ASAP Concept

ASAP Concept

Tư vấn Thiết kế Kiến trúc - Nội thất
Tư vấn Giám sát
Thầu khoán Xây dựng

Operating as usual

Photos from ASAP Concept's post 17/01/2022

Sau bão giông, chỉ mong bình yên qua tháng ngày 🌸🌺🌼🌻

#ASAPConcept #DesignNBuild

15/10/2021

Duplex Feliz en Vista: Coming soon ❤️
#AsapConcept #thietkenoithat #thicongnoithat

Photos from ASAP Concept's post 08/10/2021

Khởi động công trình sau bao ngày giãn cách 😅😅

#ASAPConcept #PNJTanMy #thietkenoithat #thicongnoithat

Photos from ASAP Concept's post 21/09/2021

Thiết kế căn hộ độc đáo, ấn tượng 🤩🤩🤩

#𝗮𝘀𝗮𝗽𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 #𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 #𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗱𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱 #𝘁𝗵𝗶𝗲𝘁𝗸𝗲𝗻𝗼𝗶𝘁𝗵𝗮𝘁 #𝘁𝗵𝗶𝗰𝗼𝗻𝗴𝗻𝗼𝗶𝘁𝗵𝗮𝘁

Photos from 1987 Media's post 11/05/2021

Thanks 1987 Media for great shot 👏🏻

Photos from ASAP Concept's post 11/05/2021

Công trình: 𝗣𝗡𝗝 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁
Địa chỉ: 25-27 𝘗𝘩𝘢𝘯 𝘉𝘰̣̂𝘪 𝘊𝘩𝘢̂𝘶, 𝘛𝘗. Đ𝘢̀ 𝘭𝘢̣𝘵

Cảm ơn công ty #PNJ đã tạo điều kiện cho ASAP hoàn thành công trình trọng điểm này!

#asapconcept #designandbuild #pnjdalat #pnjstore #jewelrystore

Photos from ASAP Concept's post 26/04/2021

𝗚𝗮̂́𝗽 𝗿𝘂́𝘁 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗲̂̉ 𝗯𝗮̀𝗻 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝗰𝘂̛̉𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗣𝗡𝗝 Đ𝗮̀ 𝗹𝗮̣𝘁 ❤️❤️

#𝚊𝚜ᴀᴘ𝚌ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚝ʜɪᴇᴛ𝚔ᴇ𝚗ᴏɪ𝚝ʜᴀᴛ #𝚝ʜɪ𝚌ᴏɴɢ𝚗ᴏɪ𝚝ʜᴀᴛ
#𝚒ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝚍ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝚍ᴇ𝚜ɪɢɴ𝚊ɴᴅ𝚋ᴜɪʟᴅ #𝙿𝙽𝙹𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎 #𝚓𝚎𝚠𝚎𝚕𝚛𝚢𝚜𝚑𝚘𝚙

Photos from ASAP Concept's post 19/04/2021

𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗣𝗡𝗝 Đ𝗮̀ 𝗹𝗮̣𝘁 - 𝗟𝗮̣𝗶 đ𝗶 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝘅𝗲 𝟭𝟱𝗧 😍😍😍

#𝚊𝚜ᴀᴘ𝚌ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚝ʜɪᴇᴛ𝚔ᴇ𝚗ᴏɪ𝚝ʜᴀᴛ #𝚝ʜɪ𝚌ᴏɴɢ𝚗ᴏɪ𝚝ʜᴀᴛ
#𝚒ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝚍ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝚍ᴇ𝚜ɪɢɴ𝚊ɴᴅ𝚋ᴜɪʟᴅ #𝙿𝙽𝙹𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎 #𝚓𝚎𝚠𝚎𝚕𝚛𝚢𝚜𝚑𝚘𝚙

Photos from ASAP Concept's post 14/04/2021

Công trình: 𝑃𝑁𝐽 Đ𝑎̀-𝑙𝑎̣𝑡 😍😍😍

#𝚊𝚜ᴀᴘ𝚌ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚝ʜɪᴇᴛ𝚔ᴇ𝚗ᴏɪ𝚝ʜᴀᴛ #𝚝ʜɪ𝚌ᴏɴɢ𝚗ᴏɪ𝚝ʜᴀᴛ
#𝚒ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝚍ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝚍ᴇ𝚜ɪɢɴ𝚊ɴᴅ𝚋ᴜɪʟᴅ #𝙿𝙽𝙹𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎 #𝚓𝚎𝚠𝚎𝚕𝚛𝚢𝚜𝚑𝚘𝚙

Photos from ASAP Concept's post 07/04/2021

𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 🤩🤩🤩

#𝗮𝘀𝗮𝗽𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 #𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 #𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗱𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱 #𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 #𝘁𝗵𝗶𝗲𝘁𝗸𝗲𝗻𝗼𝗶𝘁𝗵𝗮𝘁 #𝘁𝗵𝗶𝗰𝗼𝗻𝗴𝗻𝗼𝗶𝘁𝗵𝗮𝘁 #𝗻𝗼𝗶𝘁𝗵𝗮𝘁𝗻𝗵𝗮𝗵𝗮𝗻𝗴

Photos from ASAP Concept's post 05/04/2021

𝐾ℎ𝑎̉𝑜 𝑠𝑎́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑃𝑁𝐽 Đ𝑎̀-𝑙𝑎̣𝑡 😍😍😍

#𝚊𝚜ᴀᴘ𝚌ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚝ʜɪᴇᴛ𝚔ᴇ𝚗ᴏɪ𝚝ʜᴀᴛ #𝚝ʜɪ𝚌ᴏɴɢ𝚗ᴏɪ𝚝ʜᴀᴛ
#𝚒ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝚍ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝚍ᴇ𝚜ɪɢɴ𝚊ɴᴅ𝚋ᴜɪʟᴅ #𝙿𝙽𝙹𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎 #𝚓𝚎𝚠𝚎𝚕𝚛𝚢𝚜𝚑𝚘𝚙

Photos from ASAP Concept's post 31/03/2021

𝐶𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝐷𝑢𝑝𝑙𝑒𝑥 - 𝑅𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 🤩🤩🤩

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 25/03/2021

Phòng tắm tối giản 😘😘😘

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 23/03/2021

𝘕𝘩𝘢̀ 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘰̛𝘪 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘷𝘦̂̀ 🌿🌿🌿

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 20/03/2021

🅛🅤🅧🅤🅡🅨 🅥🅘🅛🅛🅐 🤩🤩🤩

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 19/03/2021

😍😍😍

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 15/03/2021

𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̉ 𝘮𝘰̣̂𝘤 𝘮𝘢̣𝘤, 𝘢̂́𝘮 𝘤𝘶́𝘯𝘨 🤩🤩🤩

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 13/03/2021

𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑇𝑜̂́𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 - 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 😎😎😎

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 11/03/2021

𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖́𝑡 𝑐𝑢̛𝑛𝑔 𝑥𝑖̉𝑢 👶🍼👼

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 10/03/2021

𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̉ 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘅𝗮̉ 😎😎😎
#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 09/03/2021

𝐵𝑎𝑡ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 🛁🚿🛀

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 08/03/2021

𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦 😁😁😁

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 06/03/2021

𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑆ℎ𝑜𝑝 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑖𝑛ℎ 👗👠

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 05/03/2021

𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 🤩🤩🤩

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 04/03/2021

𝒞𝒶̆𝓃 𝒽ℴ̣̂ 𝓎ℯ̂𝓃 𝒷𝒾̀𝓃𝒽 – 𝒞𝒶̂𝓃 𝒷𝒶̆̀𝓃ℊ ℊ𝒾𝓊̛̃𝒶 𝓉𝒽𝒶̂̉𝓂 𝓂𝓎̃ 𝓋𝒶̀ 𝒸ℴ̂𝓃ℊ 𝓃𝒶̆𝓃ℊ 😍😍😍

#𝙰𝚜ᴀᴘ𝙲ᴏɴᴄᴇᴘᴛ #𝚃ʜɪᴇᴛ𝙺ᴇ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ #𝚃ʜɪ𝙲ᴏɴɢ𝙽ᴏɪ𝚃ʜᴀᴛ
#𝙸ɴᴛᴇʀɪᴏʀ𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ #𝙳ᴇ𝚜ɪɢɴ𝙰ɴᴅ𝙱ᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 02/03/2021

𝐵𝑎𝑡ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑖𝑛ℎ đ𝑜̂́𝑛 𝑡𝑖𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑔𝑎́𝑖 🥰🥰🥰

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 01/03/2021

𝗩𝗮̆𝗻 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗦𝗮𝗻𝗴 - 𝗫𝗶̣𝗻 - 𝗠𝗶̣𝗻 😍😍😍

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 27/02/2021

It's weekend! 🌺🌺🌺

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 26/02/2021

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁, 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗰𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻, 𝗰𝗮́ 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗴𝘂 𝘁𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗺𝘆̃ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗴𝗶𝗮 𝗰𝗵𝘂̉ 🥰🥰

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 25/02/2021

BEDROOM 🛏🛏🛏

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 24/02/2021

𝘛𝘰̂̉ 𝘢̂́𝘮 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘩𝘢̉𝘰 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 👨‍👩‍👧‍👦🏡

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

Photos from ASAP Concept's post 23/02/2021

𝑉𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑖𝑛ℎ 😍😍😍

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

22/02/2021

ASAP Concept's cover photo

22/02/2021

𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑐𝑎𝑓𝑒 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑜̛̉ đ𝑒̣𝑝 "𝑛𝑢̛́𝑐 𝑙𝑜̀𝑛𝑔" 💚💚💚

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

20/02/2021

𝐶𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛𝑖 🍀🍀🍀

#AsᴀᴘCᴏɴᴄᴇᴘᴛ #TʜɪᴇᴛKᴇNᴏɪTʜᴀᴛ #TʜɪCᴏɴɢNᴏɪTʜᴀᴛ
#IɴᴛᴇʀɪᴏʀDᴇsɪɢɴ #DᴇsɪɢɴAɴᴅBᴜɪʟᴅ

Videos (show all)

Hình ảnh thi công thực tế quán trà sữa

Telephone

Address


9/3B Lý Văn Phức, P. Tân Định, Q. 1
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 21:30
Tuesday 09:00 - 21:30
Wednesday 09:00 - 21:30
Thursday 09:00 - 21:30
Friday 09:00 - 21:30
Saturday 09:00 - 21:30

Other Interior Designers in Ho Chi Minh City (show all)
KAI Home Việt Nam KAI Home Việt Nam
38 Diệp Minh Châu
Ho Chi Minh City, 10000

KAI Home Việt Nam tự hào là đơn vị tư vấn thiết kế thi công nội thất chất lượng uy tín hàng đầu.

Thi công bảng hiệu Tân Phú HCM Thi công bảng hiệu Tân Phú HCM
308 Hien Vuong, Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Thiết kế thi công bảng hiệu, hộp đèn, chữ nổi alu, mica ..., mặt dựng alu, mô hình led trọn gói các dịch vụ như in, căng

RED SHOES design RED SHOES design
Tô Hiến Thành
Ho Chi Minh City, 70000

RED SHOES - chuyên thiết kế & tư vấn hệ thống nhận dạng thương hiệu (logo, brochure, poster..) thi công gian hàng, quầy kệ, bảng hiệu...

Kun Kun's Furniture Kun Kun's Furniture
Ho Chi Minh City, 20000

Nội Thất Thông Minh Nội Thất Thông Minh
4/2A Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn
Ho Chi Minh City, 700000

Thiết kế Thi công Nội Thất Thông Minh

Cửa Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp HGM- Huỳnh Gia Mộc Cửa Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp HGM- Huỳnh Gia Mộc
29/11W Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Công ty cửa gỗ cao cấp Huỳnh Gia Mộc là Cty chuyên sản xuất cửa 100% gỗ tự nhiên chất lượng, giá hợp lý nhất tại Tp. Hồ Chí Minh

Thiết bị điện Quang Phát Thiết bị điện Quang Phát
244/3A Đường Số 2 , Khu Phố 3 , Hiệp Bình Chánh , Thủ Đức , Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 760000

cung cấp thiết bị điện chính hãng

Designer Nội & Ngoại Thất - successful.vn Designer Nội & Ngoại Thất - successful.vn
629/23 Nguyễn đình Chiểu - Phường 2 - Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thiết Kế - Thi Công : Bảng Hiệu Quảng Cáo Mặt Dựng Aluminium - Bảng Hiệu Led - Bảng Hiệu Hộp Đèn - Pano - Bảng Hiệu Tole - Chữ Nổi Đồng - Chữ Nổi Mica - Chữ Nổi Inox

E9Design Interior E9Design Interior
Số 20 đường Số 5, Cityland Center Hills, Phường 7, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 008484

E9Design là Công ty chuyên Thiết Kế & Thi Công Nội Thất hàng đầu tại Việt Nam, đã và đang khẳng định phong cách thiết kế đỉnh cao

Trang Trí Nội Thất Căn Hộ P-Decor Trang Trí Nội Thất Căn Hộ P-Decor
317 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 08

P-decor Chuyên trang trí nội thất giúp nội thất căn hộ của bạn trở nên lộng lẫy và hiện đại. Gọi ngay 0937.9999.11 để được tư vấn về trang trí nội thất nhé

UP HOUSE UP HOUSE
241 Hòa Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Thiết kế, thi công kiến trúc nội thất cafe, bar, nhà phố, căn hộ, shop, karaoke, decor trang trí...

Khang Thịnh Decor - Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Khang Thịnh Decor - Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất
1101 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8
Ho Chi Minh City, 700000

KHANG THỊNH DECOR chuyên thiết kế, thi công nội thất trọn gói cho nhà phố, chưng cư, biệt thự, block dự án, uy tín, chất lượng, giá gốc tại xưởng.