Lamenda Cafe & Lounge Saigon

Lamenda Cafe & Lounge Saigon

Comments

Nhân viên ở đây đã lấy trộm điện thoại của đối tác của tôi 11h30 sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Tránh nơi này. Khi chúng tôi nhận ra điện thoại bị mất, chúng tôi bấm số và nó đổ chuông trong túi nhân viên nam! Chúng tôi đã lấy lại nó nhưng không có sự trợ giúp từ các nhân viên hoặc quản lý khác.
Staff member here stole my partners phone 11.30am Sunday 13 December 2020. Avoid this place. When we realized the phone was missing we dialed the number and it rang in male staff members pocket! We got it back but no help from other staff or management.
I have tried calling you and keep getting a message, and I've sent a couple of private messages regarding our camera that we left on the table in the bar on Wednesday evening. Could someone please contact me to let me know if you found it and if we can get at least the SIM card posted to us. It has all our holiday photos on it and we are really keen to get it back. Thank you.

Visit Lamenda Cafe and enjoy a relaxed atmosphere for casual dining and drinks overlooking a popular intersection in downtown Saigon. Lamenda Cafe is proudly part of A&EM Saigon Hotel

Operating as usual

13/10/2021

𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗠 𝟭𝟬% 𝗧𝗛𝗔́𝗡𝗚 𝟭𝟬 𝗡𝗔̀𝗬! 🔥1️⃣0️⃣🔥
[English below]
Trong tháng này, Lamenda Cafe đang giảm giá 10% cho tất cả đồ uống trong tháng 10.

Chọn từ thực đơn của chúng tôi gồm cà phê, nước trái cây, sinh tố, bia và cocktail và hơn thế nữa ...

* 𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢́𝘱 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̃𝘪 𝘬𝘩𝘢́𝘤

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴
⏰ Mở cửa hàng ngày: 07:00 sáng - 9:00 tối
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
☎ Điện thoại. +84 (28) 3823 9292

𝗦𝗔𝗩𝗘 𝟭𝟬% 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗢𝗖𝗧𝗢𝗕𝗘𝗥! 🔥1️⃣0️⃣🔥
This month, Lamenda Cafe is offering customers a 10% discount off all drinks in October.

Choose from our menu of coffee, juices, smoothies, beers and cocktails and more...

* 𝘖𝘧𝘧𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘣𝘪𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁
⏰ Open daily: 07:00am - 9:00pm
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
☎ Tel. +84 (28) 3823 9292

#aemhotel #aemhotels #lamendacafe

--

𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗠 𝟭𝟬% 𝗧𝗛𝗔́𝗡𝗚 𝟭𝟬 𝗡𝗔̀𝗬! 🔥1️⃣0️⃣🔥
[English below]
Trong tháng này, Lamenda Cafe đang giảm giá 10% cho tất cả đồ uống trong tháng 10.

Chọn từ thực đơn của chúng tôi gồm cà phê, nước trái cây, sinh tố, bia và cocktail và hơn thế nữa ...

* 𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢́𝘱 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̃𝘪 𝘬𝘩𝘢́𝘤

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴
⏰ Mở cửa hàng ngày: 07:00 sáng - 9:00 tối
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
☎ Điện thoại. +84 (28) 3823 9292

𝗦𝗔𝗩𝗘 𝟭𝟬% 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗢𝗖𝗧𝗢𝗕𝗘𝗥! 🔥1️⃣0️⃣🔥
This month, Lamenda Cafe is offering customers a 10% discount off all drinks in October.

Choose from our menu of coffee, juices, smoothies, beers and cocktails and more...

* 𝘖𝘧𝘧𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘣𝘪𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁
⏰ Open daily: 07:00am - 9:00pm
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
☎ Tel. +84 (28) 3823 9292

#aemhotel #aemhotels #lamendacafe

--

11/10/2021

𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗖𝗔̀ 𝗣𝗛𝗘̂? ☕️
[English below]
Chúng tôi đã nghĩ như vậy. Sau nhiều tháng thưởng thức cà phê hòa tan tại nhà, hãy thưởng thức lại hương vị cà phê Ý thực sự. Chúng tôi chỉ sử dụng cà phê Ý chính hãng từ Lavazza.

Vì cuộc đời quá ngắn để uống cà phê dở.

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 ☕️
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1
☎ Điện thoại. +84 (28) 3823 9292
⏰ Mở cửa hàng ngày: 07:00 sáng - 10:00 tối

𝗡𝗘𝗘𝗗 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘? ☕️
We thought so. After months of instant coffee at home, get the real taste of real Italian coffee again. We only use genuine Italian coffee from Lavazza.

Because life is too short to drink bad coffee.

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 ☕️
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1
☎ Tel. +84 (28) 3823 9292
⏰ Open daily: 07:00am - 10:00pm

#lamendacafe #aemhotel #aemhotels

𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗖𝗔̀ 𝗣𝗛𝗘̂? ☕️
[English below]
Chúng tôi đã nghĩ như vậy. Sau nhiều tháng thưởng thức cà phê hòa tan tại nhà, hãy thưởng thức lại hương vị cà phê Ý thực sự. Chúng tôi chỉ sử dụng cà phê Ý chính hãng từ Lavazza.

Vì cuộc đời quá ngắn để uống cà phê dở.

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 ☕️
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1
☎ Điện thoại. +84 (28) 3823 9292
⏰ Mở cửa hàng ngày: 07:00 sáng - 10:00 tối

𝗡𝗘𝗘𝗗 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘? ☕️
We thought so. After months of instant coffee at home, get the real taste of real Italian coffee again. We only use genuine Italian coffee from Lavazza.

Because life is too short to drink bad coffee.

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 ☕️
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1
☎ Tel. +84 (28) 3823 9292
⏰ Open daily: 07:00am - 10:00pm

#lamendacafe #aemhotel #aemhotels

Lamenda Cafe & Lounge Saigon updated their business hours. 05/10/2021

Lamenda Cafe & Lounge Saigon updated their business hours.

Lamenda Cafe & Lounge Saigon updated their business hours.

21/09/2021

𝗠𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗧𝗘̂́𝗧 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗨 🌝
Nhân ngày rằm này, chúc bạn và gia đình có một mừng Tết trung thu vui vẻ.

A&EM Hotel Group
🌏 www.aemhotel.com

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗠𝗜𝗗-𝗔𝗨𝗧𝗨𝗠𝗡 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 🌝
On this full moon, wishing you and your family a happy mid-autumn festival.

A&EM Hotel Group
🌏 www.aemhotel.com

#aemhotel #aemhotels

𝗠𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗧𝗘̂́𝗧 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗨 🌝
Nhân ngày rằm này, chúc bạn và gia đình có một mừng Tết trung thu vui vẻ.

A&EM Hotel Group
🌏 www.aemhotel.com

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗠𝗜𝗗-𝗔𝗨𝗧𝗨𝗠𝗡 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 🌝
On this full moon, wishing you and your family a happy mid-autumn festival.

A&EM Hotel Group
🌏 www.aemhotel.com

#aemhotel #aemhotels

02/09/2021

𝗧𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟮/𝟵 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗱𝗶𝗲̣̂𝘁. 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺
𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗗𝗮𝘆 𝟮/𝟵/2021 🇻🇳

#aemhotel #aemhotels

28/05/2021

#𝗪𝗘𝗔𝗥𝗘𝗢𝗣𝗘𝗡
[English below]
Lamenda Cafe xin thông báo với quý khách hàng rằng quán vẫn mở cửa phục vụ các món mang đi cho các bữa ăn và đồ uống yêu thích của bạn. Cùng một hương vị tuyệt vời mà bạn có thể mang về nhà.

Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương của bạn, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn mỗi ngày.

#WEAREOPEN
Lamenda Cafe would like to inform it's customers that it is still open for takeaway items of your favourite meals and drinks. The same great taste that you can take home.

Support your local business, we are ready to welcome you every day.

#supportlocalvietnam #supportlocalbusiness

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
⏰ Open daily from 07:00am
☎️ Hotline: +84 (28) 3823 9292

#𝗪𝗘𝗔𝗥𝗘𝗢𝗣𝗘𝗡
[English below]
Lamenda Cafe xin thông báo với quý khách hàng rằng quán vẫn mở cửa phục vụ các món mang đi cho các bữa ăn và đồ uống yêu thích của bạn. Cùng một hương vị tuyệt vời mà bạn có thể mang về nhà.

Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương của bạn, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn mỗi ngày.

#WEAREOPEN
Lamenda Cafe would like to inform it's customers that it is still open for takeaway items of your favourite meals and drinks. The same great taste that you can take home.

Support your local business, we are ready to welcome you every day.

#supportlocalvietnam #supportlocalbusiness

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
⏰ Open daily from 07:00am
☎️ Hotline: +84 (28) 3823 9292

[03/31/21]   Lamenda cafe đang tìm cách thuê vị trí sau:

* Nhà hàng cafe:
- Phục vụ / Waiter / Waitress / Supervisor

* Yêu cầu tuyển dụng:
- Ngoại hình ưa nhìn, lịch sự, sạch sẽ.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt.
- Kiên nhẫn và tận tâm với khách hàng.
- Có trách nhiệm và trung thực.
- Yêu thích làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
- Yêu thích việc phục vụ trong môi trường nhà hàng, khách sạn.
- Thời gian làm việc linh động (theo ca).
- Giao tiếp tốt, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và mong muốn làm việc ổn định, lâu dài.
- Có khả năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế.
- Kinh nghiệm trong một công việc tương tự
- Lương và phúc lợi cạnh tranh, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
* Vui lòng gửi tin nhắn ứng tuyển đến fanpage: m.me/aem.hotels

* Chỉ ứng viên đã cam kết nộp đơn. Sẽ có thêm thông tin chi tiết về công việc nếu có lịch phỏng vấn.
** Do số lượng hồ sơ nên chỉ những ứng viên trúng tuyển phỏng vấn mới được liên hệ

27/03/2021

𝗧𝗔̣𝗢 𝗦𝗨̛̣ 𝗞𝗛𝗔́𝗖 𝗕𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗖𝗛𝗢 𝗚𝗜𝗢̛̀ 𝗧𝗥𝗔́𝗜 Đ𝗔̂́𝗧 𝗩𝗔̀ 𝗞𝗘̂́ 𝗛𝗢𝗔̣𝗖𝗛 𝗖𝗨̉𝗔 𝗖𝗛𝗨́𝗡𝗚 𝗧𝗢̂𝗜 🌏
[English below]
Mỗi ngày có khoảng 8 triệu mảnh nhựa đi vào đại dương của chúng ta. Ai muốn nhìn thấy những bãi biển xinh đẹp và môi trường của chúng ta với những thứ rác rưởi không cần thiết? Nói KHÔNG với đồ nhựa dùng một lần từ túi, ống hút và bao bì. Hãy suy nghĩ kỹ và thực hiện những hành động nhỏ mỗi ngày: tôi có thực sự cần nó không? Tôi có thể tạo ra sự khác biệt nào? Tương lai nằm trong tay chúng ta.

Tại 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁, chúng tôi sử dụng ly và cốc phù hợp có thể rửa hàng nghìn lần. Chúng tôi sử dụng ống hút giấy. Hãy suy nghĩ kỹ về các quán cà phê bạn ghé thăm và liệu họ có sử dụng thủy tinh hay nhựa cho khách hàng ăn uống hay không. Hãy biến Giờ Trái đất trở thành lựa chọn hàng ngày của bạn.

🌏⏰ Earth Hour ngày 27 tháng 3

𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗘𝗔𝗥𝗧𝗛 𝗛𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗨𝗥 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗘𝗧 🌏
Every day around 8 million pieces of plastic make their way into our oceans. Who wants to see our beautiful beaches and environment with unnecessary rubbish? Say NO to single-use plastics from bags, straws and packaging. Think twice and take small actions every day: do I really need it? What difference can I make? The future is in our hands.

At 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁, we use proper glasses and cups that can be washed thousands of times. We use paper straws. Think twice about the cafes you visit and if they use glass or plastic for customers dining in. Make Earth Hour part of your daily choice.

🌏⏰ Earth Hour 27 March

𝗧𝗔̣𝗢 𝗦𝗨̛̣ 𝗞𝗛𝗔́𝗖 𝗕𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗖𝗛𝗢 𝗚𝗜𝗢̛̀ 𝗧𝗥𝗔́𝗜 Đ𝗔̂́𝗧 𝗩𝗔̀ 𝗞𝗘̂́ 𝗛𝗢𝗔̣𝗖𝗛 𝗖𝗨̉𝗔 𝗖𝗛𝗨́𝗡𝗚 𝗧𝗢̂𝗜 🌏
[English below]
Mỗi ngày có khoảng 8 triệu mảnh nhựa đi vào đại dương của chúng ta. Ai muốn nhìn thấy những bãi biển xinh đẹp và môi trường của chúng ta với những thứ rác rưởi không cần thiết? Nói KHÔNG với đồ nhựa dùng một lần từ túi, ống hút và bao bì. Hãy suy nghĩ kỹ và thực hiện những hành động nhỏ mỗi ngày: tôi có thực sự cần nó không? Tôi có thể tạo ra sự khác biệt nào? Tương lai nằm trong tay chúng ta.

Tại 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁, chúng tôi sử dụng ly và cốc phù hợp có thể rửa hàng nghìn lần. Chúng tôi sử dụng ống hút giấy. Hãy suy nghĩ kỹ về các quán cà phê bạn ghé thăm và liệu họ có sử dụng thủy tinh hay nhựa cho khách hàng ăn uống hay không. Hãy biến Giờ Trái đất trở thành lựa chọn hàng ngày của bạn.

🌏⏰ Earth Hour ngày 27 tháng 3

𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗘𝗔𝗥𝗧𝗛 𝗛𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗨𝗥 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗘𝗧 🌏
Every day around 8 million pieces of plastic make their way into our oceans. Who wants to see our beautiful beaches and environment with unnecessary rubbish? Say NO to single-use plastics from bags, straws and packaging. Think twice and take small actions every day: do I really need it? What difference can I make? The future is in our hands.

At 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁, we use proper glasses and cups that can be washed thousands of times. We use paper straws. Think twice about the cafes you visit and if they use glass or plastic for customers dining in. Make Earth Hour part of your daily choice.

🌏⏰ Earth Hour 27 March

24/03/2021

𝗗𝗨̛̣ 𝗕𝗔́𝗢 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗟𝗔̀ Đ𝗢̂́𝗜 𝗩𝗢̛́𝗜 𝗞𝗘𝗠 𝗜𝗖𝗘 🍨
[English below]
Thời tiết chắc chắn đang trở nên nóng hơn. Còn gì tuyệt hơn khi thưởng thức món kem lạnh. Lamenda phục vụ kem New Zealand cao cấp. Chúng tôi khuyên bạn nên Ice Cream Tower. Nhận của bạn ngay hôm nay!

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
⏰ Mở cửa hàng ngày từ 7:00 sáng đến khuya
☎ Tel. (028) 3823 9292

𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗘𝗔𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗖𝗔𝗦𝗧 𝗜𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗠 🍨
The weather is definitely getting hotter. What better time to enjoy cold creamy ice cream. Lamenda serves premium New Zealand ice cream. We recommend the Ice Cream Tower. Get yours today!

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
⏰ Open daily from 7:00am until late
☎ Tel. (028) 3823 9292

#lamenda #lamendacafe

𝗗𝗨̛̣ 𝗕𝗔́𝗢 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗟𝗔̀ Đ𝗢̂́𝗜 𝗩𝗢̛́𝗜 𝗞𝗘𝗠 𝗜𝗖𝗘 🍨
[English below]
Thời tiết chắc chắn đang trở nên nóng hơn. Còn gì tuyệt hơn khi thưởng thức món kem lạnh. Lamenda phục vụ kem New Zealand cao cấp. Chúng tôi khuyên bạn nên Ice Cream Tower. Nhận của bạn ngay hôm nay!

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
⏰ Mở cửa hàng ngày từ 7:00 sáng đến khuya
☎ Tel. (028) 3823 9292

𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗘𝗔𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗖𝗔𝗦𝗧 𝗜𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗠 🍨
The weather is definitely getting hotter. What better time to enjoy cold creamy ice cream. Lamenda serves premium New Zealand ice cream. We recommend the Ice Cream Tower. Get yours today!

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
⏰ Open daily from 7:00am until late
☎ Tel. (028) 3823 9292

#lamenda #lamendacafe

17/03/2021

𝗖𝗛𝗨́𝗖 𝗠𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝗖𝗨̉𝗔 𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 𝟭𝟳/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟭 ☘️🍻☘️
[English below]
Hôm nay là Ngày của Thánh Patrick! Một lý do hoàn hảo để tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp tại Lamenda Cafe & Restaurant để thưởng thức những tiếng cười, đồ uống và đồ ăn nhẹ. Vào đi!

☘️ 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 ☘️
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
⏰ Mở cửa hàng ngày từ 7:00 sáng đến khuya
☎ Tel. (028) 3823 9292

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞'𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝟭𝟳/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟭 ☘️🍻☘️
Today is St Patrick's Day! A perfect reason to get together with friends, colleagues at Lamenda Cafe & Restaurant to enjoy some laughs, drinks and snacks. Come on in!

☘️ 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 ☘️
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
⏰ Open daily from 7:00am until late
☎ Tel. (028) 3823 9292

𝗖𝗛𝗨́𝗖 𝗠𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝗖𝗨̉𝗔 𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 𝟭𝟳/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟭 ☘️🍻☘️
[English below]
Hôm nay là Ngày của Thánh Patrick! Một lý do hoàn hảo để tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp tại Lamenda Cafe & Restaurant để thưởng thức những tiếng cười, đồ uống và đồ ăn nhẹ. Vào đi!

☘️ 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 ☘️
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
⏰ Mở cửa hàng ngày từ 7:00 sáng đến khuya
☎ Tel. (028) 3823 9292

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞'𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝟭𝟳/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟭 ☘️🍻☘️
Today is St Patrick's Day! A perfect reason to get together with friends, colleagues at Lamenda Cafe & Restaurant to enjoy some laughs, drinks and snacks. Come on in!

☘️ 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲 ☘️
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
⏰ Open daily from 7:00am until late
☎ Tel. (028) 3823 9292

08/03/2021

𝗖𝗛𝗨́𝗖 𝗠𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝗣𝗛𝗨̣ 𝗡𝗨̛̃ 𝟮𝟬𝟮𝟭 🌹
[English below]
Kỉ niệm tất cả phụ nữ. Một ngày tôn vinh những thành tựu của phụ nữ. Hãy biến Ngày Quốc tế Phụ nữ trở thành ngày của bạn.

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 2021!

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
☎ (028) 3823 9292
📨 [email protected]
🌏 www.aemhotel.com

#aemhotel #aemhotels #lamendacafe

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗪𝗢𝗠𝗘𝗡'𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟭 🌹
Celebrating all women. A day celebrating the achievements of women. Make International Women's Day your day.

Happy International Women's Day 2021!

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
☎ (028) 3823 9292
📨 [email protected]
🌏 www.aemhotel.com

𝗖𝗛𝗨́𝗖 𝗠𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝗣𝗛𝗨̣ 𝗡𝗨̛̃ 𝟮𝟬𝟮𝟭 🌹
[English below]
Kỉ niệm tất cả phụ nữ. Một ngày tôn vinh những thành tựu của phụ nữ. Hãy biến Ngày Quốc tế Phụ nữ trở thành ngày của bạn.

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 2021!

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
☎ (028) 3823 9292
📨 [email protected]
🌏 www.aemhotel.com

#aemhotel #aemhotels #lamendacafe

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗪𝗢𝗠𝗘𝗡'𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟭 🌹
Celebrating all women. A day celebrating the achievements of women. Make International Women's Day your day.

Happy International Women's Day 2021!

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
☎ (028) 3823 9292
📨 [email protected]
🌏 www.aemhotel.com

14/02/2021

𝗖𝗛𝗨́𝗖 𝗠𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝗟𝗘̂̃ 𝗧𝗜̀𝗡𝗛 𝗡𝗛𝗔̂𝗡 🌹💝
[English below]
A&EM có một số ý tưởng đặc biệt dành cho bạn trong ngày lễ tình nhân này. Chúng tôi có mọi thứ bạn cần cho ngày đặc biệt và người thân của bạn chắc chắn sẽ ấn tượng với sự chăm sóc của bạn.

💘 Một đêm lãng mạn trong căn phòng riêng tại khách sạn
💘 Cocktail hoàng hôn bên hồ bơi trên sân thượng nhìn ra Quận 1
💘 Bữa tối và rượu vang cho hai người tại Lamenda Cafe ăn uống ngoài trời
💘 Thức dậy cùng nhau với bữa sáng tự chọn ngon lành cho cả hai

Để đặt trải nghiệm của bạn, hãy truy cập chúng tôi hoặc liên hệ:
𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘀𝗮̣𝗻 𝗔&𝗘𝗠 𝗦𝗮̀𝗶 𝗚𝗼̀𝗻
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
☎ (028) 3823 9292
📨 [email protected]
🌏 www.aemhotel.com

#aemhotel #aemhotels

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗘'𝗦 𝗗𝗔𝗬 🌹💝
A&EM has some special ideas for you this Valentine's Day. We have everything you need for the special day, and your loved one will surely be impressed with your care.

💘 A romantic night in a private suite at the hotel
💘 Sunset cocktails by the pool at the rooftop overlooking District 1
💘 Dinner and wine for two at Lamenda Cafe outdoor dining
💘 Wake up together to a tasty buffet breakfast for two

To book your experience, visit us or contact:
𝗔&𝗘𝗠 𝗦𝗮𝗶𝗴𝗼𝗻 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
☎️ (028) 3823 9292
📨 [email protected]
🌏 www.aemhotel.com

𝗖𝗛𝗨́𝗖 𝗠𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝗟𝗘̂̃ 𝗧𝗜̀𝗡𝗛 𝗡𝗛𝗔̂𝗡 🌹💝
[English below]
A&EM có một số ý tưởng đặc biệt dành cho bạn trong ngày lễ tình nhân này. Chúng tôi có mọi thứ bạn cần cho ngày đặc biệt và người thân của bạn chắc chắn sẽ ấn tượng với sự chăm sóc của bạn.

💘 Một đêm lãng mạn trong căn phòng riêng tại khách sạn
💘 Cocktail hoàng hôn bên hồ bơi trên sân thượng nhìn ra Quận 1
💘 Bữa tối và rượu vang cho hai người tại Lamenda Cafe ăn uống ngoài trời
💘 Thức dậy cùng nhau với bữa sáng tự chọn ngon lành cho cả hai

Để đặt trải nghiệm của bạn, hãy truy cập chúng tôi hoặc liên hệ:
𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘀𝗮̣𝗻 𝗔&𝗘𝗠 𝗦𝗮̀𝗶 𝗚𝗼̀𝗻
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
☎ (028) 3823 9292
📨 [email protected]
🌏 www.aemhotel.com

#aemhotel #aemhotels

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗘'𝗦 𝗗𝗔𝗬 🌹💝
A&EM has some special ideas for you this Valentine's Day. We have everything you need for the special day, and your loved one will surely be impressed with your care.

💘 A romantic night in a private suite at the hotel
💘 Sunset cocktails by the pool at the rooftop overlooking District 1
💘 Dinner and wine for two at Lamenda Cafe outdoor dining
💘 Wake up together to a tasty buffet breakfast for two

To book your experience, visit us or contact:
𝗔&𝗘𝗠 𝗦𝗮𝗶𝗴𝗼𝗻 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
☎️ (028) 3823 9292
📨 [email protected]
🌏 www.aemhotel.com

08/02/2021

𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗖𝗔𝗙𝗘 & 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧 𝗠𝗢̛̉ 𝗖𝗨̛̉𝗔 𝗛𝗔̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝗧𝗘̂́𝗧 ☕️🍽
[English below]
Bạn đi đâu để tìm đồ ăn và thức uống tuyệt vời trong kỳ nghỉ? Lamenda cung cấp mọi thứ bạn cần về đồ uống giải khát, đồ ăn ngon, không khí trong lành và bầu không khí tuyệt vời trên sân thượng ngoài trời.

Lên kế hoạch tận hưởng mùa lễ hội cùng gia đình và bạn bè tại Lamenda.

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
⏰ Mở cửa hàng ngày từ 7:00 sáng đến khuya kể cả ngày lễ Tết
☎ Tel. (028) 3823 9292

#lamendacafe

𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗖𝗔𝗙𝗘 & 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗗𝗨𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗘𝗧 𝗛𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗬 ☕️🍽
Where do you go to find great food and drinks during the holiday? Lamenda provides everything you need for refreshing drinks, tasty food, fresh air and a great atmosphere on the outdoor terrace.

Make a plan to enjoy the festive season with family and friends at Lamenda.

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
⏰ Open daily from 7:00am until late including Tet holiday
☎ Tel. (028) 3823 9292

𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗖𝗔𝗙𝗘 & 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧 𝗠𝗢̛̉ 𝗖𝗨̛̉𝗔 𝗛𝗔̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝗧𝗘̂́𝗧 ☕️🍽
[English below]
Bạn đi đâu để tìm đồ ăn và thức uống tuyệt vời trong kỳ nghỉ? Lamenda cung cấp mọi thứ bạn cần về đồ uống giải khát, đồ ăn ngon, không khí trong lành và bầu không khí tuyệt vời trên sân thượng ngoài trời.

Lên kế hoạch tận hưởng mùa lễ hội cùng gia đình và bạn bè tại Lamenda.

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM
⏰ Mở cửa hàng ngày từ 7:00 sáng đến khuya kể cả ngày lễ Tết
☎ Tel. (028) 3823 9292

#lamendacafe

𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗖𝗔𝗙𝗘 & 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗗𝗨𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗘𝗧 𝗛𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗬 ☕️🍽
Where do you go to find great food and drinks during the holiday? Lamenda provides everything you need for refreshing drinks, tasty food, fresh air and a great atmosphere on the outdoor terrace.

Make a plan to enjoy the festive season with family and friends at Lamenda.

𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗳𝗲
📫 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC
⏰ Open daily from 7:00am until late including Tet holiday
☎ Tel. (028) 3823 9292

Lamenda Lounge & Coffee Sai Gon

Lamenda thuộc chuỗi khách sạn A&EM toạ lạc tại những vị trí đắc địa nhất của Quận 1, chỉ "một bước" là các vị khách đã có thể đặt chân đến những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất với những nét ẩm thực độc đáo và những trung tâm mua sắm hàng đầu,là không gian để mọi người thưởng thức những món ăn,nước uống đầy cảm hứng và thư giãn với những gì chân thật nhất.

Videos (show all)

Bạn đã thưởng thức được bao nhiêu món tại Lamenda rồi?
Countdown !!!
TORMENTA DE FUEGO
ACOUSTIC NIGHT - MIX BAND
Maximize Band - Acoustic Night at Lamenda
FEEL THE BEAT
Acoustic Friday Night
ACOUSTIC MUSIC NIGHT-MAXIMIZI BAND
[ CUỐI TUẦN HAPPY VỚI ACOUSTIC NIGHT ]
FADED
[Lamenda Lounge] - Hello - Adele (Deep House)

Attire

Casual

Services

Outdoor Walkins

Specialties

Breakfast Coffee Dinner Drinks Lunch

Price Range

££

Products

Vietnamese and Italian coffee, fresh juice, smoothies, beers, wines cocktails, western and Asian food including popular Vietnamese dishes

Payment Options

Cash Mastercard Visa

Telephone

Address


39-41 Đường Thủ Khoa Huân District 1
Ho Chi Minh City
76000

Opening Hours

Monday 07:00 - 22:30
Tuesday 07:00 - 22:30
Wednesday 07:00 - 22:30
Thursday 07:00 - 22:30
Friday 07:00 - 22:30
Saturday 07:00 - 22:30
Sunday 07:00 - 22:30
Other Coffee Shops in Ho Chi Minh City (show all)
XOĂN Coffee XOĂN Coffee
Vòng Xoay Liên Phường, Quận 9
Ho Chi Minh City, 700000

Xoăn Coffee là bao ước mơ ấp ủ, bao tâm huyết cháy bỏng của chàng Xoăn về một chuỗi quán Coffee sạch.

Cong Caphe Cong Caphe
152 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, TP HCM
Ho Chi Minh City, 70000

Myn Cafe 2 Myn Cafe 2
210 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

MYN CAFE 210 Nguyễn Hồng Đào,Q.Tân Bình (Gần galaxy Tân Bình,đối diện chợ Bàu Cát)

Faco Guitar Coffee Faco Guitar Coffee
218A, Hoang Dieu 2, Thu Duc Dist.
Ho Chi Minh City, 70000

Live music every night

Thanks Coffee House Thanks Coffee House
69/52 Đường D2, P.25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Thanks Coffee House sẽ là ngôi nhà thứ 2 của bạn, hãy cùng đến thưởng thức tách cà phê thơm lừng và những bản nhạc chill nhé! Thanks luôn chào đón bạn.

Siêu Thị Thế Giới Cà Phê Siêu Thị Thế Giới Cà Phê
Số 324 - 326 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

Bán các loại cà phê, nguyên phụ liệu pha chế, máy móc,...

Saigon Deli Cafe Saigon Deli Cafe
91 Pasteur, Dist 1 (at Corner Ly Tu Trong St)
Ho Chi Minh City, 848

Restaurant & Cafe in HCMC _ 91 Pasteur, District 1

Wayne's Coffee Hồng Hà Wayne's Coffee Hồng Hà
Ho Chi Minh City, 70000

This is the first time Sweden’s Fika culture has been seen in Vietnam and also the first time in Asia

Panda coffee Panda coffee
85 Hoàng Diệu 2 - P.Linh Trung - Q. Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 1234

Panda Coffee

A'dor Café A'dor Café
Orchid 2 - TM04 Hado Centrosa Garden, 118 đường 3 Tháng 2, P.12 Q.10
Ho Chi Minh City, 72519

Quán cà phê

Language Exchange Coffee House Language Exchange Coffee House
399/43/5 Nguyen Dinh Chieu, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 0000

Language Exchange is a concept of meeting and greeting people - locals, foreigners, travelers to exchange culture, traditions, values and especially LANGUAGES to make friends, travel partners, date and also widen your knowledge.

LesCafe LesCafe
453/62F Lê Văn Sĩ- Phường 12- Quận 3
Ho Chi Minh City, 098658

LesCafe