Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7

Comments

CÙNG TẮT ĐÈN VÀ THẮP NẾN!
HỖ TRỢ ĐỢT 3 NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Theo Công văn 3181/UBND-VX ngày 25/09/2021, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc hỗ trợ (đợt 3) người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:
(1). Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.
(2). Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).
(3). Người phụ thuộc của đối tượng (2) gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).
(4). Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).
(5). Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại địa bàn xã, phường, thị trấn.
* Lưu ý: Không hỗ trợ đối với các trường hợp sau: (1) Người đang hưởng lương hưu; (2) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; (3) Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; (4) Người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021.

2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

3. Phương thức hỗ trợ:
Chi trả 01 lần cho đối tượng thụ hưởng, chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (tùy theo nhu cầu của người nhận hỗ trợ).

4. Thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện chi hỗ trợ (đợt 3) cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021.

TTTVPL HLGQ7
TỪ 1/10
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2021

Từ tháng 10/2021, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, áp dụng cho đối tượng là người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa; học sinh, sinh viên ảnh hưởng bởi Covid-19¥

1. Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thời gian thực hiện việc hỗ trợ từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 38.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.
Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
Cụ thể, người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người; từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng là 2,4 triệu đồng/người; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng 2,65 triệu đồng/người; từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng 2,9 triệu đồng/người; từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.
Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

2. DN nhỏ và vừa hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021,quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, có hiệu lực từ 15/10/2021
Trong đó, có một số chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa đáng chú ý như sau:
- Tăng mạnh mức hỗ trợ tư vấn DN nhỏ và vừa: DN siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/năm/DN (trước đây chỉ tối đa 3 triệu đồng); DN nhỏ không quá 100 triệu đồng/năm/DN (trước đây không quá 5 triệu đồng)...
- Thêm chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa do nữ làm chủ: hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn (không quá 70 triệu đồng/năm/DN) với DN siêu nhỏ; với DN nhỏ, mức hỗ trợ là 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/DN...

3. Bổ sung nhiều trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học phí

Nghị định 81/2021 của Chính phủ ngày 27/8/2021 về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập... sẽ có hiệu lực từ 15/10/2021.
Nghị định nêu rõ: Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.
Nghị định quy định 2 đối tượng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định 19 đối tượng được miễn học phí. Đồng thời bổ sung thêm nhiều học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn học phí so với quy định trước đây như: Người học chương trình trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; học sinh cấp hai ở thôn/bản đặc biệt khó khăn; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù…

4. Được đào tạo thạc sĩ trực tuyến khi có thiên tai, dịch bệnh

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.
Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung các quy định mới, cho phép trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng khác, cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo và đánh giá trực tuyến các học phần theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong điều kiện bình thường, các cơ sở đào tạo được tổ chức các lớp học trực tuyến với khối lượng học tập không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; bảo đảm chất lượng không thấp hơn so với các lớp học trực tiếp.
Ngoài ra, mỗi học viên có một hoặc hai người hướng dẫn luận văn, trong đó phải có một người là giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo. Tại một thời điểm, một người hướng dẫn độc lập không quá 5 học viên (tính cả số học viên thực hiện học phần tốt nghiệp của chương trình định hướng ứng dụng); trường hợp đồng hướng dẫn 2 học viên được tính tương đương hướng dẫn độc lập một học viên.

* Ngoài ra, còn một số chính sách khác có hiệu lực từ tháng 10/2021 như:

1. Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới

Thông tư 16/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 (thay thế Thông tư 70/2015/TT-BGTVT).
Đáng chú ý nhất, những xe kinh doanh vận tải đến 9 chỗ ngồi như xe taxi, xe công nghệ... sẽ được tăng thời gian kiểm định lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và 12 tháng đối với chu kỳ tiếp theo.
Thông tư cũng quy định về mẫu tem kiểm định mới để phân biệt giữa ô tô có kinh doanh vận tải và ô tô không doanh vận tải và điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm theo hướng tăng thời gian đối với xe kinh doanh vận tải đến 9 chỗ ngồi.
Điểm mới về hồ sơ là người đi đăng kiểm không còn phải xuất trình bảo hiểm xe như quy định cũ, mà chỉ cần xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe. Đồng thời, cần nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đối với trường hợp xe cải tạo.
Chú ý:
Bốn trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm, gồm: Xe có khiếm khuyết, hư hỏng, kiểm định không đạt; Xe thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định thì đơn vị đăng kiểm sẽ xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe, qua xác minh, không phù hợp với xe trên thực tế; Xe tạm nhập, tái xuất; Xe vi phạm giao thông quá hạn giải quyết.

2. Bắt buộc thi “nghe, đọc, viết” trên máy tính từ 01/7/2023 với chứng chỉ tiếng ngoại ngữ 6 bậc

Đây là nội dung tại Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 của Bộ GD&ĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cụ thể, khi thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc, các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi như sau:
- Từ nay đến 30/6/2023: Các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính.
- Bắt đầu từ ngày 01/7/2023: Tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính.

Như vậy, , trừ kỹ năng nói có thể thi trực tiếp hoặc thi trên máy tính, từ ngày 01/7/2023, 03 kỹ năng còn lại sẽ được tổ chức thi hoàn toàn trên máy tính.
Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/10/2021.

3. Ban hành mẫu giấy xác nhận để mua nhà ở xã hội mới

Thông tư 09/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 16/08/2021 hướng dẫn về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ 1/10/2021.
Ban hành kèm thông tư này là các mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mới, thay thế cho các mẫu ban hành kèm Thông tư số 20/2016/TT-BXD.
Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội lên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng. Nội dung thông tin cập nhật gồm: Họ và tên; số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số đăng ký thường trú; địa chỉ thường trú; những người có tên trong hộ gia đình; tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Trường hợp người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã được chủ đầu tư dự án đưa vào danh sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án, nhưng người đó không còn có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án đó có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng để cập nhật lại danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng.

4. Quy định mới về nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng

Thông tư 109/2021/TT-BQP ngày 23-08-2021 sửa đổi Thông tư 113/2016/TT-BQP của Bộ Quốc quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2021.
Thông tư quy định quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm như sau: Dưới 15 năm công tác được nghỉ 20 ngày; từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 25 ngày; từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 30 ngày.
Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đóng quân ở đơn vị xa gia đình (nơi cư trú của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm:
- Mười ngày khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên; đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và ở Nhà giàn DK1.
- Năm ngày khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và có hệ số khu vực 0,5 trở lên; đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực.

5. Hướng dẫn sử dụng kinh phí nhà nước hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2021.
Theo Thông tư, nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa gồm: Nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp; nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của các DN, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật; nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Thông tư cũng nêu rõ về nội dung và mức chi chung phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa. Đối với các nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuẩn thì định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành, gồm: Kinh phí tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết; hội nghị tập huấn; công tác phí trong nước; đi công tác nước ngoài; chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại; chi làm đêm, thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa; chi hoạt động kiểm tra, giám sát.

6. Thêm trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ

Điểm e khoản 5 Điều 3 Thông tư 70/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/10/2021, đã bổ sung thêm một loại phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ là xe ô tô đặc chủng gồm xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe ô tô đặc chủng khác của Bộ Công an.
Ngoài ra, các trường hợp khác vẫn được miễn phí như quy định cũ là xe cứu thương, xe chữa cháy, xe ô tô cảnh sát 113 có in dòng “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thân xe, xe ô tô chuyên chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn...

7. Tổ chức tín dụng chỉ được mua tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng

Theo Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước thì các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 27/10/2021.

TT TVPL HLGQ7

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỘI LUẬT GIA QUẬN 7

Giấy phép hoạt động số 28/TP-ĐKHĐ-TT ngày 21/8/2013 của Sở Tư pháp TP.HCM. Giám đốc: Luật sư Lê Hồng Lâm.

Operating as usual

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7 now takes appointments on their Page. 13/01/2022

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7 now takes appointments on their Page.

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7 now takes appointments on their Page.

Photos from Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7's post 04/12/2021

Photos from Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7's post

26/11/2021
19/11/2021

CÙNG TẮT ĐÈN VÀ THẮP NẾN!

Photos from Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7's post 16/10/2021

Photos from Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7's post

Photos from Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7's post 13/10/2021

Photos from Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7's post

05/10/2021

HỖ TRỢ ĐỢT 3 NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Theo Công văn 3181/UBND-VX ngày 25/09/2021, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc hỗ trợ (đợt 3) người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:
(1). Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.
(2). Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).
(3). Người phụ thuộc của đối tượng (2) gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).
(4). Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).
(5). Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại địa bàn xã, phường, thị trấn.
* Lưu ý: Không hỗ trợ đối với các trường hợp sau: (1) Người đang hưởng lương hưu; (2) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; (3) Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; (4) Người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021.

2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

3. Phương thức hỗ trợ:
Chi trả 01 lần cho đối tượng thụ hưởng, chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (tùy theo nhu cầu của người nhận hỗ trợ).

4. Thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện chi hỗ trợ (đợt 3) cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021.

TTTVPL HLGQ7

Photos from Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7's post 05/10/2021

Photos from Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 7's post

01/10/2021

TỪ 1/10

01/10/2021

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2021

Từ tháng 10/2021, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, áp dụng cho đối tượng là người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa; học sinh, sinh viên ảnh hưởng bởi Covid-19¥

1. Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thời gian thực hiện việc hỗ trợ từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 38.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.
Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
Cụ thể, người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người; từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng là 2,4 triệu đồng/người; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng 2,65 triệu đồng/người; từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng 2,9 triệu đồng/người; từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.
Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

2. DN nhỏ và vừa hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021,quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, có hiệu lực từ 15/10/2021
Trong đó, có một số chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa đáng chú ý như sau:
- Tăng mạnh mức hỗ trợ tư vấn DN nhỏ và vừa: DN siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/năm/DN (trước đây chỉ tối đa 3 triệu đồng); DN nhỏ không quá 100 triệu đồng/năm/DN (trước đây không quá 5 triệu đồng)...
- Thêm chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa do nữ làm chủ: hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn (không quá 70 triệu đồng/năm/DN) với DN siêu nhỏ; với DN nhỏ, mức hỗ trợ là 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/DN...

3. Bổ sung nhiều trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học phí

Nghị định 81/2021 của Chính phủ ngày 27/8/2021 về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập... sẽ có hiệu lực từ 15/10/2021.
Nghị định nêu rõ: Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.
Nghị định quy định 2 đối tượng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định 19 đối tượng được miễn học phí. Đồng thời bổ sung thêm nhiều học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn học phí so với quy định trước đây như: Người học chương trình trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; học sinh cấp hai ở thôn/bản đặc biệt khó khăn; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù…

4. Được đào tạo thạc sĩ trực tuyến khi có thiên tai, dịch bệnh

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.
Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung các quy định mới, cho phép trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng khác, cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo và đánh giá trực tuyến các học phần theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong điều kiện bình thường, các cơ sở đào tạo được tổ chức các lớp học trực tuyến với khối lượng học tập không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; bảo đảm chất lượng không thấp hơn so với các lớp học trực tiếp.
Ngoài ra, mỗi học viên có một hoặc hai người hướng dẫn luận văn, trong đó phải có một người là giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo. Tại một thời điểm, một người hướng dẫn độc lập không quá 5 học viên (tính cả số học viên thực hiện học phần tốt nghiệp của chương trình định hướng ứng dụng); trường hợp đồng hướng dẫn 2 học viên được tính tương đương hướng dẫn độc lập một học viên.

* Ngoài ra, còn một số chính sách khác có hiệu lực từ tháng 10/2021 như:

1. Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới

Thông tư 16/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 (thay thế Thông tư 70/2015/TT-BGTVT).
Đáng chú ý nhất, những xe kinh doanh vận tải đến 9 chỗ ngồi như xe taxi, xe công nghệ... sẽ được tăng thời gian kiểm định lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và 12 tháng đối với chu kỳ tiếp theo.
Thông tư cũng quy định về mẫu tem kiểm định mới để phân biệt giữa ô tô có kinh doanh vận tải và ô tô không doanh vận tải và điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm theo hướng tăng thời gian đối với xe kinh doanh vận tải đến 9 chỗ ngồi.
Điểm mới về hồ sơ là người đi đăng kiểm không còn phải xuất trình bảo hiểm xe như quy định cũ, mà chỉ cần xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe. Đồng thời, cần nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đối với trường hợp xe cải tạo.
Chú ý:
Bốn trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm, gồm: Xe có khiếm khuyết, hư hỏng, kiểm định không đạt; Xe thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định thì đơn vị đăng kiểm sẽ xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe, qua xác minh, không phù hợp với xe trên thực tế; Xe tạm nhập, tái xuất; Xe vi phạm giao thông quá hạn giải quyết.

2. Bắt buộc thi “nghe, đọc, viết” trên máy tính từ 01/7/2023 với chứng chỉ tiếng ngoại ngữ 6 bậc

Đây là nội dung tại Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 của Bộ GD&ĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cụ thể, khi thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc, các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi như sau:
- Từ nay đến 30/6/2023: Các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính.
- Bắt đầu từ ngày 01/7/2023: Tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính.

Như vậy, , trừ kỹ năng nói có thể thi trực tiếp hoặc thi trên máy tính, từ ngày 01/7/2023, 03 kỹ năng còn lại sẽ được tổ chức thi hoàn toàn trên máy tính.
Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/10/2021.

3. Ban hành mẫu giấy xác nhận để mua nhà ở xã hội mới

Thông tư 09/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 16/08/2021 hướng dẫn về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ 1/10/2021.
Ban hành kèm thông tư này là các mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mới, thay thế cho các mẫu ban hành kèm Thông tư số 20/2016/TT-BXD.
Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội lên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng. Nội dung thông tin cập nhật gồm: Họ và tên; số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số đăng ký thường trú; địa chỉ thường trú; những người có tên trong hộ gia đình; tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Trường hợp người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã được chủ đầu tư dự án đưa vào danh sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án, nhưng người đó không còn có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án đó có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng để cập nhật lại danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng.

4. Quy định mới về nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng

Thông tư 109/2021/TT-BQP ngày 23-08-2021 sửa đổi Thông tư 113/2016/TT-BQP của Bộ Quốc quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2021.
Thông tư quy định quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm như sau: Dưới 15 năm công tác được nghỉ 20 ngày; từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 25 ngày; từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 30 ngày.
Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đóng quân ở đơn vị xa gia đình (nơi cư trú của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm:
- Mười ngày khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên; đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và ở Nhà giàn DK1.
- Năm ngày khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và có hệ số khu vực 0,5 trở lên; đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực.

5. Hướng dẫn sử dụng kinh phí nhà nước hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2021.
Theo Thông tư, nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa gồm: Nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp; nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của các DN, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật; nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Thông tư cũng nêu rõ về nội dung và mức chi chung phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa. Đối với các nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuẩn thì định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành, gồm: Kinh phí tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết; hội nghị tập huấn; công tác phí trong nước; đi công tác nước ngoài; chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại; chi làm đêm, thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa; chi hoạt động kiểm tra, giám sát.

6. Thêm trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ

Điểm e khoản 5 Điều 3 Thông tư 70/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/10/2021, đã bổ sung thêm một loại phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ là xe ô tô đặc chủng gồm xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe ô tô đặc chủng khác của Bộ Công an.
Ngoài ra, các trường hợp khác vẫn được miễn phí như quy định cũ là xe cứu thương, xe chữa cháy, xe ô tô cảnh sát 113 có in dòng “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thân xe, xe ô tô chuyên chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn...

7. Tổ chức tín dụng chỉ được mua tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng

Theo Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước thì các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 27/10/2021.

TT TVPL HLGQ7

Videos (show all)

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM
CÓ ĐƯỢC MẤY ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI "BIẾT" VÀ "DÁM" PHÁT BIỂU NHƯ VẬY !?!?!?

Products

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:

LUẬT SƯ của chúng tôi đã từng tư vấn luật, soạn thảo hợp đồng xây dựng, hợp đồng thương mại cho Công ty CP Đức Khải.
CÔNG TY CP ĐỨC KHẢI với quy mô vốn trên 3.000 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Đầu tư phát triển dự án bất động sản và phân phối hàng gia dụng điện tử điện lạnh, xăng dầu.
Website: duckhai.com.vn

LUẬT SƯ của chúng tôi đã từng tư vấn luật, xin giấy phép đầu tư, soạn thảo hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán nhà đất, cho Công ty CP Đầu tư bất động sản Việt Nam.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM với quy mô vốn trên 200 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: đầu tư phát triển dự án bất động sản nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
Website: vinalandinvest.com.vn

LUẬT SƯ của chúng tôi đang thực hiện tư vấn luật thường xuyên về quản trị điều hành, đầu tư bất động sản, kinh doanh xuất nhập khẩu, lao động và thuế cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Nhà Bè.
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NHÀ BÈ là một Công ty có trên 20 năm hoạt động, có vị thế lớn tại Quận 7 và với quy mô vốn trên 30 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: xuất nhập khẩu, chế biến nông sản và đầu tư kinh doanh bất động sản.
Website: nhabexims.com.vn

LUẬT SƯ của chúng tôi đang thực hiện tư vấn luật thường xuyên về quản trị điều hành, góp vốn đầu tư, hoạt động giáo dục… cho Công ty CP Đầu tư Giáo dục quốc tế Bông Hoa nhỏ.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ BÔNG HOA NHỎ với quy mô vốn trên 60 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: giáo dục và đào tạo, hiện đã đầu tư xây dựng một Trường mầm non quốc tế Bông Hoa Nhỏ có quy mô lớn tại Đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
Website: bonghoanho.com

LUẬT SƯ của chúng tôi đã từng tư vấn luật, xin giấy phép kinh doanh, soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng thương mại cho Công ty CP Đầu tư TM và DV Phước Long
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM VÀ DV PHƯỚC LONG với quy mô vốn trên 30 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: kinh doanh khai thác và quản lý chợ, bán buôn hàng hóa tiêu dùng, nông sản, thực phẩm.
Website: chophuoclong.com.vn

LUẬT SƯ của chúng tôi đã từng tư vấn luật, xin Giấy phép lữ hành quốc tế cho Công ty CP du lịch quốc tế Sao Biển
CÔNG TY DU LỊCH QUỐC TẾ SAO BIỂN là một công ty du lịch lớn tại TP.Hồ Chí Minh.
Website: saobientravel.com
Với đội ngũ Luật sư, Chuyên gia pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm, yêu nghề, hết lòng vì công việc, hiểu rõ pháp luật vận dựng linh hoạt trong thực tiễn. Qua thời gian và năm tháng CHÚNG TÔI đã có hàng trăm khách hàng rất tin tưởng.

Telephone

Address


7 B đường Tân Phú, Phường Tân Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 08:00 - 10:30
Tuesday 08:00 - 10:30
Wednesday 08:00 - 10:30
Thursday 08:00 - 10:30
Friday 08:00 - 10:30

Other Lawyers & Law Firms in Ho Chi Minh City (show all)
Phuoc & Associates Phuoc & Associates
70 Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, District 2
Ho Chi Minh City, 700000

Phuoc & Partners is a leading legal consulting firm providing a comprehensive range of legal related services and solutions for international and domestic clients which are multinational corporations, domestic businesses...

BLC - Business Law Center BLC - Business Law Center
60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City

BUSINESS LAW CENTER (BLC) - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Tư vấn - Đào tạo về lĩnh vực Pháp luật kinh doanh

USA Visa Consulting Services Ltd USA Visa Consulting Services Ltd
02 Hải Triều
Ho Chi Minh City, 70000

Dịch vụ tư vấn Visa Di trú Hoa Kỳ (USA Visa Consulting Services for Immigration and Non-Immigration) Website: http://usavcs.com/

Nhà Đất Dakha - Kontum Nhà Đất Dakha - Kontum
23/31/18 Đình Nghi Xuân
Ho Chi Minh City, 700000

Mua bán ký gửi bất động sản Luôn mang đến cho quý khách hàng tính trung thực và giá cạnh tranh Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm vinh dự của chúng tôi

SureLaw Law Firm SureLaw Law Firm
25 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 7000

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp

Công ty TNHH Minh Thái Luật - minhthailuat.vn Công ty TNHH Minh Thái Luật - minhthailuat.vn
9/1 đường Số 9, Khu Phố 4, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM, Việt Nam
Ho Chi Minh City, +848

CÔNG TY TNHH MINH THÁI LUẬT LUẬT SƯ VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP 9/1 Đường số 9, KP4, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam H: 0903.35.80.83- 0973.478.478 E: [email protected]

Đồ Si giá rẻ Đồ Si giá rẻ
Ho Chi Minh City, GIỜ MỞ CỬA : 9.00AM - 9.00PM

LỌ LEM Store chuyên bán online mặt hàng 2hand : ÁO-ĐẦM-ÁO KHOÁC-ĐỒ LÔNG... xuất xứ Korea-China-Japan và Mỹ. Mở cửa : 9am - 9pm

Vpls.huynhtrunghieu Vpls.huynhtrunghieu
02 Thi Sách, Quận 1, HCM
Ho Chi Minh City, 028

VPLSHuynhTrungHieu

DC Counsel - Pháp Lý Doanh Nghiệp DC Counsel - Pháp Lý Doanh Nghiệp
99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 722404

Tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý và tham gia tranh tụng tại Tòa án Email: [email protected] Tel: 08.66540777 - 0912114353

LS Dương Hiển Vĩnh LS Dương Hiển Vĩnh
273 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

LS Dương Hiển Vĩnh

Đầu Tư Định Cư Canada Đầu Tư Định Cư Canada
Ho Chi Minh City, 700000

Văn phòng Luật sư Di trú Mỹ và Canada với bề dày kinh nghiệm lâu năm, rất nhiều hồ sơ thành công, chuyên hỗ trợ, thụ lý các Chương trình Đầu tư, Định cư, Du học Canada.

Trung tâm VietCert Trung tâm VietCert
205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 8408

Phòng nghiệp vụ 3 - Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy Vietcert