IT. CAFE 18 hang tre

IT. CAFE 18 hang tre

CÁC THƯƠNG HIỆU: GUCCI, DOLCE&GABBANA, DSQUARED2, LOVE MOSCHINO, JUST Cavalli, VERSACE Jeans, Alexander MCQUEEN, PHILIPP PLEIN, BURBERRY ..................

Operating as usual

13/04/2018

JUST Cavalli NEW SS2018
Hàng có sẵn đủ size
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

13/04/2018

JUST Cavalli NEW SS2018
Hàng có sẵn đủ size
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

13/04/2018

JUST Cavalli NEW SS2018
Hàng có sẵn đủ size
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

11/04/2018

JUST Cavalli NEW SS2018
Hàng có sẵn đủ size
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

11/04/2018

VERSACE NEW SS2018
Hàng có sẵn đủ size
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

11/04/2018

T-shirt DSQUARED2 NEW SS2018
Hàng có sẵn đủ size
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

04/01/2018

Jean JUST Cavalli NEW FW2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

04/01/2018

VERSACE Jeans
Hàng có sẵn size: 50
SALE 60%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

04/01/2018

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

03/01/2018

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

03/01/2018

T-shirt VERSACE Jeans NEW FW2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

03/01/2018

POLO VERSACE Jeans NEW FW2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

02/01/2018

T-shirt VERSACE Jeans NEW FW2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

02/01/2018

POLO LOVE MOSCHINO NEW FW2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

02/01/2018

NỈ LOVE MOSCHINO NEW FW2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

01/01/2018

T-shirt PHILIPP PLEIN NEW 2017
Hàng có sẵn
SALE OFF
Giá: 4tr500
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

01/01/2018

T-shirt PHILIPP PLEIN NEW 2017
Hàng có sẵn
SALE OFF
Giá: 4tr500
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

01/01/2018

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

29/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

29/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

29/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

26/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

26/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

26/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

23/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

23/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

23/12/2017

T-shirt LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

19/12/2017

Jean LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

19/12/2017

Jean LOVE MOSCHINO NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

19/12/2017

Jean VERSACE Jeans NEW FW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

18/12/2017

SƠ MI JUST Cavalli NEW FW2017
Hàng có sẵn đủ size
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

18/12/2017

ÁO KHOÁC VERSACE Jeans NEW FW2017
Hàng có sẵn đủ size
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

18/12/2017

DOLCE&GABBANA
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

17/12/2017

DSQUARED2 NEW 2017
Hàng có sẵn
SALE 50%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

17/12/2017

DOLCE&GABBANA
Hàng có sẵn
SALE 60%
Giá: Ib
IT. Chuyên hàng chính hãng 100% nhập từ châu âu
🏙 Địa chỉ: IT. 18 hàng tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội
☎️ 0984.681.897 , 0964.133.753

Telephone

Address


532 Điện Biên Phủ - Phường 11 - Quận 10
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:00 - 22:00
Tuesday 08:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 22:00
Thursday 08:00 - 22:00
Friday 08:00 - 22:00
Saturday 08:00 - 22:00
Sunday 08:00 - 22:00
Other Ho Chi Minh City restaurants (show all)
CHIP HOUSE CHIP HOUSE
Ho Chi Minh City

Mang Điều Tốt Đẹp Đến Cho Khách Hàng

Piaggio Vespa Biên Hoà Piaggio Vespa Biên Hoà
75 Võ Văn Kiêt, KP3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City

Bắp Rang Bơ Chín Nghĩa Bắp Rang Bơ Chín Nghĩa
32 đường 14, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên kinh doanh sỉ và lẻ Bắp Rang Bơ

Chè sài gòn Chè sài gòn
136/16van Kiếp,phường 3,bình Thạnh
Ho Chi Minh City

món ngon sài gòn, ăn vặt sài gòn,món ngon bình thạnh

Cô Út - Đặc sản Phan Thiết tại TP.HCM Cô Út - Đặc sản Phan Thiết tại TP.HCM
182 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

���Đặc Sán 6 Món Bánh PHAN THIẾT ���Quán CÔ ÚT - 182 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, TPHCM ��chỉ từ 18k 1 người ăn. ���Checkin Fanpage: Giảm ngay 5%

Nhà hàng sinh thái câu cá giải trí 30 Nhà hàng sinh thái câu cá giải trí 30
C11/33 Nguyễn Văn Linh
Ho Chi Minh City, 250

Eureka Cafe Eureka Cafe
107 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City

Let Your Talent Shine

XÃ MẬP FOOD XÃ MẬP FOOD
535/52 Thống Nhất Phường 16 Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp nguyên liệu bánh tráng trộn giá sỉ rẻ nhất sài gòn,ngoài ra chúng tôi

Bún Bò Thành Nội Bún Bò Thành Nội
309 Lê Quang Định P.7 Q.Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Hoa Tươi Mộc Miên Cửa Hàng Hoa Tươi Mộc Miên
81 Đỗ Xuân Hợp.P Phước Long B. Q9
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyen thiết kế các sản phẩm hoa tươi. Hoa sinh nhật,cưới hỏi,thôi nôi,chúc mừng khai trương, hoa văn phòng va hoa chia buồn. Giao hàng tận nơi theo ưu cầu

Milano Coffee 689 Milano Coffee 689
Số 10 đường Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Ho Chi Minh City, 08

Cà phê mang về - Cà phê văn phòng

F2 Story F2 Story
118/30 Trần Quang Diệu, P14, Q3
Ho Chi Minh City, 0000000

Event - Coffee - Community