Salon Thái Hoàng

Salon Thái Hoàng

Comments

(Ca tóc khử đỏ + bấm + duỗi tự nhiên + nhuộm và phục hồi ). Nữa ngày nha mấy chị 😆.
💥SALON THÁI HOÀNG 💥
ĐỊA CHỈ : 193 BÌNH PHÚ, PHƯỜNG 11, QUẬN 6 ( 0937531177 )
" Kèm theo 2 tấm ảnh nét đẹp lao động của anh chủ nha mấy chị " 🤭
Lam rạt dep .salon đẹp

Chuyên gia tóc uốn Thái Hoàng quận 6
Đc: 193 bình phú, f11, q6 Đt: 0937531177

Operating as usual

07/08/2022

👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

16/07/2022

👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

15/07/2022

👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

09/07/2022

👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

07/07/2022

👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

06/07/2022

👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

05/07/2022

👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

28/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

27/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

Mưa qua phố vắng - Thái Hoàng ft Tố My 25/06/2022

Mưa qua phố vắng - Thái Hoàng ft Tố My

Mời cả nhà nghe nhạc phẩm viết về mùa mưa do Thái hoàng va Tố my thể hiện

Mưa qua phố vắng - Thái Hoàng ft Tố My Mưa qua phố vắng - Thái Hoàng ft Tố My

23/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

22/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

19/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

18/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

17/06/2022

Sắp tới hoàng mở khoá đào tạo cắt uốn tóc miễn phí cho các bạn thích nghề cắt uốn tóc , học song ở lại làm thợ hoặc ra mở salon ,vì số lượng có hạn cho nên các bạn đăng ký nhanh để sắp sếp khoá học , yêu cầu số luợng 10 nam 5 nữ , tuổi từ 16 đến 22 tuổi ngoan hiền không ngiện games ,không hút chích , không ngiện nhậu bỏ học , không ghiện games bắn cá , không cá độ số đề ,tư cách đạo đức tốt , sạch sẽ tươm tất hoạt bát không tự kĩ , em nào thật sự đam mê thì hoàng dạy miễn phí 100/00 DT gọi 0937531177 trực típ hoặc nhắn tin cho hoàng ( 1 nghề trong tay cả đời vững chắc )

11/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

06/06/2022

Thái hoàng chân thành cãm ơn qúy khách luôn ủng hộ cho salon Thái Hoàng
Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

05/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

04/06/2022

Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

31/05/2022

Chúc các tình yêu của tui ngủ ngon ai mai rãnh ghé salon mần tóc ngen Chị em rãnh qua mần tóc 👉 siêu khuyến mãi giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá cho qúy khách , y giá không nói 1 đuờng tính giá 1 nẻo như qúy khách thuờng gặp ở những salon khác .
🏠Địa Chỉ: 193 Bình Phú P11 Quận 6.
☎️ 0937531177 zalo 0937531177
-------------------------------------------------
✅GÓI COMBO
1️⃣Uốn phục hồi + cắt = 300 k

2️⃣Duỗi + Cắt = 300 k

3️⃣Nhuộm + cắt =300k

4️⃣uốn phồng chân tóc + gội = 300k

5️⃣ Hấp Phục hồi hư tổn manicure + gội =500k

6️⃣ cắt tóc nữ tạo kiễu + gội sấy = 150 k

7️⃣cắt tóc nam tạo kiễu + gội = 100 k

8️⃣ uốn tóc nam = 250 k

9️⃣ nhuộm tóc nam = 300 k

🔟 hấp phục hồi tóc colagen cho nam 100k

1️⃣1️⃣ hấp phục hồi colagen cho nữ =200k

1️⃣2️⃣ Nối tóc nguyên đầu từ 3,5 truệu đến 6 triệu bao nhuộm
=================================🏠 Hair salon THÁI HOÀNG
Địa chỉ: 193 Bình Phú, P11, Quận 6, Tp HCM
📞0937531177

Videos (show all)

👉 siêu khuyến mãi  giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá ...
👉 siêu khuyến mãi  giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá ...
👉 siêu khuyến mãi  giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá ...
👉 siêu khuyến mãi  giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá ...
👉 siêu khuyến mãi  giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá ...
👉 siêu khuyến mãi  giãm 50/00 hổ trợ làm đẹp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến tháng 1tháng 12 năm 2022 gói combo đồng giá ...

Category

Telephone

Address


191, Bình Phú
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:30 - 22:00
Tuesday 08:30 - 22:00
Wednesday 08:30 - 22:00
Thursday 08:30 - 22:00
Friday 08:30 - 22:00
Saturday 08:30 - 22:00
Sunday 08:30 - 22:00

Other Hair salons in Ho Chi Minh City (show all)
Tokyo Hair Studio - 193 Trương Vĩnh ký, Tân Phú Tokyo Hair Studio - 193 Trương Vĩnh ký, Tân Phú
193 Trương Vĩnh Ký, Tân Thành, Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Tokyo Hair Studio & Academy cung cấp các dịch vụ: => Đào tạo Hair chuyên nghiệp => Uốn - Duỗi & Nhuộm

Hoàng Phong Hair Salon luxury Hoàng Phong Hair Salon luxury
Ho Chi Minh City, 1000

Petra Gallova Hair Design Petra Gallova Hair Design
Thao Dien
Ho Chi Minh City

Petra Stanley - Specialist for haircuts Toni&Guy Academy

TheFace Luxury TheFace Luxury
380 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
Ho Chi Minh City, 72700

Tiệm Cắt Tóc, Làm Tóc

Quốc Anh Hair Salon Quốc Anh Hair Salon
258 Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân TPHCM
Ho Chi Minh City, 700000

Hoàng Long hair salon-TP Thủ Đức Hoàng Long hair salon-TP Thủ Đức
154 Lã Xuân Oai. Tăng Nhơn Phú A. Tp Thủ đức
Ho Chi Minh City, 700000

Chúng tôi sẽ giúp bạn chăm sóc mái tóc của mình hoàn hảo nhất

Behind The Chair Hair Studio Behind The Chair Hair Studio
92 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 7000

Chuyên Cắt/Nhuộm/Uốn Với kinh nghiệm gần 10 năm làm việc cùng không gian hiện

4Rau Barber Cutclub Quận 4 4Rau Barber Cutclub Quận 4
360B Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
Ho Chi Minh City, 700000

360B Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4

MyShop - Chuyên dụng cụ nối mi MyShop - Chuyên dụng cụ nối mi
Ho Chi Minh City, 700000

MiShop - chuyên cung cấp các vật liệu dùng để nối mi, ngành mi giá bao rẻ trên thị trường cả nước.

Làm tóc Siêu Tiết Kiệm cho học sinh, sinh viên. Làm tóc Siêu Tiết Kiệm cho học sinh, sinh viên.
74 đường Số 7, Khu Dân Cư Cityland Centerhills, Phường 7, Gò Vấp.
Ho Chi Minh City, 70000

Trang bạn đang xem thuộc sở hữu của "FineHairSalonHoàngPhi" (74 đường số 7, Khu dân cư Cityland Centerhills, phường 7, Gò Vấp) để hỗ trợ giá tiết kiệm nhất cho các tín đồ làm tóc là học sinh, sinh viên.

HIE HAIR SALON HIE HAIR SALON
60 Hoàng Hoa Thám Phường 7 Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Hair Salon HIE luôn đưa khách hàng lên hàng đầu . Uy tín chất lượng tạo lêm thư?

Hoàng Nga Hair Salon Hoàng Nga Hair Salon
Số 30 Nguyễn Hữu Cầu Phường Tân Định Q 1
Ho Chi Minh City, 700000

Cửa hàng chăm sóc sắc đẹp