Dao gap ATM

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀

Operating as usual

Photos from Dao gap ATM's post 17/03/2021

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 12/03/2020

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 22/02/2020

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 09/02/2020

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 27/12/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 02/12/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 23/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 19/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 17/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 16/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 14/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 13/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 13/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 05/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 01/11/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 07/09/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Dao gap ATM updated their website address. 07/09/2019

Dao gap ATM updated their website address.

Dao gap ATM updated their website address.

Dao gap ATM updated their phone number. 07/09/2019

Dao gap ATM updated their phone number.

Dao gap ATM updated their phone number.

Photos from Dao gap ATM's post 06/09/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 28/08/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 20/08/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 16/07/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Photos from Dao gap ATM's post 15/07/2019

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎
😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎
*Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k
🍀 Zalo: 0937645295 🍀
👍 Giao hàng tận nơi, nhận hàng trả tiền 👍
❤ Ship HCM 25k (1, 2 ngày có hàng), ngoài HCM ship chậm 25k (5, 6 ngày có hàng), ship nhanh 35k (2 - 4 ngày có hàng) ❤
Mem đặt hàng nhắn vào sdt hoặc cmt, inbox, ad sẽ trả lời liền và giao hàng ngay nhe!
- Chống thấm nước, có thể rửa sạch dễ dàng.
- Lưỡi dao sắc bén, cắt ngọt các loại trái cây, tỉa hoa quả hoặc rọc giấy…
- Chất liệu: Nhựa Polypropylene đen và lưỡi thép không gỉ.
- Trọng lượng siêu nhẹ: 13 gam
- Kích thước sản phẩm: 85,5 x 54 x 2,2mm.
, ,

Products

Dao gấp ATM + Miếng thép đa năng

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000
Other Professional Gamers in Ho Chi Minh City (show all)
Fm88 - Bóng đá/Live Casino/Lô đề/Bắn cá/Nổ hũ Fm88 - Bóng đá/Live Casino/Lô đề/Bắn cá/Nổ hũ
208 Điện Biên Phủ, Phường 22
Ho Chi Minh City, 70000

✅ 𝟲𝟴𝟲𝟴𝟲𝟴 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝘂̉ 5𝟬𝗸 ✅ Nạp 600k tặng 300k ✅ Nạp 300k tặng 100k ✅ Tặng 40-110% lần nạp đầu tiên

Tổng kho Trần Uyên Tổng kho Trần Uyên
đồng Khởi
Ho Chi Minh City

tổng kho phân phối bán buôn sỉ và lẻ mặt hàng thời trang giày dép.quần áo.gia dụng, mỹ phẩm sdt hotline: 0898398093 20 đồng khởi- diên điền- diên khánh- khánh hòa #quanaothoitrang#quanaogiaydepdep#chuyensiquanao#

FL Case FL Case
Ho Chi Minh City

Cerberus Esports Groups

Võ Lâm 1 PC - Hùng Bá Thiên Hạ Võ Lâm 1 PC - Hùng Bá Thiên Hạ
Vietnam
Ho Chi Minh City, 700000

Jx Hùng Bá Thiên Hạ - Tái khởi lại giang sơn Võ Lâm 1 PC thời 2008 - 2017. Sẽ mang quí Anh Em trở về những hoạt động hồi ức Phong Lăng Độ, Vượt Ải, Viêm Đế, Tín Sứ, Boss Tiểu & Đại Hoàng Kim,...

Mu Đế Vương - Mudevuong.vip - Mu miễn phí Auto RS BQT nhiệt tình Mu Đế Vương - Mudevuong.vip - Mu miễn phí Auto RS BQT nhiệt tình
Ho Chi Minh City

Mu Đế Vương - Mudevuong.vip - BQT là những thành viên tâm huyết, mong muốn xây dựng sân chơi dành cho anh em đam mê MuOnline với phiên bản không giới hạn point, auto rs in game, miễn phí tối đa tới anh em...

DFutii DFutii
Ho Chi Minh City

Thịnh Khói Lửa �

CPK Seina Store CPK Seina Store
Ho Chi Minh City

Mua bán + dịch vụ game car parking

Chris GVH Fanpage Chris GVH Fanpage
Ho Chi Minh City

Đây là trang FB mình tạo để có thể giao lưu, trò chuyện cùng mọi người. Kênh youtube : ChrisGVH

DTN GAMER DTN GAMER
21 đường Số 3
Ho Chi Minh City, 71300

DTN GAMER !!

BarFun-Trò chơi đổi thưởng BarFun-Trò chơi đổi thưởng
Ho Chi Minh City, 70000

BarFun sân chơi với đa dạng lối chơi mới và nhiều thể loại được ưa chuộng nhất hiện nay. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại www.barfun5.com

Ways Station - 187 Tô Ký, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP HCM Ways Station - 187 Tô Ký, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP HCM
187 Tô Ký, Tổ 8, Khu Phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Ho Chi Minh City, 700000

Hệ thống phòng game chuẩn WAYS - Thương hiệu thiết kế & thi công phòng Game chuyên nghiệp.

LOL Mobile by NTB Moba LOL Mobile by NTB Moba
Lê Văn Việt
Ho Chi Minh City, 70000

Trang cung cấp những video clip chất lượng nhất về thể loại game Moba và Sinh Tồn. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và trải nghiệm tuyệt vời �