មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស ង៉ុកភូ

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស ង៉ុកភូ

ទីកន្លែងដែលផ្តល់ក្តីជំនឿទុកចិត្ត និងភាពស្រស់ស្អាតល្អអត់ខ្ជោះ នាំមកនូវ មន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ បានការអនុញ្ញត្តិអំពី គណៈកម្មការប្រជាជន ទីក្រុង ពីការសាងសង់ មន្ទីរពេទ្យ នៅអាសយដ្ឋាន ៖ លេខ ៣១៦ pham hung , សង្កាត់ ៥ ,ខ័ណ្ឌ ៨, តាមការអនុម័ត លេខ 6164/UBND-VX ថ្ងៃ ០៣/ ១២/ ២០១០ និង បានការត្រួតពិនិត្យស្របច្បប់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាតិ ដោយសេចក្តីអនុញ្ញតិ្ត លេខ ០៥/BYT-GPHĐ ។
ទម្រង់សកម្មភាព៖ មន្ទីរពេទ្យ ជំនាញផ្នែកវះកាត់ កែសម្ផស្ស មាន ២១ គ្រែ, រួមទាំងបណ្តាផ្នែកជំនាញគឺ ៖
- ផ្នែកវះកាត់ កែសម្ផស្ស
- ផ្នែកចាក់ថ្នាំស្ពឹក ស្តាសុខភាពឡើងវិញ
- ផ្នែក ពិសោធន៍អាការជម្ងឺ មុនស្ថានភាពពេលសន្លាប់
- ផ្នែក ព្យាបាលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
- ផ្នែក ឱសថ
ទន្ទឹមនិងនោះ មន្ទីរពេទ្យនៅមាន ៖
- តំបន់ វះកាត់មិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
- តំបន់ វះកាត់ចាក់ថ្នាំស្ពឹកនិងស្តារសុខភាពឡើងវិញ
- តំបន់ ព្យាបាលជម្ងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
រួមទាំងបន្ទប់ថែទាំនិងបន្ទប់សម្រាកតាមស្តង់តាបន្ទប់ទំនើប VIP អោយ អតិថិជននៅឆ្ងាយនិងភ្ញៀវរបស់មន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ បាន ទទួល នូវការថែរក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីចិត្ត របស់គ្រូពេទ្យ យ៉ាង ពិសេស និងអត់គិតថ្លៃទាំងអស់មានការហូបចុក,ការស្នាក់នៅ,ការថែទាំ របស់មន្ទីរពេទ្យ រហូត ដល់ពេល ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ។
យើងអាចនិយាយ, អ្វី ៗទាំងអស់ដែលធ្វើអោយមានភាពស្រស់ស្អាតនៅ មន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ បានចាប់ផ្តើមពីមូលឋានគ្រឹះ ជាង ២០ ឆ្នាំ, នោះជាបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សត្រូវបច្ចេកទេស បាន ជួយអោយមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ មានទីតាំងជាក់លាក់ក្នុងស្ថាប័ន កែសម្ផស្ស និងពានរង្វាន់ Cup មាស ស្ថាប័ន កែសម្ផស្ស អំពីសុខភាពនិងភាពស្រស់ ស្អាតរបស់សហគមន៍ ។
ជាង ២៥ ឆ្នាំ ប្រកបដោយបទពិសោធន៍ កែសម្ផស្ស
Supper Cup “កត្តិនាមល្បីល្បាញដើម្បីអាជីព រក្សាថែទាំ សុខភាពនិង សម្រស់សហគមន៍” - ពានរង្វាន់ “មេដៃមាស ” ការវះកាត់ និង កែសម្ផស្ស

Operating as usual

13/04/2022

កាលនៅក្មេងមិនទាន់ដឹង«ធាត់» គឺអ្វី?
បន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេចវចេះតែញ៉ាំ ហើយញ៉ាំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីល្អឲ្យកូន។
ដល់ថ្ងៃមួយដឹងថា ខ្លួនប្រាណធ្ងន់ ហត់នឿយគឺវាហួសពេលហើយ។
រឿងរបស់អតិថិជនគ្មានអ្វីចំឡែកជាមួយអ្នកទាំងឡាយឡើយ
នរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចអៀនខ្មាសជាមួយរាងរៅរបស់ខ្លួន។
ដូច្នេះដើម្បីរក្សាបានខ្លួនប្រាណមាំមួន រាងរៅសម្រេចស្តង់ដារបន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេ។
សូមទុកពេលហាត់ហើយមានរបបបរិភោគសមស្របដើម្បីមិនបាច់បូមខ្លាញ់ចោះដូចអតិថិជននៅ
មន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវណ៎ា!
-------------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

13/04/2022

យើងខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូននារីជាច្រើនរអែងក្នុងការគូរចិញ្ចើមព្រោះបង់ពេលតែអត់ស្អាត។
ដូច្នេះហើយ បានជាមានអតិថិជនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវផ្លុំចិញ្ចើមបំបែកម្សៅមួយថ្ងៃកាន់​តែច្រើន។
-ចិញ្ចើមមួយគូស្រស់ស្អាតជូនដល់បងស្រីក្នុងថ្ងៃរសៀលនេះ
-ផ្លុំចិញ្ចើមតែដូច makeup អញ្ចឹងតើមាននរណាព្រមដែរអត់?
-ចិញ្ចើមនឹងស្តើងម៉ត់ របកពណ៌បន្ទាប់ពី៣-៥ថ្ងៃណ៎ា។
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE: (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត.
-------------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

12/04/2022

កែដងចិញ្ចើមអត់ត្រូវការកាត់ចេស

កែដងចិញ្ចើមអត់ត្រូវការកាត់ចេស
មន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវជួយអតិថិជនសំចៃបានពេលយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីធ្វើស្អាត។
បច្ចេកទេសយ៉ាងថ្នឹក ធានាដាច់ខាតគ្មានមេរោគ
តែ៦០នាទីបានកម្ចាត់អស់នូវផ្នត់ជ្រួញ ភាពចាស់នាំមកជូនរង្វង់មុខស្រស់បស់ជាងរាល់ថ្ងៃ។
----------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

12/04/2022

មនុស្សពិតការងារពិត
ជម្រើសយកនូវវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធធម្មជាតិ នាងក្រមុំផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់បន្ទាប់​
ពី​៩០នាទី។
ធ្វើស្អាតអត់ពិបាកទេ, ពិបាកគឺមកពីមិត្ររអែងផ្លាស់ប្តូរទេតើ
ជំនួសឱ្យការងឿងឆ្ងល់គួរតែកែច្រមុះអ្វី? តើកែច្រមុះឈឺដែរអត់?
សូមអញ្ជើញមកកាន់មន្ទីរ​ពេទ្យង៉ុកភូវផ្ទាល់ដើម្បីវេជ្ជបណ្ឌិតពិគ្រោះយោបល់ជូនណ៎ា!
ធ្វើស្អាតដាច់ខាតត្រូវតែជ្រើសយកវេជ្ជបណ្ឌតដែលពូកែ, មន្ទីរពេទ្យមានប្រិយភាពណ៎ា។
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត.
----------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

11/04/2022

«ព្រលឹង»មួយស្អាតគឺត្រូវតែធំមូលហើយទាក់ទាញអារម្មណ៍។
រូបភាពខាងក្រោមនេះគឺលទ្ធផលនៃការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការខិតខំផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯង។
អតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវជម្រើសនូវការកែសុដន់ចោះសម្រាប់ស្តារមកវិញនូវគុណវិបត្តិ និងជឿ​ជាក់ជាង។
-ស្នាមតូចហើយនឹងព្រាលតាមថ្ងៃខែ
-អត់ឈឺ, អត់ឈប់សម្រាកយូរ។
-៦០នាទីជីវិតថ្លាស់ប្តូរហើយណ៎ា!
------------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

11/04/2022

សប្បាយចិត្តនិងសែនស្រលាញ់មន្ទីរពេទ្យមួយនេះ ទាំងសេវ៉ាកម្ម និងទឹកចិត្តរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ😘😘😊😊

11/04/2022

អាស័យដ្ឋានធ្វើស្អាតណាដែលធ្វើឲ្យមិត្រស្ងប់ចិត្តជាងគេ?
សូមឧទ្ទេសនាមដល់មិត្រនូវមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ ទីធ្វើស្អាតមានប្រិយភាពជាមួយបទពិសោធន៍​ជាង៣០ឆ្នាំ
នាំមកនូវសម្រស់ស្អាត-ភាពទំនុកចិត្ត-ជោគជ័យជូនដល់បងប្អូននារីមិនតិចទេ។
អញ្ជើញទស្សនានូវមន្ទីរពេទ្យទាំងមូលជាមួយមុខជំនាញនានាមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅង៉ុកភូវណ៎ា!
------------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

10/04/2022

ដាក់ចង្កា vline
តែ៦០នាទីកម្មសិទ្ទិចង្កា Vline ទាន់សម័យ
គ្មាននៅពេលសម្រាប់ស្ទាក់ស្ទើរ, គិតទៀតទេ។
នៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវ
ដំណាក់កាលសម្រេចស្តង់ដារក្រសួងសុខាភិបាល, បន្ទប់វះកាត់គ្មានមេរោគជាដាច់ខាត
សុវត្ថិភាព-អត់ឈឺ-អត់ស្នាម-អត់ត្រូវការឈប់សម្រាក
កងជួរថែទាំសុខភាពអស់ពីចិត្ត ម៉ត់ចត់មុនពេល ក្នុងពេល និងក្រោយពេលវះកាត់.
-----------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

09/04/2022

ថ្ងៃទី៧កែច្រមុះ អតិថិជនទើបនឹងដោះបង់រុំ, កាត់ចេស
ច្រមុះស្ថេរភាពជាបណ្តើរៗចូលក្នុង form រាង
បន្ទាប់ពី១ខែច្រមុះនឹងធម្មជាតិហើយល្អជាងណ៎ា
បើសិនជាមិត្រចូលចិត្តរាងច្រមុះធម្មជាតិនេះ
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE: (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត.
-----------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

09/04/2022

ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន តាមការសន្យា មានប្រូម៉ូសិនកំពូលពិសេស10%_20%គ្រប់សេវ៉ាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យកេសម្ផស្សង៉ុកភូវ👍👍លូវចូលមកចែកលុយនិងកាដូសំរាប់អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅ3_4ថ្ងៃទៀតណាចាស💵💵🎁🛍🎉🧧🧧

09/04/2022

COMBO កែសម្រស់ៈ កែសុដន់-បូមខ្លាញ់, ទើបនឹងបង្កើតរួចនូវរូបតំបន់ពោះ
អតិថិជនស្អាតទាំងគ្រប់, វះកាត់មួយលើក
សំចៃបានពេលសម្រាក, តំណម, ចលនា, លេបថ្នាំ...
ពិសេស, កាត់បន្ថយបាននូវប្រាក់ចំណាយជាអតិបរមាពេលចុះឈ្មោះ combo ក្នុងសុបិននេះ
ស្នាមនឹងព្រាលតាមថ្ងៃខែ
សុដន់សិចស៊ី- ពោះស្មោះធេងក្រោយពេល១ខែ
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE: (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត.
-----------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

08/04/2022

Live សាកល្បងផ្ទាល់ពីទិដ្ធភាពទាំងមូលនៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុក ភូវ🙏🏻🙏🏻🥰🥰កុំភ្លេចស្អែកជួបគ្នាណា មានលេងហ្កេមឈ្នះលុយសុទ្ធសន្ធឹកសន្ធាប់💵💵😱🥰

08/04/2022

FEEDBACK FORM ច្រមុះ១ខែរបស់អតិថិជន
នៅតែរក្សាបាន form រាងដូចគ្រាដំបូង តែបានរចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់ជាង ស្រស់បស់ជាង។
រាងច្រមុះធម្មជាតិ ទន់ល្មើយអាស្រ័យសារធាតុឆ្អឹងខ្ចី surgiform ល្អបំផុតសព្វថ្ងៃ
បងប្អូននារីដែលមិនទាន់កែច្រមុះ-ប្រញាប់ទៅណ៎ា-ដើម្បីទទួលបាននូវអាទិភាព។
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE: (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត.
-----------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

07/04/2022

បូមខ្លាញ់ចោះ-បង្កើតមកវិញនូវតំបន់ពោះ
រាងពិតជាស្តង់ដារចង្កេះរៀវ-បំបាត់អស់នូវក្តីបារម្ភរបស់ប៉ែកខាងស្អាត
បច្ចេកទេសបូមខ្លាញ់ចោះនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភួវបានជួយឲ្យអតិថិជនជាច្រើនរូបយក
មកវិញនូវភាពទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួន។
រយៈពេលអនុវត្តយ៉ាងឆាប់ ក្រោយពេលវះកាត់ថ្នមៗ ពោះឆាប់ស្អាត ស្អាតធ្មជាតិ។
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត។.
------------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

07/04/2022

សម្លឹងជិតដំណាក់កាលបូមខ្លាញ់ត្រង់តំបន់ពោះនៅង៉ុកភូវ
វេជ្ជបណ្ឌិតប្រមូលផ្តុំ «វាយប៉ើង» កោសិកាខ្លាញ់អាក្រក់, ខ្លាញ់ដែលប្រមូលផ្តុំយូរឆ្នាំ
ប្រើប្រាស់ក្បាលបូមឆ្លាតវៃប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ធ្វើឲ្យរាវហើយបូមចេញមកក្រៅយ៉ាងស្រាលៗ
ក្រោកពីដេកគឺកម្មសិទ្ធភ្លាមនូវរាវរៅដ៏ស្រាវ
សុវត្ថិភាពពេលអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យ
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត។.
------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

Photos from មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ's post 06/04/2022

តើផ្លុំចិញ្ចើមមានបំផ្លាញសរីរវិទ្យាដែរអត់?
ដំបូង, ប្តូររាងចិញ្ចើមនឹងជួយរង្វង់មុខសមគ្នាជាង ពហិលក្ខណៈ «ស្រស់សង្ហា»ជាង
ផ្លុំចិញ្ចើមស្តារមកវិញនូវស្ថានភាពចិញ្ចើមរង្វើល, ខ្វះ, ស្តើង
ផ្លុំចិញ្ចើមនៅទាំងសំចៃបានពេលតុបតែង
ស្រស់ស្អាតជាង ជួបសំណាងច្រើនជាង។ ម៉េចក៏ថាបំផ្លាញសរីរវិទ្យាទៅវិញ?
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត។.
-----------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

06/04/2022

អាស្រ័យបច្ចេកទេសរចនាសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងនូវរាងច្រមុះ, រាល់គុណវិបត្តិស្លាបច្រមុះធំ, ក្បាលច្រមុះ​គគ្រើម, ក្តោងច្រមុះទាប
សុទ្ធតែបានកែលម្អយ៉ាងឆាប់
តែ៩០នាទីផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ទាំងស្រុង
សុវត្ថិភាពអត់បាតុភាព
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត.
------------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

05/04/2022

ក្រោយពេលវះកាត់សុខ-សប្បាយ-អត់ឈឺ

អតិថិជនក្រោយពេលវះកាត់អាចបរិភោគ, ដើរទៅមកជាធម្មតា
ចំពោះអតិថិជនដែលនៅឆ្ងាយ អតិថិជនបរទេសនឹងបានស្នាក់នៅ ហើយបានពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរ​ពេទ្យ
មានអ្នកថែទាំជំងឺថែទាំអស់ពីចិត្ត បម្រើក្នុងការហូបចុក អត់ត្រូវការអ្នកផ្ទះនៅក្បែរ
ដូច្នេះ​អតិថិជន​ពិតជាស្ងប់ចិត្តពេលធ្វើស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ។
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត

05/04/2022

ដោះស្រាយបានទាំងស្រុងចំពោះត្របកភ្នែក១ជាន់, បាក់ត្របកភ្នែក, ភ្នែកក្រឡឹប, ភ្នែកមានស្បែក​សល់ច្រើន,
ខ្លាញ់លើស, ភ្នែកទុក្ខព្រួយ ជាដើម
វះកាត់តែ១លើក
ត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្មើ, ជ្រុងភ្នែកធំមូល, ផ្លូវត្របកភ្នែកយ៉ាងស្តើង, ធម្មជាតិពិតជាពិបាកដឹង។.
----------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

04/04/2022

រង្វង់មុខផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D
បាត់អស់ច្រមុះសំប៉ែត ស្លាបច្រមុះគគ្រើម
ក្តោងច្រមុះខ្លី, ទាបបែរជាខ្ពស់ស្រឡះ ទន់ល្មើយ
ប្រៀបធៀបជាមួយជ្រុងទើបឃើញនូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់
បង្កើននូវសម្រស់ពិតជាយកឈ្នះរាល់ជ្រុងផ្អៀង
សូមទំនាក់ទំនង HOTLINE (+84)91 3348800 ដើម្បីបានពិគ្រោះយោបល់លម្អិត.
------------------------------------------
� Hotline Campuchia: 088 3379696 - 081 379696
� Hotline Vietnam: (+84)91 3348800
� CHAT ជាមួយយើងខ្ញុំ: http://m.me/benhvienngocphu
�មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ - 316C ផាមហ៊ុង, សង្កាត់ 5, ខ័ណ្ឌ 8. ទីក្រុងហូជិមិញ

Videos (show all)

កែដងចិញ្ចើមអត់ត្រូវការកាត់ចេស
ក្រោយពេលវះកាត់សុខ-សប្បាយ-អត់ឈឺ
កែសុដន់ចោះកែលម្អរង្វង់ទី១ «ស្វិត» ជាមួយប្រាក់ចំណាយដ៏ភ្ញាក់ផ្អើល
កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ COLLAGEN
ការលើកដងចិញ្ចើមតើមានប្រសិទ្ធភាពអី្វ?
កាត់ភ្នែកតើធម្មជាតិដែរអត់?
តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកម្មសិទ្ធិភ្នែកមួយគូស្អាត?

Telephone

Address


៣១៦ C, ផ្លូវ Pham Hung , សង្កាត់ ៥ , ខ័ណ្ឌ ៨ ទីក្រុងហូជីមិញ
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 07:30 - 18:00
Tuesday 07:30 - 18:00
Wednesday 07:30 - 18:00
Thursday 07:30 - 18:00
Friday 07:30 - 18:00
Saturday 07:30 - 18:00
Sunday 07:30 - 18:00
Other Hospitals in Ho Chi Minh City (show all)
Bệnh viện đa khoa Triều An Bệnh viện đa khoa Triều An
425 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân
Ho Chi Minh City, 7000

Trang Facebook của bệnh viện đa khoa Triều An - Tình thương và Chất lượng

Thuốc chữa trị u nang thận, đa nang 21·25·30mm Thuốc chữa trị u nang thận, đa nang 21·25·30mm
68, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Bị u nang thận trái, phải, đa nang nên uống thuốc gì? Xem chi tiết tại: https://yduocxanh.com/wiki-u-nang-than/nang-than-uong-thuoc-gi-thuoc-chua-dieu-tri-nang-than-da-nang-tot-nhat-cua-my-15208

Phòng Khám 99 - Khẳng Định Bản Lĩnh Phái Mạnh Phòng Khám 99 - Khẳng Định Bản Lĩnh Phái Mạnh
99 Cây Keo, Hiệp Tân, Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Phòng Khám 99 Tiết Niệu Nam Khoa thành lập 10 năm tiên phong trong chỉnh hình nam khoa với đội ngũ y bác sĩ nhiệt tình kinh nghiệm đang làm việc ở BV Bình Dân - BV Chợ Rẫy - BV Đại Học Y Dược

Sức Khỏe Gia Đình 24h Sức Khỏe Gia Đình 24h
160 Le Hong Phong
Ho Chi Minh City, 700000

Phòng khám đa khoa Hồng Phong chuyên:xét nghiệm, nội khoa, ngoại khoa, siêu âm tại TPHCM.

Gangwhoo Plastic Surgery Hospital Gangwhoo Plastic Surgery Hospital
576-578 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, 700000

Gangwhoo Surgery Hospital is one of the biggest Plastic Surgery Centers in Vietnam. We provide our clients with the best services at the most affordable price to ensure beauty for everyone.

Gangwhoo Plastic Surgery Hospital Gangwhoo Plastic Surgery Hospital
576-578 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, 700000

Gangwhoo Surgery Hospital is one of the biggest Plastic Surgery Centers in Vietnam. We provide our clients with the best services at the most affordable price to ensure beauty for everyone.

Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Ths-Bs Võ Anh Tuấn Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Ths-Bs Võ Anh Tuấn
781/B1,B2,B3 Lê Hồng Phong P.12,Q.10
Ho Chi Minh City, 84

•Tu nghiệp tại Nhật,Korea,Pháp,Mỹ.25năm kinh nghiệm •Tạo hình mắt,mũi,cằm,ngực bụng,mông,hàm-gò má.

Cabella Clinic Cabella Clinic
30 Geziret El Arab St. Mohandeseen
Ho Chi Minh City, 12651

عيادات كابيلا لجراحات التجميل و زراعة الشعر

Doristy Tạo Hình Thẩm Mỹ Doristy Tạo Hình Thẩm Mỹ
871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City, 72900

Doristy Chuyên Tạo Hình Thẩm Mỹ Chuyên Sâu Áp Dụng Kỹ Thuật Và Công Nghệ Mới Nhất Trực Tiếp Bác Sỹ Tu Nghiệp Canada , Hoa Kỳ Đảm Nhiệm Phẫu Thuật.

Viện Giảm Béo Pasteur - Sài Gòn Viện Giảm Béo Pasteur - Sài Gòn
Số 4- 4B Lê Quý Đôn- Phường 6- Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

VIỆN GIẢM BÉO PASTEUR Chi nhánh Sài Gòn: Số 4- 4B Lê Quý Đôn- Phường 6- Quận 3. hotline: 0899 569 988 Chi nhánh Hà Nội: 27 Hõa Mã - Hai Bà Trưng. hotline: 0985 280 022

VIỆN THẨM MỸ   Dr.HUỲNH PHÁT VIỆN THẨM MỸ Dr.HUỲNH PHÁT
Phường 12
Ho Chi Minh City, 700000

𝐕𝐓𝐌 𝐃𝐫.𝐇𝐔𝐘̀𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐀́𝐓: địa điểm làm đẹp uy tín tại TPHCM với đội ngũ Bác Sĩ giỏi có tay nghề cao đã sẽ giúp cho hàng nghìn quý khách trở nên xinh đẹp.

Phòng Khám Da Liễu Sài Gòn - Trung Tâm Trị Nám,Tàn Nhang TPHCM Phòng Khám Da Liễu Sài Gòn - Trung Tâm Trị Nám,Tàn Nhang TPHCM
35A1, đường 3/2, Phường 11, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000