Phuong Mai Art & Cafe

Phuong Mai Art & Cafe

"Art destination" - Điểm đến nghệ thuật

A coffe shop with original paintings by Vietnamese artists. Đối lập với sự ồn ào và náo nhiệt của chợ Bến Thành, PMG-Art & Coffee có một phong cách hoàn toàn khác biệt.

Dù bạn là ai, bạn vẫn có thể tìm thấy nơi đó những phút giây yên bình thư thái, tĩnh lặng trong tâm hồn. Đặc biệt, nếu như bạn là người yêu thích nghệ thuật và hội hoạ thì PMG-Art & Coffee thật sự là một điểm đến lý tưởng.

Đến với PMG-Art & Coffee, chúng ta như chìm đắm trong những xúc cảm lãng mạn tuyệt vời bởi không gian thiết kế ấm cúng với những âm thanh du dương và sâu lắng của những bản nhạ

31/10/2021

... as ever as...
...Master Nghi Thanh Tran...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#MasterNghiThanhTran
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#G
#Ever
#Further
#AsUsual
#AsInfinity
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

... as ever as...
...Master Nghi Thanh Tran...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#MasterNghiThanhTran
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#G
#Ever
#Further
#AsUsual
#AsInfinity
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

29/10/2021

Cái gì... bất khả lộ... "trớ" Nhiêng cơ muốn là có luôn cớ lộ...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#NhiêngCơ
#NhiengCo
#HơiThở
#HoiTho
#ThểKhông
#TheKhong
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Cái gì... bất khả lộ... "trớ" Nhiêng cơ muốn là có luôn cớ lộ...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#NhiêngCơ
#NhiengCo
#HơiThở
#HoiTho
#ThểKhông
#TheKhong
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

21/10/2021

Len lén... vén nhiêng... thuần hết trơn...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#KhôngKhí
#KhongKhi
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#ViLẽ
#ViLe
#DiệuNhiêng
#DieuNhieng
#LẽThường
#LeThuong
#Khít
#Khit
#Trơn
#Tron
#LenLén
#LenLén
#VénNhiêng
#VenNhieng
#Thuần
#Thuan
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Len lén... vén nhiêng... thuần hết trơn...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#KhôngKhí
#KhongKhi
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#ViLẽ
#ViLe
#DiệuNhiêng
#DieuNhieng
#LẽThường
#LeThuong
#Khít
#Khit
#Trơn
#Tron
#LenLén
#LenLén
#VénNhiêng
#VenNhieng
#Thuần
#Thuan
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

14/10/2021

Thường biến... biến thường...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Thiềng
#Thieng
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#TạoHóa
#TaoHoa
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Thường biến... biến thường...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Thiềng
#Thieng
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#TạoHóa
#TaoHoa
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

09/10/2021

Vờn vờn... lượn lượn... tầm Nhiêng lẽ...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#LẫnKhông
#LanKhong
#MuônVàn
#MuonVan
#HơiThở
#HoiTho
#ThởThông
#ThoThong
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Vờn vờn... lượn lượn... tầm Nhiêng lẽ...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#LẫnKhông
#LanKhong
#MuônVàn
#MuonVan
#HơiThở
#HoiTho
#ThởThông
#ThoThong
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

18/09/2021

Siêu phẩm... Thiềng Thu... Vô Tận Không...
https://youtu.be/WSIT9tOD-JI

Thiềng Thu... Vô Tận Không... được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác... thể như siêu phẩm kiến tạo thời Thu...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#ThiềngThu
#ThiengThu
#ThiềngThuVôTậnKhông
#ThiengThuVoTanKhong
#AutumnMeditationG
#TriểnHóa
#TrienHoa
#BìnhThể
#BinhThe
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Siêu phẩm... Thiềng Thu... Vô Tận Không...
https://youtu.be/WSIT9tOD-JI

Thiềng Thu... Vô Tận Không... được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác... thể như siêu phẩm kiến tạo thời Thu...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#ThiềngThu
#ThiengThu
#ThiềngThuVôTậnKhông
#ThiengThuVoTanKhong
#AutumnMeditationG
#TriểnHóa
#TrienHoa
#BìnhThể
#BinhThe
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

06/09/2021

Ngơ ngác... cái ọt... nhập thể hòa Nhiêng... hết "thồn"...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#SẻChia
#SeChia
#ĐủĐầy
#DuDay
#HơiThở
#HoiTho
#NhịpĐập
#NhipDap
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Ngơ ngác... cái ọt... nhập thể hòa Nhiêng... hết "thồn"...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#SẻChia
#SeChia
#ĐủĐầy
#DuDay
#HơiThở
#HoiTho
#NhịpĐập
#NhipDap
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

05/09/2021

Ngơ ngác... cái ọt... nhập thể hòa Nhiêng... hết "thồn"...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#SẻChia
#SeChia
#ĐủĐầy
#DuDay
#HơiThở
#HoiTho
#NhịpĐập
#NhipDap
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Ngơ ngác... cái ọt... nhập thể hòa Nhiêng... hết "thồn"...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#SẻChia
#SeChia
#ĐủĐầy
#DuDay
#HơiThở
#HoiTho
#NhịpĐập
#NhipDap
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

30/08/2021

Ta đang như Nhiêng... các thể "soa" rồi... Nhiên thích có “g” được “Không”...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#NhưNhiêng
#NhuNhieng
#Nhiêng
#Nhieng
#Thể
#The
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Ta đang như Nhiêng... các thể "soa" rồi... Nhiên thích có “g” được “Không”...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#NhưNhiêng
#NhuNhieng
#Nhiêng
#Nhieng
#Thể
#The
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

17/08/2021

Không... Nhiêng...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

Không... Nhiêng...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#KhôngKhí
#KhongKhi
#TựNhiêng
#TuNhieng
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

11/08/2021

Sẻ Chia: https://www.youtube.com/watch?v=qmozu94N6zY...
... Sẻ Chia không phải là làm từ thiện mà sự Sẻ Chia chỉ đơn giản giống như hơi thở... Hơi thở các Con tự nhiêng thế nào thì việc Sẻ Chia... cũng tự nhiêng như thế đó...
Tạo Hóa cũng là Con... sẵn đủ đầy và luôn sẻ chia như nhịp đập nơi tim... như hơi thở trong Con...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

Sẻ Chia: https://youtu.be/qmozu94N6zY
... Sẻ Chia không phải là làm từ thiện mà sự Sẻ Chia chỉ đơn giản giống như hơi thở... Hơi thở các Con tự nhiêng thế nào thì việc Sẻ Chia... cũng tự nhiêng như thế đó...
Tạo Hóa cũng là Con... sẵn đủ đầy và luôn sẻ chia như nhịp đập nơi tim... như hơi thở trong Con...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Thiềng
#Thieng
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#HơiThở
#HoiTho
#KhôngKhí
#KhongKhi
#SẻChia
#SeChia
#VôTận
#VoTan
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

08/08/2021

3 "trấm"... Vô Tận Không...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#TrơnKhông
#TronKhong
#VôTận
#VoTan
#3Chấm
#3Cham
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

3 "trấm"... Vô Tận Không...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#TrơnKhông
#TronKhong
#VôTận
#VoTan
#3Chấm
#3Cham
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

08/08/2021

3 "trấm"... Vô Tận Không...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#TrơnKhông
#TronKhong
#VôTận
#VoTan
#3Chấm
#3Cham
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

3 "trấm"... Vô Tận Không...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#TrơnKhông
#TronKhong
#VôTận
#VoTan
#3Chấm
#3Cham
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

03/08/2021

... như thể không thể không thế... thông theo y Sư Phụ Trần Thanh Nghị...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Thiềng
#Thieng
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#NgayTứcThì
#NgayTucThi
#ThấuHiểu
#ThauHieu
#KhoảnhKhắc
#KhoanhKhac
#ViDiệu
#ViDieu
#BảnLĩnh
#BanLinh
#KiếnTạo
#KienTao
#NộiLực
#NoiLuc
#ThựcTại
#ThucTai
#VữngVàng
#VungVang
#KiếnTác
#KienTac
#TâmThức
#TamThuc
#ChínhMình
#ChinhMinh
#KhaiSáng
#KhaiSang
#VôTận
#VoTan
#HơiThở
#HoiTho
#SẵnSàng
#SanSang
#VôĐối
#VoDoi
#LanTỏa
#LanToa
#KhôngKhí
#KhongKhi
#TươngTác
#TuongTac
#SiêuPhẩm
#SieuPham
#VôTận
#VoTan
#ĐủĐầy
#DuDay
#SẻChia
#SeChia
#TrọnVẹn
#TronVen
#TạoHóa
#TaoHoa

... như thể không thể không thế... thông theo y Sư Phụ Trần Thanh Nghị...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Thiềng
#Thieng
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#NgayTứcThì
#NgayTucThi
#ThấuHiểu
#ThauHieu
#KhoảnhKhắc
#KhoanhKhac
#ViDiệu
#ViDieu
#BảnLĩnh
#BanLinh
#KiếnTạo
#KienTao
#NộiLực
#NoiLuc
#ThựcTại
#ThucTai
#VữngVàng
#VungVang
#KiếnTác
#KienTac
#TâmThức
#TamThuc
#ChínhMình
#ChinhMinh
#KhaiSáng
#KhaiSang
#VôTận
#VoTan
#HơiThở
#HoiTho
#SẵnSàng
#SanSang
#VôĐối
#VoDoi
#LanTỏa
#LanToa
#KhôngKhí
#KhongKhi
#TươngTác
#TuongTac
#SiêuPhẩm
#SieuPham
#VôTận
#VoTan
#ĐủĐầy
#DuDay
#SẻChia
#SeChia
#TrọnVẹn
#TronVen
#TạoHóa
#TaoHoa

30/07/2021

Không... Nhiêng...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#KhôngKhí
#KhongKhi
#TựNhiêng
#TuNhieng
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Không... Nhiêng...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#KhôngKhí
#KhongKhi
#TựNhiêng
#TuNhieng
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

28/07/2021

Lặng lẽ... lẫn hòa... hơi thở Không...

Nhừ chưa... lặng lẽ hầm nữa à...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Thiềng
#Thieng
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#LặngLẽ
#LangLe
#HơiThở
#HoiTho
#KhoảngKhông
#KhoangKhong
#NghiệmThức
#NghiemThuc
#TươngQuan
#TuongQuan
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

28/07/2021

Lặng lẽ... hơi thở... Không... lẫn hòa...

Nhừ chưa... lặng lẽ hầm nữa à...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Thiềng
#Thieng
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#LặngLẽ
#LangLe
#HơiThở
#HoiTho
#KhoảngKhông
#KhoangKhong
#NghiệmThức
#NghiemThuc
#TươngQuan
#TuongQuan
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

26/07/2021

Hơi thở... Không...

Cái gì... bất khả lộ... "trớ" Nhiêng cơ muốn là có luôn cớ lộ...
...Sư Phụ Trần Thanh Nghị...

#SưPhụTrầnThanhNghị
#SuPhuTranThanhNghi
#MasterTrầnThanhNghị
#MasterTranThanhNghi
#VôTậnKhông
#VoTanKhong
#TrườngThiềngVôTậnKhông
#TruongThiengVoTanKhong
#Thiền
#Thien
#Meditation
#MeditationG
#VoTanKhongMeditationG
#LẽNhiêng
#LeNhieng
#NhiêngThiềng
#NhiengThieng
#Thiềng
#Thieng
#ThiềngNhiêng
#ThiengNhieng
#TạoHóa
#TaoHoa
#VôTận
#VoTan
#NhiêngCơ
#NhiengCo
#HơiThở
#HoiTho
#ThểKhông
#TheKhong
Vô Tận Không
Vo Tan Khong
Vô_Tận_Không
Vo_Tan_Khong

Our Story

Tĩnh lặng giữa những biến thường, đổi thay...

Products

Food and Beverages

Telephone

Address

Ho Chi Minh City
+84
Other Coffee Shops in Ho Chi Minh City (show all)
GuitarCafe GuitarCafe
Ho Chi Minh City

Cafeteria  NTTU  Quận 12 Cafeteria NTTU Quận 12
331 QL 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12
Ho Chi Minh City, 71500

☑️Nơi thưởng thức những tách cà phê thơm ngát mỗi sáng, thưởng thức điểm tâm 🍽 cùng nhiều thức uống thơm ngon khác chỉ có tại ☕ Cafeteria.NTTU.Quan12 đia chỉ ☑️

Viva Star Coffee - T6 Viva Star Coffee - T6
Số 49 Đường T6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Café Ngày Xưa Ấy Café Ngày Xưa Ấy
Ho Chi Minh City, 08

Ngày xưa ấy! Ngày của những bồng bột, ngô nghê. Ngày của những hạnh phúc và cả giọt nước mắt.

Kingsman 1 - đồng hồ 1:1 chuẩn cao nhất Kingsman 1 - đồng hồ 1:1 chuẩn cao nhất
948 Trường Chinh - P. 15 - Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, +84

Cosy Tea - Coffee một nơi ấm áp, và tràn đầy yêu thương

DIVA Piano Cafe DIVA Piano Cafe
102B Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Ho Chi Minh City, 7000

Không gian yên tĩnh thư giãn - lý tưởng cho họp nhóm và làm việc. Chương trình ca nhạc hằng đêm với phần biểu diễn guitar, piano, violin, sáo trúc....

Mr.Cafe Bingsu Mr.Cafe Bingsu
402-404 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10
Ho Chi Minh City, 70000

Mr.Cafe Bingsu

Saigon Deli Cafe Saigon Deli Cafe
91 Pasteur, Dist 1 (at Corner Ly Tu Trong St)
Ho Chi Minh City, 848

Restaurant & Cafe in HCMC _ 91 Pasteur, District 1

Cà phê Chuông Gió quận Phú Nhuận Cà phê Chuông Gió quận Phú Nhuận
221 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q . Phú Nhuận.
Ho Chi Minh City

CÀ PHÊ SÂN VƯỜN-MÁY LẠNH CƠM TRƯA VĂN PHÒNG CHỈ 35K TẶNG NƯỚC ÉP MIỄN PHÍ TỔ CHỨC TIỆC SINH NHẬT

Boardgame Coffee Boardgame Coffee
86 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Boardgame Coffee kết nối chia sẻ những người cùng đam mê

AA Coffee AA Coffee
102 Cao Duc Lan Q2
Ho Chi Minh City, 75

AA Coffee không phải là nơi lưu giữ kỷ niệm quá khứ mà là nơi tôn vinh những giá trị của thời gian. Kết nối bạn với thiên nhiên thông qua không gian thoáng mát, hệ thống đối lưu không khí tự nhiên.

Pleime Coffee Pleime Coffee
36/30 Nguyễn Gia Trí Phường 25 Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 72308

coffee shop