Tiramisu Bakery, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Tiramisu Bakery in Ho Chi Minh City. chia sẻ là học hỏi

Macaroon nhaz khách iu ơi...giá hữu nghị lắm lun ah...khách đặt bánh inb hoặc dt ah...
Có nhân viên giao hàng tận tình lun ah

Click to enable sound

Other Tiramisu Bakery videos

Macaroon nhaz khách iu ơi...giá hữu nghị lắm lun ah...khách đặt bánh inb hoặc dt ah... Có nhân viên giao hàng tận tình lun ah

Marble cake ah...mềm xốp lắm nak...inb hoặc đt để đặt hàng nhaz khách.....😊😊😊😊😊

P C