝚗𝚐 𝚕à 𝚍ị𝚙 “𝙻ử𝚊 𝚝𝚑ử 𝚟à𝚗𝚐” để 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 & 𝚝𝚒ề𝚖 𝚕ự𝚌 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚍ự á𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑.
🎁🎁🎁 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝙲𝙿Đ𝚃 𝙿𝚑ươ𝚗𝚐 𝚅𝚒ệ𝚝 (𝙿𝚅𝙸𝚗𝚟𝚎𝚜𝚝) 𝚡𝚒𝚗 𝚑â𝚗 𝚑𝚘𝚊𝚗 𝚌𝚑ú𝚌 𝚖ừ𝚗𝚐 𝚀𝚞ý 𝚌ư 𝚍â𝚗 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚜ẽ 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 đó𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝙶𝚒ấ𝚢 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 đấ𝚝, 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚜ở 𝚑ữ𝚞 𝚗𝚑à ở 𝚟à 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗 𝚐ắ𝚗 𝚕𝚒ề𝚗 𝚟ớ𝚒 đấ𝚝 (𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐) 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚍ự á𝚗 𝚃𝚑𝚎 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚐𝚒𝚊 𝚝ă𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị, 𝚝𝚑ể 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐.
____________________
🔔𝙲ậ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚌á𝚌 𝙳𝚎𝚊𝚕 𝙿𝚎𝚐𝚊𝚜𝚞𝚒𝚝𝚎 đã 𝚌ầ𝚖 𝚜ổ 𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚊𝚢 07/6🔔
💌68m-2PN2WC giá 2.8 tỷ nhà trống, tầng trung, balcon Tây Nam;
💌68m-2PN2WC giá 2.89 tỷ, tặng Full nội thất sang xịn mịn, tầng trung, balcon Đông Nam;
💌75m-2PN2WC giá 3.1 tỷ, Full NT, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
💌90m-3PN2WC giá 3.6 tỷ, balcon Đông Bắc, view Quận 1, tầng trung
❗️𝐆𝐈Á 𝐂Ò𝐍 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐋ƯỢ𝐍𝐆 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝐂𝐇Ủ❗️
☎️𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭/𝟎𝟗𝟎𝟐𝟓𝟏𝟒𝟒𝟓𝟏/𝐆ặ𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐓ư 𝐕ấ𝐧 𝐁ĐS 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟖

Photos from Căn hộ giá tốt Sài Gòn's post 06/06/2021

Chúc mừng các chủ nhà đã đang và sắp sở hữu căn hộ Dreamhome Palace quận 8 . Đường Trịnh Quang Nghĩ đang được mở rộng . Lên lộ giới 40m

Sẵn dây ai chưa và đang có nhu cầu cần bán căn hộ

Cần bán 62m2 DREAMHOME PALACE
- căn 52m2 2pn giá 1.511
- Căn 62m2 2PN2WC giá 1 tỷ 680 bao hết 100% giá có VAT cộng chênh lệch và thuế phí snag tên công chứng.Ngân hàng cho vay 1tỷ 050

- Căn Góc 79m2 3PN giá 2,050 tỷ. Ngân hàng cho vay 1,3ty
Ngân hàng ocenbank và lienvietportbank cho vay
👉Căn hộ đã bàn giao. Nhà đẹp như hình
☎️ Liên hệ: 0908.304747

Videos (show all)

Chính chủ cần bán căn hộ Lavida Plus Quận 7.Diện tích : 75,06m2 (phần thô), lầu cao thoáng mát, view Quận 1 , liền kề Ph...
❗❗The Sóng Vũng Tàu -  YẾU TỐ KHAN HIẾM:💦 Là dự án độc tôn và duy nhất trong phân khúc triển khai vào thời điểm này tại ...
Đất nền sổ đỏ Bà rịa, cam kết đền 50% giá trị hợp đồng nếu chậmra sổ. 8tr/m2 , hỗ trợ ra hàng, cam kết sinh lời

Products

Căn hộ. Nhà phố cho thuê mua bán ký gửi quận 8

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
Other Ho Chi Minh City gyms & sports facilities (show all)
VFootball VFootball
38/6A, Nguyễn Văn Trỗi
Ho Chi Minh City, 700000

Official fanpage of YAN Digital JSC Fanpage phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của ĐT Việt Nam. Sống trọn từng phút giây cùng tuyển Việt Nam.

Peace Yoga Peace Yoga
501 Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6
Ho Chi Minh City

- Đến với Peace Yoga, bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời thông qua việc luyện tập kết hợp thư giãn. - HLV có chuyên môn cao, vui vả và tận tình hướng dẫn kỹ lưỡng trong quá trình luyện tập.

CLB Kenyukai Kendo HCM - 剣友会 CLB Kenyukai Kendo HCM - 剣友会
Nhà Thiếu Nhi TP. HCM (tầng 2, Phòng 209), 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Kenyukai Kendo Club, the meaning of 交剣知愛 - Ko Ken Chi Ai. We create bonding and celebrate friendship through the practice of the swords and training of the minds.

Curves Việt Nam Curves Việt Nam
4J Cư Xá Phan đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

The official fan page of Curves in Việt Nam Trang Facebook chính thức của Curves tại Việt Nam

Đại Thắng Battery Đại Thắng Battery
89A Đường Số 5 ,Phường 17 ,Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City

chuyên kinh doanh tất cả các loại ắc quy:ô tô ,xe máy ,tàu thuyền,xe golf,xe nâng,xe đạp điện,xe máy điện,xe đồ chơi,....

GYM PHÚC KHANG GYM PHÚC KHANG
35/2A, Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q.12
Ho Chi Minh City

SỨC KHOẺ LÀ VÀNG

MusCle and FinesS MusCle and FinesS
H
Ho Chi Minh City, 084

MusCle and FitnesS...Training...workout...

Easy Search Easy Search
5Bis Văn Thân P.8 Q.6
Ho Chi Minh City

Easy Search cung cấp sản phẩm thể thao và công nghệ điện tử, uy tín và chất lượng

ShalomShop_Phụ Kiện Linh Kiện Giá Rẻ - Uy Tín - Chất Lượng ShalomShop_Phụ Kiện Linh Kiện Giá Rẻ - Uy Tín - Chất Lượng
Ho Chi Minh City, 700000

ShalomShop - đồng hành với bạn trên mọi nẻo đường!

TDC_VUG TDC_VUG
53 Võ Văn Ngân
Ho Chi Minh City

Trang thông tin chính thức về đội tuyển bóng đá nam của TDC tham gia giải VUG 2015 nói riêng và toàn cảnh VUG nói chung

Cho Thuê Âm Thanh Cho Thuê Âm Thanh
6/11 Phạm Văn Hai, P2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 7000

http://chothueamthanhhcm.com

Bảo Moto PKL Bảo Moto PKL
Ho Chi Minh City

Mua bán các loại phân khối lớn Sport, Naked bikes