Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia

Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia

Comments

BAUTISTA STILL LEADS WSBK
Congratulations to Team Aruba.it Racing Ducati and rider Alvaro Bautista for their World Superbike Race 1 victory at Estoril in Portugal!

#Ohlins #ArubaitRacingDucati #Ducati #OhlinsEquipped #WSBK2022
Give your Suzuki Raider superior handling and enhanced traction with Öhlins suspension!

Öhlins presents the ultimate performance upgrade for the rear of Suzuki’s fantastic Raider. The S36HR1C1 type rear suspension unit (SU 719) features a remote reservoir (with fitting bracket) and is fully adjustable in compression and rebound damping and spring preload.

#Ohlins #OhlinsStreet #SuzukiRaider #SU719
OHLINS HD044 - HarleyDavidson Touring

Liên hệ: Ohlins ViệtNam - Đại Hoàng Gia
89-91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.
TP. Hồ Chí Minh - ViệtNam
Tel: 028 22333666 - 028 22666999

#Ohlins #HarleyDavidson #Harley #HarleyTouring
#OhlinsHD044 #HD044
OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

#Ohlins #Scooter #Honda #Vario150 #Click150 #Vario160 #Click160 #HondaVario150 #HondaClick150 #HondaClick160 #HondaVario160 #OhlinsVario150 #OhlinsClick150 #OhlinsHondaClick150 #OhlinsHondaClick160 #OhlinsHondaVario160 #OhlinsHondaVario150 #HO811 #OhlinsHO811 #HO110032 #OhlinsHO110032 #OhlinsVietnamDaiHoangGia #OhlinsDaiHoangGia #DaiHoangGia #DHG #Vietnam
Transform the feeling of your Triumph with fantastic suspension upgrades from Öhlins!

#Ohlins #Triumph
OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

#Ohlins #Scooter #Honda #Vario150 #Click150 #Vario160 #Click160 #HondaVario150 #HondaClick150 #HondaClick160 #HondaVario160 #OhlinsVario150 #OhlinsClick150 #OhlinsHondaClick150 #OhlinsHondaClick160 #OhlinsHondaVario160 #OhlinsHondaVario150 #HO811 #OhlinsHO811 #HO110032 #OhlinsHO110032 #OhlinsVietnamDaiHoangGia #OhlinsDaiHoangGia #DaiHoangGia #DHG #Vietnam
OHLINS HO816 dùng cho Honda SH150i Vietnam (2013-2022).
- Sản xuất dành cho SH150i Vietnam.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Bảo hành 5năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

#Ohlins #Scooter #OhlinsScooter #Honda #SH150i #SH125i #SH150iVietnam #OhlinsSH125i #OhlinsSH150i #OhlinsSH150iVietnam #OhlinsHondaSH125i #OhlinsHondaSH150i #OhlinsHondaSH150iVietnam #HO816 #OhlinsVietnamDaiHoangGia #OhlinsDaiHoangGia #DaiHoangGia #DHG #Vietnam
OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

#Ohlins #Scooter #Honda #Vario150 #Click150 #Vario160 #Click160 #HondaVario150 #HondaClick150 #HondaClick160 #HondaVario160 #OhlinsVario150 #OhlinsClick150 #OhlinsHondaClick150 #OhlinsHondaClick160 #OhlinsHondaVario160 #OhlinsHondaVario150 #HO811 #OhlinsHO811 #HO110032 #OhlinsHO110032 #OhlinsVietnamDaiHoangGia #OhlinsDaiHoangGia #DaiHoangGia #DHG #Vietnam
Ohlins HO743 - Honda AirBlade 125/150
- Hàng có sẵn
- Bảo hành 5năm theo tiêu chuẩn Ohlins
Liên hệ 028 22333666 - 028 22666999

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

#Ohlins #Scooter #OhlinsDaiHoangGia #OhlinsVietnamDaiHoangGia #DaiHoangGia #DHG #Vietnam #HO743 #Honda #AirBlade125 #AirBlade150 #HondaAirBlade125 #HondaAirBlade150 #OhlinsHondaAirBlade125 #OhlinsHondaAirBlade150
OHLINS HO813 dùng cho Honda SH150i (SH Italy).
- Sản xuất dành cho SH150i Italy.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
- Tặng kèm 1 cặp lò xo riêng.
- Vui lòng liên hệ: 028. 22333666 - 028. 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

#Ohlins #Scooter #OhlinsScooter #OhlinsDaiHoangGia #OhlinsVietnamDaiHoangGia #Vietnam #DaiHoangGia #DHG #Honda #HondaSH150i #SH150i #OhlinsHondaSH150i #OhlinsSH150i #HO813 #HondaSH150iItaly
OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

#Ohlins #Scooter #Honda #Vario150 #Click150 #Vario160 #Click160 #HondaVario150 #HondaClick150 #HondaClick160 #HondaVario160 #OhlinsVario150 #OhlinsClick150 #OhlinsHondaClick150 #OhlinsHondaClick160 #OhlinsHondaVario160 #OhlinsHondaVario150 #HO811 #OhlinsHO811 #HO110032 #OhlinsHO110032 #OhlinsVietnamDaiHoangGia #OhlinsDaiHoangGia #DaiHoangGia #DHG #Vietnam
OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

#Ohlins #Scooter #Honda #Vario150 #Click150 #Vario160 #Click160 #HondaVario150 #HondaClick150 #HondaClick160 #HondaVario160 #OhlinsVario150 #OhlinsClick150 #OhlinsHondaClick150 #OhlinsHondaClick160 #OhlinsHondaVario160 #OhlinsHondaVario150 #HO811 #OhlinsHO811 #HO110032 #OhlinsHO110032 #OhlinsVietnamDaiHoangGia #OhlinsDaiHoangGia #DaiHoangGia #DHG #Vietnam

Ohlins VN - Đại Hoàng Gia cung cấp tất cả các loại sản phẩm Ohlins cho thị trường Việt Nam .
91 Ký Con, Quận 1 - TPHCM
Tel: 028 22333666 - 028 22666999

Operating as usual

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 23/05/2022

BAUTISTA STILL LEADS WSBK
Congratulations to Team Aruba.it Racing Ducati and rider Alvaro Bautista for their World Superbike Race 1 victory at Estoril in Portugal!

23/05/2022

Give your Suzuki Raider superior handling and enhanced traction with Öhlins suspension!

Öhlins presents the ultimate performance upgrade for the rear of Suzuki’s fantastic Raider. The S36HR1C1 type rear suspension unit (SU 719) features a remote reservoir (with fitting bracket) and is fully adjustable in compression and rebound damping and spring preload.

17/05/2022

OHLINS HD044 - HarleyDavidson Touring

Liên hệ: Ohlins ViệtNam - Đại Hoàng Gia
89-91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.
TP. Hồ Chí Minh - ViệtNam
Tel: 028 22333666 - 028 22666999


Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 16/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

Transform the feeling of your Triumph with fantastic suspension upgrades from Öhlins!

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO816 dùng cho Honda SH150i Vietnam (2013-2022).
- Sản xuất dành cho SH150i Vietnam.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Bảo hành 5năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

Ohlins HO743 - Honda AirBlade 125/150
- Hàng có sẵn
- Bảo hành 5năm theo tiêu chuẩn Ohlins
Liên hệ 028 22333666 - 028 22666999

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO813 dùng cho Honda SH150i (SH Italy).
- Sản xuất dành cho SH150i Italy.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
- Tặng kèm 1 cặp lò xo riêng.
- Vui lòng liên hệ: 028. 22333666 - 028. 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO816 dùng cho Honda SH150i Vietnam (2013-2022).
- Sản xuất dành cho SH150i Vietnam.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Bảo hành 5năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO817 dùng cho Honda SH300/350
- Sản xuất dành cho Honda SH300/350
- Hàng có sẵn.
- Bảo hành 5năm chính hãng Ohlins.
Liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

Ohlins HO743 - Honda AirBlade 125/150
- Hàng có sẵn
- Bảo hành 5năm theo tiêu chuẩn Ohlins
Liên hệ 028 22333666 - 028 22666999

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 15/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 13/05/2022

Congratulations to Barwell Motorsport and drivers Adam Balon and Sandy Mitchell (Lamborghini Huracan GT3 Evo) for their GT3 race victory at the Silverstone round the British GT Championship!

Photo: British GT Championship

13/05/2022

Ohlins tháng 05/2022 cập bến tại ĐHG với các mã hàng sau - Số lượng các bạn nha.

HO029 - Honda CT125
HO430 - Honda Forza300 2016 (shvn)
HO611 - Honda MSX125
HO647 - Honda Ware/Dream/Future (có bình dầu)
HO718 - Honda Rebel500
HO728 - Honda Rebel500
HO743 - Honda AirBlade
HO810 - Honda PCX150i
HO811 - Honda Vario/Click (bình dầu trên)
HO110032 - Honda Vario/Click (bình dầu dưới)
HO813 - Honda SH150i Italy (bình dầu trên)
HO816 - Honda SH150i Vietnam
HO817 - Honda SH300i
HO818 - Honda Forza300 2020
HO819 - Honda Monkey125
HO110019 - Honda Wave/Dream/Future (không bình dầu)
HO913 - Honda CB/CBR 650
HO914 - Honda CBR 500R
HO916 - Honda CB500X
HO945 - Honda ADV150

YA110020 - Yamaha 125ZR
YA767 - Yamaha NVX155
YA761 - Yamaha Exciter135
YA767 - Yamaha NVX155
YA769 - Yamaha Exciter 150/155

KA607 - Kawasaki KSR110
PI801, PI802 - Vespa Sprint ABS
PI901, PI902 - Vespa GTS300
SU769 - Suzuki Raider150
DU605 - Ducati Scrambler

Anh/em nào đã đặt hàng vui lòng liên hệ 02822333666 - 02822666999 để nhận hàng
Thank you all.

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 12/05/2022

Winston Yeh’s operation in Taipei was commissioned by MV Agusta Taiwan to showcase an MV in Rough Crafts style. Take a look at the “Ballistic Trident”!

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 09/05/2022

TVS ASIA ONE-MAKE CHAMPIONSHIP!
TVS announce a new 16-rider race series to be hosted within TWMR’s highly prestigious Asia Road Racing Championship.

The Indian manufacturer will use their TVS Apache RR310 models specially prepared and equipped with fully adjustable Öhlins front fork cartridge kits, rear shocks and steering dampers. Öhlins race technicians will also be available to provide technical support at each event.

TVS Racing

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 09/05/2022

Whether Blackline or Racing finish, Öhlins steering dampers are an essential part of your chassis performance! Feel good, look great!

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 09/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Photos from Öhlins Vietnam - Đại Hoàng Gia's post 09/05/2022

OHLINS HO110032 (Bình dầu dưới) và HO811 (Bình dầu trên) dùng cho Honda Click / Vario và có thể dùng chung nhiều loại xe khác (SH Mode, Vision, Lead……) hiện đã có sẵn tại showroom.

- Sản xuất dành cho Honda Click/Vario.
- Lắp ráp như dzin.
- Hàng có sẵn.
- Tặng riêng 1 lò xo màu Đen.
- Núm chỉnh CNC màu: Vàng hoặc Xanh hoặc Đen hoặc Bạc.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Ohlins.
Vui lòng liên hệ: 028 22333666 - 028 22666999.

Ohlins Việtnam - Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: 89 - 91 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TP. HCM

Our Story

Öhlins Việtnam - Đại Hoàng Gia là nhà phân phối chính thức và duy nhất của Öhlins tại Việtnam.

Videos (show all)

Ohlins Vespa PI901, (02
Ohlins GTS 300 - PI901, 902
Ohlins KLX300R
OhlinsDFV
Honda CB500X versatility with Öhlins suspension in Action!

Category

Products

Öhlins

Telephone

Address


91 Ky Con
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30
Saturday 08:30 - 17:30
Sunday 09:00 - 15:00

Other Business Services in Ho Chi Minh City (show all)
Studio MadsMonsen Studio MadsMonsen
Ho Chi Minh City, 700000

Studio MadsMonsen provides both commercial (advertising) and editorial photography services in South East Asia.

VinaHost VinaHost
351/11 Đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ Máy Chủ Riêng - Chỗ Đặt Máy Chủ - Hosting - VPS - Cloud Server - Domain - SSL - Email Hosting - Email Marketing - CDN - Software - Thiết Kế Website. Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7 Nhanh Chóng - Chuyên Nghiệp - Hiệu Quả.

RMIT Vietnam Accounting Club RMIT Vietnam Accounting Club
Ho Chi Minh City

Enhance your SKILLS on the job experience and NETWORKING by joining Accounting Club. We are more than just numbers!

FreeStyle Crew FreeStyle Crew
208 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh - Park 7, Vinhomes Central Park
Ho Chi Minh City, 70000

FreeStyle Crew - The first hiphop crew in Saigon, Vietnam, founded in 2003. We bring our passion to people who love to dance and having fun.

Áo cưới Việt Đăng Áo cưới Việt Đăng
105 Binh Phu, Phuong 11, Quan 6
Ho Chi Minh City, 848

Áo cưới Việt Đăng - Nhà cung cấp dịch vụ cưới chuyên nghiệp tại Việt Nam

Sài Gòn Tiếp Thị Sài Gòn Tiếp Thị
25 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, Sao Hỏa
Ho Chi Minh City

Đây là trang fanpage của báo Sài Gòn Tiếp Thị bộ cũ. Tờ báo này trước có tòa soạn tại 25 Ngô Thời Nhiệm Q.3. Nhưng từ ngày 1.3.2014, tòa soạn bị giải thể.

FROM USA Shop tại Việt Nam FROM USA Shop tại Việt Nam
63/428 Quang Trung, Quan Go Vap
Ho Chi Minh City, 700000

Gửi link sản phẩm trực tiếp đến email: [email protected]

Thiet ke web Thiet ke web
Ho Chi Minh City

TaiLieu.VN TaiLieu.VN
54A Đường Nơ Trang Long
Ho Chi Minh City, 70000

TaiLieu.VN ❣ DOWNLOAD TÀI LIỆU HOT MỖI NGÀY.

Panda Shop Panda Shop
Ho Chi Minh City, 700000

Là kênh mua sắm online tốt nhất dành cho bạn với thật nhiều sản phẩm cho bạn lựa chọn. Chất lượng cao nhất, giá cả phải chăng là những gì bạn cảm nhận được tại Panda Shop

wwww.noithatvina.net wwww.noithatvina.net
D13/4 đường Hương Lộ 11, ấp 4, Xã Tân Quý Tây, Bình Chánh
Ho Chi Minh City, 028

Chuyên sản xuất và cung cấp đồ nội thất

Thanh Lý Quạt Điều Hòa - Lọc Nước sunhouse Thanh Lý Quạt Điều Hòa - Lọc Nước sunhouse
Ho Chi Minh City

CHUYÊN CUNG CẤP HÀNG THANH LÝ MÁY LỌC NƯỚC, QUẠT ĐIỀU HÒA LH : 0949408188