Cafe Ban Mê Đăk Lăk

Cafe Ban Mê Đăk Lăk

cafe ban mê cam kết đưa đến cho người tiêu dùng cà phê chính gốc ban mê thuột. để mọi người có thể tận hưởng những ly cafe thơm ngon nhằm đáp ứng tất cả mọi ngu uông coffe của người việt chúng tôi có 2 dòng gu là cafe bột và cafe hạt.

trong gu cafe hạt có cafe robusta,moka,culi và arabica

Operating as usual

21/12/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 185.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 154.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 240.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 120.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

21/12/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 185.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 154.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 240.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 120.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

21/12/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 185.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 154.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 240.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 120.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

07/12/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 143.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 151.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 172.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 115.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

07/12/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 143.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 151.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 172.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 115.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

07/12/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 143.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 151.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 172.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 115.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

07/12/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ 10kg 20kg 45kg vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 143.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 151.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 172.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 115.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

07/12/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ 10kg 20kg 45kg vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 143.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 151.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 172.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 115.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

Cafe Ban Mê Đăk Lăk updated their phone number. 07/12/2021

Cafe Ban Mê Đăk Lăk updated their phone number.

Cafe Ban Mê Đăk Lăk updated their phone number.

25/11/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ 10kg 20kg 45kg vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 143.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 151.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 172.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 115.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

25/11/2021

🍒😍 Bảng giá bán lẻ (sỉ 10kg 20kg 45kg vui lòng inbox):
✅ DÒNG CAFE HẠT rang mộc:
☕ ROBUSTA 7ly1 S18: 115.000/kg
☕ CULI ROBUSTA: 115.000/kg
☕Catimor ARABICA(đắc lắc): 143.000/kg
✅ DÒNG HẠT CAFE RANG CÓ CHẾ BIẾN TRỘN CÁC HẠT (ngon nhất khi pha máy):
☕ CAFE hạt loại ITALY 140.000/kg
thành phần: robusta + arabica trộn + rượu vang
*đặc_biệt: pha máy ra cafe espresso .tạo ra cafe phong cách Ý với lượng bọt đẹp
☕ CAFE hạt loại romelu 151.000/kg
thành phần: robusta + arabica +culi trộn + bơ + cacao
*đặc_biệt: có độ béo
☕ CAFE hạt loại julica 172.000/kg
thành phần: arabica + bơ +rượu vang +cacao
*đặc_biệt:hương thơm nhất trong các loại
⛳ miễn phí xay thành bột cho khách các loại cafe hạt
✅ DÒNG CAFE bột GU_VIỆT loại pha phin uống đậm đà,gu nước cafe keo ngon:
☕ CAFE gu việt loại M 115.000/kg
⛳ Quý Khách đặt hàng vui lòng để lại tên+sđt+ địa chỉ
📱Liên hệ ☎️☎️☎️ 096 439 97 89

Videos (show all)

Category

Products

cà phê chính gốc ban mê thuột

Telephone

Address


33 Lê Cảnh Tuân, Khối 5, Tân Hòa, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Ho Chi Minh City
63000

General information

luôn luôn đưa ra mức giá thấp nhất đến mọi người ở tất cả các mặt hàng bán
Other Food & Grocery in Ho Chi Minh City (show all)
Rhum in Vietnam Rhum in Vietnam
Ho Chi Minh City

Review phân bón và thuốc BVTV Review phân bón và thuốc BVTV
Đường Phạm Đình Hổ, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Review Phân bón và thuốc BVTV

Thời Trang Gia Đình Luxy Thời Trang Gia Đình Luxy
Ho Chi Minh City, 700000

Áo thun gia đình, áo thun cặp, áo thun thiết kế chất lượng. Mua ao thun đẹp với giá sỉ.

Ngân Búp Shop Ngân Búp Shop
Ho Chi Minh City, 700000

Bách Hoá Xitij Bách Hoá Xitij
Ho Chi Minh City, 700000

Có gì bán náy - Vi Vi đảm bảo �

BAMA Seafood BAMA Seafood
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp sỉ - lẻ các loại hải sản: MỰC 1 NẮNG, MỰC KHÔ 1 NẮNG, KHÔ CÁ ĐÙ, CÁ KHÔ CHỈ VÀNG, .... Xuất sứ: Phan Thiết Bảm đảm tuyệt đối tiêu chuẩn sạch 100%

Em Cún Péo Em Cún Péo
Thành Phố
Ho Chi Minh City

Tiệm đồ si của Em Cún Péo 🌏 Xin chàooo 🌏 Tất cả đồ mình bán đều là đồ 2ndhand, used. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì đừng ngại nhắn tin cho mình nha, cám ơn mọi ngườiii

Trang Trang Amulet Thailand Trang Trang Amulet Thailand
Ho Chi Minh City

Shop Mẹ Gạo - Ăn dặm cho Bé Shop Mẹ Gạo - Ăn dặm cho Bé
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp Dụng cụ và Thực Phẩm ăn dặm hữu cơ chính hãng an toàn cho bé và gia đình! Cam kết bán hàng có tâm!

Dừa đẹp chưng Tết 2022 Dừa đẹp chưng Tết 2022
14/90 Nguyễn Quang Diêu
Ho Chi Minh City

Sỉ lẻ dừa chưng Tết tài lộc Tết Nhâm Dần 2022

U.C 185 Authentic U.C 185 Authentic
Ho Chi Minh City

�Shop kinh doanh nhìu mặt hàng� #GIÀY9HÃNGÚTCƠ � #PHỤKIỆNĐIỆNTỬ9HÃNG � #NƯỚCHOA9HÃNGÚTCƠ � #TẠPHOÁ9HÃNGÚTCƠ

Liễu Bùi - Gom Order Hàng Mỹ Bay Air Liễu Bùi - Gom Order Hàng Mỹ Bay Air
Nguyễn Sơn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 760000

Nhà Liễu ở Bang Florida, Liễu nhận order, mua sale tất cả siêu thị Mỹ bay air về VN. Cam kết giá tốt nhất, chuẩn nội địa Mỹ. Luôn đủ bill, video mua hàng. Like page để săn nhiều sản phẩm xịn xò ạ.