Trà Sữa Tiên Hưởng-138B Nguyễn Tri Phương Q5, Ho Chi Minh City Video January 24, 2013, 3:52pm

Videos by Trà Sữa Tiên Hưởng-138B Nguyễn Tri Phương Q5 in Ho Chi Minh City. Delivery : 138B Nguyễn Tri Phương P9.Q5 -083.8390684

xem clip Chương trình "món ăn hạnh phúc" quay tại quán trà sữa Tiên Hưởng Nguyễn Tri Phương Q5 nè mọi người ^^

Other Trà Sữa Tiên Hưởng-138B Nguyễn Tri Phương Q5 videos

xem clip Chương trình "món ăn hạnh phúc" quay tại quán trà sữa Tiên Hưởng Nguyễn Tri Phương Q5 nè mọi người ^^

P C