Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK

Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK

Comments

Chi ới có áo thể thao nữ ko

Chuyên cung cấp sĩ và lẻ hàng thể thao VNXK tập gym, yoga, tenis, đá banh...
Hàng ch?

Operating as usual

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 19/08/2022

𝚃ᴀɴᴋ ʟᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ
🍓 𝑄𝐷 𝙵𝚛𝚎𝚎𝚜𝚒𝚣𝚎 𝟷0 - 𝙵𝚞𝚕𝚕𝚝𝚊𝚐
🍓 𝙼ᴀ̀ᴜ ᴜ̛ᴀ ᴄʜᴜᴏ̣̂ɴɢ
🍓𝙱ᴀᴏ ʟᴏ̂̃ɪ . 𝙲ʜᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀɴʜ ɪʙ ᴀ̣
𝚃ʀᴇ̂ɴ 𝟷00𝚜ᴘ ꜰʀᴇᴇ ᴀ̉ɴʜ 𝚜ᴘ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ
➡️➡️ 𝙲ʜᴜʏᴇ̂ɴ 𝚜ɪ̉ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃
𝐴𝑑𝑑 𝑧𝑎𝑙𝑜: 0899133388
#𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 #𝑇𝑎𝑛𝑘 #𝑓𝑟𝑒𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒 #𝐶𝑢𝑛𝑔𝑐𝑎̂́𝑝𝑠𝑖̉ #𝑇ℎ𝑒̂̉𝑡ℎ𝑎𝑜 #𝐻𝐾𝑥𝑖𝑛𝑔

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘮𝘢̀𝘶 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨
———————————————-
💞𝑆𝑀𝐿𝑋𝐿
💞𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜
💞💞 𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥
𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑡𝑎𝑔
✅𝑄𝑡 𝘪𝘣 𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑎

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝑳𝒆𝒈𝒈 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒆𝒈𝒈 đ𝒖̛́𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒊̀𝒏𝒉
𝑳𝒆̂𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒎𝒂̂̃𝒖, 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̛𝒏
💥 SMLXL
💥 𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗺𝗮̀𝘂 𝘁𝒖𝒚̀ 𝒚́
💥 𝗕𝗮𝗼 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝘀𝘅
🌼𝑪𝒉𝒐̂́𝒕 đ𝒐̛𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒌𝒆̉𝒐 𝒍𝒐̛̃

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝘓𝘦𝘨𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘰̂𝘮 𝘵𝘳𝘰̣𝘯 𝘥𝘢́𝘯𝘨 𝘹𝘪𝘯𝘩🥰🥰
💕 S𝘔𝘓𝘟𝘓
💕 𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 𝘮𝘢̀𝘶
💕 𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹
🔥🔥 𝘊𝘩𝘰̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘪𝘣 𝘦

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐿𝑒𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑜̂𝑛 𝑑𝑎́𝑛𝑔
💕 𝑆𝑚𝑙𝑥𝑙
💕 𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 𝘮𝘢̀𝘶
💕 𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥
🔥🔥 𝘊𝘩𝘰̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘪𝘣 𝘦

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝑀𝑒̂ 𝐷𝐺, 𝑒𝑚 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦❤️‍🔥
❤️𝑆𝑀𝐿𝑋𝐿
❤️𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘭𝘶̛̣𝘢 𝘮𝘢̀𝘶 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜
❤️𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹
🎶 𝘐𝘣 𝘦𝘮 𝘯𝘨𝘢𝘺, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 đ𝑜̛𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐿𝑒𝑔 𝑥𝑖̣𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑖̣𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 ❤️
🔥𝑆𝑀𝐿𝑋𝐿2𝑋𝐿3𝑋𝐿 - 𝐶ℎ𝑜̣𝑛 𝑠𝑖𝑧𝑒
🔥𝑀𝑎̀𝑢 đ𝑒𝑛 𝐻𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖́ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂𝑛 𝑑𝑎́𝑛𝑔
🔥𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥
✌️𝑄𝑡 𝑖𝑏 𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑦

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐋𝐞𝐠 𝐲𝐨𝐠𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐧𝐠
❤️ 𝐒𝐌𝐋𝐗𝐋
❤️ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐦𝐚̀𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐮̛̣𝐚
❤️𝐁𝐚́𝐨 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐱, 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟏𝟎𝟎𝐬𝐩
🎶🎶🎶𝐐𝐭 𝐢𝐛 𝐞 𝐭𝐯 𝐚̣

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐓𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲́ 𝐛𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐨 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐞̂̃
𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐛𝐞́ 𝐋𝐄𝐆 𝐥𝐨𝐞 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 😘😘
🧡 𝗔 𝗦𝗠𝗟- 𝐅𝐮𝐥𝐥𝐭𝐚𝐠
🧡 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨
🧡 𝗕𝗮𝗼 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝘀𝘅
𝗖𝗵𝗼̂́𝘁 đ𝗼̛𝗻 𝗶𝗯 𝗲 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗮̣

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐿𝑒𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 màu cực xinh
♥️ SMLXL
💛 𝘒𝘏𝘈́𝘊𝘏 𝘓𝘜̛̣𝘈 𝘔𝘈̀𝘜
♥️ 𝘉𝘈𝘖 𝘓𝘖̂̃𝘐 𝘋𝘖 𝘚𝘟
🌿 𝘐𝘉 𝘌 𝘉𝘈́𝘖 𝘎𝘐𝘈́ 𝘕𝘎𝘈𝘠 𝘈̣

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝘊𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢́𝘺 𝘵𝘦𝘯𝘯𝘪𝘴 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘹𝘪𝘯𝘩
🍁𝘈 𝘚𝘔𝘓𝘟𝘓
🍁𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘭𝘶̛̣𝘢 𝘮𝘢̀𝘶 𝘵𝘶𝘺̀ 𝘺́
🍁𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹
🍁 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑡𝑎𝑔
✅𝘐𝘣 𝘦 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘦́ 𝘢̣

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗺𝗲̂ 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝘃𝗮́𝘆 𝘁𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗼̂𝗻 𝗱𝗮́𝗻𝗴
👼 𝟯𝘔 𝟯𝘓
👼𝘛𝘩𝘰𝘢̉𝘪 𝘮𝘢́𝘪 𝘭𝘶̛̣𝘢 𝘮𝘢̀𝘶
👼 𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹
❤️‍🔥 𝘔𝘦̂ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘪𝘣 𝘦 𝘤𝘩𝘰̂́𝘵 𝘭𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘩𝘦́

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

Trở nên quyến rũ với sét bộ Bra-Leg cực yêu❤️
👍𝑀𝐿
👍 𝑚𝑎̀𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑎̣
👍𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥
😍𝐼𝑏 𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑣 𝑛ℎ𝑒́

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛ℎ𝑖́𝑐ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛ℎ𝑖́𝑐ℎ 😁
𝑁ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 1 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑟𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑒𝑚 𝑆𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 ❤️
😍𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑠𝑜̂́ đ𝑒̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑎̀𝑛𝑔
😍𝑀𝑎̀𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜
😍𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥
👍𝐼𝑏 𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 đ𝑜̛𝑛 𝑛ℎ𝑒́

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

🌿 𝘚𝘦́𝘵 đ𝘶̀𝘪 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 🌿
-------------------
💎 𝘔𝘓
💎 𝘔𝘢̀𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̣𝘯
💎 𝘣𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹
❣️❣️ 𝗖𝗵𝗼̂́𝘁 𝗶𝗯 𝗲

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

SÉT váy 𝘹𝘪𝘯𝘩 đ𝘦̣𝘱 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨
❤️ S𝘔𝘓
❤️ 𝘊𝘩𝘰̣𝘯 𝘮𝘢̀𝘶
❤️ 𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹
𝘊𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘷 𝘪𝘣 𝘦 𝘯𝘨𝘢𝘺

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐇𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨̂𝐢
𝐗𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐡𝐞̀
✌️ 𝗠𝗟𝗫𝗟𝗫𝗫L
💕 𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗺𝗮̀𝘂 - 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝘁𝗮𝗴
💕 𝗕𝗮𝗼 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝘀x
👼𝗜𝗯 𝗲 𝗻𝗴𝗮𝘆, 𝗰𝗵𝗼̂́𝘁 đ𝗼̛𝗻 𝗹𝗶𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗮𝘆

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐿𝑒𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̉𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑆𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑦𝑒̂𝑢
💕𝐴 𝑆𝑚𝑙𝑥𝑙
💕𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎
💕𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥
𝐹𝑈𝐿𝐿𝑇𝐴𝐺
👍𝑄𝑡 𝑖𝑏 𝑎𝑜 𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑦

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝗕𝗿𝗮 𝗵𝗼̣𝗮 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝘁𝗿𝗲̉ 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 đ𝗼̣̂𝗻𝗴
👌 𝗔 𝗦𝗺𝗹𝘅l
👌 𝗠𝗮̀𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗰𝗵𝗼̣𝗻
👌 𝗕𝗮𝗼 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝘀𝘅
𝗖𝗮̂̀𝗻 𝘁𝘃 𝗶𝗯 𝗲 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗮̣

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝑩𝒓𝒂 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒖 𝒎𝒆̂ 𝒌𝒐 𝒍𝒐̂́𝒊 𝒗𝒆̂̀
❤️ 𝗔 𝗦𝗺𝗹𝘅l - 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝘁𝗮𝗴
❤️ 𝗟𝘂̛̣𝗮 𝗺𝗮̀𝘂
❤️ 𝗕𝗮𝗼 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝘀𝘅
👍 𝗖𝗵𝗼̂́𝘁 đ𝐨̛𝐧 𝐢𝐛 𝐞 𝐧𝐠𝐚𝐲

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

💚 𝙰́𝚘 𝚍𝚊̀𝚒 𝚝𝚊𝚢 𝚖𝚊̀𝚞 𝚗𝚞̛̃ 𝚝𝚒́𝚗𝚑 💚
----------------------------
🎀 MLXL2XL
🎀 𝙼𝚊̀𝚞 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚘̣𝚗
🎀 𝙱𝚊𝚘 𝚕𝚘̂̃𝚒 𝚜𝚡
𝙻𝚎̂𝚗 đ𝚘̛𝚗 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚌𝚊̉ 𝚗𝚑𝚊̀
Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐂𝐫𝐨𝐩 𝐝𝐚̀𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐚́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐱𝐢𝐧𝐡
❤️𝐌𝐋
❤️𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐦𝐚̀𝐮 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̣𝐚
❤️𝐁𝐚𝐨 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐱
☘️☘️☘️𝐐𝐭 𝐢𝐛 𝐞 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐚̣

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

💚 𝘊𝘳𝘰𝘱𝘵𝘰𝘱 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰𝘵 💚
💞 𝘚𝘔𝘓𝘟𝘓 1221
💞𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑚𝑎̀𝑢
💞 𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥, 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̛𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 100𝑠𝑝
♥️Ib ngay chốt đơn ạ

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

🌻 𝘛𝘩𝘶𝘯 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘰̛̀ 𝘤𝘩𝘪 🌻
💞 MLXL2XL3XL4XL
💞𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑚𝑎̀𝑢
💞 𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥
♥️𝐼𝑏 𝑒𝑚 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐴́𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑥𝑖𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔
🍓𝐹𝑟𝑒𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒
🍓𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑚𝑎̀𝑢
🍓𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥
💙𝐼𝑏 𝑒𝑚 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑎̣

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐓𝐚𝐧𝐤 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐲𝐞̂𝐮
🍀 𝐌𝐋
🍀 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐢𝐮 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐦𝐚̀𝐮
🍀 𝐁𝐚𝐨 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐱
—𝐔̛𝐧𝐠 𝐞 𝐧𝐚̀𝐲 𝐢𝐛 𝐞 𝐧𝐠𝐚𝐲—

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 12/06/2022

𝐊𝐡𝐨𝐚́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐨̛𝐢
😘𝐅𝐫𝐞𝐞𝐬𝐢𝐳𝐞
😘𝟒 𝐦𝐚̀𝐮 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐢̉𝐮
😘𝐁𝐚𝐨 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐱
🤑🤑🤑𝐐𝐭 𝐢𝐛 𝐞 𝐧𝐠𝐚𝐲

Add Zalo: 0961818388

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 06/06/2022

𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗵𝗼̂ 𝗺𝘂̛𝗮 𝗴𝗼̣𝗶 𝗴𝗶𝗼́. 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗲𝗺 𝗰𝗼́ đ𝘂̉ 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗹𝗮̀𝗺 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝗶̣ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗹𝗼̀𝗻𝗴. 𝗖𝗼̀𝗻 𝗰𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝗼̛̀ 𝗴𝗶̀ 𝗻𝘂̛̃𝗮 𝗺𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗻𝗼̂̉ 𝗶𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗵𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗮̣ 🥰🥰🥰
☀️ 𝗦𝗲𝘁 𝑆𝑀𝐿
☀️ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑚𝑎̀𝑢
☀️ 𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥, 𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝟭𝟬𝟬𝑠𝑝 - 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑡𝑎𝑔
❌𝐼𝐵 𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑣

𝗔𝗱𝗱 𝗭𝗮𝗹𝗼: 𝟬𝟵𝟲𝟭𝟴𝟭𝟴𝟯𝟴𝟴
Đ𝗖: 𝟯𝟵𝟵𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗩𝗮̆𝗻 𝗞𝗵𝗼̂́𝗶, 𝗣.𝟴, 𝗚𝗼̀ 𝗩𝗮̂́𝗽

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 04/06/2022

𝐶𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝐵𝑅𝐴 𝑦𝑜𝑔𝑎
𝑇𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑒 𝑐𝑎́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 😍
☀️ 𝐴 𝑆𝑀𝐿𝑋𝐿 1221 𝑅𝑖6
☀️ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑚𝑎̀𝑢
☀️ 𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑥, 𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 100𝑠𝑝 - 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑡𝑎𝑔
❌𝐼𝐵 𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑣

Add Zalo: 0961818388
ĐC: 399B Nguyễn Văn Khối, P.8, Gò Vấp

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 03/06/2022

Mã tank nữ siêu hit full bảng màu
Free size
Sỉ lẻ add Zalo 0961818388 tv nhanh chóng ❤️❤️❤️

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 02/06/2022

☘️ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝘁𝗼̂𝗻 𝗱𝗮́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗮̀𝗻𝗴 😘💕
𝗦𝗠𝗟𝗫𝗟
𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑚𝑎̀𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̣𝘯
𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹 - 𝐹𝑈𝐿𝐿𝑡𝑎𝑔
𝘊𝘩𝘰̂́𝘵 đ𝘰̛𝘯 𝘪𝘣 𝘦 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘦́
𝘛𝘳𝘦̂𝘯 𝟭𝟬𝟬𝘴𝘱 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘢̉𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘢̣

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 02/06/2022

Tiếng sét ái tình nào đây ạ 😘😘😘
Freesize
𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑚𝑎̀𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̣𝘯
𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹 - 𝐹𝑈𝐿𝐿𝑡𝑎𝑔
𝘊𝘩𝘰̂́𝘵 đ𝘰̛𝘯 𝘪𝘣 𝘦 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘦́
𝘛𝘳𝘦̂𝘯 100𝘴𝘱 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘢̉𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘢̣

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 01/06/2022

Tank xinh trình làng ạ
😘Freesize
😘𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑚𝑎̀𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̣𝘯
😘𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹 - 𝐹𝑈𝐿𝐿𝑡𝑎𝑔
🌸𝘊𝘩𝘰̂́𝘵 đ𝘰̛𝘯 𝘪𝘣 𝘦 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘦́
𝘛𝘳𝘦̂𝘯 100𝘴𝘱 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘢̉𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘢̣

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 31/05/2022

𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 đ𝑜̛𝑛
𝐶𝑜̀𝑛 đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̛́ đ𝑒̂̉ 𝐶𝑅𝑂𝑃 𝑙𝑜 😍😍
🫐𝑀𝐿𝑋𝐿𝑋𝑋𝐿 1221 𝘳𝘪6
🫐𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑚𝑎̀𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̣𝘯
🫐𝘉𝘢𝘰 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘹 - 𝐹𝑈𝐿𝐿𝑡𝑎𝑔
🎶🎶🎶𝘊𝘩𝘰̂́𝘵 đ𝘰̛𝘯 𝘪𝘣 𝘦 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘦́
𝘛𝘳𝘦̂𝘯 100𝘴𝘱 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘢̉𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘢̣

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 31/05/2022

Áo Tank đậm chất cá tính năng động cho các nàng 😍
🌿 Free size ri 10
🌿 Màu khách chọn
🌿 Bao lỗi sx
Đơn trên 100sp cung cấp hình xinh lung linh ❤️
Chốt đơn liền tay, cần tư vấn ib em ạ 😘

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 10/10/2019

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ HÀNG THỂ THAO VNXK

🤝BẠN MỚI BẮT ĐẦU KINH DOANH BẠN SỢ:
- KHÔNG AI BIẾT BẠN LÀ AI
- KHÔNG CÓ THƯƠNG HIỆU RIÊNG
- KHÔNG CÓ UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG
- KHÔNG BIẾT PR, KHÔNG BIẾT BÁN ONL
- KHÔNG BIẾT TƯ VẤN KHÁCH
Và vô vàn điều không biết:

‼️‼️ HÃY ĐẾN VỚI HK XING SHOP - CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ HÀNG THỜI TRANG THỂ THAO VNXK, CHÚNG TÔI SẼ CHO BẠN TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN MUỐN‼️‼️

✅ Với kinh nghiệm hơn năm phát triển trong ngành THỜI TRANG THỂ THAO
✅ Chúng tôi cam kết đưa đến tay khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất từ mẫu mã, kiểu dáng đến chất liệu
✅ Chúng tôi cam đoan đưa đến tay nhà phân phối những sản phẩm MỚI nhất, “HOT” nhất, “TREND” nhất.
✅ ĐẶC BIỆT, chúng tôi luôn luôn đặt sự UY và CHẤT LƯỢNG sản phẩm lên hàng đầu.

⛔️ Thông tin chi tiết liên hệ Sỉ - Buôn
Hot line: 0903858336
—————————————————————
Chi Nhánh Bán Lẻ:
💔Chi nhánh 1: 32 Giải Phóng, p4, Tân Bình , HCM
💔Chi Nhánh 2: Chợ Ninh Bình, Gốc Xoài, Ninh Sơn, Ninh Thuận
💔Chi Nhánh 3: 04, Trần Cao Vân, p Đô Vinh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm
💔 Chi Nhánh 4: 296 Trần Hưng Đạo, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

—————————————————————

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 10/10/2019

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ HÀNG THỂ THAO VNXK

🤝BẠN MỚI BẮT ĐẦU KINH DOANH BẠN SỢ:
- KHÔNG AI BIẾT BẠN LÀ AI
- KHÔNG CÓ THƯƠNG HIỆU RIÊNG
- KHÔNG CÓ UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG
- KHÔNG BIẾT PR, KHÔNG BIẾT BÁN ONL
- KHÔNG BIẾT TƯ VẤN KHÁCH
Và vô vàn điều không biết:

‼️‼️ HÃY ĐẾN VỚI HK XING SHOP - CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ HÀNG THỜI TRANG THỂ THAO VNXK, CHÚNG TÔI SẼ CHO BẠN TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN MUỐN‼️‼️

✅ Với kinh nghiệm hơn năm phát triển trong ngành THỜI TRANG THỂ THAO
✅ Chúng tôi cam kết đưa đến tay khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất từ mẫu mã, kiểu dáng đến chất liệu
✅ Chúng tôi cam đoan đưa đến tay nhà phân phối những sản phẩm MỚI nhất, “HOT” nhất, “TREND” nhất.
✅ ĐẶC BIỆT, chúng tôi luôn luôn đặt sự UY và CHẤT LƯỢNG sản phẩm lên hàng đầu.

⛔️ Thông tin chi tiết liên hệ Sỉ - Buôn
Hot line: 0903858336
—————————————————————
Chi Nhánh Bán Lẻ:
💔Chi nhánh 1: 32 Giải Phóng, p4, Tân Bình , HCM
💔Chi Nhánh 2: Chợ Ninh Bình, Gốc Xoài, Ninh Sơn, Ninh Thuận
💔Chi Nhánh 3: 04, Trần Cao Vân, p Đô Vinh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm
💔 Chi Nhánh 4: 296 Trần Hưng Đạo, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

—————————————————————

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 17/01/2019

Valentine tặng gì ?
Valentine mặc gì ?

❤️Couple ĐÔI MÙA YÊU THƯƠNG
Giá chỉ 440k/ cặp

❤️Mùa Tình yêu Đến Rồi - Hãy Nhanh Tay Lựa Ngay 1 SET Đồ Đôi - Để Mặc Cùng Người 💖

💚Hàng Đẹp Như Hình
💚Chất Liệu Mềm Mịn
💚Giá Cả Đúng Như Chất Lượng

Hãy Nhanh Tay Mua Ngay 1 Cặp Để :
Chụp Ảnh Cưới - Đi Du Lịch - Hẹn Hò Với Người Mình YÊU Nhé

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 22/12/2018

🏉🏉🏉 SET TIỀN LÌ XÌ ĐỘC ĐÁO 52 TỜ , 28 NƯỚC

🍀Gom may mắn của 28 quốc gia vào Ví Tiền Độc Đáo
👍🏻 Đảm bảo độc lạ cho dịp Tết 2019

---------------------------------------------
✔️Bộ sưu tập tiền thật từ các nước trên thế giới
—> 52 Tờ tiền thật từ 28 quốc gia – hết tiền đem ra tiệm vàng đổi được luôn nè
✔️Đựng trong bao lì xì đỏ siêu đẹp - chất liệu lụa pha gấm
—> Món quà lì xì đầy ý nghĩa cho con và cho cả người lớn luôn nha.
✔️Người nhận sẽ cực kỳ thích thú với món quà này, từ trẻ đến già nha 😍
—> Đây thực sự là bao lì xì ý nghĩa, không những nhận được lì xì giá trị thật, mà còn được tìm hiểu thêm về tiền tệ của các quốc gia.
👍🏻 👍🏻Đảm bảo đây sẽ là món lì xì được ấn tượng nhất trong dịp tết này.
/ 1 set
Sỉ từ 10 bao
Add zalo 0901458336

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 19/12/2018

❌❌ TUYỂN CTV SỈ TỪ 5 SẢN PHẨM ❌❌

❤️ ÁO KHOÁT ĐÔI CỰC ĐẸP

SIZE: freesize

Giá: 400.000 =>> sale còn 150.000 / sp

💰💰Giá học sinh sinh diênnnn anh chị em cứ mạnh tay chọn nha 👍😘
👀Hàng VNXK,thun co giãn 4 chiều nà❤️❤️
🔝🔝Ship cod toàn quốc, nhận hàng thu tiền
🔴Sản phẩm có sẵn tại shop và được chụp tại shop ko qua bất cứ chỉnh sửa lung linh nào
🔵Chất liệu thun 4 chiều cực mát, cực co dãn, mềm, mịn
🔹Hàng shop đã tuyển chọn kỉ để mang đến chất lượng, uy tín cho khách hàng !
🔶Bao chất lượng,đổi hàng trong vòng 7 ngày------------------------------------------------------------

🛵🛵Đến mua trực tiếp tại :
🏠 1036/29 Cách Mạng Tháng 8 f4 Tân Bình

—————————————————————

👉👉Nếu quá bận thì Inbox tụi mình giao tận tay nhen. Giao toàn quốc, giao hàng dù chỉ 1 món nè 😘😘😘

🔺Và hoá đơn trên 500k nhé!

🌟 Buôn sỉ nhắn tin Zalo hoặc gọi 0901458336

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 19/12/2018

❌❌ TUYỂN CTV SỈ TỪ 5 SẢN PHẨM ❌❌

❤️ ÁO LƯỚI NỮ CỰC CHẤT

SIZE: freesize

Giá: 200.000 =>> sale còn 150.000

💰💰Giá học sinh sinh diênnnn anh chị em cứ mạnh tay chọn nha 👍😘
👀Hàng VNXK,thun co giãn 4 chiều nà❤️❤️
🔝🔝Ship cod toàn quốc, nhận hàng thu tiền
🔴Sản phẩm có sẵn tại shop và được chụp tại shop ko qua bất cứ chỉnh sửa lung linh nào
🔵Chất liệu thun 4 chiều cực mát, cực co dãn, mềm, mịn
🔹Hàng shop đã tuyển chọn kỉ để mang đến chất lượng, uy tín cho khách hàng !
🔶Bao chất lượng,đổi hàng trong vòng 7 ngày------------------------------------------------------------

🛵🛵Đến mua trực tiếp tại :
🏠 1036/29 Cách Mạng Tháng 8 f4 Tân Bình

—————————————————————

👉👉Nếu quá bận thì Inbox tụi mình giao tận tay nhen. Giao toàn quốc, giao hàng dù chỉ 1 món nè 😘😘😘

🔺Và hoá đơn trên 500k nhé!

🌟 Buôn sỉ nhắn tin Zalo hoặc gọi 0901458336

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 19/12/2018

❌❌ TUYỂN CTV SỈ TỪ 5 SẢN PHẨM ❌❌

❤️ SET THỂ THAO NAM THƯƠNG HIỆU HK CÙNG CA SĨ LÝ HẢI VÀ CA SĨ PHẠM TRƯỞNG

SIZE: S M L XL

Giá: 380.000 =>> sale còn 300.000 / set

💰💰Giá học sinh sinh diênnnn anh chị em cứ mạnh tay chọn nha 👍😘
👀Hàng VNXK,thun co giãn 4 chiều nà❤️❤️
🔝🔝Ship cod toàn quốc, nhận hàng thu tiền
🔴Sản phẩm có sẵn tại shop và được chụp tại shop ko qua bất cứ chỉnh sửa lung linh nào
🔵Chất liệu thun 4 chiều cực mát, cực co dãn, mềm, mịn
🔹Hàng shop đã tuyển chọn kỉ để mang đến chất lượng, uy tín cho khách hàng !
🔶Bao chất lượng,đổi hàng trong vòng 7 ngày------------------------------------------------------------

🛵🛵Đến mua trực tiếp tại :
🏠 1036/29 Cách Mạng Tháng 8 f4 Tân Bình

—————————————————————

👉👉Nếu quá bận thì Inbox tụi mình giao tận tay nhen. Giao toàn quốc, giao hàng dù chỉ 1 món nè 😘😘😘

🔺Và hoá đơn trên 500k nhé!

🌟 Buôn sỉ nhắn tin Zalo hoặc gọi 0901458336

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 19/12/2018

❌❌ TUYỂN CTV SỈ TỪ 5 SẢN PHẨM ❌❌

❤️ QUẦN NỮ SIÊU SIÊU ĐẸP
SIZE: Freesize 50kg trở xuống

Giá: 250k sale còn 200k

💰💰Giá học sinh sinh diênnnn anh chị em cứ mạnh tay chọn nha 👍😘
👀Hàng VNXK,thun co giãn 4 chiều nà❤️❤️
🔝🔝Ship cod toàn quốc, nhận hàng thu tiền
🔴Sản phẩm có sẵn tại shop và được chụp tại shop ko qua bất cứ chỉnh sửa lung linh nào
🔵Chất liệu thun 4 chiều cực mát, cực co dãn, mềm, mịn
🔹Hàng shop đã tuyển chọn kỉ để mang đến chất lượng, uy tín cho khách hàng !
🔶Bao chất lượng,đổi hàng trong vòng 7 ngày------------------------------------------------------------

🛵🛵Đến mua trực tiếp tại :
🏠 1036/29 Cách Mạng Tháng 8 f4 Tân Bình

—————————————————————

👉👉Nếu quá bận thì Inbox tụi mình giao tận tay nhen. Giao toàn quốc, giao hàng dù chỉ 1 món nè 😘😘😘

🔺Và hoá đơn trên 500k nhé!

🌟 Buôn sỉ nhắn tin Zalo hoặc gọi 0901458336

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 03/08/2018

💋💋 TIẾP MÃ MỚI ĐẸP TỪ ĐƯỜNG KIM MŨI CHỈ 🤑🤑

💰💰Giá học sinh sinh diênnnn anh chị em cứ mạnh tay chọn nha 👍😘
👀Hàng VNXK,thun co giãn 4 chiều nà❤️❤️
🔝🔝Ship cod toàn quốc, nhận hàng thu tiền
🔴Sản phẩm có sẵn tại shop và được chụp tại shop ko qua bất cứ chỉnh sửa lung linh nào
🔵Chất liệu thun 4 chiều cực mát, cực co dãn, mềm, mịn
🔹Hàng shop đã tuyển chọn kỉ để mang đến chất lượng, uy tín cho khách hàng !
🔶Bao chất lượng,đổi hàng trong vòng 7 ngày------------------------------------------------------------
💋Inbox tại đây: https://goo.gl/HyMdX

🛵🛵Đến mua trực tiếp tại các chi nhánh sau :

—————————————————————

💔Chi nhánh 1: 32 Giải Phóng, p4, Tân Bình , HCM
💔Chi Nhánh 2: Chợ Ninh Bình, Gốc Xoài, Ninh Sơn, Ninh Thuận
💔Chi Nhánh 3: 04, Trần Cao Vân, p Đô Vinh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm
💔 Chi Nhánh 4: 296 Trần Hưng Đạo, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

—————————————————————

👉👉Nếu quá bận thì Inbox tụi mình giao tận tay nhen. Giao toàn quốc, giao hàng dù chỉ 1 món nè 😘😘😘

🔺Và hoá đơn trên 500k nhé!

🌟 Buôn sỉ nhắn tin Zalo hoặc gọi 0961818388
🌟 Đặt hàng lẻ alo 0961818388 nha 💓

Photos from Sỉ Quần áo thể thao Nam Nữ VNXK's post 03/08/2018

💋💋 TIẾP MÃ MỚI ĐẸP TỪ ĐƯỜNG KIM MŨI CHỈ 🤑🤑

💰💰Giá học sinh sinh diênnnn anh chị em cứ mạnh tay chọn nha 👍😘
👀Hàng VNXK,thun co giãn 4 chiều nà❤️❤️
🔝🔝Ship cod toàn quốc, nhận hàng thu tiền
🔴Sản phẩm có sẵn tại shop và được chụp tại shop ko qua bất cứ chỉnh sửa lung linh nào
🔵Chất liệu thun 4 chiều cực mát, cực co dãn, mềm, mịn
🔹Hàng shop đã tuyển chọn kỉ để mang đến chất lượng, uy tín cho khách hàng !
🔶Bao chất lượng,đổi hàng trong vòng 7 ngày------------------------------------------------------------
💋Inbox tại đây: https://goo.gl/HyMdX

🛵🛵Đến mua trực tiếp tại các chi nhánh sau :

—————————————————————

💔Chi nhánh 1: 32 Giải Phóng, p4, Tân Bình , HCM
💔Chi Nhánh 2: Chợ Ninh Bình, Gốc Xoài, Ninh Sơn, Ninh Thuận
💔Chi Nhánh 3: 04, Trần Cao Vân, p Đô Vinh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm
💔 Chi Nhánh 4: 296 Trần Hưng Đạo, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

—————————————————————

👉👉Nếu quá bận thì Inbox tụi mình giao tận tay nhen. Giao toàn quốc, giao hàng dù chỉ 1 món nè 😘😘😘

🔺Và hoá đơn trên 500k nhé!

🌟 Buôn sỉ nhắn tin Zalo hoặc gọi 0961818388
🌟 Đặt hàng lẻ alo 0961818388 nha 💓

Videos (show all)

Telephone

Website

Address


Ho Chi Minh City
Other Arts & Entertainment in Ho Chi Minh City (show all)
XONE RADIO XONE RADIO
72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của XONE Digital Radio, kênh radio âm nhạc, giải trí dành cho giới trẻ. Welcome, XONErs!

Tâm Châu Tâm Châu
Ho Chi Minh City, 70000

Singer, Songwriter

Carbonaro Guitars Carbonaro Guitars
Apt. C/2 1805 , 49 Duong So66, Thao Dien Ward 2, HCMC
Ho Chi Minh City, 700000

www.carbonaroguitars.com

Vietnam Trance Lovers Vietnam Trance Lovers
Ho Chi Minh City

♥ Trance không chỉ đơn thuần là âm nhạc, khi nghe Trance bạn sẽ thấy mình như đang ở một TG khác... một TG chỉ có trong tưởng tượng ♥ ... Like VTL now ❗

Mott Weddings Vietnam and Thailand Destination Wedding Photography and Film Mott Weddings Vietnam and Thailand Destination Wedding Photography and Film
3A Ton Duc Thang
Ho Chi Minh City, 70000

Mott Weddings is boutique destination wedding photography and film business based in Vietnam and Tha

CÂU LẠC BỘ THỜI TRANG-ĐH KIẾN TRÚC CÂU LẠC BỘ THỜI TRANG-ĐH KIẾN TRÚC
196 Pasteur, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

FASHION CLUB - HCMC University of Architecture

Bộ Mic Thu Âm Karaoke Tốt Nhất Ken Audio Shop Bộ Mic Thu Âm Karaoke Tốt Nhất Ken Audio Shop
Phường Bình Trị Đông A
Ho Chi Minh City, 700000

Bộ Mic Thu Âm Karaoke Tốt Nhất Ken Audio Shop chuyên phân phối bộ combo micro thu âm karaoke tốt nhất, thiết bị thu âm livestream...mic thu âm karaoke tốt nhất, giá rẻ cạnh tranh. Alo/Zalo: 0932.075.612

Bán tranh vì đam mê thôi chứ vẽ xấu lắm. Bán tranh vì đam mê thôi chứ vẽ xấu lắm.
Ho Chi Minh City, 700000

Bán tranh mini tặng kèm giá đỡ mini rất là cute luôn ạ. Mua tranh ủng hộ mình nha

Zumba Way by Master AK Zumba Way by Master AK
Ha Huy Giap
Ho Chi Minh City

Master AK Akbar Khan is a Zumba instructor and fifness trainer 1 years experience in VietNam,

COMINK COMINK
Ho Chi Minh City

New Vietnamese artistic portal

Chu du tháng 11 Chu du tháng 11
Ho Chi Minh City

Được thành lập vào 11.11.2020 bởi 3 thành viên sinh vào tháng 11.

Sài Gòn RìViu - riviusaigon.com Sài Gòn RìViu - riviusaigon.com
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Rì Viu Những Địa Điểm Ăn Uống Sài Gòn