Tuyển Dụng & Đào Tạo Thuyền Viên

Tuyển Dụng & Đào Tạo Thuyền Viên

Comments

Cafe hạt rang xay nguyên ch ất. 195,000đ/4gói/1kg.LH :0903071975 giao hàng miễn p toàn quốc.
Culinary Tour&Lao Traditional Food Cooking Cla ss Available: Price: 30$/person (includes food ingredient s). Class is available everyday (Monday-Sunday). Ti me: 09:00 AM-04:00 PM. You will be ab le to choose 2 main dishes a nd 1 salad. You can choose t he menu as your favour. The Less on includes visit to market to b uy fresh ingredients then we will co ok together and after that, you wi ll enjoy your delicious meal at o ur Villa Lao Restaurant. A perfect culina ry tour is best for the fo od and cooking lovers. You will lea rn about how to cook a Tradition al Lao Food. For more detail, y ou can contact: Villa Lao - Nongdua ng Nuea Village, Sikhattabong District, Vientiane Capit al, Lao PDR Website: http://www.villalaos.com/ Webpage: https://www.facebook.com/Villa-Lao-818847791524112 Ema il: [email protected] or [email protected] Tel: (+85621) 242292

Công ty Cổ phần phát tri ển LTC Việt Nam hợp tác c ác Công ty Vận tải Hàng H ải cùng phối hợp với các trườ ng ĐH-CĐ Hàng Hải thông báo tuy ển dụng và đào tạo vị t Thuyền Viên.

Cung cấp thuyền viên đi bi ển cho các đội tàu trong và ngo ài nước
Đào tạo các cấp thuyền vi ên và sĩ quan
Cấp đổi chứng c hỉ sĩ quan thuyền viên
Giới thiệu vi ệc làm thuyền viên miễn phí

Operating as usual

18/04/2022

❤️❤️ 𝐂𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐧𝐨̣̂𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐡 𝐚𝐲 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 Đ𝐍𝐀 đ𝐚̂𝐲 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝 🌍🌍
🌈
tuyến nào cũng có ưu và như ợc. Ae xem clip để biết rõ n ha 😎

14/12/2021

❤️❤️ 𝗗𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮́𝗰 𝗵 𝗮𝘆 𝗵𝗼̉𝗶 đ𝗶 𝗯𝗮𝗼 𝗹𝗮̂𝘂 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗹𝗲 ̂𝗻 𝗯𝗼̛̀ đ𝗲̂̉ 𝗰𝗼̀𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̉ 𝘁𝗵𝗮 ̆𝗺 𝘃𝗼̛̣ 𝗰𝗼𝗻 ❤️❤️
🌈 Hôm nọ mì nh lo cho một bạn Thuyền Vi ên OSD lên tàu Dầu. Vừa bư ớc lên tàu là bạn ấy g ọi mình gấp báo là không ổn, gặng hỏi mãi mới biết là n hớ nhà nhớ vợ lại không h ợp khí hậu... chỉ có nhiêu đó th ôi á 🤪🤪 Thế là phải tỷ tê vs c ty chủ quản lo cho bạn ấy xuố ng gấp 🤧
🛳🛳 Thành ra bác n ào muốn trở thành Thuyền Viên b ởi cái mục tiêu duy nhất là có ti ền lo cho gia đình nhỏ t xin hãy vững vàng tâm lý trư ớc những sự được mất khi th am gia vào ngành Vận tải bi ển.
✅ Chịu khó theo dỗi fanpa ge của mình để hiểu được c ác công việc cũng như những c ái được cái mất của nghề.
✅ ch ịu khó lên các trang mạng để t ìm hiểu kỹ về nghề
👉👉 H ãy thử sức trước 1-2 date t àu và cố gắng với nó r ồi hẵng quyết định có tiếp t ục hay không. Chứ không chuẩn bị t âm trước mà đăng ký Học t tốn kém tiền bạc nha c ác Thuỷ thủ tương lai ❤️❤️

11/11/2021

⚓️⚓️ Đời sống và thu nh ập thuyền viên đang ngày càng nâ ng cao, không lâu nữa sẽ t rở về thời kỳ vàng son c ủa nó ở những năm 2000 k hi mà người đi biển là ni ềm tự hào của gia đình ❤️❤️ ❤️
🌈 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮 𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 ❤️
💰💰 chức danh OSD \E với mức lương:
➖➖➖ trong nước: 12-15 tr/ tháng
➖➖➖ ngoài nước: 17-30tr/ tháng
🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺

🏛 CÔ NG TY CP PHÁT TRIỂN LTC VI ỆT NAM
HỢP TÁC LIÊN TỤC KH AI GIẢNG CÁC LỚP:
🛳🛳 Sơ c ấp ngắn hạn cấp tốc 🛳🛳

❇SƠ C ẤP ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP KH AI THÁC MÁY TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP ĐI ỆN TÀU BIỂN

💯HUẤN LUYỆN IMO

💯 HUẤN LUY ỆN LÀM QUEN TÀU DẦU.

💯HUẤN LUYỆN L ÀM QUEN TÀU HÓA CHẤT.

💯NGHIỆP VỤ AN NINH

💯Đ ỔI- GIA HẠN CHỨNG CHỈ.

🌟𝑳𝒖̛𝒖 𝒀́: K ết thúc khoá học. Học viên sẽ đư ợc cấp đầy đủ các chứng c hỉ bằng cấp liên quan Hàng H ải để đủ điều kiện đi t àu viễn dương như: CNKNCM, HLNVCB, SỔ THUY ỀN VIÊN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP,....

💥💥𝐂𝐚𝐦 𝐊𝐞̂ ́𝐭: 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂ ̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡 𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Liên hệ: Mr.Chung 0902 000 719

16/10/2021

🛳🛳 Hiện một số tỉnh đã l ới lỏng các biện pháp phòng dị ch và đang từng bước bình thườ ng hoá các hoạt động. Thậm c không cần phải có giấy x ét nghiệm Covid 19 khi vào H ải Phòng, và cũng không cần cá ch ly tại tỉnh đến ❤️❤️

🌈🌈 C ác bạn học viên, thuyền viên ở c ác tỉnh không có nguy cơ c ao lây nhiễm covid19 thì chuẩn bị ti nh thần vào Hải Phòng học t ập và làm việc nhé!🌈🌈

🌈 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣ 𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 ❤️
💰💰 chức danh OSD\E với mức lương:
➖➖ trong nước: 12-15tr/ tháng
➖➖➖ ngoài nư ớc: 17-30tr/ tháng
🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺

🏛 CÔNG TY CP PH ÁT TRIỂN LTC VIỆT NAM
HỢP T ÁC LIÊN TỤC KHAI GIẢNG CÁC L ỚP:
🛳🛳 Sơ cấp ngắn hạn c ấp tốc 7 ngày🛳🛳

❇SƠ CẤP ĐIỀU KHI ỂN TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP KHAI THÁC M ÁY TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP ĐIỆN TÀU BIỂN

💯HU ẤN LUYỆN IMO

💯 HUẤN LUYỆN LÀM QU EN TÀU DẦU.

💯HUẤN LUYỆN LÀM QUEN T ÀU HÓA CHẤT.

💯NGHIỆP VỤ AN NINH

💯ĐỔI- G IA HẠN CHỨNG CHỈ.

🌟𝑳𝒖̛𝒖 𝒀́: Kết th úc khoá học. Học viên sẽ đư ợc cấp đầy đủ các chứng c hỉ bằng cấp liên quan Hàng H ải để đủ điều kiện đi t àu viễn dương như: CNKNCM, HLNVCB, SỔ THUY ỀN VIÊN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP,....

💥💥𝐂𝐚𝐦 𝐊𝐞̂ ́𝐭: 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂ ̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡 𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Liên hệ: Mr.Chung 0902 000 719

05/10/2021

🛳🛳 DỊCH COVID đã tạm q ua, là thời điểm phù hợp c ho các anh em đi làm t rở lại. AE nhanh chóng đăng ký g ấp khoá thuyền viên để có m ột công việc ổn định nhé ❤️❤️❤️❤️
🌈
𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂ ̀𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 ❤️
💰💰 chức danh OSD\E v ới mức lương:
➖➖➖ trong nước: 12-15tr/ tháng
➖➖ ngoài nước: 17-30tr/ tháng
🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺

🏛 CÔNG TY CP PH ÁT TRIỂN LTC VIỆT NAM
HỢP T ÁC LIÊN TỤC KHAI GIẢNG CÁC L ỚP:
🛳🛳 Sơ cấp ngắn hạn c ấp tốc 7 ngày🛳🛳

❇SƠ CẤP ĐIỀU KHI ỂN TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP KHAI THÁC M ÁY TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP ĐIỆN TÀU BIỂN

💯HU ẤN LUYỆN IMO

💯 HUẤN LUYỆN LÀM QU EN TÀU DẦU.

💯HUẤN LUYỆN LÀM QUEN T ÀU HÓA CHẤT.

💯NGHIỆP VỤ AN NINH

💯ĐỔI- G IA HẠN CHỨNG CHỈ.

🌟𝑳𝒖̛𝒖 𝒀́: Kết th úc khoá học. Học viên sẽ đư ợc cấp đầy đủ các chứng c hỉ bằng cấp liên quan Hàng H ải để đủ điều kiện đi t àu viễn dương như: CNKNCM, HLNVCB, SỔ THUY ỀN VIÊN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP,....

💥💥𝐂𝐚𝐦 𝐊𝐞̂ ́𝐭: 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂ ̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡 𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Liên hệ: Mr.Chung 0902 000 719

21/09/2021

❌[JOB FULL THUYỀN BỘ VIỆT NAM]❌

T ÀU HÀNG RỜI 2,5 VẠN TẤN, CỜ PANAMA
C ần đủ các chức danh:

- Thuyền trưở ng (Capt) : 5.900$
- Đại phó ( CO) : 4.300 $
-
Phó Hai (2O) : 2.350 $
-
Phó Ba (3O) : 1.900 $
-
Thuỷ thủ (ABD) : 1.300 $
-
Thuỷ thủ (OS) : 750$

-
Máy trưởng : 5.700 $
-
Máy Hai : 4.300 $
-
Thợ máy (ABE) : 1.300 $
-
Bếp (CCK) : 1.450-1.500$

Nh ập tàu dự kiến 23-26/9/2021 tại H ải Phòng.

🌈 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮 𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 ❤️
💰💰 chức danh OSD \E với mức lương:
➖➖➖ trong nước: 12-15 tr/ tháng
➖➖➖ ngoài nước: 17-30tr/ tháng
🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏛 CÔ NG TY CP PHÁT TRIỂN LTC VI ỆT NAM
HỢP TÁC LIÊN TỤC KH AI GIẢNG CÁC LỚP:
🛳🛳 Sơ c ấp ngắn hạn cấp tốc 7 ngày🛳🛳

CẤP ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

❇SƠ C ẤP KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN

❇SƠ C ẤP ĐIỆN TÀU BIỂN

💯HUẤN LUYỆN IMO

💯 HU ẤN LUYỆN LÀM QUEN TÀU DẦU.

💯HUẤN LUY ỆN LÀM QUEN TÀU HÓA CHẤT.

💯NGHIỆP VỤ AN NINH

💯Đ ỔI- GIA HẠN CHỨNG CHỈ.

🌟𝑳𝒖̛𝒖 𝒀́: K ết thúc khoá học. Học viên sẽ đư ợc cấp đầy đủ các chứng c hỉ bằng cấp liên quan Hàng H ải để đủ điều kiện đi t àu viễn dương như: CNKNCM, HLNVCB, SỔ THUY ỀN VIÊN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP,....

💥💥𝐂𝐚𝐦 𝐊𝐞̂ ́𝐭: 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂ ̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡 𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Liên hệ: Mr.Chung 0902 000 719

Photos from Tuyển Dụng & Đ ào Tạo Thuyền Viên's post 09/09/2021

🌈 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮 𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 ❤️
💰💰 chức danh OSD \E với mức lương:
➖➖➖ trong nước: 12-15 tr/ tháng
➖➖➖ ngoài nước: 17-30tr/ tháng
🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺
Ever A ce - con tàu container lớn nh ất thế giới (thời điểm hiện t ại) chuyên tuyến Á - Âu, đã có hà nh trình đầu tiên đến cảng Rotterd am (Hà Lan) vào ngày 4/9/2021.

Ever A ce thuộc hãng tàu Evergreen và m ới được bàn giao hồi cuối thá ng 7/2021 từ nhà máy đóng t àu Samsung Heavy Hàn Quốc. Con t àu này có sức chở lên đ ến 23.992 TEU, dài 400m, rộng 61,5 3m và được gắn cờ của Panama.

So với con tàu chị là Ev er Given - con tàu bị k ẹt trên kênh đào Suez vào đ ầu năm nay thì Ever Ace có t hể vận chuyển nhiều hơn 3.000 contain er 20 feet. Mới đây, Ever A ce cũng đã thành công di chuy ển qua kênh đào Suez lần đ ầu vào ngày 28/8.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏛 CÔNG TY CP PH ÁT TRIỂN LTC VIỆT NAM
HỢP T ÁC LIÊN TỤC KHAI GIẢNG CÁC L ỚP:
🛳🛳 Sơ cấp ngắn hạn c ấp tốc 7 ngày🛳🛳

❇SƠ CẤP ĐIỀU KHI ỂN TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP KHAI THÁC M ÁY TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP ĐIỆN TÀU BIỂN

💯HU ẤN LUYỆN IMO

💯 HUẤN LUYỆN LÀM QU EN TÀU DẦU.

💯HUẤN LUYỆN LÀM QUEN T ÀU HÓA CHẤT.

💯NGHIỆP VỤ AN NINH

💯ĐỔI- G IA HẠN CHỨNG CHỈ.

🌟𝑳𝒖̛𝒖 𝒀́: Kết th úc khoá học. Học viên sẽ đư ợc cấp đầy đủ các chứng c hỉ bằng cấp liên quan Hàng H ải để đủ điều kiện đi t àu viễn dương như: CNKNCM, HLNVCB, SỔ THUY ỀN VIÊN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP,....

💥💥𝐂𝐚𝐦 𝐊𝐞̂ ́𝐭: 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂ ̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡 𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Liên hệ: Mr.Chung 0902 000 719

19/08/2021

🛳🛳𝐓𝐡𝐚̆𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐓𝐚̀𝐮 𝐒𝐁 𝐜𝐨́ 𝐠 𝐢̀ 𝐡𝐚𝐲 🗺🗺🗺
💥Lượn 1 vòng tham qu an tàu SB xem có khác gì t àu viễn dương ko đây, cơ mà cũ ng ổn phết, nội thất đầy đủ, lương loại tàu này sơ sơ cũ ng 9 củ roài 😌😌😌

🌈 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣ 𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 ❤️
💰💰 chức danh OSD\E với mức lương:
➖➖ trong nước: 12-15tr/ tháng
➖➖➖ ngoài nư ớc: 17-30tr/ tháng
🏛 CÔNG TY CP PH ÁT TRIỂN LTC VIỆT NAM
HỢP T ÁC LIÊN TỤC KHAI GIẢNG CÁC L ỚP:
🛳🛳 Sơ cấp ngắn hạn c ấp tốc 7 ngày🛳🛳

❇SƠ CẤP ĐIỀU KHI ỂN TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP KHAI THÁC M ÁY TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP ĐIỆN TÀU BIỂN

💯HU ẤN LUYỆN IMO

💯 HUẤN LUYỆN LÀM QU EN TÀU DẦU.

💯HUẤN LUYỆN LÀM QUEN T ÀU HÓA CHẤT.

💯NGHIỆP VỤ AN NINH

💯ĐỔI- G IA HẠN CHỨNG CHỈ.

🌟𝑳𝒖̛𝒖 𝒀́: Kết th úc khoá học. Học viên sẽ đư ợc cấp đầy đủ các chứng c hỉ bằng cấp liên quan Hàng H ải để đủ điều kiện đi t àu viễn dương như: CNKNCM, HLNVCB, SỔ THUY ỀN VIÊN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP,....

💥💥𝐂𝐚𝐦 𝐊𝐞̂ ́𝐭: 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂ ̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡 𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Liên hệ: Mr.Chung 0902 000 719

Photos from Tuyển Dụng & Đ ào Tạo Thuyền Viên's post 15/08/2021

🌈 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮 𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 ❤️
💰💰 chức danh OSD \E với mức lương:
➖➖➖ trong nước: 12-15 tr/ tháng
➖➖➖ ngoài nước: 17-30tr/ tháng
Ps/ AE lê nh đênh trênh tàu suốt đến mơ cũ ng tưởng như thật ko nỡ tỉ nh giấc 😆😆
🏛 CÔNG TY CP PH ÁT TRIỂN LTC VIỆT NAM
HỢP T ÁC LIÊN TỤC KHAI GIẢNG CÁC L ỚP:
🛳🛳 Sơ cấp ngắn hạn c ấp tốc 7 ngày🛳🛳

❇SƠ CẤP ĐIỀU KHI ỂN TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP KHAI THÁC M ÁY TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP ĐIỆN TÀU BIỂN

💯HU ẤN LUYỆN IMO

💯 HUẤN LUYỆN LÀM QU EN TÀU DẦU.

💯HUẤN LUYỆN LÀM QUEN T ÀU HÓA CHẤT.

💯NGHIỆP VỤ AN NINH

💯ĐỔI- G IA HẠN CHỨNG CHỈ.

🌟𝑳𝒖̛𝒖 𝒀́: Kết th úc khoá học. Học viên sẽ đư ợc cấp đầy đủ các chứng c hỉ bằng cấp liên quan Hàng H ải để đủ điều kiện đi t àu viễn dương như: CNKNCM, HLNVCB, SỔ THUY ỀN VIÊN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP,....

💥💥𝐂𝐚𝐦 𝐊𝐞̂ ́𝐭: 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂ ̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡 𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Liên hệ: Mr.Chung 0902 000 719

13/08/2021

🌈🌈🌈 Anh em lưu ý k hi nhận nhiệm vụ trên những t àu có tên dưới đây nhé, đ ây là danh sách những tàu có thuy ền viên Trung Quốc và một số qu ốc tịch khác bị nhiễm Covid-19 và sẽ dự đi nh thay bằng Việt Nam một số ch ức danh hoặc Full. Tất nhiên t àu sẽ được khử khuẩn theo ti êu chuẩn của Quarantine. Những anh em thuy ền viên chuẩn bị sign on h ay có ý định xuống nhớ l ưu ý phòng dịch cẩn thận.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
P /s: Đây là những thông tin n ội bộ của thuyền viên China ch ia sẻ nên chỉ mang tính ch ất tham thảo, anh lưu ý...! 🙂
❌❌❌❌❌
1, lucky Jason
2, GRANDPROGRESS弘进轮
3, SITC Pyeong
4, M /V SOHO TRADER上海广嘉
5, JIA YI 6
6, EL IM PEACE
7, 新润 XIN RUN 轮
8, 长昌东海
9, 万蓬101
10, OOCL ANTWERP
11, OEL BADRINATH
12, ANG EL NO. 2
13, BESIKTAS—M
14, STAR HERCULES
15, INTERGRACE
1 6, TEMPO LOONG
17, NAVE PHOTON
18, HUANGYAN SPIRIT
1 9, 粤电59
20, Hosei crown
21, FAREAST HONEST
22, Asi an spring
23, STAR LAURA
24, JIN YUE金悦
25, J IN YUAN
26, TAI FU
27, MANDARIN DALIA N 华连
2 8, 长航瑞海
29, 中昌启盛
30, PAN EUROPE
31, Ital Libera
3 2, MV sanyu
33, 新海通25
34, Atlantic Blue
35, NORTHE RN VIVACITY
36, new sailing one
3 7, FSL SINGAPORE
38, 远平海
39, LUCKY HARMO NY 祥和轮
40, Kota Nipah
41, MV Poyang
42, 大圆爱 丽丝 DAWAN ELEGANCE
43, 华洋朝阳轮
44, 中远吉达轮
45, HONY WORLD
4 6, Belray
47,ASL MARS
船东:青岛良禾,派员公司:厦门泛海
48,THERESA LIBRA,两人死亡
49,contship fox
50,ExuberantStar繁星
51,MT VELA
52,DAIW AN INFINITY 台湾慧洋
53,万海613
54,EVER SECCESS台湾溢航
55,FLORINDA
56,herioc
57,vita future
58,Login Polaris
59.中昌鼎盛
60.BEAGLI II
61.TAILI
62.万海163
63.万海165

🌈
𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂ ̀𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 ❤️
💰💰 chức danh OSD\E v ới mức lương:
➖➖➖ trong nước: 12-15tr/ tháng
➖➖ ngoài nước: 17-30tr/ tháng

🏛 CÔNG TY CP PH ÁT TRIỂN LTC VIỆT NAM

🔴 H ỢP TÁC LIÊN TỤC KHAI GIẢNG C ÁC LỚP:
🛳🛳 Sơ cấp ngắn h ạn cấp tốc 🛳🛳

❇SƠ CẤP ĐIỀU KHI ỂN TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP KHAI THÁC M ÁY TÀU BIỂN

❇SƠ CẤP ĐIỆN TÀU BIỂN

💯HU ẤN LUYỆN IMO

💯 HUẤN LUYỆN LÀM QU EN TÀU DẦU.

💯HUẤN LUYỆN LÀM QUEN T ÀU HÓA CHẤT.

💯NGHIỆP VỤ AN NINH

💯ĐỔI- G IA HẠN CHỨNG CHỈ.

🌟𝑳𝒖̛𝒖 𝒀́: Kết th úc khoá học. Học viên sẽ đư ợc cấp đầy đủ các chứng c hỉ bằng cấp liên quan Hàng H ải để đủ điều kiện đi t àu viễn dương như: CNKNCM, HLNVCB, SỔ THUY ỀN VIÊN, SỔ TRỰC CA, CHỨNG C HỈ SƠ CẤP,....

💥💥𝐂𝐚𝐦 𝐊𝐞̂́𝐭: 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐢𝐞̣ ̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚 ́𝐜 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐨̛ ́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Liên hệ: Mr.Chung 0902 000 719

Our Story

Đội ngũ admin Behind your tr ip sẽ cập nhập, tổng hợp thườ ng xuyên những thông tin bổ í ch, thú vị về du lịch Vi ệt Nam và Thế giới cho b ạn đọc. Hơn nữa page sẽ s ăn những tour giờ chót cho nhữ ng tín đồ đam mê xê dị ch nhưng muốn tiết kiệm chi p tối thiểu nhất. Ngại gì mà khô ng cho Behind Your Trip 1 li ke nào!

Videos (show all)

Category

Products

Cung cấp thuyền viên đi bi ển cho các đội tàu trong và ngo ài nước
Đào tạo các cấp thuyền vi ên và sĩ quan
Cấp đổi chứng c hỉ sĩ quan thuyền viên
Giới thiệu vi ệc làm thuyền viên miễn phí

Telephone

Address


254/60 Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30
Saturday 08:30 - 12:00

Other Recruiters in Ho Chi Minh City (show all)
HR2B / Talent Recruitment JSC HR2B / Talent Recruitment JSC
1st Floor, Thien Son Building, 5 Nguyen Gia Thieu Str., Dist. 3
Ho Chi Minh City, 700000

Payroll / Tính lương Staffing/ Thuê lao động Recruiment/ Tuyển dụng

Việc Làm Content/Design/SEO/Wordpress Việc Làm Content/Design/SEO/Wordpress
Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Chuyên nhận đăng tin tuyển ctv marketing/seo/wp... Giới thiệu chuyên sâu marketing... Tin tức chuyên ngành...

Tuyển dụng nha khoa Tuyển dụng nha khoa
299 Vĩnh ViễnPhường 5, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên tuyển dụng nhân sự cho hệ thống nha khoa, nha khoa ở Tp. HCM, Hà Nội và các thành phố lớn trong và ngoài nước. Email: [email protected]

Topcv - làm việc Topcv - làm việc
Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Tiện Lợi Tuyển Dụng HCM Cửa Hàng Tiện Lợi Tuyển Dụng HCM
Ho Chi Minh City, 700000

ĐÂY LÀ TRANG TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC

Jutjob Jutjob
Ho Chi Minh City

Nơi kết nối các chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực giúp bạn giải quyết mọi công việc hằng ngày

Ở đâu có JOB, Ở đó có Phương Ở đâu có JOB, Ở đó có Phương
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City

Nơi tư vấn việc làm trên trời dưới đất cho các bạn ứng viên để tìm thấy được bến đỗ

Tuyển Dụng Việc Làm Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Dụng Việc Làm Thành Phố Hồ Chí Minh
Đường 19,Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Trang thông tin tuyển dụng việc làm TP HCM Cung cấp việc làm nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, kế toán, lễ tân, telesale, Trường phòng , giám đốc ...

INN SAIGON TUYỂN DỤNG INN SAIGON TUYỂN DỤNG
115 Hồ Tùng Mậu Phường Bến Nghé Quận 1
Ho Chi Minh City, 7000

CÔNG TY CỔ PHẦN INN SAIGON là đơn vị mạnh trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới những sản phẩm chất lượng và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tuyển Dụng Anmi Tuyển Dụng Anmi
Ho Chi Minh City, 700000

TÌM VIỆC TÌM VIỆC
90 Pasteur,quận1.
Ho Chi Minh City, 700000

Bạn đang tìm kiếm việc làm, bạn muốn làm trong một môi trường năng động, nhiệt huyết và thương yêu nhau như gia đình chúng tôi luôn luôn chào đón các bạn.Một môi trường làm việc trong hạnh phúc.

VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia
83 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 72408

VIỆC LÀM XKLĐ 0Đ TẠI CAMPUCHIA CHO CÁC BẠN TRẺ ĐAM MÊ KIẾM TIỀN NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI CÁC NƯỚC KHÁC. CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG - XUẤT CẢNH VISA 6 THÁNG - BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIỄN PHÍ