Phụ Kiện HDPE Elysee - Cyprus

Phụ Kiện HDPE Elysee - Cyprus

Comments

ĐAI KHỞI THỦY ĐÔI (CÓ VÒNG KIM LOẠI) - HDPE ELYSEE

Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 550C
Kích thước: 20X1/2 đến 200X4 (mm x in)
Trọng lượng: 80 - 1878 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 028 3957 4060
BỘ NỐI MẶT BÍCH - HDPE ELYSEE
______________
✅Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 330D
Kích thước: 50×1 1/2 đến 27/34×32 mm x in
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
📞Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại: bit.ly/2V8a52G
NỐI GIẢM - HDPE ELYSEE
_______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 321D
Kích thước: 15/22×20 đến 27/34×32 mm
Trọng lượng: 181 - 308 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
👉Xem chi tiết tại: https://goo.gl/Yk2GVN
☎️Hotline: 0919090302
NỐI THẲNG HAI ĐẦU REN NGOÀI - ELYSEE
___________
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 566
Kích thước: 1/2×1/2 đến 4×4 mm
Trọng lượng: 7.02- 200g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 NĂM
☎️Hotline: 0919 090 302
TÊ REN NGOÀI - HDPE ELYSEE
______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 333A
Kích thước: 16×1/2×16 đến 110x4x110 mm
Trọng lượng:56 - 3634 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅Bảo hành : 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
NỐI 2 ĐẦU REN TRONG - HDPE ELYSEE
_____
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 547
Kích thước: 1/2×1/2 đến 3×3 in2
Trọng lượng: 16.9 - 300 g
Chất liệu: Nhựa HDPE
______
✅Bảo hành : 1 năm
☎️Hotline: 0919 090 302 - 028 3957 4060
KHỚP NỐI GIẢM - HDPE ELYSEE
_______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 321D
Kích thước:15/22 x 20mm đến 27/34 x 32mm
Trọng lượng: 181- 308 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 NĂM
☎️Hotline: 0919 090 302
NỐI REN NGOÀI - HDPE ELYSEE

✅Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.

Mã sản phẩm: 330
Kích thước: 16×3/8 đến 110×4 mm x in
Trọng lượng: 28-1658 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại: https://bit.ly/3aE1bOf
KHỚP NỐI GIẢM - HDPE ELYSEE
_______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 321D
Kích thước:15/22 x 20mm đến 27/34 x 32mm
Trọng lượng: 181- 308 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 NĂM
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết: https://goo.gl/WNLZVk
CO GẮN TƯỜNG - HDPE ELYSEE
_______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 332D
Kích thước: 20×1/2 đến 25×3/4 mm x in
Trọng lượng: 70 - 102 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại: https://goo.gl/kq1jKf
NỐI THẲNG HDPE & PP-R. ELYSEE
________
Khớp nối tổng thể dùng để nối ống HDPE & PP-R, khớp nối có nhiều kích thước khác nhau.
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.

Mã sản phẩm: 321C
Kích thước: 20×15 đến 32×28 mm
Dải áp suất hoạt động: 10 - 16 bar
Chất liệu: Nhựa HDPE
________
✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại:https://bit.ly/2XQhK5A
TÊ REN NGOÀI - HDPE ELYSEE
_____________

Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 333A
Kích thước: 16×1/2×16 đến 110x4x110 mm
Trọng lượng:56 - 3634 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại: https://goo.gl/djkG3a

Viet Garden là nhà phân phối chính thức phụ kiện HDPE - ELYSEE Cộng Hoà Síp và thiết bị tưới tự động HUNTER - USA tại Việt Nam, Laos và Cambodia.

Chuyên cung cấp, tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống

Operating as usual

Photos from Phụ Kiện HDPE Elysee - Cyprus's post 23/11/2021

ĐAI KHỞI THỦY ĐÔI (CÓ VÒNG KIM LOẠI) - HDPE ELYSEE

Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 550C
Kích thước: 20X1/2 đến 200X4 (mm x in)
Trọng lượng: 80 - 1878 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 028 3957 4060

09/12/2020

BỘ NỐI MẶT BÍCH - HDPE ELYSEE
______________
✅Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 330D
Kích thước: 50×1 1/2 đến 27/34×32 mm x in
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
📞Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại: bit.ly/2V8a52G

01/12/2020

NỐI GIẢM - HDPE ELYSEE
_______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 321D
Kích thước: 15/22×20 đến 27/34×32 mm
Trọng lượng: 181 - 308 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
👉Xem chi tiết tại: https://goo.gl/Yk2GVN
☎️Hotline: 0919090302

18/11/2020

NỐI THẲNG HAI ĐẦU REN NGOÀI - ELYSEE
___________
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 566
Kích thước: 1/2×1/2 đến 4×4 mm
Trọng lượng: 7.02- 200g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 NĂM
☎️Hotline: 0919 090 302

22/10/2020

TÊ REN NGOÀI - HDPE ELYSEE
______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 333A
Kích thước: 16×1/2×16 đến 110x4x110 mm
Trọng lượng:56 - 3634 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅Bảo hành : 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302

01/10/2020

NỐI 2 ĐẦU REN TRONG - HDPE ELYSEE
_____
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 547
Kích thước: 1/2×1/2 đến 3×3 in2
Trọng lượng: 16.9 - 300 g
Chất liệu: Nhựa HDPE
______
✅Bảo hành : 1 năm
☎️Hotline: 0919 090 302 - 028 3957 4060

15/09/2020

KHỚP NỐI GIẢM - HDPE ELYSEE
_______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 321D
Kích thước:15/22 x 20mm đến 27/34 x 32mm
Trọng lượng: 181- 308 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 NĂM
☎️Hotline: 0919 090 302

01/09/2020

KHỚP NỐI GIẢM - HDPE ELYSEE
_______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 321D
Kích thước:15/22 x 20mm đến 27/34 x 32mm
Trọng lượng: 181- 308 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 NĂM
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết: https://goo.gl/WNLZVk

25/08/2020

CO GẮN TƯỜNG - HDPE ELYSEE
_______
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 332D
Kích thước: 20×1/2 đến 25×3/4 mm x in
Trọng lượng: 70 - 102 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại: https://goo.gl/kq1jKf

11/08/2020

NỐI THẲNG HDPE & PP-R. ELYSEE
________
Khớp nối tổng thể dùng để nối ống HDPE & PP-R, khớp nối có nhiều kích thước khác nhau.
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.

Mã sản phẩm: 321C
Kích thước: 20×15 đến 32×28 mm
Dải áp suất hoạt động: 10 - 16 bar
Chất liệu: Nhựa HDPE
________
✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại:https://bit.ly/2XQhK5A

21/07/2020

TÊ REN NGOÀI - HDPE ELYSEE
_____________

Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 333A
Kích thước: 16×1/2×16 đến 110x4x110 mm
Trọng lượng:56 - 3634 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại: https://goo.gl/djkG3a

13/07/2020

BÍCH NHỰA RỖNG - HDPE ELYSEE
_____
Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 959
Kích thước: 2; 21/2; 3 in
Trọng lượng: 214 - 298 g
Chất liệu: Nhựa HDPE
______
✅BẢO HÀNH: 2 năm
☎️Hotline: 0919 090 302
📌Xem chi tiết tại: https://goo.gl/A8cu2D

22/05/2020

KHỚP NỐI MẶT BÍCH - HDPE ELYSEE

Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 330D
Kích thước: 50×1 1/2 đến 110x4 (mm x in)
Trọng lượng: 1340 - 4500 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

BẢO HÀNH: 2 năm
Xem chi tiết tại: https://goo.gl/yTZihj

31/12/2019

🎉 Một năm nữa đã trôi qua và giờ đây chúng ta hân hoan đón chào một năm mới, một thập kỷ mới!
🎉 VietGarden kính chúc quý khách năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ, hạnh phúc! Hi vọng được đồng hành cùng quý khách trong những dự án tiếp theo!
🎉Happy New Year 2020🎉

23/12/2019

🎉Vậy là một mùa Noel nữa lại đến!🎉
Trong không khí hân hoan mùa lễ hội, Viet Garden kính chúc quý khách một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp bên cạnh những người thân yêu của mình nhé!
Merry Christmas! 🥂

04/02/2019

“Đa lộc, đa tài, đa phú quý
Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm”

“Nhiều lộc, nhiều tài, nhiều của cải
Gặp thời, được lợi, được lòng người”

Đó cũng chính là lời chúc năm mới mà Viet Garden gửi đến quý khách hàng đã luôn quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp năm mới, Viet Garden gửi lời tri ân và cam kết sẽ không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty để mang lại sự hài lòng đến với khách hàng.

05/12/2018

KHỚP NỐI BỒN NƯỚC - HDPE ELYSEE

Dùng trong ngành cấp thoát nước và tưới tiêu.
Mã sản phẩm: 574
Kích thước: 1/2 đến 2 in
Trọng lượng:16.5-100 g
Chất liệu: Nhựa HDPE

BẢO HÀNH: 2 năm

Xem chi tiết tại: https://goo.gl/kfQcmZ

01/12/2018

GIỜ ĐÂY VIET GARDEN ĐÃ CÓ ZALO CHÍNH THỨC 😍

Quý khách hàng có thể liên hệ Zalo của Viet Garden thông qua địa chỉ: zalo.me/4024456456969133676

Truy cập Zalo của Viet Garden để cập nhật các thông tin và được báo giá về các sản phẩm Phụ kiện HDPE Elysee - Cyprus nhé!

04/05/2018

Phụ Kiện HDPE Elysee - Cyprus's cover photo

VIET GARDEN - ELYSEE Distributor around Indochina

Là nhà phân phối chính thức của hãng ELYSEE - Cộng Hoà Síp tại Việt Nam, Lào và Campuchia từ ngày 10 tháng 1 năm 2007, về phụ kiện HPDE hàng đầu trên thế giới cho ngành cấp thoát nước và tưới tiêu các dự án villa, khu du lịch, khu thương mại, sân golfs…

Viet Garden cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, phân phối cho tất cả các đại lý và nhà thầu trong khu vực Indochina.

Ngoài ra chúng tôi còn cử các chuyên gia giúp đỡ, huấn luyện để chắc chắn rằng tất cả các đại lý và nhà thầu đều lắp đặt chuyên nghiệp, chính xác ngay từ lần đầu tiên.

Category

Telephone

Address


205 Đào Duy Từ - Phường 6 - Quận 10
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 12:00

Other Business Services in Ho Chi Minh City (show all)
Rèm Cửa Đẹp Rèm Cửa Đẹp
Vườn Lài
Ho Chi Minh City, 700000

rem cua

In ấn Huỳnh Gia Phát In ấn Huỳnh Gia Phát
27 đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Công ty Huỳnh Gia Phát là một trong những công ty hàng đầu chuyên in trên mọi chất liệu. Trên 9 năm qua công ty chúng tôi đã xây dựng uy tín trên thị trường Việt Nam và các nước lân cận.

Ryan Shop Ryan Shop
Ho Chi Minh City, 70000

Máy toàn đạc cũ Máy toàn đạc cũ
17A/8 Đường 22, Phường Linh Đông, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên bán và cho thuê máy toàn đạc cũ giá tốt, uy tín Liên hệ: 0937.789.112

CafeLands CafeLands
114 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 70000

Cafelands - Phong vị cuộc sống! 16 Phước Kiển, Nhà Bè, Quận 7, TP.HCM

HCM-Bỏ Sỉ Dầu Cù Là hổ,Dầu cù là bọ cạp Gía rẻ HCM-Bỏ Sỉ Dầu Cù Là hổ,Dầu cù là bọ cạp Gía rẻ
Ho Chi Minh City

Chuyên Nhận order và bỏ sỉ tất cả các sản phẩm Thái Lan. Cung cấp giá tốt nhất. Lh:0902 605 277 Để được tư vấn và đặt Hàng.

Mẹt Bún Đậu Mắm Tôm Mẹt Bún Đậu Mắm Tôm
Số 398 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Mẹt tre - 0937154086 Chuyên cung cấp sỉ lẻ mẹt phục vụ cho quán ăn và nhà hàng

Orifood Đặc Sản Không Qua Chế Biến Orifood Đặc Sản Không Qua Chế Biến
Ho Chi Minh City, 70000

Đặc sản tốt cho sức khỏe - Không qua chế biến http://orifood.com.vn Liên Hệ: Quang Danh - 0977 692 827 / 0904 007 256

Bột Ngũ Cốc Vị Socola Bột Ngũ Cốc Vị Socola
Ho Chi Minh City, 700000

BỘT NGŨ CỐC VỊ SOCOLA CÔNG TY CỔ PHẦN MEBIGCO Đ/C: số 4, Đường số 17. KP5. P. Linh Trung. Q. Thủ Đức Hotline: 0971.397.029

PStore - Casio chính hãng giá rẻ PStore - Casio chính hãng giá rẻ
316/19 Tây Thạnh , Tân Phú
Ho Chi Minh City, 71715

Add: 316/19 Tây Thạnh , Tân Phú , HCM city Sđt : 0924 941 341

Cửa hàng máy tính Minh Quân Cửa hàng máy tính Minh Quân
67 Khu Phố 6,thi Trấn Củ Chi,
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp linh kiện,máy vi tính bộ,laptop hàng chính hãng từ cty máy tính Hoàn long