ESOS Payroll Vietnam

More than 15 years of experience in the field of human resource management services to foreign representative offices, foreign enterprises, personnel of em

Creating excellent supports for every enterprises who do business in Vietnam to have a transparent administrative profile, and feeling piece in mind about such complicated administration procedures, so that they can pay full attention for their business

Operating as usual

07/01/2022

💥CẬP NHẬT NGAY💥
𝐁𝐚𝐧 𝐡à𝐧𝐡 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟓/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐: TỶ GIÁ NGOẠI TỆ ÁP DỤNG TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/cap-nhat-ty-gia-ngoai-te-6-thang-dau-nam-2022-theo-cong-van-so-85-bhxh
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥CẬP NHẬT NGAY💥
𝐁𝐚𝐧 𝐡à𝐧𝐡 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟓/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐: TỶ GIÁ NGOẠI TỆ ÁP DỤNG TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/cap-nhat-ty-gia-ngoai-te-6-thang-dau-nam-2022-theo-cong-van-so-85-bhxh
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

06/01/2022

💥LƯU Ý NGAY💥
DOANH NGHIỆP TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC NGÀY LỄ/TẾT NHƯ THẾ NÀO?
---
🎊 Tết Âm lịch và Tết Dương lịch🎉 là một trong những dịp mà người lao động (NLĐ) được nghỉ hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên, doanh nghiệp có thể đề nghị NLĐ làm thêm vào dịp Tết. Tuy nhiên, thời gian làm việc và mức lương cần tuân thủ theo đúng quy định...

👉 Xem chi tiết tại đây: https://esos.vn/blogs/news/doanh-nghiep-tra-luong-cho-nld-lam-viec-truc-ngay-tet-can-luu-y
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📫 [Email]: [email protected]
#ESOSPAYROLLVIETNAM

💥LƯU Ý NGAY💥
DOANH NGHIỆP TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC NGÀY LỄ/TẾT NHƯ THẾ NÀO?
---
🎊 Tết Âm lịch và Tết Dương lịch🎉 là một trong những dịp mà người lao động (NLĐ) được nghỉ hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên, doanh nghiệp có thể đề nghị NLĐ làm thêm vào dịp Tết. Tuy nhiên, thời gian làm việc và mức lương cần tuân thủ theo đúng quy định...

👉 Xem chi tiết tại đây: https://esos.vn/blogs/news/doanh-nghiep-tra-luong-cho-nld-lam-viec-truc-ngay-tet-can-luu-y
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📫 [Email]: [email protected]
#ESOSPAYROLLVIETNAM

01/01/2022

Dear Valued Clients,

The great new year is coming 🎉
ESOS expresses our thanks for your kind trust and cooperation for such a great journey, and hope it will be well continued in the coming years.

📍For the New Year holidays, our company will be closed from 𝐉𝐚𝐧 𝟏𝐬𝐭, 𝟐𝟎𝟐𝟐 until the end of 𝐉𝐚𝐧 𝟑𝐫𝐝, 𝟐𝟎𝟐𝟐 (resume work on 𝐉𝐚𝐧 𝟒𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟐).

📧Please email [email protected] in case of emergency.

🎊On this occasion, 𝗘𝗦𝗢𝗦 𝗪𝗜𝗦𝗛𝗘𝗦 𝗬𝗢𝗨 𝗔 𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗙𝗜𝗟𝗟𝗘𝗗 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗝𝗢𝗬 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗥𝗢𝗦𝗣𝗘𝗥𝗜𝗧𝗬!💙

Thanks & Best regards,
𝗘𝗦𝗢𝗦 𝗧𝗲𝗮𝗺.

Dear Valued Clients,

The great new year is coming 🎉
ESOS expresses our thanks for your kind trust and cooperation for such a great journey, and hope it will be well continued in the coming years.

📍For the New Year holidays, our company will be closed from 𝐉𝐚𝐧 𝟏𝐬𝐭, 𝟐𝟎𝟐𝟐 until the end of 𝐉𝐚𝐧 𝟑𝐫𝐝, 𝟐𝟎𝟐𝟐 (resume work on 𝐉𝐚𝐧 𝟒𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟐).

📧Please email [email protected] in case of emergency.

🎊On this occasion, 𝗘𝗦𝗢𝗦 𝗪𝗜𝗦𝗛𝗘𝗦 𝗬𝗢𝗨 𝗔 𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗙𝗜𝗟𝗟𝗘𝗗 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗝𝗢𝗬 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗥𝗢𝗦𝗣𝗘𝗥𝗜𝗧𝗬!💙

Thanks & Best regards,
𝗘𝗦𝗢𝗦 𝗧𝗲𝗮𝗺.

29/12/2021

💥LƯU Ý NGAY💥
🔔ALARMING~ HẠN NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐANG CẬN KỀ 😱😱😱

⛔ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân Nước Ngoài tại Việt Nam không nộp BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM đến Sở Công Thương đúng hạn ???

❌ Mức phạt có thể lên đến 🔥40,000,000VND🔥 và bị ghi lỗi trong hồ sơ, sẽ ảnh hưởng đến việc GIA HẠN GIẤY PHÉP trong tương lai 😰

👉 Xem chi tiết tại đây: https://esos.vn/blogs/news/bao-cao-hoat-dong-hang-nam-cua-van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai-tai-viet-nam
👉 Click for English ver: https://esos.vn/blogs/news-1/annual-operation-report-for-foreign-representative-office-in-vietnam
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📫 [Email]: [email protected]
#ESOSPAYROLLVIETNAM #AnnualOperationReport

💥LƯU Ý NGAY💥
🔔ALARMING~ HẠN NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐANG CẬN KỀ 😱😱😱

⛔ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân Nước Ngoài tại Việt Nam không nộp BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM đến Sở Công Thương đúng hạn ???

❌ Mức phạt có thể lên đến 🔥40,000,000VND🔥 và bị ghi lỗi trong hồ sơ, sẽ ảnh hưởng đến việc GIA HẠN GIẤY PHÉP trong tương lai 😰

👉 Xem chi tiết tại đây: https://esos.vn/blogs/news/bao-cao-hoat-dong-hang-nam-cua-van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai-tai-viet-nam
👉 Click for English ver: https://esos.vn/blogs/news-1/annual-operation-report-for-foreign-representative-office-in-vietnam
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📫 [Email]: [email protected]
#ESOSPAYROLLVIETNAM #AnnualOperationReport

23/12/2021

🎄 𝑾𝑰𝑺𝑯𝑰𝑵𝑮 𝒀𝑶𝑼 𝑨 𝑱𝑶𝒀𝑶𝑼𝑺 𝑪𝑯𝑹𝑰𝑺𝑻𝑴𝑨𝑺 𝑨𝑵𝑫 𝑨 𝑷𝑹𝑶𝑺𝑷𝑬𝑹𝑶𝑼𝑺 𝑵𝑬𝑾 𝒀𝑬𝑨𝑹 🎉
𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑬𝑺𝑶𝑺 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝑳💙𝒗𝒆
#ESOSPAYROLLVIETNAM
#MERRYCHRISTMAS2021

🎄 𝑾𝑰𝑺𝑯𝑰𝑵𝑮 𝒀𝑶𝑼 𝑨 𝑱𝑶𝒀𝑶𝑼𝑺 𝑪𝑯𝑹𝑰𝑺𝑻𝑴𝑨𝑺 𝑨𝑵𝑫 𝑨 𝑷𝑹𝑶𝑺𝑷𝑬𝑹𝑶𝑼𝑺 𝑵𝑬𝑾 𝒀𝑬𝑨𝑹 🎉
𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑬𝑺𝑶𝑺 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝑳💙𝒗𝒆
#ESOSPAYROLLVIETNAM
#MERRYCHRISTMAS2021

23/12/2021

💥CẬP NHẬT NGAY💥
04 THAY ĐỔI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2022 ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) so với năm 2021
2. Thay đổi cách tính lương hưu với lao động nam
3. Điều chỉnh mức đóng BHXH của doanh nghiệp và NLĐ
4. Từ 2022, lao động nước ngoài được hưởng BHXH 1 lần khi nghỉ việc
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/04-thay-doi-ve-bao-hiem-xa-hoi-nam-2022-anh-huong-truc-tiep-den-quyen
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥CẬP NHẬT NGAY💥
04 THAY ĐỔI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2022 ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) so với năm 2021
2. Thay đổi cách tính lương hưu với lao động nam
3. Điều chỉnh mức đóng BHXH của doanh nghiệp và NLĐ
4. Từ 2022, lao động nước ngoài được hưởng BHXH 1 lần khi nghỉ việc
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/04-thay-doi-ve-bao-hiem-xa-hoi-nam-2022-anh-huong-truc-tiep-den-quyen
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

21/12/2021

💥LƯU Ý NGAY💥
ĐÃ SẮP ĐẾN THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
📛 Ngoài trường hợp xử phạt không có giấy phép lao động cho người nước ngoài, nếu tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài không thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://www.esos.vn/blogs/news/luu-y-thoi-han-nop-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-hang
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥LƯU Ý NGAY💥
ĐÃ SẮP ĐẾN THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
📛 Ngoài trường hợp xử phạt không có giấy phép lao động cho người nước ngoài, nếu tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài không thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://www.esos.vn/blogs/news/luu-y-thoi-han-nop-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-hang
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

15/12/2021

💥THAM KHẢO NGAY💥
CỤC THUẾ TP. HCM THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
📛 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới trước ngày 20/12/2021.
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/cuc-thue-tphcm-thong-bao-ve-thoi-han-chuyen-doi-hoa-don-dien-tu
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥THAM KHẢO NGAY💥
CỤC THUẾ TP. HCM THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
📛 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới trước ngày 20/12/2021.
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/cuc-thue-tphcm-thong-bao-ve-thoi-han-chuyen-doi-hoa-don-dien-tu
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

09/12/2021

💥THAM KHẢO NGAY💥
GIẢI ĐÁP 30 CÂU HỎI VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 2021?

📛 Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế là hóa đơn như thế nào?
📛Những doanh nghiệp nào được đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế?
📛Đối tượng nào được sử dụng miễn phí hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế?
Và nhiều câu hỏi liên quan khác.
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://www.esos.vn/blogs/news/giai-dap-30-cau-hoi-ve-hoa-don-dien-tu
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥THAM KHẢO NGAY💥
GIẢI ĐÁP 30 CÂU HỎI VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 2021?

📛 Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế là hóa đơn như thế nào?
📛Những doanh nghiệp nào được đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế?
📛Đối tượng nào được sử dụng miễn phí hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế?
Và nhiều câu hỏi liên quan khác.
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://www.esos.vn/blogs/news/giai-dap-30-cau-hoi-ve-hoa-don-dien-tu
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

03/12/2021

💥LƯU Ý NGAY💥
📛THỜI HẠN HOÀN TẤT NGHĨA VỤ BHXH THÁNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2021

Căn cứ Điểm 3, mục III hướng dẫn số 2616/HD-BHXH để thực hiện việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi cho người lao động không bị gián đoạn quá trình khám chữa bệnh năm 2022, Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động hoàn thành việc nộp tiền bảo hiểm bắt buộc trước ngày 25/12/2021 (trụ sở tại Hồ Chí Minh và các tỉnh khác) và trước ngày 21/12/2021 (trụ sở tại Thành phố Hà Nội) để đủ điều kiện và kịp thời gia hạn trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥LƯU Ý NGAY💥
📛THỜI HẠN HOÀN TẤT NGHĨA VỤ BHXH THÁNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2021

Căn cứ Điểm 3, mục III hướng dẫn số 2616/HD-BHXH để thực hiện việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi cho người lao động không bị gián đoạn quá trình khám chữa bệnh năm 2022, Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động hoàn thành việc nộp tiền bảo hiểm bắt buộc trước ngày 25/12/2021 (trụ sở tại Hồ Chí Minh và các tỉnh khác) và trước ngày 21/12/2021 (trụ sở tại Thành phố Hà Nội) để đủ điều kiện và kịp thời gia hạn trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

02/12/2021

💥 BẠN CÓ BIẾT ?! 💥
🔥 MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CÓ TĂNG TỪ 01/01/2022 VÀ 4 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG LÀ GÌ??🔥
💬 Lương tối thiểu vùng năm 2022 có tăng không? Đây là vấn đề người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đều quan tâm. Vì mức lương tối thiểu vùng tăng sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề sau:
📍 Mức lương thấp nhất chi trả cho NLĐ
📍 Mức lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu
📍 Mức lương để trả lương ngừng việc
📍 Mức lương làm cơ sở tính thiệt hại mà người lao động phải bồi thường cho công ty
....
👉🏻 Truy cập link để xem thông tin chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/4-dieu-can-biet-ve-luong-toi-thieu-vung-2022
....
________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥 BẠN CÓ BIẾT ?! 💥
🔥 MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CÓ TĂNG TỪ 01/01/2022 VÀ 4 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG LÀ GÌ??🔥
💬 Lương tối thiểu vùng năm 2022 có tăng không? Đây là vấn đề người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đều quan tâm. Vì mức lương tối thiểu vùng tăng sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề sau:
📍 Mức lương thấp nhất chi trả cho NLĐ
📍 Mức lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu
📍 Mức lương để trả lương ngừng việc
📍 Mức lương làm cơ sở tính thiệt hại mà người lao động phải bồi thường cho công ty
....
👉🏻 Truy cập link để xem thông tin chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/4-dieu-can-biet-ve-luong-toi-thieu-vung-2022
....
________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

26/11/2021

VISA & THẺ TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM CÓ ĐIỂM GÌ KHÁC NHAU?

💥 BẠN CÓ BIẾT ?! 💥
🔥 VISA & THẺ TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM CÓ ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?🔥
Visa Việt Nam và thẻ tạm trú là 2 loại giấy tờ mà khi bất kỳ người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, học tập và sinh sống đều phải quan tâm và cần xin cấp loại nào là tùy thuộc vào từng trường hợp của người nước ngoài (Trừ những trường hợp đặc biệt).

Tuy nhiên, không ít người băn khoăn không biết Visa Việt Nam và thẻ tạm trú khác nhau như thế nào? Trường hợp nào thì cần xin visa Việt Nam, trường hợp nào thì cần xin thẻ tạm trú?
....
👉🏻 Truy cập link để xem thông tin chi tiết và xem các bài viết liên quan khác:https://esos.vn/blogs/news/visa-va-the-tam-tru-tai-viet-nam-khac-nhau-nhu-the-nao
👉🏻 Click here for English version: https://esos.vn/blogs/news-1/what-is-the-difference-between-a-visa-and-a-temporary-residence-card-i
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

25/11/2021

💥LƯU Ý NGAY💥
📛ĐẾN HẠN NỘP 📑BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM?
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
👉🏻 Truy cập link để xem thông tin chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/tu-ngay-11-02-2021-can-nop-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-theo-ng?fbclid=IwAR3v-NIA68qqFLrFMcZrawY_YP36yltl3JNFupdaYKWVk_bIU0ki3iXP2KM
👉🏻 Click here for English version: https://esos.vn/blogs/news-1/the-latest-report-form-of-using-labor-applied-from-01-02-2021?fbclid=IwAR2Ja3wKHJ22RgfdvhBdPSMRhhg8UR14NL0ue0JNz72xU6_Smp855Cny6ZM
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

19/11/2021

💥THAM KHẢO NGAY💥
CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?
🔰Chi nhánh công ty (Chi nhánh) có nghĩa vụ thực hiện chế độ thuế, kế toán theo quy định của Việt Nam. Vậy, nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Chi nhánh được quy định như thế nào?
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/chi-nhanh-cong-ty-co-phai-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-khong
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥THAM KHẢO NGAY💥
CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?
🔰Chi nhánh công ty (Chi nhánh) có nghĩa vụ thực hiện chế độ thuế, kế toán theo quy định của Việt Nam. Vậy, nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Chi nhánh được quy định như thế nào?
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/chi-nhanh-cong-ty-co-phai-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-khong
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

18/11/2021

💥CẬP NHẬT NGAY💥
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123 VÀ THÔNG TƯ 78 - "KHÔNG LÙI NGÀY, CÁCH SỐ"
🔰Lùi ngày, cách số là phương án xử lý linh hoạt của nhiều kế toán viên tại các doanh nghiệp do đặc thù kiểm tra số liệu vào cuối tháng trước khi xuất hóa đơn hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên điều này có lẽ sẽ không còn khả thi khi doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) và Thông tư 78/2021/TT-BTC (TT 78).
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/dung-hoa-don-dien-tu-theo-nghi-dinh-123-khong-con-duoc-lui-ngay-cac
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

💥CẬP NHẬT NGAY💥
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123 VÀ THÔNG TƯ 78 - "KHÔNG LÙI NGÀY, CÁCH SỐ"
🔰Lùi ngày, cách số là phương án xử lý linh hoạt của nhiều kế toán viên tại các doanh nghiệp do đặc thù kiểm tra số liệu vào cuối tháng trước khi xuất hóa đơn hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên điều này có lẽ sẽ không còn khả thi khi doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) và Thông tư 78/2021/TT-BTC (TT 78).
....
👉🏻 Truy cập link để được giải đáp chi tiết và xem các bài viết liên quan khác: https://esos.vn/blogs/news/dung-hoa-don-dien-tu-theo-nghi-dinh-123-khong-con-duoc-lui-ngay-cac
_________________________________________
👌Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 👌
☎ [Tel]: +84 3930 6518
📞[Hotline]: 0707 882 445
📫 [Email]: [email protected]

NHỮNG NĂNG LỰC CỦA ESOS RẤT HỮU ÍCH CHO KHỞI ĐẦU CỦA BẠN

Bạn vừa khởi nghiệp và đang có ý định tuyển thêm vài nhân viên. Bạn đang điều hành một văn phòng nhỏ nhiều cơ hội và đang tìm nhà đầu tư. Bạn đang muốn thay đổi những bế tắc cũ cho một khởi đầu mới. Bạn cần những cộng sự đắc lực, nhưng không chắc rằng bao nhiêu là đủ và tìm kiếm thế nào.

Việc quản trị doanh nghiệp vào thời điểm khởi đầu là rất quan trọng vì điều này sẽ giúp bạn định hình tương lai của công ty bạn theo nhiều cách thức khác nhau. Bạn cần phải tìm ra và có ngay người hỗ trợ, để dành thời gian cho những chiến lược phát triển khác.

Hãy nghĩ ngay đến ESOS – nơi tập hợp những cá nhân dễ thích nghi và đa tài. Chúng tôi không phải luôn là chuyên viên trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, nhưng mọi công việc được giao, bạn đều có thể an tâm sẽ được nhanh chóng hoàn tất bằng phương pháp hợp lý nhất và những kỹ năng không đâu sánh bằng.

Đây là những lý do quan trọng nhất mà bạn không thể bỏ qua.

Videos (show all)

VISA & THẺ TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM CÓ ĐIỂM GÌ KHÁC NHAU?
CRITERIA FOR THE BEST PAYROLL SERVICE PROVIDER
#Protecthealthasyourbeauty
CẢNH BÁO: GẦN ĐẾN THỜI HẠN BÁO CÁO ĐẾN SỞ LAO ĐỘNG

Telephone

Address


Tầng 1, Deli Office, Số 10 đường Số 1, Phường 4, Quận 3
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:30
Tuesday 09:00 - 17:30
Wednesday 09:00 - 17:30
Thursday 09:00 - 17:30
Friday 09:00 - 17:30
Other Business consultants in Ho Chi Minh City (show all)
Thế giới decal Canary Thế giới decal Canary
92 Phạm đình Hổ F.2 - Q.6
Ho Chi Minh City, 250683

Perkfec Perkfec
Ho Chi Minh City, 700000

We are helping companies build cultures of appreciation and recognition. After all, happier employees make for better businesses.

Công Ty TNHH Dr COM Công Ty TNHH Dr COM
92/13 Dương Văn Dương, Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM
Ho Chi Minh City

Dịch Vụ Kế Toán DR COM

Clip&Marketing Online Wacontre Clip&Marketing Online Wacontre
10D Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City

- Thiết kế Clip quảng cáo dạng Animation - Dựng Clip giới thiệu công ty - Quay Clip giới thiệu sản phẩm - Thiết kế Logo Effect - Hỗ trợ Marketing Online (Website, Facebook, Adword, Email, Cốc cốc,...)

Giám Sát Xây Dựng Công Trình - CTy NHÀ PHỐ Group Giám Sát Xây Dựng Công Trình - CTy NHÀ PHỐ Group
88, Điện Biên Phủ, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

* Tư vấn giám sát đảm bảo thi công đúng thiết kế, đúng kỹ thuật và đúng chất lượng http://tuvangiamsatxaydung.com/

Khám Phá Bản Thân Khám Phá Bản Thân
469 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Công nghệ sinh trắc học dấu vân tay là ngành khoa học hiện đại giúp hiểu được tính cách, hành vi, và đặc biệt là giúp khám phá khả năng tiềm ẩn con người.

Veganmart - Chuyên cung cấp thực phẩm thuần chay Veganmart - Chuyên cung cấp thực phẩm thuần chay
11A, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Veganmart - Chuyên cung cấp sản phẩm chay ngoại nhập, xuất xứ rõ ràng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Alliance Consulting Co., Ltd Alliance Consulting Co., Ltd
15B Nguyen Luong Bang St, Phu My Ward, Dist.7, Ho Chi Minh City,Vietnam 84
Ho Chi Minh City, 70000

Alliance is a privately held management consulting company founded with specific mission: “Our solutions, your Success”.

TIEN BAO GROUP TIEN BAO GROUP
38 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Tiến Bảo chuyên thiết kế thi công nhôm kính, nội thất, ngoại thất cho các nhà ở, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, văn phòng

ISO-Nhóm Công Ty Tư Vấn Quản Lý ISO-Nhóm Công Ty Tư Vấn Quản Lý
86/9 Trần Hưng Đạo,Phường 7, Quận 5 , Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Công ty Tư Vấn I.M.C.C- IQC – ISO corporation là Công ty chuyên Tư Vấn và Đào Tạo ISO Sứ mệnh: thúc đẩy hiểu quả quản lý tổ chức và ISO hóa mọi lĩnh vực

Mua Bán Tổng Hợp - Bách Hóa Online Mua Bán Tổng Hợp - Bách Hóa Online
Ho Chi Minh City

Mua bán tổng hợp

Tân Tạo -Cơ sở may áo thun  giá rẻ may áo khoác đồng phục giá Tân Tạo -Cơ sở may áo thun giá rẻ may áo khoác đồng phục giá
416/18 Phạm Văn Bạch/Phường 15/ Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Cơ sở may áo thun giá rẻ ,may áo khoác đồng phục giá rẻ Liên hệ:0912 411 277 (Ms.Quyên) Tham khảo :http://www.maymacthinhphat.com/