Queenie Nails & Spa

Queenie Nails & Spa

Comments

Chúc cả nhà Queenie Nails & Spa ngày càng phát triển - hạnh phúc - vui tươi - sức khoẻ lun tràn đầy trong tim ♥️

Chúc cả nhà 1 năm an khang thịnh vượng 💪🏻

Và cảm ơn bà chị đã cho phòng bì to thiệt là to xie xie 😍 ( bích huyền c ch ) 🤣
Cảm ơn cả nhà Queenie Nails & Spa đã bên em ❤️🎁

Queenie Nail & Spa chuyên về các dịch vụ chăm sóc móng, Nail, Nail art, Spa, Nối mi....

Photos from Queenie Nails & Spa's post 03/07/2023

4.999.000 👉 Shopping? Vui chơi?⁉️⁉️
🧐𝑯𝒂𝒚 𝒔ở 𝒉ữ𝒖 1 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝒏𝒈𝒉ề 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒍ượ𝒏𝒈 𝒕ạ𝒊 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍𝐈𝐄 𝐍𝐀𝐈𝐋𝐒 & 𝐒𝐏𝐀???
♦️𝑯ỗ 𝒕𝒓ợ 𝒄ố𝒑 đồ 𝒏𝒈𝒉ề
♦️𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒍𝒊𝒏𝒉 độ𝒏𝒈
♦️𝑪ơ 𝒔ở 𝒗ậ𝒕 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒉𝒊ệ𝒏 đạ𝒊
♦️𝑴ô𝒊 𝒕𝒓ườ𝒏𝒈 𝒉ọ𝒄 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏, 𝒕𝒉𝒐ả𝒊 𝒎á𝒊
♦️𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 𝒄ó 5-10 𝒏ă𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊ệ𝒎, 1 𝒌è𝒎 1
♦️𝑪ấ𝒑 𝒃ằ𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
♦️Đả𝒎 𝒃ả𝒐 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒍à𝒎 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ để 𝒕ì𝒎 𝒉𝒊ể𝒖 𝒕𝒉ê𝒎 𝒗à đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑺Đ𝑻:
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 03/07/2023

💘💘"𝑪𝒉â𝒏 á𝒊" 𝒄ủ𝒂 𝒏à𝒏𝒈 ở 𝒏𝒈𝒂𝒚 đâ𝒚! 😚😚😚
👉Ở ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸.
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 02/07/2023

🤫🤫𝑴á𝒄𝒉 𝒏à𝒏𝒈 đị𝒂 𝒄𝒉ỉ 𝒍à𝒎 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒏è.
𝑳ư𝒖 𝒈ấ𝒑 𝒏𝒉é! 😍😍😍
👉𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
👉𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸

Photos from Queenie Nails & Spa's post 02/07/2023

🛑 𝑻𝑯Ô𝑵𝑮 𝑩Á𝑶‼️‼️‼️
𝑪Á𝑪 𝑪𝑯ƯƠ𝑵𝑮 𝑻𝑹Ì𝑵𝑯 𝑪𝑶𝑴𝑩𝑶 Ở 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝑽Ẫ𝑵 𝑪Ò𝑵 Đ𝑨𝑵𝑮 𝑻𝑰Ế𝑷 𝑻Ụ𝑪 𝑵𝑯É 𝑲𝑯Á𝑪𝑯💥💥

💥Gói gội đầu trị giá 500.000 (10 lần gội)
🎁Tặng thêm 2 lần gội miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói cắt da tay chân trị giá 600.000 (10 lần cắt)
🎁Tặng thêm 2 lần cắt da miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói Combo cắt da tay chân + Sơn Gel trị giá 1.300.000 (10 lần)
🎁Tặng thêm 4 lần sơn Gel miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu trị giá 1.500.000 (10 lần)
🎁Tặng 2 lần Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu miễn phí
🎁Tặng 4 suất gội đầu thảo dược Massage Cổ Vai Gáy
❌Đừng bỏ lỡ nhé! Quà tặng hấp dẫn, Combo siêu tiết kiệm 💯💯
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 01/07/2023

😘😘 𝑲𝒊ể𝒖 𝒈ì 𝒕𝒉ì 𝒏à𝒏𝒈 𝒄ũ𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒕𝒆 :33
𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 𝒄𝒉â𝒏 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒉ế𝒕 ý 𝒏à𝒏𝒈 ơ𝒊! 💘💘💘
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 01/07/2023

💥💥𝑻𝑼𝒀Ể𝑵 𝑯Ọ𝑪 𝑽𝑰Ê𝑵 𝑵𝑨𝑰𝑳 - 𝑯Ọ𝑪 𝑷𝑯Í 𝑮𝑰Ả𝑴 50% 𝑪Ò𝑵 4.999.000 🎁🎁
𝑼𝒀 𝑻Í𝑵 - 𝑪𝑯Ấ𝑻 𝑳ƯỢ𝑵𝑮 - 𝑩𝑨𝑶 𝑻𝑨𝒀 𝑵𝑮𝑯Ề
♦️𝑯ỗ 𝒕𝒓ợ 𝒄ố𝒑 đồ 𝒏𝒈𝒉ề
♦️𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒍𝒊𝒏𝒉 độ𝒏𝒈
♦️𝑪ơ 𝒔ở 𝒗ậ𝒕 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒉𝒊ệ𝒏 đạ𝒊
♦️𝑴ô𝒊 𝒕𝒓ườ𝒏𝒈 𝒉ọ𝒄 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏, 𝒕𝒉𝒐ả𝒊 𝒎á𝒊
♦️𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 𝒄ó 5-10 𝒏ă𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊ệ𝒎, 1 𝒌è𝒎 1
♦️𝑪ấ𝒑 𝒃ằ𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
♦️Đả𝒎 𝒃ả𝒐 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒍à𝒎 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ để 𝒕ì𝒎 𝒉𝒊ể𝒖 𝒕𝒉ê𝒎 𝒗à đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑺Đ𝑻:
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 30/06/2023

🍀🍀𝑵𝒈à𝒚 𝒎𝒂𝒊, 9 𝒈𝒊ờ, 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 𝒍ạ𝒊 𝒄𝒉ă𝒎 𝒄𝒉ỉ 𝒍à𝒎 đẹ𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒏à𝒏𝒈. 💕💕💕
𝑯ẹ𝒏 𝒈ặ𝒑 𝒏à𝒏𝒈 𝒗à𝒐 𝒏𝒈à𝒚 𝒎𝒂𝒊 𝒏𝒉é! 🥰
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 30/06/2023

🍀🍀Đẹ𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄á𝒄𝒉 𝒄ủ𝒂 𝒏à𝒏𝒈.....
𝑪𝒉ấ𝒕 𝒍ượ𝒏𝒈 𝒕𝒉ì đế𝒏 𝒕ừ 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 😘😘😘
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

29/06/2023
Photos from Queenie Nails & Spa's post 29/06/2023

𝑪ứ 𝒍à 𝒕𝒉𝒖 𝒉ú𝒕 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒓ờ𝒊 𝒎ắ𝒕 😍😍
𝑪ứ 𝒍à 𝒄𝒉𝒊ề𝒖 ý 𝒏à𝒏𝒈 đế𝒏 𝒄ù𝒏𝒈 💜💜💜
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 28/06/2023

Photos from Queenie Nails & Spa's post

Photos from Queenie Nails & Spa's post 28/06/2023

🌧️🌧️𝑴ư𝒂 𝒓ồ𝒊 𝒏ắ𝒏𝒈, 𝒏ắ𝒏𝒈 𝒓ồ𝒊 𝒎ư𝒂....🌞🌞
𝑪𝒉ỉ 𝒄ó 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 𝒗ẫ𝒏 𝒎ộ𝒕 𝒍ò𝒏𝒈 𝒄𝒉ờ 𝒏à𝒏𝒈 😘🥰

❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 27/06/2023

🛑🛑𝑪𝑯Ỉ 1.499.000 - 𝑩𝑨𝑶 ĐỒ 𝑵𝑮𝑯Ề + 𝑩𝑨𝑶 𝑹𝑨 𝑵𝑮𝑯Ề 👌
🫴𝑳à 𝑲𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝑴𝒊 𝒕ạ𝒊 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗡𝗔𝗜𝗟𝗦 & 𝗦𝗣𝗔 𝒌𝒉𝒊 đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉á𝒏𝒈 6 𝒏à𝒚!
🎁Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕: 𝑻ặ𝒏𝒈 1 𝒃ộ 𝒏𝒉í𝒑
♦️𝑪á𝒄 𝒌ĩ 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 đượ𝒄 𝒉ọ𝒄:
🔹Kĩ thuật lấy keo siêu mỏng
🔹Kĩ thuật nối mi classic
🔹Kĩ thuật nối volume
🔹Kĩ thuật nối mi thiên thần
🔹Kĩ thuật nối mi chập sợi
🔹Kĩ thuật tạo fan mi
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒒𝒖𝒂 𝒔đ𝒕 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑰𝒏𝒃𝒐𝒙 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓.
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 27/06/2023

🕘9𝒉 𝒓ồ𝒊 𝒏à𝒏𝒈 ơ𝒊! 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝒎ở 𝒄ử𝒂 𝒓ồ𝒊 đó ạ!💖
Đế𝒏 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 để 𝒙𝒊𝒏𝒉 đẹ𝒑 𝒉ơ𝒏 𝒏è 🥰🥰

❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 26/06/2023

✨✨Đế𝒏 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝒏ế𝒖 𝒏à𝒏𝒈 𝒎𝒖ố𝒏 𝒄ó 𝒎ộ𝒕 𝒃ộ 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 𝒕𝒉ậ𝒕 𝒙𝒊𝒏𝒉 🍀🍀🍀
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 26/06/2023

❌❌‼️‼️
10.000.000 ➡️ 𝑮𝒊ả𝒎 50% 𝒄𝒉ỉ 𝒄ò𝒏 4.999.000💥
𝑲𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 đ𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒕 𝒕ạ𝒊 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗡𝗔𝗜𝗟𝗦 & 𝗦𝗣𝗔. 🔵Đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒏𝒈𝒂𝒚, đừ𝒏𝒈 𝒃ỏ 𝒑𝒉í 𝒄ơ 𝒉ộ𝒊‼️‼️
♦️𝑯ỗ 𝒕𝒓ợ 𝒄ố𝒑 đồ 𝒏𝒈𝒉ề
♦️𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒍𝒊𝒏𝒉 độ𝒏𝒈
♦️𝑪ơ 𝒔ở 𝒗ậ𝒕 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒉𝒊ệ𝒏 đạ𝒊
♦️𝑴ô𝒊 𝒕𝒓ườ𝒏𝒈 𝒉ọ𝒄 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏, 𝒕𝒉𝒐ả𝒊 𝒎á𝒊
♦️𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 𝒄ó 5-10 𝒏ă𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊ệ𝒎, 1 𝒌è𝒎 1
♦️𝑪ấ𝒑 𝒃ằ𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
♦️Đả𝒎 𝒃ả𝒐 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒍à𝒎 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ để 𝒕ì𝒎 𝒉𝒊ể𝒖 𝒕𝒉ê𝒎 𝒗à đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑺Đ𝑻:
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 25/06/2023

𝑪𝒉𝒊ề𝒖 𝒄𝒉ủ 𝒏𝒉ậ𝒕.... 🤔🤔 Đế𝒏 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 𝒍à𝒎 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒍à 𝒉ợ𝒑 𝒍í 𝒓ồ𝒊 đó 𝒏à𝒏𝒈 ơ𝒊! 💕💕💕

❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 24/06/2023

🍀🍀𝑴ẫ𝒖 𝒏à𝒐 𝒄ũ𝒏𝒈 𝒕𝒉í𝒄𝒉, 𝒎à𝒖 𝒏à𝒐 𝒄ũ𝒏𝒈 ư𝒏𝒈 💕
𝑻𝒉ô𝒊 𝒕𝒉ì để 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 𝒄𝒉𝒊ề𝒖 ý 𝒏à𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂!😆😆

❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 24/06/2023

❌❌𝑵𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒔ở 𝒉ữ𝒖 𝒄á𝒄 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒐 𝒏𝒉à 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝒏𝒉é 𝒌𝒉á𝒄𝒉. 𝑽ừ𝒂 𝒕𝒊ệ𝒏 𝒍ợ𝒊 𝒗ừ𝒂 𝒕𝒊ế𝒕 𝒌𝒊ệ𝒎 𝒗à 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒍ượ𝒏𝒈💯💯
𝑰𝒏𝒃𝒐𝒙 để đượ𝒄 𝒕ư 𝒗ấ𝒏 𝒗à 𝒄𝒉ố𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒐 𝒏𝒉é😘😘
💥Gói gội đầu trị giá 500.000 (10 lần gội)
🎁Tặng thêm 2 lần gội miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói cắt da tay chân trị giá 600.000 (10 lần cắt)
🎁Tặng thêm 2 lần cắt da miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói Combo cắt da tay chân + Sơn Gel trị giá 1.300.000 (10 lần)
🎁Tặng thêm 4 lần sơn Gel miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu trị giá 1.500.000 (10 lần)
🎁Tặng 2 lần Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu miễn phí
🎁Tặng 4 suất gội đầu thảo dược Massage Cổ Vai Gáy

❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 23/06/2023

📣📣𝑵à𝒏𝒈 ơ𝒊...!!! 𝑵à𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊ế𝒖 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒏𝒉ư 𝒉𝒐𝒂 𝒕𝒉𝒊ế𝒖 𝒏ắ𝒏𝒈🌞🌞
𝑴𝒂𝒖 𝒎𝒂𝒖 đế𝒏 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 𝒔ưở𝒊 ấ𝒎 𝒏à𝒐😘

❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 23/06/2023

🛑💢𝑲𝑯Ó𝑨 𝑴𝑰 𝑪𝑯Ỉ 1.499.000 𝑲𝑯𝑰 ĐĂ𝑵𝑮 𝑲Í 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑻𝑯Á𝑵𝑮 6 💥💥💥
𝑩𝑨𝑶 ĐỒ 𝑵𝑮𝑯Ề - 𝑩𝑨𝑶 𝑹𝑨 𝑵𝑮𝑯Ề
🎁Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕: 𝑻ặ𝒏𝒈 1 𝒃ộ 𝒏𝒉í𝒑
♦️𝑪á𝒄 𝒌ĩ 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 đượ𝒄 𝒉ọ𝒄:
🔹Kĩ thuật lấy keo siêu mỏng
🔹Kĩ thuật nối mi classic
🔹Kĩ thuật nối volume
🔹Kĩ thuật nối mi thiên thần
🔹Kĩ thuật nối mi chập sợi
🔹Kĩ thuật tạo fan mi
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒒𝒖𝒂 𝒔đ𝒕 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑰𝒏𝒃𝒐𝒙 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓.
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 22/06/2023

📣📣𝑲𝑯Ó𝑨 𝑯Ọ𝑪 𝑵𝑨𝑰𝑳 4𝑻𝑹999💥💥
🔥🔥𝑲𝑯Ó𝑨 𝑯Ọ𝑪 𝑴𝑰 1𝑻𝑹499 - 𝑪𝒉ỉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉á𝒏𝒈6
𝑩𝑨𝑶 ĐỒ 𝑵𝑮𝑯Ề - 𝑩𝑨𝑶 𝑹𝑨 𝑵𝑮𝑯Ề
🎁Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕: 𝑻ặ𝒏𝒈 1 𝒃ộ 𝒏𝒉í𝒑
♦️𝑪á𝒄 𝒌ĩ 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 đượ𝒄 𝒉ọ𝒄:
🔹Kĩ thuật lấy keo siêu mỏng
🔹Kĩ thuật nối mi classic
🔹Kĩ thuật nối volume
🔹Kĩ thuật nối mi thiên thần
🔹Kĩ thuật nối mi chập sợi
🔹Kĩ thuật tạo fan mi
♦️𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒍𝒊𝒏𝒉 độ𝒏𝒈
♦️𝑪ơ 𝒔ở 𝒗ậ𝒕 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒉𝒊ệ𝒏 đạ𝒊
♦️𝑴ô𝒊 𝒕𝒓ườ𝒏𝒈 𝒉ọ𝒄 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏, 𝒕𝒉𝒐ả𝒊 𝒎á𝒊
♦️𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 𝒄ó 5-10 𝒏ă𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊ệ𝒎, 1 𝒌è𝒎 1
♦️𝑪ấ𝒑 𝒃ằ𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
♦️Đả𝒎 𝒃ả𝒐 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒍à𝒎 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ để 𝒕ì𝒎 𝒉𝒊ể𝒖 𝒕𝒉ê𝒎 𝒗à đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑺Đ𝑻:
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 22/06/2023

♥️♥️𝑪ó 𝒓ấ𝒕 𝒏𝒉𝒊ề𝒖 𝒄á𝒄𝒉 để 𝒉ạ𝒏𝒉 𝒑𝒉ú𝒄...
👉𝑪á𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉ấ𝒕 𝒍à 𝒏𝒈ắ𝒎 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒗à đế𝒏 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 để 𝒄ó 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒏à𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂 😍😍
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 21/06/2023

💋Ở 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 𝒄ó 𝒗ô 𝒔ố 𝒔ự 𝒉à𝒊 𝒍ò𝒏𝒈 🥰🥰🥰
𝑵à𝒏𝒈 𝒚ê𝒏 𝒕â𝒎 𝒍à𝒎 đẹ𝒑 𝒏𝒉é 💁‍♀️💁‍♀️
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 21/06/2023

💢💢𝑪𝑯Ỉ 1.499.000 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑻𝑯Á𝑵𝑮 6🎉
🌈🌈𝑲𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝑵ố𝒊 𝑴𝒊 𝒕ạ𝒊 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗡𝗔𝗜𝗟𝗦 & 𝗦𝗣𝗔 𝒌𝒉𝒊 đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉á𝒏𝒈 6 𝒏à𝒚 𝒉ọ𝒄 𝒑𝒉í 𝒈𝒊ả𝒎 "𝒄𝒉ỉ 𝒄ò𝒏 1.499.000".
😲𝑯ế𝒕 𝒃ă𝒏 𝒌𝒉𝒐ă𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒉ọ𝒄 𝒑𝒉í 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒄ò𝒏 𝒍à 𝒗ấ𝒏 đề
𝑩𝑨𝑶 ĐỒ 𝑵𝑮𝑯Ề - 𝑩𝑨𝑶 𝑹𝑨 𝑵𝑮𝑯Ề💥💥💥
🎁Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕: 𝑻ặ𝒏𝒈 1 𝒃ộ 𝒏𝒉í𝒑
♦️𝑪á𝒄 𝒌ĩ 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 đượ𝒄 𝒉ọ𝒄:
🔹Kĩ thuật lấy keo siêu mỏng
🔹Kĩ thuật nối mi classic
🔹Kĩ thuật nối volume
🔹Kĩ thuật nối mi thiên thần
🔹Kĩ thuật nối mi chập sợi
🔹Kĩ thuật tạo fan mi
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒒𝒖𝒂 𝒔đ𝒕 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑰𝒏𝒃𝒐𝒙 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓.
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 20/06/2023

✨✨𝑷𝒉ố đã 𝒍ê𝒏 đè𝒏.... 💋
𝑬𝒎 𝒕𝒉ì 𝒍ê𝒏 đồ đế𝒏 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝒍à𝒎 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒏è!🥰🥰🥰
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 20/06/2023

🎉🎉𝑪𝒐𝒎𝒃𝒐 𝑪ắ𝒕 𝒅𝒂 + 𝑺ơ𝒏 𝑮𝒆𝒍, 𝑮ộ𝒊 đầ𝒖, 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 "𝑺𝑰Ê𝑼 𝑻𝑰Ế𝑻 𝑲𝑰Ệ𝑴".
🛑Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕 𝒌𝒉𝒖𝒚ế𝒏 𝒎ã𝒊 𝒄ự𝒄 𝒄𝒉ấ𝒕 💯💯
💥Gói gội đầu trị giá 500.000 (10 lần gội)
🎁Tặng thêm 2 lần gội miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói cắt da tay chân trị giá 600.000 (10 lần cắt)
🎁Tặng thêm 2 lần cắt da miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói Combo cắt da tay chân + Sơn Gel trị giá 1.300.000 (10 lần)
🎁Tặng thêm 4 lần sơn Gel miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu trị giá 1.500.000 (10 lần)
🎁Tặng 2 lần Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu miễn phí
🎁Tặng 4 suất gội đầu thảo dược Massage Cổ Vai Gáy

❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 19/06/2023

💥💥𝑲𝑯Ó𝑨 𝑯Ọ𝑪 𝑵𝑨𝑰𝑳 4𝑻𝑹999 (𝑮𝒊ả𝒎 50%)
💠 𝑼𝒀 𝑻Í𝑵 𝑻Ạ𝑶 𝑹𝑨 𝑻Ừ 𝑪𝑯Ấ𝑻 𝑳ƯỢ𝑵𝑮 💠
♦️𝑯ỗ 𝒕𝒓ợ 𝒄ố𝒑 đồ 𝒏𝒈𝒉ề
♦️𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒍𝒊𝒏𝒉 độ𝒏𝒈
♦️𝑪ơ 𝒔ở 𝒗ậ𝒕 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒉𝒊ệ𝒏 đạ𝒊
♦️𝑴ô𝒊 𝒕𝒓ườ𝒏𝒈 𝒉ọ𝒄 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏, 𝒕𝒉𝒐ả𝒊 𝒎á𝒊
♦️𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 𝒄ó 5-10 𝒏ă𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊ệ𝒎, 1 𝒌è𝒎 1
♦️𝑪ấ𝒑 𝒃ằ𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
♦️Đả𝒎 𝒃ả𝒐 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒍à𝒎 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ để 𝒕ì𝒎 𝒉𝒊ể𝒖 𝒕𝒉ê𝒎 𝒗à đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑺Đ𝑻:
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 18/06/2023

🔥𝑪𝑯Ỉ 1.499.000🔥𝑪𝑯Ỉ 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑻𝑯Á𝑵𝑮 6🔥
🛑𝑲𝒉𝒊 đă𝒏𝒈 𝒌í 𝑲𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝑵ố𝒊 𝑴𝒊 𝒕ạ𝒊 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗡𝗔𝗜𝗟𝗦 & 𝗦𝗣𝗔 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉á𝒏𝒈 6 𝒏à𝒚 𝒉ọ𝒄 𝒑𝒉í 𝒈𝒊ả𝒎 𝒄ò𝒏 1.499.000. ❌Đừ𝒏𝒈 𝒃ỏ 𝒍ỡ 𝒄ơ 𝒉ộ𝒊 𝒏à𝒚 𝒃ạ𝒏 𝒏𝒉é!
𝑩𝑨𝑶 ĐỒ 𝑵𝑮𝑯Ề - 𝑩𝑨𝑶 𝑹𝑨 𝑵𝑮𝑯Ề💥💥💥
🎁Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕: 𝑻ặ𝒏𝒈 1 𝒃ộ 𝒏𝒉í𝒑
♦️𝑪á𝒄 𝒌ĩ 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 đượ𝒄 𝒉ọ𝒄:
🔹Kĩ thuật lấy keo siêu mỏng
🔹Kĩ thuật nối mi classic
🔹Kĩ thuật nối volume
🔹Kĩ thuật nối mi thiên thần
🔹Kĩ thuật nối mi chập sợi
🔹Kĩ thuật tạo fan mi
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒒𝒖𝒂 𝒔đ𝒕 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑰𝒏𝒃𝒐𝒙 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓.
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 17/06/2023

🌞🌞𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 𝒄𝒉â𝒏 𝒄ự𝒄 𝒊𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒎ù𝒂 𝒉è 𝒏𝒉𝒂 𝒏à𝒏𝒈 🥰
❌❌𝑩𝒐𝒐𝒌 𝒍ị𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 𝒒𝒖𝒂 𝑺Đ𝑻 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑰𝒏𝒃𝒐𝒙 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓.
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 17/06/2023

🛑Đ𝒊ề𝒖 𝒏à𝒏𝒈 𝒄ầ𝒏 𝒃𝒊ế𝒕 để 𝒄ó 𝒎ộ𝒕 𝒃ộ 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒙𝒊𝒏𝒉:
👉Đó 𝒍à đườ𝒏𝒈 đ𝒊 đế𝒏 ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 🥰🥰🥰
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 16/06/2023

💥💥𝑲𝑯Ó𝑨 𝑯Ọ𝑪 𝑵𝑨𝑰𝑳 4𝑻𝑹999💥💥
💥💥𝑲𝑯Ó𝑨 𝑯Ọ𝑪 𝑴𝑰 1𝑻𝑹499 (𝑫𝒖𝒚 𝒏𝒉ấ𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉á𝒏𝒈6)
𝑩𝑨𝑶 ĐỒ 𝑵𝑮𝑯Ề - 𝑩𝑨𝑶 𝑹𝑨 𝑵𝑮𝑯Ề
🎁Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕: 𝑻ặ𝒏𝒈 1 𝒃ộ 𝒏𝒉í𝒑
♦️𝑪á𝒄 𝒌ĩ 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 đượ𝒄 𝒉ọ𝒄:
🔹Kĩ thuật lấy keo siêu mỏng
🔹Kĩ thuật nối mi classic
🔹Kĩ thuật nối volume
🔹Kĩ thuật nối mi thiên thần
🔹Kĩ thuật nối mi chập sợi
🔹Kĩ thuật tạo fan mi
♦️𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒍𝒊𝒏𝒉 độ𝒏𝒈
♦️𝑪ơ 𝒔ở 𝒗ậ𝒕 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒉𝒊ệ𝒏 đạ𝒊
♦️𝑴ô𝒊 𝒕𝒓ườ𝒏𝒈 𝒉ọ𝒄 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏, 𝒕𝒉𝒐ả𝒊 𝒎á𝒊
♦️𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 𝒄ó 5-10 𝒏ă𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊ệ𝒎, 1 𝒌è𝒎 1
♦️𝑪ấ𝒑 𝒃ằ𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
♦️Đả𝒎 𝒃ả𝒐 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒍à𝒎 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ để 𝒕ì𝒎 𝒉𝒊ể𝒖 𝒕𝒉ê𝒎 𝒗à đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑺Đ𝑻:
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 16/06/2023

💘💘Đã 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉ì 𝒏𝒈ạ𝒊 𝒈ì 𝒏à𝒏𝒈 𝒏𝒈ắ𝒎 😘
𝒀ê𝒖 𝒒𝒖á 𝒕𝒉ì đế𝒏 ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 đó𝒏 𝒆𝒎 𝒗ề 🎉🎉
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 15/06/2023

💋𝑺ứ𝒄 𝒉ú𝒕 đế𝒏 𝒕ừ 𝒎à𝒖 𝒔ắ𝒄 𝒄ủ𝒂 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒍à 𝒗ô 𝒕ậ𝒏 💅
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 15/06/2023

🎉🎉𝑪á𝒄 𝑪𝑶𝑴𝑩𝑶 𝒗ớ𝒊 𝒒𝒖à 𝒕ặ𝒏𝒈 𝒉ấ𝒑 𝒅ẫ𝒏 - 𝒕𝒊ế𝒕 𝒌𝒊ệ𝒎 𝒗ẫ𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊ễ𝒏 𝒓𝒂 𝒕ạ𝒊 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬♥️♥️
💢𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒌𝒉ả𝒐 𝒗à 𝒈𝒐𝒎 𝒄á𝒄 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒐 𝒃ỏ 𝒕ú𝒊 𝒗ì 𝒒𝒖à 𝒕ặ𝒏𝒈 𝒌è𝒎 𝒔𝒊ê𝒖 đỉ𝒏𝒉 𝒏𝒉é! 💯💯💯
💥Gói gội đầu trị giá 500.000 (10 lần gội)
🎁Tặng thêm 2 lần gội miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói cắt da tay chân trị giá 600.000 (10 lần cắt)
🎁Tặng thêm 2 lần cắt da miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói Combo cắt da tay chân + Sơn Gel trị giá 1.300.000 (10 lần)
🎁Tặng thêm 4 lần sơn Gel miễn phí
🎁Tặng 2 suất Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu

💥Gói Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu trị giá 1.500.000 (10 lần)
🎁Tặng 2 lần Massage Cổ Vai Gáy - Ngải cứu miễn phí
🎁Tặng 4 suất gội đầu thảo dược Massage Cổ Vai Gáy

❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 14/06/2023

😍Ở đâ𝒚 𝒄ó 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒉ơ𝒏 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒚ê𝒖 𝒄ũ 𝒄ủ𝒂 𝒃ạ𝒏
😚😚
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 14/06/2023

💥💥𝑲𝑯Ó𝑨 𝑯Ọ𝑪 𝑵𝑨𝑰𝑳 4𝑻𝑹999💥💥
💥💥𝑲𝑯Ó𝑨 𝑯Ọ𝑪 𝑴𝑰 1𝑻𝑹499 (𝑫𝒖𝒚 𝒏𝒉ấ𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉á𝒏𝒈6)
𝑩𝑨𝑶 ĐỒ 𝑵𝑮𝑯Ề - 𝑩𝑨𝑶 𝑹𝑨 𝑵𝑮𝑯Ề
🎁Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕: 𝑻ặ𝒏𝒈 1 𝒃ộ 𝒏𝒉í𝒑
♦️𝑪á𝒄 𝒌ĩ 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 đượ𝒄 𝒉ọ𝒄:
🔹Kĩ thuật lấy keo siêu mỏng
🔹Kĩ thuật nối mi classic
🔹Kĩ thuật nối volume
🔹Kĩ thuật nối mi thiên thần
🔹Kĩ thuật nối mi chập sợi
🔹Kĩ thuật tạo fan mi
♦️𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒍𝒊𝒏𝒉 độ𝒏𝒈
♦️𝑪ơ 𝒔ở 𝒗ậ𝒕 𝒄𝒉ấ𝒕 𝒉𝒊ệ𝒏 đạ𝒊
♦️𝑴ô𝒊 𝒕𝒓ườ𝒏𝒈 𝒉ọ𝒄 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏, 𝒕𝒉𝒐ả𝒊 𝒎á𝒊
♦️𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 𝒄ó 5-10 𝒏ă𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊ệ𝒎, 1 𝒌è𝒎 1
♦️𝑪ấ𝒑 𝒃ằ𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
♦️Đả𝒎 𝒃ả𝒐 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒍à𝒎 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ để 𝒕ì𝒎 𝒉𝒊ể𝒖 𝒕𝒉ê𝒎 𝒗à đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑺Đ𝑻:
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 13/06/2023

🌹🌹𝑵𝒈𝒉𝒆 𝒃ả𝒐 𝒍à 𝒏à𝒏𝒈 𝒓ấ𝒕 𝒕𝒉í𝒄𝒉 𝒎à𝒖 𝒙𝒂𝒏𝒉 💙💙
Đặ𝒕 𝒍ị𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵𝑰𝑬 𝒍à𝒎 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒏à𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂!
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Photos from Queenie Nails & Spa's post 13/06/2023

💥💥"1.499.000" 𝑪𝑯𝑶 𝑲𝑯Ó𝑨 𝑴𝑰 𝑻Ạ𝑰 ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼
🔥🔥𝑪𝑯Ỉ 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑻𝑯Á𝑵𝑮 6 𝑵À𝒀, 𝑲𝑯Ó𝑨 𝑴𝑰 Ư𝑼 ĐÃ𝑰 𝑪𝑯Ỉ 𝑪Ò𝑵 1.499.000 😲😲
𝑩𝑨𝑶 ĐỒ 𝑵𝑮𝑯Ề - 𝑩𝑨𝑶 𝑹𝑨 𝑵𝑮𝑯Ề
🎁Đặ𝒄 𝒃𝒊ệ𝒕: 𝑻ặ𝒏𝒈 1 𝒃ộ 𝒏𝒉í𝒑
♦️𝑪á𝒄 𝒌ĩ 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 đượ𝒄 𝒉ọ𝒄:
🔹Kĩ thuật lấy keo siêu mỏng
🔹Kĩ thuật nối mi classic
🔹Kĩ thuật nối volume
🔹Kĩ thuật nối mi thiên thần
🔹Kĩ thuật nối mi chập sợi
🔹Kĩ thuật tạo fan mi
👉𝑳𝒊ê𝒏 𝒉ệ đă𝒏𝒈 𝒌í 𝒌𝒉ó𝒂 𝒉ọ𝒄 ư𝒖 đã𝒊 𝒅𝒖𝒚 𝒏𝒉ấ𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉á𝒏𝒈 6 𝒒𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒉𝒐ặ𝒄 𝑺Đ𝑻:
☎️Sđt: 0938018851
🏠Cơ sở 1: 212, Ngô Quyền, p.8, q.10
🏠Cơ sở 2: 147, Đường số 5, p.17, q.Gò Vấp

Photos from Queenie Nails & Spa's post 12/06/2023

🌸🌸𝑵à𝒏𝒈 ơ𝒊!! 𝑪ó 𝒄𝒖ộ𝒄 𝒉ẹ𝒏 𝒗à𝒐 9𝒉 𝒏𝒈à𝒚 𝒎𝒂𝒊 ở đị𝒂 𝒄𝒉ỉ 𝒏à𝒚 𝒏è🥰🥰🥰
👇👇👇
❥ ℚ𝕌𝔼𝔼ℕ𝕀𝔼 ℕ𝔸𝕀𝕃𝕊 & 𝕊ℙ𝔸
🌈𝑪ơ 𝒔ở 1: 212, 𝑵𝒈ô 𝑸𝒖𝒚ề𝒏, 𝒑.8, 𝒒.10
🌈𝑪ơ 𝒔ở 2: 147, Đườ𝒏𝒈 𝒔ố 5, 𝒑.17, 𝒒.𝑮ò 𝑽ấ𝒑
☎️𝑺đ𝒕: 0938018851

Want your business to be the top-listed Nail Salon in Ho Chi Minh City?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Xuất sắc luôn nạ ❤️-----------------------❌ ƯU ĐÃI GIẢM NGAY 10% KHI KHÁCH CHECKIN TẠI TIỆM Hẹn gặp bạn ở 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 ...
Bling...bling ❤️
....Tôi vẫn tin rằng: "Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ cũng có thể đoán được tính cách và tâm hồn của họ"........
Dịch vụ HOT nhất nhà Queenie- MASSAGE BODY- Là phương pháp tốt nhất giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể ...
💋💋 Nail đính đá siu siu xinh💋🌿 Nail đính đá được đông đảo chị em ưa chuộng vì độ lộng lẫy, nữ tính và cảm giác sang chản...
Không chỉ đơn giản là một bộ NAIL.Đây là sự kết hợp của KỸ THUẬT VÀNG và MỘT TRÁI TIM ĐẦY TÂM HUYẾT ❤️_________🍃🍃_______...
Bling...bling ❤️❤️------☘️☘️-------❌ ƯU ĐÃI GIẢM NGAY 10% KHI KHÁCH CHECKIN TẠI TIỆM Hẹn gặp bạn ở 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 & 𝐒𝐩𝐚 🏠...
U MÊ LẠC LỐI VỚI MẪU NAIL NÀY THÔINHẸ NHÀNG- SIÊU SANG-SIÊU XỊN --------------- Follow Page nắm bắt những mẫu nail đẹp m...
Mùa xuân ấm áp ☘️☘️
Có mai ,có quất, có đào      Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm !!!! 🌼🌸🏠 212 ngô quyền phường 8 quận 10 ☎️ 0938018851
Khách ơi ! Nhớ đặt lịch giúp em nhé , tránh chờ đợi lâu ạ !! ☎️0938018851🏚212 Ngô Quyền p8, q10-------------------------...
Blackwhite siêu ngầu nhưng cũng không kém phần cute nạ✨✨✨Theo dõi page Queenie Nail Spa để thấy mẫu nail xinh , trendy m...

Category

Telephone

Address


212 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10
Ho Chi Minh City
24

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 20:00
Friday 09:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 20:00
Sunday 09:00 - 20:00

Other Nail salons in Ho Chi Minh City (show all)
ZCAT ZCAT
Ho Chi Minh City

𝑁𝑎𝑖𝑙𝑏𝑜𝑥 •𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 •𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡

Trang Beauty Salon Thủ Đức Trang Beauty Salon Thủ Đức
13B Đường Số 9 KP5 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

💥Trang Beauty Salon - Academy 💥 Dịch vụ và Đào Tạo Nail - Nối Mi - Makeup - Gội

Salon Hồng Hoa Salon Hồng Hoa
Hương Lộ 11
Ho Chi Minh City

May Nail Studio May Nail Studio
D2 Đường 38, Tân Vĩnh, Quận 4
Ho Chi Minh City

May Nail Studio chuyên chăm dưỡng và làm đẹp móng. Đa dạng phong cách trang trí món

Thenailsmode Thenailsmode
209/98 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4
Ho Chi Minh City

Nails - Eyelashes

HAHAnails_spa HAHAnails_spa
22 Đường Số 4 KDC Lê Thành_An Lạc_Bình Tân
Ho Chi Minh City

Hahanails

𝟭𝗺𝟱𝟬.𝗡𝗮𝗶𝗹-𝗘𝘆𝗲𝗹𝗮𝘀𝗵 𝟭𝗺𝟱𝟬.𝗡𝗮𝗶𝗹-𝗘𝘆𝗲𝗹𝗮𝘀𝗵
43 Trịnh định Trọng. P5. Q 11
Ho Chi Minh City

Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏

Aura Relax & Healing - Trần Thiện Chánh Aura Relax & Healing - Trần Thiện Chánh
67 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Q. 10
Ho Chi Minh City, 700000

naf_nailbox naf_nailbox
Ho Chi Minh City

NAILSBYFANK

HeLo Nails HeLo Nails
66 Lê Lai, Phường 4, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Tiệm làm nail đẹp-Bảo hành tốt

The MUSE - Beauté house The MUSE - Beauté house
1025/16c Cách Mạng Tháng Tám Phường 7 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ + Nails + Eyelashes + P.M.U + Filler - Botox - Tan mỡ + Nhấn mi + Gội đầu dưỡng sinh + Spa 1025/16c CMT8 P7 Q.Tân Bình Hotline: 0908 143 054

Thảo hiền-nail box thiết kế Thảo hiền-nail box thiết kế
Ho Chi Minh City

sỉ & lẻ Nailbox Thiết Kế Theo Yêu Cầu 𝚂𝙷𝙸𝙿 COD Đ𝙾 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝙺?