Hải sản Hồ Gia Cam Ranh, Ho Chi Minh City Video March 22, 2018, 6:59am

Videos by Hải sản Hồ Gia Cam Ranh in Ho Chi Minh City. cung cấp cá loại cá biển tươi, mực, bạch tuộc, đặc sản của vùng biển nắng gió miền Trung!

Hạt đác sữa chua dâu tây, giải nhiệt cho ngày nóng bức !
#đác rim
#140k_hộp_900g

Other Hải sản Hồ Gia Cam Ranh videos

Hạt đác sữa chua dâu tây, giải nhiệt cho ngày nóng bức ! #đác rim #140k_hộp_900g

CÁC CHÚ ỐC NHẢY ĐANG THI NHAU MÀ NHẢY NÈ CẢ NHÀ

P C